Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIS (Geographical Information System)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIS (Geographical Information System)"— Zapis prezentacji:

1 GIS (Geographical Information System)
GRAFICZNE METODY PREZENTACJI DANYCH informacje na mapie rodzaje informacji - poziomy pomiarowe zmienne graficzne barwy na mapach - teoria i praktyka znaki i symbole napisy konwencje graficzne konieczność dostosowania środków graficznych stosowanych na mapie do charakteru prezentowanych danych npdst Wprowadzenie do kartografii i topografii rozdział 5 str Krzysztof Iwaszko, dr

2 GIS Graficzne met. prezentacji - informacje na mapach
MAPA / OBRAZ informacje na mapie (typy) (podkładzie ogólnogeograficznym / foto sat lub lotniczym) znaki kartograficzne opisy (napisy) cała treść mapy musi być: przyjazna dla użytkownika czytelna (jakość znaków, ich ilość, właściwy odbiór) zrozumiała (dopasowanie do poziomu odbiorcy) konieczność logicznego i uporządkowanego przedstawiania treści mapy informacji ogólnogeograficznych (granice, rzeki itd.) danych tematycznych (np. uprawy, produkcja itp.) WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr

3 GIS Graficzne met. prezentacji - poziomy pomiarowe
pochodzenie informacji - pomiary (lub gotowe dane) przyporządkowanie informacji do miejsca: rodzaje „miejsc” - obiekty Area, Polyline, Point identyfikacja tych „miejsc” przez współrzędne X-Y ew. Z przyporządkowanie nazwy i informacji (danych) wszystkie informacje / dane prezentowane na mapach można podzielić (liczba informacji) na: dane jakościowe (rozróżnianie) dane porządkowe (porządkowanie) dane ilościowe (obliczenia - relacje) wszystkie podziały - ich rodzaje muszą uwzględniać relacje pomiędzy obiektami wewnątrz danej grupy WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr

4 GIS Graficzne met. prezentacji - poziomy pomiarowe
DANE JAKOŚCIOWE porządkowe ilościowe najczęściej dwie lub więcej kategorii jedyna relacja to podobieństwo - możliwość stwierdzenia czy są jednakowe czy różne nie definiujemy kolejności czy ważności obiektów każdy obiekt to jeden znak (symbol) jedyna operacja na zbiorze obiektów to określenie ich liczby przykłady: szkoły - wyższe, średnie, podstawowe restauracje, kluby, kawiarnie. linie kolejowe - jedno-, dwutorowe; normalne - elektryczne lasy - iglaste, liściaste itd. najczęściej obiekty punktowe ale też liniowe i powierzchniowe problemy przy kartowaniu - kolejność warstw - (zwyczajowość) WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr

5 GIS Graficzne met. prezentacji - poziomy pomiarowe
DANE porządkowe JAKOŚCIOWE ilościowe konieczna relacja porządkująca poszczególne obiekty w zbiorze można określić czy dany obiekt jest np.: mniejszy czy większy ważniejszy czy mniej ważny brak możliwości określenia liczebności - ilości operacje na zbiorze - nie średnia a mediana (najczęstsza), też korelacje pomiędzy zbiorami przykłady: granice - państwo, województwo, gmina bonitacja gleb - klasy kartowanie: stosowanie zmiennych symboli (wielkość) stosowanie klas - porządkujących WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr

6 GIS Graficzne met. prezentacji - poziomy pomiarowe
DANE porządkowe jakościowe ILOŚCIOWE konieczna informacja ilościowa - określenie liczby charakteryzującej dane zjawisko (zbiór) „najlepsza” forma danych możliwe wszystkie metody prezentacji wszystkie operacje matematyczne i logiczne (średnie itd.) można nie tylko rozróżnić i uporządkować obiekty ale i obliczyć różnice pomiędzy nimi np.: zaludnienie na km2 - obiekty powierzchniowe liczba samochodów na dobę - obiekty liniowe liczba uczniów w szkole - obiekt punktowy kartowanie - wszystkie formy i metody możliwość generalizacji dane ilościowe - optymalne (obliczenia - zależności) dane porządkowe (porządkowanie) dane jakościowe - najniższa jakość informacji (rozróżnianie) WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr

