Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych NZ52 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych NZ52 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego."— Zapis prezentacji:

1 Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych NZ52 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN Justyna Miszczyk http://www.ifj.edu.pl

2 Zak ł ad Fizyki Do ś wiadczalnej Uk ł adów Z ł o ż onych NZ52 Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych „Opracowanie i optymalizacja metody PCC dla potrzeb stosowania na stanowisku radioterapii protonowej stosowania na stanowisku radioterapii protonowej Centrum Cyklotronowego Bronowice” Nr rej. 2013/09/D/NZ7/00324, NCN, konkurs SONATA, zakwalifikowany do realizacji na lata 2014-2017. Projekt:

3 Zak ł ad Fizyki Do ś wiadczalnej Uk ł adów Z ł o ż onych NZ52 Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych Cel projektu Celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie prac badawczych podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy polegających na opracowaniu i optymalizacji procedury PCC (ang. Premature Chromosome Condensation - przedwczesna kondensacja chromatyny) w wersji z użyciem komórek CHO (Chinese Hamster Ovary - komórki jajnika chomika chińskiego), oraz chemicznie indukowanej fuzji, mogące być najszybszymi testami w szeroko rozumianych badaniach diagnostycznych, a także do oceny narażenia na promieniowanie jonizujące.

4 Zak ł ad Fizyki Do ś wiadczalnej Uk ł adów Z ł o ż onych NZ52 Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych Oferty 2 prac magisterskich dedykowanych dla studentów kierunku biologia „Opracowanie metody PCC z wykorzystaniem komórek CHO” : wykonanie eksperymentów standaryzujących... wykonanie krzywych zależności dawka-skutek dla promieniowania X oraz wiązki protonowej w różnym zakresie dawek.

5 Zak ł ad Fizyki Do ś wiadczalnej Uk ł adów Z ł o ż onych NZ52 Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych W trakcie odbywanych pracowni magisterskiej magistrant będzie miał możliwość: zapoznania z technikami, uczestniczenia w eksperymentach z pracownikami Zakładu i zespołu projektowego, zapoznania się z obsługą i nabycia doświadczenia w stosowaniu zakupionej aparatury oraz programów informatycznych dedykowanych akwizycji danych z tych urządzeń, a także z systemem do automatycznego wyszukiwania obrazów oraz programami do analizy obrazów, poznania zasad korzystania z baz danych publikacji i rezultatów, dyskusji i analizy uzyskanych rezultatów oraz ich prezentacji podczas spotkań członków zespołu projektowego, seminariów i spotkań z gośćmi z ośrodków naukowych z którymi współpracuje Zakład.

6 Zak ł ad Fizyki Do ś wiadczalnej Uk ł adów Z ł o ż onych NZ52 Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych Oczekiwania od kandydatów:  Samodzielność,  Kreatywność (eksperymenty standaryzujące),  Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym,  Wiedza podstawowa z zakresu hodowli komórek, (doświadczenie będzie tutaj znacznym atutem, ale nie warunkiem koniecznym)  Dyspozycyjność.

7 Zak ł ad Fizyki Do ś wiadczalnej Uk ł adów Z ł o ż onych NZ52 Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych Zapraszamy do współpracy Justyna.Miszczyk@ifj.edu.pl tel. (0-12) 662-8409 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych NZ52 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google