Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Iwaszko, dr 1 GRAFICZNE METODY PREZENTACJI DANYCH  informacje na mapie  rodzaje informacji - poziomy pomiarowe  zmienne graficzne  barwy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Iwaszko, dr 1 GRAFICZNE METODY PREZENTACJI DANYCH  informacje na mapie  rodzaje informacji - poziomy pomiarowe  zmienne graficzne  barwy."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Iwaszko, dr 1 GRAFICZNE METODY PREZENTACJI DANYCH  informacje na mapie  rodzaje informacji - poziomy pomiarowe  zmienne graficzne  barwy na mapach - teoria i praktyka  znaki i symbole  napisy  konwencje graficzne GIS (Geographical Information System)

2 Krzysztof Iwaszko, dr 2 GIS Graficzne met. prezentacji - informacje na mapach  MAPA / OBRAZ  informacje na mapie (typy) (podkładzie ogólnogeograficznym / foto sat lub lotniczym)  znaki kartograficzne  opisy (napisy)  cała treść mapy musi być:  przyjazna dla użytkownika  czytelna (jakość znaków, ich ilość, właściwy odbiór)  zrozumiała (dopasowanie do poziomu odbiorcy)  konieczność logicznego i uporządkowanego przedstawiania treści mapy  informacji ogólnogeograficznych (granice, rzeki itd.)  danych tematycznych (np. uprawy, produkcja itp.) WSAP 2011/20012

3 Krzysztof Iwaszko, dr 3 GIS Graficzne met. prezentacji - poziomy pomiarowe  pochodzenie informacji - pomiary (lub gotowe dane)  przyporządkowanie informacji do miejsca: rodzaje „miejsc” - obiekty Area, Polyline, Point identyfikacja tych „miejsc” przez współrzędne X-Y ew. Z  przyporządkowanie nazwy i informacji (danych)  wszystkie informacje / dane prezentowane na mapach można podzielić (liczba informacji) na:  dane jakościowe (rozróżnianie)  dane porządkowe (porządkowanie)  dane ilościowe (obliczenia - relacje)  wszystkie podziały - ich rodzaje muszą uwzględniać relacje pomiędzy obiektami wewnątrz danej grupy WSAP 2011/20012

4 Krzysztof Iwaszko, dr 4 GIS Graficzne met. prezentacji - poziomy pomiarowe  DANE JAKOŚCIOWE porządkowe ilościowe  najczęściej dwie lub więcej kategorii  jedyna relacja to podobieństwo - możliwość stwierdzenia czy są jednakowe czy różne  nie definiujemy kolejności czy ważności obiektów  każdy obiekt to jeden znak (symbol)  jedyna operacja na zbiorze obiektów to określenie ich liczby  przykłady:  szkoły - wyższe, średnie, podstawowe  restauracje, kluby, kawiarnie.  linie kolejowe - jedno-, dwutorowe; normalne - elektryczne  lasy - iglaste, liściaste itd.  najczęściej obiekty punktowe ale też liniowe i powierzchniowe  problemy przy kartowaniu - kolejność warstw - (zwyczajowość) WSAP 2011/20012

5 Krzysztof Iwaszko, dr 5 GIS Graficzne met. prezentacji - poziomy pomiarowe  DANE porządkowe JAKOŚCIOWE ilościowe  konieczna relacja porządkująca poszczególne obiekty w zbiorze  można określić czy dany obiekt jest np.:  mniejszy czy większy  ważniejszy czy mniej ważny  brak możliwości określenia liczebności - ilości  operacje na zbiorze - nie średnia a mediana (najczęstsza), też korelacje pomiędzy zbiorami  przykłady:  granice - państwo, województwo, gmina  bonitacja gleb - klasy  kartowanie:  stosowanie zmiennych symboli (wielkość)  stosowanie klas - porządkujących WSAP 2011/20012

6 Krzysztof Iwaszko, dr 6 GIS Graficzne met. prezentacji - poziomy pomiarowe  DANE porządkowe jakościowe ILOŚCIOWE  konieczna informacja ilościowa - określenie liczby charakteryzującej dane zjawisko (zbiór)  „najlepsza” forma danych  możliwe wszystkie metody prezentacji  wszystkie operacje matematyczne i logiczne (średnie itd.)  można nie tylko rozróżnić i uporządkować obiekty ale i obliczyć różnice pomiędzy nimi np.:  zaludnienie na km2 - obiekty powierzchniowe  liczba samochodów na dobę - obiekty liniowe  liczba uczniów w szkole - obiekt punktowy  kartowanie - wszystkie formy i metody  możliwość generalizacji  dane ilościowe - optymalne (obliczenia - zależności)  dane porządkowe (porządkowanie)  dane jakościowe - najniższa jakość informacji (rozróżnianie) WSAP 2011/20012

