Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIS (Geographical Information System)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIS (Geographical Information System)"— Zapis prezentacji:

1 GIS (Geographical Information System)
uczelnia: WSFiZ rok akademicki: 2013/14 kierunek: Gospodarka Przestrzenna studia zaoczne semestr Zajęcia: soboty wykład: 7 godzin (ale... Σ) ćwiczenia: lab. komputerowe 7 godzin Krzysztof Iwaszko, dr

2 GIS (Geographical Information System)
prowadzący: Krzysztof Iwaszko, dr geodezja, kartografia, geografia, budownictwo jachting morski - zawodowo studia - Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ad. Mickiewicza Poznań Politechnika Wrocławska Politechnika Warszawska Polit. Białostocka Wydz. Architektury Rzędziany DTP - InDesin, Corel, AutoCAD, prog. geodezyjne i GIS kontakt: Krzysztof Iwaszko, dr 2

3 GIS Gospodarka przestrzenna a GIS
Gospodarka Przestrzenna - definicja... powody wyboru kierunku studiów perspektywa pracy - gdzie... GP na usługach.... opracowania - pozyskanie danych różne miejsca pracy, różne oprogramowanie ale wspólne pojęcia i bazowe mapy - przestrzeń Krzysztof Iwaszko, dr

4 GIS GIS - wstępna definicja
wszystko co robimy - każde działanie - zawiera odniesienia geograficzne czyli każda rzecz, zjawisko czy trend zachodzą w określonym miejscu na Ziemi (trzy wymiary) dotyczy to albo jakiegoś przedziału czasowego (ery geologiczne, wieki, lata czy godziny) lub w określonej chwili - w czwartym wymiarze przyporządkowanie (odniesienie) danego zjawiska czy wydarzenia do miejsca i czasu jest istotą Systemów Informacji Geograficznej - najszybciej aktualnie rozwijającej się cyfrowej technologii wiele zjawisk, procesów jest definiowanych dopiero w wyniku ich przestrzennej (a i czasowej) wizualizacji przykład mapy Londynu (cholera) z 1855 roku ale też geolokalizacja zdjęć czy filmów - aparaty z GPS Krzysztof Iwaszko, dr

5 GIS „Zielona wyspa” Krzysztof Iwaszko, dr

6 GIS mapa z 1855 roku wykonana przez lekarza Johna Snow
 lokalizacja ognisk cholery  źródła wody pitnej zanieczyszczonej fekaliami Krzysztof Iwaszko, dr

7 GIS nauka kurs prawa jazdy, obsługi komputera... (ale i szkoła średnia) umiejętności manualne wiadomości encyklopedyczne problemy - zmiana typu auta czy programu komputerowego studiowanie opanowanie podstawowych pojęć umożliwiających wymianę poglądów / opinii na dany temat umiejętność wyszukiwania / pozyskiwania informacji umiejętność analizy / weryfikacji danych umiejętność dyskutowania i zmieniania swoich poglądów (opinii) - prezentowania ich w ramach pracy zespołowej umiejętność podejmowania optymalnych decyzji dotyczących działań indywidualnych i zbiorowych GIS - umiejętność oceny (przy pomocy systemów informatycznych informacji) (danych) mających wspomagać zarządzanie przestrzenią i służyć danym mieszkańcom Krzysztof Iwaszko, dr

8 GIS Krzysztof Iwaszko, dr

9 GIS TU pokazać infografiki Krzysztof Iwaszko, dr

10 GIS GIS wyciąg ze standardów - Gospodarka przestrzenna
Treści kształcenia: Typologia i dziedziny zastosowań GIS (Geographical Information System) Struktura danych GIS. Elementy warstw wektorowych. Operacje na warstwach wektorowych. Edycja warstw wektorowych. Wiązanie obiektów przestrzennych z danymi opisowymi. Relacyjne bazy danych. Odwzorowania kartograficzne. Projektowanie w oparciu o bazę danych GIS. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania podstawowych pojęć GIS, SIP (System Informacji Przestrzennej), i SIT (System Informacji o Terenie) w gospodarce przestrzennej; posługiwania się narzędziami GIS w analizach oraz wspomaganiu planowania i zarządzania przestrzenią Krzysztof Iwaszko, dr

11 GIS Zakres przedmiotu - co w ramach GP
wykłady multimedialne (częściowo on-line) pojęcia, przykłady portali, porównania, definicje, zastosowania, perspektywy rozwoju, analiza stanu aktualnego PL a możliwości UE/W; prezentacje studentów ćwiczenia - lab komputerowe realizacja kolejnych prostych zadań - opanowanie filozofii systemów informacji przestrzennej, podstawowych pojęć, umiejętność doboru środków do określonych zadań, oceny efektów prac - wizualizacji danych na każdych zajęciach praca do wykonania studiowanie - czyli poza WSFiZ obowiązkowe „zadania domowe” - portale powiatowe GIS czyli próba „zobaczenia” polskiej rzeczywistości za państwowe (nasze) duże pieniądze „łapówki” za najciekawsze znalezione w sieci zastosowania czy wykorzystania systemów GIS (zobrazowaniach mapowych) do przedstawienia zjawisk, zachowań czy procesów (ale poza Polską - zagraniczne portale) obie formy jako - pokazy *.ppt lub *.pdf (7-10 slajdów) Krzysztof Iwaszko, dr

