Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Gdańsk, 5 grudnia 2013 r. dr Piotr Bojko Departament Edukacji i Sportu Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Gdańsk, 5 grudnia 2013 r. dr Piotr Bojko Departament Edukacji i Sportu Urząd."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Gdańsk, 5 grudnia 2013 r. dr Piotr Bojko Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Współpraca uczelni ze szkołami w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

2 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012) –strategiczne wybory i cele konieczne do zrealizowania 6 Regionalnych Programów Strategicznych –zasadnicze narzędzia realizacji strategii –rozwinięcie zapisów strategii –wskazanie działań oraz przedsięwzięć pozwalających na osiągnięcie wyznaczonych celów Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 –zakres tematyczny wynikający z Regionalnych Programów Strategicznych, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji na poziomie unijnym i krajowym Strategia → 6 RPS → RPO 2014-2020

3 Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej CEL GŁÓWNY Aktywni Pomorzanie Wysoki poziom zatrudnienia Wysoki poziom kapitału społecznego Trzy cele szczegółowe RPS Aktywni Pomorzanie Efektywny system edukacji

4 cel szczegółowypriorytet działanie Efektywny system edukacji 3.1 Edukacja dla rozwoju i zatrudnienia Fundamenty edukacji Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe 3.2 Indywidualne ścieżki edukacji Zdolni w edukacji Edukacja włączająca Obszary współpracy Przedsięwzięcia strategiczne 1.Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie standardów wsparcia pracy szkoły 2.Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy 3.Włączenie wypracowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych do regionalnej polityki edukacyjnej 4.Wypracowanie standardów edukacji uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów z zaburzeniami rozwoju

5 Zobowiązanie z SRWP 2020 Uruchomienie mechanizmu trwałej współpracy uczelni ze szkołami i placówkami edukacyjnymi Stan docelowy 1.Powstaną standardy współpracy uczelni i szkół oraz placówek edukacyjnych. 2.Opracowane zostaną narzędzia wspierające proces kształcenia i wychowania (np. zasoby edukacyjne, w tym cyfrowe). 3.Utworzona zostanie sieć klas/szkół objętych patronatami uczelni. 4.Powstanie sieć szkół referencyjnych jako miejsca wdrażania innowacji edukacyjnych, eksperymentów, staży i praktyk zawodowych studentów kierunków pedagogicznych i nauczycieli. 5.Uczelnie będą wspierać realizację zadań z zakresu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 6.Kształcenie i doskonalenie kadr oświaty będzie odbywać się we współpracy z uczelniami w kontekście aktualnego rozwoju nauki. 7.Środowiska naukowo-akademickie będą włączone do pomorskiego dialogu edukacyjnego.

6 diagnoza uczniów przygotowany nauczyciel regionalny portal edukacyjny obozy naukowe zajęcia pozalekcyjne spotkania akademickie konkursy (np. Liga Zadaniowa) stypendia mentorzy (dla uczniów wybitnych) Projekt Zdolni z Pomorza – formy wspierania ucznia uzdolnionego

7 Współpraca w ramach zawartych porozumień 1.Udostępnienie pomieszczeń na potrzeby podsumowania i współpraca podczas organizacji konkursu projektów oraz III etapu ligi zadaniowej 2.Przygotowanie do wspierania uczniów po zakończeniu projektu (stypendia na I roku studiów) Współpraca w modelu komercyjnym 1.Prace w etapie przygotowawczym 6 grup eksperckich: matematyka, fizyka, informatyka, diagnoza i wsparcie psychologiczne, portal z platformą e-learningową, partnerstwo 2.Kurs doskonalący dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym 140-godzinny kurs z modułami: przedmiotowym, metodycznym, psychologiczno- pedagogicznym oraz informatycznym 3.Spotkania akademickie: 6-godzinne spotkania: wykłady, ćwiczenia, zajęcia w laboratoriach, aktywność fizyczna 4.Opracowanie zasobów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych: programy nauczania, scenariusze wzorcowe, zadania konkursowe, zasoby e-learningowe 5.Opieka indywidualnych opiekunów – mentorów programy nauczania, scenariusze wzorcowe, zadania konkursowe, zasoby e-learningowe 6.Koordynatorzy merytoryczni opieka merytoryczna w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, w tym wsparcie nauczycieli 7.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przez pracowników uczelni 40, 46 lub 60 godzin zajęć w ciągu roku szkolnego Dotychczasowa współpraca – projekt Zdolni z Pomorza

8 spotkania akademickie  6 godzin zajęć merytorycznych (wykłady, ćwiczenia) oraz aktywność fizyczna Formy wspierania ucznia uzdolnionego w projekcie Spotkania akademickie

9 konkursy ―Liga Zadaniowa – konkurs indywidualny ―Konkurs Projektów (konkurs dla 3-5 osobowych zespołów) Formy wspierania ucznia uzdolnionego w projekcie Konkursy

10 mentorzy (dla uczniów wybitnych)  rok szkolny 2011/2012 – 15 uczniów objętych indywidualną opieką mentora  rok szkolny 2012/2013 – 23 uczniów objętych indywidualną opieką mentora  mentorzy – pracownicy szkół wyższych oraz nauczyciele z wybitnymi osiągnięciami w zakresie pracy z uczniami uzdolnionymi Formy wspierania ucznia uzdolnionego w projekcie Indywidualna opieka mentora

11 1554 uczniów w projekcie (w tym 535 dziewcząt i 1019 chłopców) 161 nauczycieli przygotowanych do pracy z uczniem uzdolnionym ponad 8000 godzin zajęć pozalekcyjnych powołanie RCNK i 22 Lokalnych Centra Nauczania Kreatywnego (LCNK) 22 psychologów udzielających wsparcia wszystkim uczniom z projektu 23 uczniów objętych indywidualną opieką mentorów ponad 470 tys. złotych przeznaczonych na doposażenie LCNK 45 spotkań akademickich na uczelniach wyższych 450 uczniów biorących udział w letnich obozach naukowych 1 276 600 zł przeznaczonych na stypendia dla uczniów z projektu 7 GB zasobów dostępnych na portalu www.zdolnizpomorza.plwww.zdolnizpomorza.pl 47 z 59 uczniów klas III liceum – absolwentów projektu, których wybory edukacyjne są nam znane, wybrało Politechnikę Gdańską Doświadczenia wynikające z realizacji projektu Zdolni z Pomorza

12 Model Zdolni z Pomorza matematyka, fizyka i informatyka artystyczne humanistyczne językowe przyrodnicze Planowana adaptacja modelu w latach 2014-2020

13 Wszystkie dokumenty i informacje związane ze Strategią oraz RPS dostępne są na stronie: www.strategia2020.pomorskie.eu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Gdańsk, 5 grudnia 2013 r. dr Piotr Bojko Departament Edukacji i Sportu Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google