7 Krzysztof Iwaszko, dr 7 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne  ZMIENNE GRAFICZNE  system klasyfikacji środków graficznych umożliwiających przedstawienie (wizualizację) na dwuwymiarowej płaszczyźnie (X,Y) - trzeciego wymiaru - graficznej prezentacji charakterystyki danego zjawiska (jakościowej, porządkowej czy ilościowej) (gdzie jest zjawisko - ile go jest)  wyróżniamy: (grafika na kolejnej stronie)  kształt  orientacja  ziarnistość  kolor  jasność  wielkość  rzadko stosowane są samodzielnie - najczęściej łączone / mieszane w celu uzyskania lepszego efektu - percepcji WSAP 2011/20012

8 Krzysztof Iwaszko, dr 8 WSAP 2011/20012 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne

9 Krzysztof Iwaszko, dr 9 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne  1. KSZTAŁT  np. koło, kwadrat, trójkąt,  ▲♥♫ ☺  ale też symbole , obrazki (emotikony )  stosowane do danych jakościowych  najczęściej do / w przypadku obiektów punktowych  w przypadku obiektów liniowych - zmiana symbolu - rodzaju linii (linia kolejowa jedno / dwutorowa)  obiekty powierzchniowe - deseń i jego zróżnicowanie (żabki, kwiatki itp) WSAP 2011/20012

10 Krzysztof Iwaszko, dr 10 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne  2. ORIENTACJA / KIERUNEK  wykorzystywana na poziomie jakościowym - rozróżnienie obiektów  najczęściej do obiektów punktowych ▲►▼◄   najczęściej w przypadku obiektów o cechach binarnych  kopalnie - czynne / nie czynne (do góry nogami)  rodzaje wydobycia - węgiel kamienny / brunatny  ważne gdy istnieje konieczność określenia kierunku:  mapy przeważających kierunków wiatrów  wiatrołomy w lasach  prądy morskie  migracje WSAP 2011/20012

11 Krzysztof Iwaszko, dr 11 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne  3. ZIARNISTOŚĆ  4. JASNOŚĆ WSAP 2011/20012 pokaz nast strona

12 Krzysztof Iwaszko, dr 12 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne  3. ZIARNISTOŚĆ  4. JASNOŚĆ WSAP 2011/20012

13 Krzysztof Iwaszko, dr 13 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne  5. KOLOR  zwany odcieniem, chromatycznością, rodzajem barwy  najczęstsza i najskuteczniejsza zmienna graficzna  najłatwiejsza w odbiorze - percepcji - z uwagi na własności selekcjonujące i różnicujące obiekty  najsilniej podatna na odczucia pozytywne i negatywne  wrażenie (odbiór) zależy od długości fal świetlnych  emitowanych (źródło - ekran)  lub odbitych i rozproszonych (papier - otoczenie)  używany do zróżnicowania cech jakościowych ale też określania porządku - kolejności - w przypadku zastosowania skali np. żółty  pomarańczowy  czerwony  osobno omawiana!!! WSAP 2011/20012

14 Krzysztof Iwaszko, dr 14 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne  6. WIELKOŚĆ  najczęściej wielkość (powierzchnia - średnica) ale też wysokość, szerokość znaku / symbolu obiektu punktowego (reprezentacji informacji dla powierzchniowego)  analogicznie  szerokość / grubość znaku liniowego  szerokość / wysokość diagramu dla obiektu powierzchniowego WSAP 2011/20012 +25%

15 Krzysztof Iwaszko, dr 15 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne  6. WIELKOŚĆ WSAP 2011/20012

16 Krzysztof Iwaszko, dr 16  BARWA NA MAPIE  wersja uproszczona - dwa rodzaje:  promieniowanie właściwe (monitory, projektory) : model RGB model HSL  promieniowanie odbite (papier, folie, tkaniny) : kolory składowe - CMYK NCS ale też RAL*, DULUX, kolory specjalne PANTONE - wzornik  zupełnie różne efekty - projekt - wydruk - widok WSAP 2011/20012 GIS Graficzne met. prezentacji - Barwa na mapie

17 Krzysztof Iwaszko, dr 17  BARWA NA MAPIE - cd praktyka  tworzenie koloru na ekranie - efekt 3 barw  kalibracja monitora / skanera  tworzenie koloru na papierze  farba specjalna (PANTONE)  farby CMYK - składowe, raster  farby i materiały specjalne  materiały odblaskowe  materiały fluorescencyjne  przeźroczystość - jako cecha warstwy  odbiór subiektywny - kolory niedrukowalne  kolory zimne i ciepłe, brudne i czyste, jasne ciemne, kolory przeciwstawne, niebrudzące itd. WSAP 2011/20012 GIS Graficzne met. prezentacji - Barwa na mapie odejmowanie dodawanie mieszanie

18 Krzysztof Iwaszko, dr 18  END: WSAP 2011/20012 GIS Graficzne met. prezentacji - poziomy pomiarowe


Pobierz ppt "Krzysztof Iwaszko, dr 1 GRAFICZNE METODY PREZENTACJI DANYCH  informacje na mapie  rodzaje informacji - poziomy pomiarowe  zmienne graficzne  barwy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google