Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” podsumowująca projekt REALIZACJA II ETAPU REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNOŚCI „Laboratoria Systemów Zarządzania,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” podsumowująca projekt REALIZACJA II ETAPU REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNOŚCI „Laboratoria Systemów Zarządzania,"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” podsumowująca projekt REALIZACJA II ETAPU REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNOŚCI „Laboratoria Systemów Zarządzania, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu” dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska Pełnomocnik WZ - specjalista ds. aparatury naukowo-badawczej

2 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Wychodząc naprzeciw rynkowym potrzebom w zakresie infrastruktury badawczej umożliwiającej prowadzenie badań na rzecz otoczenia gospodarczego regionu kujawsko-pomorskiego, w ramach struktur organizacyjnych Wydziału Zarządzania UTP w Bydgoszczy powstał system czterech innowacyjnych laboratoriów w obszarze Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

3 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Laboratorium Systemów Zarządzania Produkcją, Logistyką i Relacjami z Klientem, Laboratorium Systemów Rachunkowości Finansowej i Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Laboratorium Systemów Rachunkowości Zarządczej i Controllingu, Laboratorium Systemów Business Intelligence. Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

4 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Regionalne Laboratoria Badawcze skonfigurowane w zakresie infrastruktury z potrzebami kluczowych sektorów gospodarki regionu, mają na celu efektywną, bezkosztową współpracę pomiędzy sferami nauki i gospodarki. Celem współpracy jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, które nie posiadają odpowiedniego zaplecza badawczego oraz potencjału naukowego. Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

5 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Budżet projektu WZ Prace modernizacyjno-adaptacyjno: ,30 PLN Zakup środków trwałych: ,80 PLN Zakup wartości niematerialnych i prawnych: ,85 PLN Ogółem wydatki WZ: ,95 PLN Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

6 dr inż. Małgorzata Gotowska
Laboratorium Systemów Rachunkowości Finansowej i Zarządzania Zasobami Ludzkimi Kierownik Laboratorium: prof. Zofia Wyszkowska Pełnomocnik Kierownika Laboratorium: dr inż. Małgorzata Gotowska Koszty organizacji laboratorium: ,49 PLN Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

7 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
W laboratorium przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie z zakresu: optymalizacji zatrudnienia poprzez planowanie i rozliczanie równoważnego czasu pracy, obsługi kart pracy, które umożliwiają precyzyjną kalkulację udziału wynagrodzeń w kosztach bezpośrednich poszczególnych form aktywności gospodarczej podmiotu, wzrostu wydajności i jakości pracy oraz usprawnienia systemów motywacyjnych, rejestracji zdarzeń kadrowych wraz z pełną obsługą płac, zgodnie ze wszystkimi uwarunkowaniami obowiązującego prawa , internetowego systemu kadrowego, pozwalającego zgodnie z dewizą „nowoczesne kadry bliżej pracownika” na zbudowanie dodatkowych kanałów komunikacji pracowników z działem kadr, portali pracowniczych, obsługę powierzonego mienia, rozliczanie delegacji itp., doskonalenia narzędzi zarządzania finansami jednostki, integrującymi wszystkie dane finansowe, prowadzenia rachunkowości firmy zgodnie z przepisami prawa oraz obsługi ewidencji księgowej i poprawy wydajności pracy działów księgowości. Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

8 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Laboratorium Systemów Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Kierownik Laboratorium: prof. Waldemar Bojar Pełnomocnik Kierownika Laboratorium: prof. Arkadiusz Januszewski Koszty organizacji laboratorium: ,92 PLN Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

9 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
W obszarze rachunkowości zarządczej i controllingu przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie z zakresu: opracowywania referencyjnych modeli budżetowania dla przedsiębiorstw z różnych sektorów i branż, opracowywania referencyjnych modeli rachunku kosztów działań i oceny rentowności przedsiębiorstw oraz strategicznej karty wyników, opracowywania modeli decyzyjnych z obszaru rachunkowości zarządczej i controllingu w środowisku arkusza kalkulacyjnego, sposobów użycia narzędzi OLAP oraz narzędzi wizualizacji do raportowania i analizowania danych z obszaru controllingu operacyjnego i strategicznego, wczesnego ostrzegania o rodzących się zagrożeniach finansowych. Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

10 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Laboratorium Systemów Zarządzania Produkcją, Logistyką i Relacjami z Klientem Kierownik Laboratorium: prof. Ludosław Drelichowski Pełnomocnik Kierownika Laboratorium: dr inż. Marek Sikora Koszty organizacji laboratorium: ,62 PLN Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