12 GIS System rozliczeń - zaliczenie przedmiotu
brak kontroli obecności  ale... rozliczenie z prac wykonanych na każdych zajęciach każda przesłana praca oceniana w punktach za poprawne wykonanie wszystkich prac ocena  3.0 jeżeli estetycznie i na zajęciach to  4.0 zadania dodatkowe „łapówki”  5.0 czyli: 30 pkt. = dst; 35=dst+; 40=db; 45=db+; 50=bdb zadania domowe to 7-12 slajdów przygotowanych w PowerPoint na wskazany/zadany temat dotyczący portalu powiatowego GIS (wersja w PDF) „łapówki” to analogiczny pokaz w PowerPoint na samodzielnie znaleziony w sieci ciekawy temat dotyczący rozwiązań - zastosowań GIS (nie w Polsce!) Krzysztof Iwaszko, dr

13 GIS Zadania domowe - portale powiatowe - lista rezerwacji
lista - zarezerwować „powiat” przepisać ścieżkę dostępu - bo nie zawsze jawna... pokaz PowerPoint (.pps lub .pdf; hasła itp.) kolejność slajdów strona „tytułowa” portalu + inf. o szybkości otwierania, łatwości znalezienia itp.; info. o wykonawcy i właścicielu; strona główna / pierwsza z mapą + czytelność, intuicyjność nawigacji, czas przeładowania przy przeskalowaniu; kolejne (6-8 slajdów) , najbardziej przydatne / ciekawe strony / warstwy + informacje o czytelności oznaczeń (warstw, znaków, symboli, opisów) podsumowanie: aktualność danych - materiałów informacyjnych (dane) i graficznych podkłady mapowe / zdjęcia lotnicze satelitarne możliwość maksymalnego powiększenia - uszczegółowienia informacji i obrazów - jaka minimalna skala przydatność całego portalu i danych stron dla mieszkańców możliwość wprowadzania nowych informacji (urząd i mieszk.) dublowanie się informacji np. z Google Maps (aktualność) funkcja promocyjna - tereny inwestycyjne, plany zagosp. teren. czwarty wymiar - czas - praca w trybie czasu rzeczywistego Krzysztof Iwaszko, dr

14 GIS Krzysztof Iwaszko, dr

15 GIS sprzęt: oprogramowanie: umiejętności: „Potrzeby”: pendrive
komputer z dostępem do internetu ew. drukarka (lub dostęp do niej) oprogramowanie: edytor tekstu z możliwością wstawiana grafiki przeglądarka internetowa poczta internetowa i konto ... Google mail drukarka wirtualna PDF umiejętności: wykonanie zrzutu z ekranu zmiana jego wielkości (wymiary / rozdzielczość) wkopiowanie obrazka do dokumentu MS Word (lub Open Of) wykonanie opisu danej pracy i zapisanie pod daną nazwą zapisanie go w formacie PDF (drukarka wirtualna) wysłanie dokumentu PDF na wskazane konto Gmail Krzysztof Iwaszko, dr

16 GIS kontakt - wymiana informacji - zaliczanie itp.
pobieranie danych na zajęcia  serwer… WSFiZ dane do zajęć wzorce sprawozdań gotowe prace  schemat nazw przesyłanych zbiorów - plików PDF 1 (lub kolejne cyfry do 7) numer zajęć - dziś 1 01 (2-cyfrowa liczba) numer osoby na liście studentów kowalski - nazwisko bez znaków diakrytycznych . (kropka) pdf (typ pliku Adobe) bez szyfrowania i hasła! czyli np:  z101kowalski.pdf indywidualne konto na Google Mail nazwa wg schematu  gdzie  01 numer nazwisko w danych konta - prawdziwe imię i nazwisko w czerwcu można konto zlikwidować - chyba że... Krzysztof Iwaszko, dr

17 GIS Literatura / pomoce
David E. Davis, GIS dla każdego (wydanie polskie), wyd. MIKOM Warszawa 2004, ISBN z płytą CD - z programem ArcExplorer i bazą danych (kilkanaście egz. jest w bibliotece... WSAP-u) Paul A. Longley, i inni, GIS. Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa 2006, ISBN ; Richling Andrzej (red), Geograficzne badania środowiska geograficznego, Wyd. PWN, Warszawa 2006, ISBN komputer z dostępem do Internetu Krzysztof Iwaszko, dr

18 GIS Zadania Krzysztof Iwaszko, dr


Pobierz ppt "GIS (Geographical Information System)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google