Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV EKSPLORACJA DANYCH Zadania eksploracji danych: klasyfikacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV EKSPLORACJA DANYCH Zadania eksploracji danych: klasyfikacja"— Zapis prezentacji:

1 IV EKSPLORACJA DANYCH Zadania eksploracji danych: klasyfikacja
Klasyfikacja polega na przewidywaniu wartości jednej zmiennej na podstawie znanych wartości innych zmiennych. Przy zastosowaniu klasyfikacji zmienna, która będzie przewidywana jest kategoryczna.

2 IV EKSPLORACJA DANYCH Zadania eksploracji danych: klasyfikacja R
R - korzeń N N N - węzeł N L L - liść L L L L

3 IV EKSPLORACJA DANYCH Stosowanie algorytmu drzew decyzyjnych
Algorytmy drzew decyzyjnych należą do uczenia nadzorowanego i, jako takie, wymagają wstępnie sklasyfikowanej zmiennej celu. Należy dostarczyć zbiór uczący zawierający wartości zmiennej celu. Zbiór uczący powinien być bogaty i różnorodny, zapewniający zdrową reprezentatywną grupę typów rekordów, których klasyfikacja może być potrzebna w przyszłości. Drzewa decyzyjne uczą się poprzez przykład i jeżeli systematycznie brakuje przykładów dla podzbioru możliwego do określenia, to klasyfikacja i przewidywanie dla tego podzbioru będą problematyczne lub niemożliwe Klasy zmiennej celu muszą być dyskretne, to znaczy, nie można zastosować analizy drzew decyzyjnych do ciągłej zmiennej celu. Raczej zmienna celu musi przyjmować wartości, które są jasno wyznaczone jako przynależne do danej klasy lub nie.

4 IV EKSPLORACJA DANYCH Jak drzewa decyzyjne wybierają atrybut dzielący:
Drzewa decyzyjne starają się stworzyć zbiór liści, które są najczystsze, tzn. takie które zawierają jak najwięcej rekordów należących do tej samej klasy. W ten sposób drzewa decyzyjne zapewniają przypisanie do klasy z największą miarą ufności. Metod określania jednorodności będącej miarą czystości liści jest wiele, a dwie najpopularniejsze to: Algorytm drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART Algorytm C4.5

5 IV EKSPLORACJA DANYCH Φ(s│t) = 2 PLPP (s│t)
Algorytm drzew klasyfikacyjnych CART Φ(s│t) = 2 PLPP (s│t) gdzie: (s│t) = Σ │P(j│tL) – P(j│tP) │

6 IV EKSPLORACJA DANYCH Φ(s│t) = 2 PLPP (s│t) PL = PP =
Algorytm drzew klasyfikacyjnych CART Φ(s│t) = 2 PLPP (s│t) liczba rekordów w tL PL = liczba rekordów w zbiorze uczącym liczba rekordów w tP PP = liczba rekordów w zbiorze uczącym

7 IV EKSPLORACJA DANYCH (s│t) = Σ │P(j│tL) – P(j│tP) │
Algorytm drzew klasyfikacyjnych CART (s│t) = Σ │P(j│tL) – P(j│tP) │ liczba rekordów należących do klasy j w tL P(j│tL) = liczba rekordów w t liczba rekordów należących do klasy j w tP P(j│tP) = liczba rekordów w t

8 IV EKSPLORACJA DANYCH Algorytm drzew klasyfikacyjnych CART

9 IV EKSPLORACJA DANYCH Algorytm drzew klasyfikacyjnych CART

10 IV EKSPLORACJA DANYCH Algorytm drzew klasyfikacyjnych CART

11 IV EKSPLORACJA DANYCH Algorytm drzew klasyfikacyjnych CART

12 IV EKSPLORACJA DANYCH Algorytm C 4.5
Algorytmy C4.5 nie jest ograniczony do binarnych podziałów. Podczas, gdy CART tworzy drzewo binarne, C4.5 tworzy drzewo o bardziej zróżnicowanym kształcie. Dla zmiennych jakościowych algorytm C4.5 z definicji tworzy osobne gałęzie dla każdej wartości atrybutu jakościowego. Może to powodować nadmierne rozgałęzienie. Metoda mierzenia jednorodności w algorytmie C4.5 jest zupełnie inna i używa pojęcia zysk informacji lub redukcja entropii.

13 H(X) = –Σ pj log2(pj) IV EKSPLORACJA DANYCH Algorytm C 4.5
Dla zmiennej X przyjmującej k możliwych wartości z prawdopodobieństwem p odpowiednio p1, p2, …pi, można zdefiniować wielkość nazwaną entropią X określoną wzorem: H(X) = –Σ pj log2(pj)

14 HS(T) = Σ Pi HS(Ti) IV EKSPLORACJA DANYCH Algorytm C 4.5
Dla założenia, że możliwy jest podział S, dzielący zbiór T na kilka podzbiorów T1, T2, … Tk, wówczas ważona suma entropii dla pojedynczych podzbiorów określona jest wzorem: HS(T) = Σ Pi HS(Ti) i=1 k

15 IV EKSPLORACJA DANYCH H(X) = –Σ pj log2(pj) HS(T) = Σ Pi HS(Ti) i=1 k

16 IV EKSPLORACJA DANYCH Zalety drzew decyzyjnych szybka klasyfikacja
zrozumiały proces decyzyjny możliwość aproksymacji złożonych powierzchni decyzyjnych możliwość stosowania cech różnego typu efektywne z punktu widzenia przechowywania w pamięci

17 IV EKSPLORACJA DANYCH Klasyfikacja: drzewa decyzyjne
Drzewa decyzyjne – zdolność do interpretacji Reguły decyzyjne mogą zostać zbudowane z drzewa decyzyjnego po prostu przez przechodzenie dowolna ścieżką z korzenia do liścia. Pełny zbiór reguł decyzyjnych stworzonych przez drzewo jest równoważny (dla celów klasyfikacji) z drzewem decyzyjnym Wsparcie reguł decyzyjnych odnosi się do procentu rekordów w zbiorze danych, które są przypisane do danego liścia Ufność reguł wskazuje na procent rekordów w liściu, dla których reguła jest prawdziwa.

18 IV EKSPLORACJA DANYCH Wady drzew decyzyjnych
im więcej klas oraz im bardziej się one nakładają, tym większe drzewo decyzyjne trudno zapewnić jednocześnie wysoką jakość klasyfikacji i małe rozmiary drzewa w węzłach testowany jeden atrybut


Pobierz ppt "IV EKSPLORACJA DANYCH Zadania eksploracji danych: klasyfikacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google