11 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
W obszarze zarządzania produkcją, logistyką i relacjami z klientem przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie z zakresu: planowania zasobów przedsiębiorstwa, zarządzania kontaktami z klientami, zarządzania łańcuchem dostaw, optymalizacji procesu podejmowania decyzji i usprawnienia obiegu informacji wewnątrz organizacji, monitorowania działalności produkcyjnej i marketingowo-handlowej, identyfikacji konkurentów, klientów i kontrahentów, racjonalizacji stanów magazynowych, poprawy jakości produktów. Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

12 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Laboratorium Systemów Business Intelligence Kierownik Laboratorium: prof. Ludosław Drelichowski Pełnomocnik Kierownika Laboratorium: mgr inż. Cezary Graul Koszty organizacji laboratorium: ,92 PLN Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

13 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
W laboratorium przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie z zakresu: webowego projektowania i przeglądania raportów, raportowania statycznego, analiz i zapytań ad-hoc, wielowymiarowych analiz OLAP i wizualizacji danych, personalizacji dostępu do danych, raportów i analiz w Portalu, statystycznej analizy danych do wspomagania podejmowania decyzji w oparciu o fakty, budowy modeli opisowych oraz predykcyjnych a następnie wdrożenia ich w procesy organizacji, zastosowania metod statystycznych do analizy danych ekonomicznych, technik optymalizacji, harmonogramowania i symulacji pozwalających na odnalezienie optymalnych rozwiązań, tworzenia, zarządzania, dystrybucji, uruchamiania modeli analitycznych w środowiskach testowych i produkcyjnych, identyfikacji, monitorowania i pomiaru jakości w czasie. Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

14 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Oferta Laboratoriów WZ dla przedsiębiorstw różnych branż wynika przede wszystkim z funkcjonalności posiadanego sprzętu i oprogramowania. Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

15 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
W ramach projektu zakupiono m.inn.: 4 serwery, 4 stacje robocze, 16 notebooków, zestaw wideokonferencyjny, 4 urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki multimedialne. Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

16 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Laboratoria pracują w oparciu o: Profit Management System (PMS) - oprogramowanie do zarządzania kosztami i rentownością według metodologii rachunku kosztów działań klasy BI, PROFIX - oprogramowanie do budżetowania i analiz klasy BI z mechanizmami workflow , Optico - oprogramowanie do budżetowania i analiz klasy BI, Result Scorecard - oprogramowanie do zarządzania strategią, Corporate Performance Management dla dużych firm (SAS strategy management, SAS Activity-based Management, SAS Financial Management), Eureca Controlling System, Business Intelligence System, Analytic System, Simple CRM, ERP, SCM. Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

17 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
KORZYŚCI Dla wykładowców: zapoznanie się z potrzebami przedsiębiorstw; komercjalizacja badań naukowych przygotowanych zgodnie z potrzebami rynku. Dla studentów: pozyskanie wiedzy praktycznej; przygotowanie prac o wyższej jakości zgodnie z potrzebami polskich przedsiębiorstw; zareklamowanie się na rynku pracy. Dla przedsiębiorstwa: integracja z jednostkami naukowymi; udział w kształtowaniu sylwetki absolwenta, co umożliwia pozyskanie lepiej przygotowanych pracowników. Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

18 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Podsumowanie Sieć laboratoriów WZ ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, wzmocnienia ich potencjału ekonomicznego i innowacyjnego oraz zwiększenia zatrudnienia, zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych stworzy warunki dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, usprawni transfer wiedzy do zastosowań praktycznych, efektem współpracy przedsiębiorstw ze światem nauki będzie sprawne i skuteczne zarządzanie działaniami, zasobami oraz procesami w danej organizacji, podstawową korzyścią kooperacji jest dwukierunkowy transfer wiedzy – ze świata nauki do biznesu i z przed­siębiorstw do nauki. Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

19 Lokalizacja laboratoriów
Wydział Zarządzania ul. Fordońska 430 Bydgoszcz pok. 108 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

20 Dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
Dane do kontaktu: Dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska pełnomocnik WZ ds. aparatury naukowo-badawczej Tel Mail: Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.

21 Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.
Zapraszamy do współpracy Zapraszamy do współpracy! Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” - 7 października 2013 r.


Pobierz ppt "Konferencja „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” podsumowująca projekt REALIZACJA II ETAPU REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNOŚCI „Laboratoria Systemów Zarządzania,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google