7 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne
system klasyfikacji środków graficznych umożliwiających przedstawienie (wizualizację) na dwuwymiarowej płaszczyźnie (X,Y) - trzeciego wymiaru - graficznej prezentacji charakterystyki danego zjawiska (jakościowej, porządkowej czy ilościowej) (gdzie jest zjawisko - ile go jest) wyróżniamy: (grafika na kolejnej stronie) kształt orientacja ziarnistość kolor jasność wielkość rzadko stosowane są samodzielnie - najczęściej łączone / mieszane w celu uzyskania lepszego efektu - percepcji WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr

8 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne
WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr

9 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne
1. KSZTAŁT np. koło, kwadrat, trójkąt,  ▲♥♫☺  ale też symbole , obrazki (emotikony ) stosowane do danych jakościowych najczęściej do / w przypadku obiektów punktowych w przypadku obiektów liniowych - zmiana symbolu - rodzaju linii (linia kolejowa jedno / dwutorowa) obiekty powierzchniowe - deseń i jego zróżnicowanie (żabki, kwiatki itp) WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr

10 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne
2. ORIENTACJA / KIERUNEK wykorzystywana na poziomie jakościowym - rozróżnienie obiektów najczęściej do obiektów punktowych ▲►▼◄ najczęściej w przypadku obiektów o cechach binarnych kopalnie - czynne / nie czynne (do góry nogami) rodzaje wydobycia - węgiel kamienny / brunatny ważne gdy istnieje konieczność określenia kierunku: mapy przeważających kierunków wiatrów wiatrołomy w lasach prądy morskie migracje WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr

11 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne
3. ZIARNISTOŚĆ 4. JASNOŚĆ pokaz nast strona WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr

12 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne
3. ZIARNISTOŚĆ 4. JASNOŚĆ WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr

13 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne
5. KOLOR zwany odcieniem, chromatycznością, rodzajem barwy najczęstsza i najskuteczniejsza zmienna graficzna najłatwiejsza w odbiorze - percepcji - z uwagi na własności selekcjonujące i różnicujące obiekty najsilniej podatna na odczucia pozytywne i negatywne wrażenie (odbiór) zależy od długości fal świetlnych emitowanych (źródło - ekran) lub odbitych i rozproszonych (papier - otoczenie) używany do zróżnicowania cech jakościowych ale też określania porządku - kolejności - w przypadku zastosowania skali np. żółty  pomarańczowy  czerwony osobno omawiana!!! WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr

14 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne
6. WIELKOŚĆ najczęściej wielkość (powierzchnia - średnica) ale też wysokość, szerokość znaku / symbolu obiektu punktowego (reprezentacji informacji dla powierzchniowego) analogicznie szerokość / grubość znaku liniowego szerokość / wysokość diagramu dla obiektu powierzchniowego +25% WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr

15 GIS Graficzne met. prezentacji - zmienne graficzne
6. WIELKOŚĆ WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr

16 GIS Graficzne met. prezentacji - Barwa na mapie
wersja uproszczona - dwa rodzaje: promieniowanie właściwe (monitory, projektory) : model RGB model HSL promieniowanie odbite (papier, folie, tkaniny) : kolory składowe - CMYK NCS ale też RAL*, DULUX, kolory specjalne PANTONE - wzornik zupełnie różne efekty - projekt - wydruk - widok * RAL Niemiecka komisja dostaw ** firmowe kolory farb WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr

17 GIS Graficzne met. prezentacji - Barwa na mapie
BARWA NA MAPIE - cd praktyka tworzenie koloru na ekranie - efekt 3 barw kalibracja monitora / skanera tworzenie koloru na papierze farba specjalna (PANTONE) farby CMYK - składowe, raster farby i materiały specjalne materiały odblaskowe materiały fluorescencyjne przeźroczystość - jako cecha warstwy odbiór subiektywny - kolory niedrukowalne kolory zimne i ciepłe, brudne i czyste, jasne ciemne, kolory przeciwstawne, niebrudzące itd. odejmowanie dodawanie mieszanie * RAL Niemiecka komisja dostaw ** firmowe kolory farb WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr

18 GIS Graficzne met. prezentacji - poziomy pomiarowe
END: WSAP 2011/20012 Krzysztof Iwaszko, dr


Pobierz ppt "GIS (Geographical Information System)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google