Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dnia 1 września 1993 roku sześćdziesięcioro dzieci (,,zerówka” i dwie klasy pierwsze) rozpoczęło naukę w koedukacyjnej szkole podstawowej Sióstr Niepokalanek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dnia 1 września 1993 roku sześćdziesięcioro dzieci (,,zerówka” i dwie klasy pierwsze) rozpoczęło naukę w koedukacyjnej szkole podstawowej Sióstr Niepokalanek."— Zapis prezentacji:

1

2 Dnia 1 września 1993 roku sześćdziesięcioro dzieci (,,zerówka” i dwie klasy pierwsze) rozpoczęło naukę w koedukacyjnej szkole podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. Uczniowie wraz z rodzicami, siostry, przyjaciele domu – wszyscy spotkali się na Mszy św. odprawionej przez Ks. Kazimierza Gadzałę, nowego kapelana. Po Mszy św. przełożona domu siostra Maria przedstawiła grono nauczycielskie składające się z trzech sióstr i czterech nauczycieli świeckich oraz przywitała dzieci i rodziców słowami: „Z radością i serdecznym wzruszeniem patrzę na tę Młodą Polskę, którą Bóg w dniu dzisiejszym z woli rodziców oddaje w ręce Zgromadzenia, by ją wychowywało i pielęgnowało. Patrzyłam na to, jak czterdzieści lat temu zabierano nam młodzież, bo ówczesny system nie chciał nam powierzyć młodego pokolenia, które jest przyszłością Narodu. Z dniem dzisiejszym wracamy do tradycji Zgromadzenia, którego zadaniem jest wychowanie oparte na zasadach prawa Bożego i tradycji narodowej. Matka Marcelina Darowska kochała dzieci całą siłą uczucia macierzyńskiego. Najpiękniejsze i najczulsze wyrazy wychodziły z jej ust na widok dziecka. Mogę zaręczyć wam, kochani Rodzice, że chociaż od chwili, gdy Założycielka nasza sformułowała te zasady, minęło 140 lat – miłość Zgromadzenia do dzieci nie zmieniła się. Czekałyśmy na ten moment, w którym tu w Jarosławiu będziemy mogły szeroko otworzyć drzwi do dzieci.” MENU

3 Uroczystość poświęcenia szkoły z udziałem metropolity przemyskiego ks. Józefa Michalika odbyła się 12 września 1993 roku. W roku szkolnym 1999/2000 poświęcono nowy sztandar /projekt p. Jasiewicza/. W 2003 roku oddano do użytku salę sportową z zapleczem i salami lekcyjnymi dla gimnazjalistów. Aktualnie trwają prace związane z budową nowoczesnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. Obecnie w naszej szkole uczy się 179 uczniów. Szkoła stwarza dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju, przygotowując ich do podjęcia w przyszłości zadań społecznych, rodzinnych i zawodowych. MENU

4 Misją naszej szkoły jest stworzenie środowiska wychowawczego, w którym dziecko będzie mogło się rozwijać w oparciu o wartości ewangeliczne i patriotyczne w celu osiągnięcia dojrzałości i przygotowania go do podjęcia zadań społecznych, rodzinnych i zawodowych. Program pracy wychowawczej opracowany jest na podstawie czterech zasad wychowawczych bł. Marceliny Darowskiej: I Bóg wszystkim, przez wszystko do Boga II Bóg stworzył nas Polakami III Wierność swoim obowiązkom IV Nauczyć dzieci myśleć MENU

5 Zasada ta ukazuje nam świat wartości chrześcijańskich i ma na celu kształtowanie w dzieciach właściwej postawy chrześcijańskiej. Każde dziecko jest ważnym podmiotem wychowania, każde wymaga właściwego sobie postępowania, indywidualizacji celów, metod i środków wychowania. MENU

6

7

8 Zasada druga odnosi się do narodowości i ojczyzny i ma za zadanie wpajać wychowankom poczucie tożsamości narodowej i uczyć patriotyzmu rozumianego jako identyfikowanie się z chrześcijańskimi korzeniami narodu, z jego najszlachetniejszymi tradycjami. Wychowanie w duchu patriotyzmu powinno kształtować człowieka, który swoją ojczyznę nie tylko kocha, ale szanuje ją i wspiera, umacnia, ubogaca go i podnosi. MENU

9

10

11 Trzecia zasada mówi o wierności obowiązkom i ma na celu kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych. Zdaniem Marceliny Darowskiej tylko przykład i przyjazne tłumaczenie rozwinie w dzieciach poczucie obowiązku, ścisłości i delikatności, nigdy przymus. Należy dodać, że poczucie obowiązkowości ściśle związane jest z pracą nad sobą i silną wolą, czyli z samowychowaniem. MENU

12

13

14 Czwarta zasada mówi o „nauce myślenia” i ma za zadanie kształtować świadome i odpowiedzialne postawy dziecka. Wychowawca powinien tak prowadzić proces wychowania, aby wychowanek w swych wyborach i decyzjach działał zgodnie ze swoim przekonaniem i ze zrozumieniem. Wychowawca powinien więc wyjaśniać sens i celowość stawianych wymagań czy wydawanych poleceń. Nie wolno zmuszać do wykonania czegoś, ale przekonywać, wyjaśniać, by dziecko samo umiało podjąć decyzję. MENU

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Grupa ciekawych odkrywców Grupa rowerowa Kółko artystyczne Kółko kulinarne Kółko majsterkowicza Kółko przyrodnicze Kółko szachowe SKS Tenis Stołowy Basen Piłka ręczna

37 MENU

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 FORMACJA CHRZEŚCIJAŃSKA I PATRIOTYCZNA; WYSOKI POZIOM NAUCZANIA; BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA; ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ; NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH; JEDNOLITY STRÓJ; MENU


Pobierz ppt "Dnia 1 września 1993 roku sześćdziesięcioro dzieci (,,zerówka” i dwie klasy pierwsze) rozpoczęło naukę w koedukacyjnej szkole podstawowej Sióstr Niepokalanek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google