Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 1/9 Metody optyczne w biologii i medycynie 1.Właściwości optyczne ciał i tkanek, prawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 1/9 Metody optyczne w biologii i medycynie 1.Właściwości optyczne ciał i tkanek, prawa."— Zapis prezentacji:

1 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 1/9 Metody optyczne w biologii i medycynie 1.Właściwości optyczne ciał i tkanek, prawa biofizyki, fotochemia 2.Lasery 3.Metody obrazowania optycznego – mikroskopia 4.Analityka, barwniki, kropki kwantowe, etc. 5.Efekty fotodynamiczne 6.Polaryzacja światła, magnetyzm atomowy 7.Pompowanie optyczne 8.Rezonans magnetyczny 9.Obrazowanie magnetyczne 10.Optyka fourierowska, tomografia optyczna 11.Magnetometria Tomasz Dohnalik (ZOA, pok. 352, tomasz.dohnalik@uj.edu.pl) Wojciech Gawlik (ZF, pok. 358, gawlik@uj.edu.pl) 10. 10. 2011, 10:30, sala 251, Program:

2 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 2/9 Mechanizm oddziaływania światła z materią pole magnetyczne pole elektryczne światło = fala EM → ładunki → fala EM elektron -indukowany moment elektr.: oddz. atomu z polem E oddz. atomu z polem E (model klasyczny): z E

3 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 3/9 zmiana amplitudy (absorpcja) zmiana fazy (dyspersja) Tylko światło pochłonięte może wywołać efekty bio/foto/chemiczne (prawo Grotthusa-Drapera) – konieczne absorpcja - chromofory Tylko światło pochłonięte może wywołać efekty bio/foto/chemiczne (prawo Grotthusa-Drapera) – konieczne absorpcja - chromofory właściwości optyczne  EtEt L EtEt L EtEt EiEi Propagacja światła w ośrodkach materialnych

4 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 4/9 © http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kraaiennest Związek współczynnika załamania z prędkością światła prędkość fazowa prędkość grupowa

5 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 5/9 współczynnik absorpcji a = 4   / ( dł. fali świetlnej), absorbancja A = aL (gęstość optyczna); A = log 10 ( I 0 / I ) transmisja T = I / I 0 W analityce współczynnikiem absorpcji określa się niezależną od stężenia c wielkość , związaną z absorbancją A i współczynnikiem absorpcji a relacją  = A/(c L) Właściwości optyczne ciał absorpcja (  ) – prawo Lamberta-Beera, 0  - 0 - 0 a(  ), A(  )  T=I/I o 1 00

6 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 6/9 zależność kształtu widma transmisji T( ) od absorbancji/stężenia/gęstości optycznej (zniekształcana przez silną absoprcję) Uwaga, zależność transmisji od dł. fali T( ), czyli widmo transmisyjne różni się od zależności absorbancji A( ) przy dużych gęstościach ośrodków. Pomiar A( ) nie jest zniekształcany przez silną absorpcję  lepiej mierzyć A( ) niż T( )

7 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 7/9 laser Ar + HbO pigment soczewka & rogówka lampa łukowa Absorpcja tkanek – przykładowe widma skala logarytmiczna ! Przykład korelacji widm niektórych składników gałki ocznej z widmami emisji szerokopasmowej lampy łukowej i monochromatycznego lasera Ar +

8 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 8/9 a) endogenne: melanina, hemoglobina, rodopsyna, kwasy nukleinowe (UV), karoten, chlorofil,... b) egzogenne barwniki kationowe (tiazyny: błękit metylowy, tiopironina) – na zewnątrz komórki  w reakcji fotodynamicznej niszczą błony komórkowe fluoresceiny (np. róż bengalski, eozyna) i porfiryny – lokują się w cytoplaźmie  niszczenie str. cytoplazmatycznych, enzymów i RNA akrynidy – łączą się z DNA - mutacje Chromofory egzogenne mogą wyzwalać endogenne egzogenne mogą wyzwalać endogenne ( Kwas 5- Aminolewulinowy )  Protoporfiryna np.

9 Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 9/9 S0 S0 S0 S0 S1S1S1S1 S2S2S2S2 T1T1T1T1 T2T2T2T2   10 –10 – 10 –8 s   10 –6 – 10 –3 s Aktywacja chromoforu przez światło: światło IR ciepło  ablacja, koagulacja, odparowanie, ciepło  ablacja, koagulacja, odparowanie, selektywne reakcje fotochemiczne z otoczeniem selektywne reakcje fotochemiczne z otoczeniem intersystem crossing diagramy Jabłońskiego


Pobierz ppt "Wojciech Gawlik, Metody Opt. w Bio-Med, Biofizyka 2011/12 - wykł.1 1/9 Metody optyczne w biologii i medycynie 1.Właściwości optyczne ciał i tkanek, prawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google