Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ NAUKA DLA PRZEMYSŁU ” Konferencja „ NAUKA DLA PRZEMYSŁU ” podsumowująca projekt REALIZACJA II ETAPU REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNOŚCI „Laboratoria.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ NAUKA DLA PRZEMYSŁU ” Konferencja „ NAUKA DLA PRZEMYSŁU ” podsumowująca projekt REALIZACJA II ETAPU REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNOŚCI „Laboratoria."— Zapis prezentacji:

1 „ NAUKA DLA PRZEMYSŁU ” Konferencja „ NAUKA DLA PRZEMYSŁU ” podsumowująca projekt REALIZACJA II ETAPU REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNOŚCI „Laboratoria Systemów Zarządzania, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu” dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska Pełnomocnik WZ - specjalista ds. aparatury naukowo-badawczej

2 „NAUKA DLA PRZEMYSŁU Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r. Wychodząc naprzeciw rynkowym potrzebom w zakresie infrastruktury badawczej umożliwiającej prowadzenie badań na rzecz otoczenia gospodarczego regionu kujawsko-pomorskiego, w ramach struktur organizacyjnych Wydziału Zarządzania UTP w Bydgoszczy powstał system czterech innowacyjnych laboratoriów w obszarze Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

3 „NAUKA DLA PRZEMYSŁU Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.  Laboratorium Systemów Zarządzania Produkcją, Logistyką i Relacjami z Klientem,  Laboratorium Systemów Rachunkowości Finansowej i Zarządzania Zasobami Ludzkimi,  Laboratorium Systemów Rachunkowości Zarządczej i Controllingu,  Laboratorium Systemów Business Intelligence.

4 Regionalne Laboratoria Badawcze skonfigurowane w zakresie infrastruktury z potrzebami kluczowych sektorów gospodarki regionu, mają na celu efektywną, bezkosztową współpracę pomiędzy sferami nauki i gospodarki. Celem współpracy jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, które nie posiadają odpowiedniego zaplecza badawczego oraz potencjału naukowego. „NAUKA DLA PRZEMYSŁU Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

5 Budżet projektu WZ Prace modernizacyjno-adaptacyjno: 144 253,30 PLN Zakup środków trwałych: 353 251,80 PLN Zakup wartości niematerialnych i prawnych: 2 587 569,85 PLN Ogółem wydatki WZ: 3 085 074,95 PLN „NAUKA DLA PRZEMYSŁU Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

6 Laboratorium Systemów Rachunkowości Finansowej i Zarządzania Zasobami Ludzkimi Kierownik Laboratorium: prof. Zofia Wyszkowska Pełnomocnik Kierownika Laboratorium: dr inż. Małgorzata Gotowska Koszty organizacji laboratorium: 760 392,49 PLN

7 W laboratorium przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie z zakresu:  optymalizacji zatrudnienia poprzez planowanie i rozliczanie równoważnego czasu pracy,  obsługi kart pracy, które umożliwiają precyzyjną kalkulację udziału wynagrodzeń w kosztach bezpośrednich poszczególnych form aktywności gospodarczej podmiotu,  wzrostu wydajności i jakości pracy oraz usprawnienia systemów motywacyjnych,  rejestracji zdarzeń kadrowych wraz z pełną obsługą płac, zgodnie ze wszystkimi uwarunkowaniami obowiązującego prawa,  internetowego systemu kadrowego, pozwalającego zgodnie z dewizą „nowoczesne kadry bliżej pracownika” na zbudowanie dodatkowych kanałów komunikacji pracowników z działem kadr, portali pracowniczych, obsługę powierzonego mienia, rozliczanie delegacji itp.,  doskonalenia narzędzi zarządzania finansami jednostki, integrującymi wszystkie dane finansowe,  prowadzenia rachunkowości firmy zgodnie z przepisami prawa oraz obsługi ewidencji księgowej i poprawy wydajności pracy działów księgowości. „NAUKA DLA PRZEMYSŁU Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

8 Laboratorium Systemów Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Kierownik Laboratorium: prof. Waldemar Bojar Pełnomocnik Kierownika Laboratorium: prof. Arkadiusz Januszewski Koszty organizacji laboratorium: 672 623,92 PLN „NAUKA DLA PRZEMYSŁU Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

9 W obszarze rachunkowości zarządczej i controllingu przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie z zakresu:  opracowywania referencyjnych modeli budżetowania dla przedsiębiorstw z różnych sektorów i branż,  opracowywania referencyjnych modeli rachunku kosztów działań i oceny rentowności przedsiębiorstw oraz strategicznej karty wyników,  opracowywania modeli decyzyjnych z obszaru rachunkowości zarządczej i controllingu w środowisku arkusza kalkulacyjnego,  sposobów użycia narzędzi OLAP oraz narzędzi wizualizacji do raportowania i analizowania danych z obszaru controllingu operacyjnego i strategicznego,  wczesnego ostrzegania o rodzących się zagrożeniach finansowych. „NAUKA DLA PRZEMYSŁU Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

10 Laboratorium Systemów Zarządzania Produkcją, Logistyką i Relacjami z Klientem Kierownik Laboratorium: prof. Ludosław Drelichowski Pełnomocnik Kierownika Laboratorium: dr inż. Marek Sikora Koszty organizacji laboratorium: 1 132 870,62 PLN „NAUKA DLA PRZEMYSŁU Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

