Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 1/9 Metody optyczne w biologii i medycynie 1.Właściwości optyczne ciał i tkanek, prawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 1/9 Metody optyczne w biologii i medycynie 1.Właściwości optyczne ciał i tkanek, prawa."— Zapis prezentacji:

1 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 1/9 Metody optyczne w biologii i medycynie 1.Właściwości optyczne ciał i tkanek, prawa biofizyki, fotochemia 2.Lasery 3.Metody obrazowania optycznego – mikroskopia 4.Analityka, barwniki, kropki kwantowe, etc. 5.Efekty fotodynamiczne 6.Polaryzacja światła, magnetyzm atomowy 7.Pompowanie optyczne 8.Rezonans magnetyczny 9.Obrazowanie magnetyczne 10.Optyka fourierowska, tomografia optyczna 11.Magnetometria Tomasz Dohnalik (ZOA, pok. 352, Wojciech Gawlik (ZF, pok. 358, , 10:30, sala 251, Program:

2 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 2/9 Mechanizm oddziaływania światła z materią pole magnetyczne pole elektryczne światło = fala EM → ładunki → fala EM elektron -indukowany moment elektr.: oddz. atomu z polem E oddz. atomu z polem E (model klasyczny): z E

3 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 3/9 zmiana amplitudy (absorpcja) zmiana fazy (dyspersja) Tylko światło pochłonięte może wywołać efekty bio/foto/chemiczne (prawo Grotthusa-Drapera) – konieczne absorpcja - chromofory Tylko światło pochłonięte może wywołać efekty bio/foto/chemiczne (prawo Grotthusa-Drapera) – konieczne absorpcja - chromofory właściwości optyczne  EtEt L EtEt L EtEt EiEi Propagacja światła w ośrodkach materialnych

4 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 4/9 © Związek współczynnika załamania z prędkością światła prędkość fazowa prędkość grupowa

5 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 5/9 współczynnik absorpcji a = 4   / ( dł. fali świetlnej), absorbancja A = aL (gęstość optyczna); A = log 10 ( I 0 / I ) transmisja T = I / I 0 W analityce współczynnikiem absorpcji określa się niezależną od stężenia c wielkość , związaną z absorbancją A i współczynnikiem absorpcji a relacją  = A/(c L) Właściwości optyczne ciał absorpcja (  ) – prawo Lamberta-Beera, 0  - 0 - 0 a(  ), A(  )  T=I/I o 1 00

6 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 6/9 zależność kształtu widma transmisji T( ) od absorbancji/stężenia/gęstości optycznej (zniekształcana przez silną absoprcję) Uwaga, zależność transmisji od dł. fali T( ), czyli widmo transmisyjne różni się od zależności absorbancji A( ) przy dużych gęstościach ośrodków. Pomiar A( ) nie jest zniekształcany przez silną absorpcję  lepiej mierzyć A( ) niż T( )

7 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 7/9 laser Ar + HbO pigment soczewka & rogówka lampa łukowa Absorpcja tkanek – przykładowe widma skala logarytmiczna ! Przykład korelacji widm niektórych składników gałki ocznej z widmami emisji szerokopasmowej lampy łukowej i monochromatycznego lasera Ar +

8 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 8/9 a) endogenne: melanina, hemoglobina, rodopsyna, kwasy nukleinowe (UV), karoten, chlorofil,... b) egzogenne barwniki kationowe (tiazyny: błękit metylowy, tiopironina) – na zewnątrz komórki  w reakcji fotodynamicznej niszczą błony komórkowe fluoresceiny (np. róż bengalski, eozyna) i porfiryny – lokują się w cytoplaźmie  niszczenie str. cytoplazmatycznych, enzymów i RNA akrynidy – łączą się z DNA - mutacje Chromofory egzogenne mogą wyzwalać endogenne egzogenne mogą wyzwalać endogenne ( Kwas 5- Aminolewulinowy )  Protoporfiryna np.

9 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 9/9 S0 S0 S0 S0 S1S1S1S1 S2S2S2S2 T1T1T1T1 T2T2T2T2   10 –10 – 10 –8 s   10 –6 – 10 –3 s Aktywacja chromoforu przez światło: światło IR ciepło  ablacja, koagulacja, odparowanie, ciepło  ablacja, koagulacja, odparowanie, selektywne reakcje fotochemiczne z otoczeniem selektywne reakcje fotochemiczne z otoczeniem intersystem crossing diagramy Jabłońskiego


Pobierz ppt "Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 1/9 Metody optyczne w biologii i medycynie 1.Właściwości optyczne ciał i tkanek, prawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google