11 W obszarze zarządzania produkcją, logistyką i relacjami z klientem przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie z zakresu:  planowania zasobów przedsiębiorstwa,  zarządzania kontaktami z klientami, zarządzania łańcuchem dostaw,  optymalizacji procesu podejmowania decyzji i usprawnienia obiegu informacji wewnątrz organizacji,  monitorowania działalności produkcyjnej i marketingowo- handlowej,  identyfikacji konkurentów, klientów i kontrahentów,  racjonalizacji stanów magazynowych,  poprawy jakości produktów. „NAUKA DLA PRZEMYSŁU Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

12 Laboratorium Systemów Business Intelligence Kierownik Laboratorium: prof. Ludosław Drelichowski Pełnomocnik Kierownika Laboratorium: mgr inż. Cezary Graul Koszty organizacji laboratorium: 519 187,92 PLN „NAUKA DLA PRZEMYSŁU Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

13 W laboratorium przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie z zakresu:  webowego projektowania i przeglądania raportów,  raportowania statycznego,  analiz i zapytań ad-hoc,  wielowymiarowych analiz OLAP i wizualizacji danych,  personalizacji dostępu do danych, raportów i analiz w Portalu,  statystycznej analizy danych do wspomagania podejmowania decyzji w oparciu o fakty,  budowy modeli opisowych oraz predykcyjnych a następnie wdrożenia ich w procesy organizacji,  zastosowania metod statystycznych do analizy danych ekonomicznych,  technik optymalizacji, harmonogramowania i symulacji pozwalających na odnalezienie optymalnych rozwiązań,  tworzenia, zarządzania, dystrybucji, uruchamiania modeli analitycznych w środowiskach testowych i produkcyjnych,  identyfikacji, monitorowania i pomiaru jakości w czasie. „NAUKA DLA PRZEMYSŁU Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

14 Oferta Laboratoriów WZ dla przedsiębiorstw różnych branż wynika przede wszystkim z funkcjonalności posiadanego sprzętu i oprogramowania.

15 W ramach projektu zakupiono m.inn.:  4 serwery,  4 stacje robocze,  16 notebooków,  zestaw wideokonferencyjny,  4 urządzenia wielofunkcyjne,  rzutniki multimedialne. „NAUKA DLA PRZEMYSŁU Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

16 Laboratoria pracują w oparciu o:  Profit Management System (PMS) - oprogramowanie do zarządzania kosztami i rentownością według metodologii rachunku kosztów działań klasy BI,  PROFIX - oprogramowanie do budżetowania i analiz klasy BI z mechanizmami workflow,  Optico - oprogramowanie do budżetowania i analiz klasy BI,  Result Scorecard - oprogramowanie do zarządzania strategią,  Corporate Performance Management dla dużych firm (SAS strategy management, SAS Activity-based Management, SAS Financial Management),  Eureca Controlling System,  Business Intelligence System,  Analytic System,  Simple CRM, ERP, SCM. „NAUKA DLA PRZEMYSŁU Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

17 Dla studentów: pozyskanie wiedzy praktycznej; przygotowanie prac o wyższej jakości zgodnie z potrzebami polskich przedsiębiorstw; zareklamowanie się na rynku pracy. KORZYŚCI Dla wykładowców: zapoznanie się z potrzebami przedsiębiorstw; komercjalizacja badań naukowych przygotowanych zgodnie z potrzebami rynku. Dla przedsiębiorstwa: integracja z jednostkami naukowymi; udział w kształtowaniu sylwetki absolwenta, co umożliwia pozyskanie lepiej przygotowanych pracowników.

18 Podsumowanie  Sieć laboratoriów WZ ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego,  wzmocnienia ich potencjału ekonomicznego i innowacyjnego oraz zwiększenia zatrudnienia,  zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych stworzy warunki dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw,  usprawni transfer wiedzy do zastosowań praktycznych,  efektem współpracy przedsiębiorstw ze światem nauki będzie sprawne i skuteczne zarządzanie działaniami, zasobami oraz procesami w danej organizacji,  podstawową korzyścią kooperacji jest dwukierunkowy transfer wiedzy – ze świata nauki do biznesu i z przed­siębiorstw do nauki. „NAUKA DLA PRZEMYSŁU Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

19 Lokalizacja laboratoriów Wydział Zarządzania ul. Fordońska 430 Bydgoszcz pok. 108

20 „NAUKA DLA PRZEMYSŁU Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r. Dane do kontaktu: Dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska pełnomocnik WZ ds. aparatury naukowo-badawczej Tel. 501 408 383 Mail: gszpakowska@op.pl,gszpakowska@op.pl goszp@utp.edu.pl

21 „NAUKA DLA PRZEMYSŁU Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r. Zapraszamy do współpracy! Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "„ NAUKA DLA PRZEMYSŁU ” Konferencja „ NAUKA DLA PRZEMYSŁU ” podsumowująca projekt REALIZACJA II ETAPU REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNOŚCI „Laboratoria."

Podobne prezentacje


Reklamy Google