Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Iwaszko, dr 1 PLANY i MAPY. Krzysztof Iwaszko, dr 2 Geodezja - Kartografia SKALA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Iwaszko, dr 1 PLANY i MAPY. Krzysztof Iwaszko, dr 2 Geodezja - Kartografia SKALA."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Iwaszko, dr 1 PLANY i MAPY

2 Krzysztof Iwaszko, dr 2 Geodezja - Kartografia SKALA

3 Krzysztof Iwaszko, dr 3 GEODEZJA - lokalny układ współrzędnych X = N   Y = E  lokalny układ współrzędnych prostokątnych płaskich  dla małych obszarów przyjmuje się, że Ziemia jest płaska i wykonuje się plany - czyli sytuację pokazuje się w zmniejszeniu „skali” na płaszczyźnie  bez odwzorowania kartograficznego  skale 1:500 ÷ 1:20 000 PLANY

4 Krzysztof Iwaszko, dr 4 SKALE na mapach  SKALA - pomniejszenie przedstawianego obszaru i przedstawianych obiektów z uwzględnieniem wielkości rzeczywistych; - jest to stosunek odległości wyrażonej na mapie do jej terenowego odpowiednika; - najczęściej wyrażana jako  iloraz 1/100 000 - skala ułamkowa  postać 1:100 000 - skala liczbowa  przeciwstawienia jedn. 1 cm - 1 km - skala mianowana  Skala odnosi się do odległości nie do powierzchni  dana skala długości odpowiada kwadratowi powierzchni  dla skali 1:100 000 redukcja powierzchni wynosi 1:10 000 000 000 lub też 1 cm² - 1 km²  Warunki te dotyczą (w pełni) tylko planów - odwzorowań płaskich powierzchni

5 Krzysztof Iwaszko, dr 5 Skala mapy Skala mapy ( tzn. podziałka mapy) - stosunek wielkości modelu Ziemi, dla jakiego opracowano odwzorowanie kartograficzne danej mapy do rzeczywistej wielkości Ziemi. Rodzaje zapisu skal na mapach: skala liczbowa 1:700 000 lub (zapis ten przeważnie poprzedza się słowem "skala") skala mianowana 1 cm - 1 km lub 1 cm → 1 km (zapis ten przeważnie poprzedza się słowem "skala") skala polowa 1 mm² - 1000000 m² lub 1 mm² → 1000000 m² podziałka liniowa jest graficznym przedstawieniem skali na mapie, często umieszcza się ją pod skalą liczbową lub mianowaną (jeżeli podana jest sama podziałka nie używa się dla niej słowa "skala") podziałka transwersalna podziałka złożona - stosowana dla map świata w odwzorowaniach niewiernoodległościowych (tzn. np. na równiku 1 cm na mapie odpowiada innej odległości w rzeczywistości niż ten sam 1 cm na mapie na równoleżniku 60°).

6 Krzysztof Iwaszko, dr 6 Ze względu na skalę map dzielimy je na: mapy topograficzne w skali od 1:5000 do 1:200000, przedstawiające szczegółowo np. rzeźbę terenu lub sieć dróg mapy przeglądowo-topograficzne w skali od 1:200000 do 1:1000000, zawierające zgeneralizowane elementy bardziej szczegółowych map topograficznych. Przedstawiają np. pokrycie i rzeźbę terenu, sieć komunikacyjną lub wodną mapy przeglądowe w skali mniejszej niż 1:1000000, mocno zgeneralizowane, przedstawiają ogólny obraz kontynentów lub ich większych części.

7 Krzysztof Iwaszko, dr 7 SKALE na mapach  Skala główna mapy - stosunek wielkości Ziemi do wielkości globusa  Rodzaj przyjętego odwzorowania kartograficznego (dalej) i w konsekwencji różne zniekształcenia (max na brzegach arkusza mapy) odwzorowawcze i tam skale miejscowe;  Skale - klasyfikacja map:  wielkoskalowe czyli zasadnicze od 1:500; 1:1 000 1:2 000; i 1:5 000 do 1:10 000 ale wg innych autorów (kartografów) do 1:200 tys.;  średnioskalowe - topograficzne od 1:10 000 przez 1:25 tys.; 1:50 tys.; 1:100 tys. i 1:200 tys. ale i 1:1 mln  małoskalowe albo przeglądowe powyżej 1:300 000 (ale też - często 1:250 tys.) typowa to 1:1 mln najczęściej ogólnogeograficzne, przeglądowe, tematyczne

8 Krzysztof Iwaszko, dr 8 Podział map a skala i generalizacja

9 Krzysztof Iwaszko, dr 9 SKALE i PODZIAŁKI na mapach  przykład dla skali 1:5 000  Podziałki na mapach - graficzne przedstawienie odległości - podziałka prosta (liniowa) - podziałka transwersalna 1/100 max 1/500 podziału 1/10 max 1/50 podziału

10 Krzysztof Iwaszko, dr 10 Mapy - dokładność a szczegółowość  Mapa (plan) jest „pomniejszonym” (w skali) obrazem rzeczywistości, można więc dokonywać na niej różnych pomiarów; - dokładność prac kartograficznych ok. 0.2 mm - dokładność mapy topograficznej ok. 0.5 mm - związek ze skalą mapy - dokładność pomiarowa:  skala 1:500  0,25 m (1 mm = 0,5 m)  skala 1:1000  0.5 m (1 mm = 1 m)  skala 1:10 000  5 m  skala 1:50 000  25 m  skala 1:100 000  50 m  skala 1:1 000 000  500 m (mapa Polski)  „Pomiar w terenie” (nie GEO) dla 1:1000 - mały krok...  Szczegółowość mapy - liczba wykazanych elementów, najlepsze mapy topograficzne, najmniej w atlasach

11 Krzysztof Iwaszko, dr 11 Geodezja - Kartografia ZASADY odwzorowania

12 Krzysztof Iwaszko, dr 12 Mapy - odwzorowania kartograficzne

13 Krzysztof Iwaszko, dr 13 Mapy - odwzorowania kartograficzne

14 Krzysztof Iwaszko, dr 14 Mapy - odwzorowania kartograficzne

15 Krzysztof Iwaszko, dr 15 Mapy - odwzorowania kartograficzne

16 Krzysztof Iwaszko, dr 16 Mapy - odwzorowania kartograficzne  Odwzorowanie stożkowe, biegunowe, sieczne i mapa

17 Krzysztof Iwaszko, dr 17 Mapy - odwzorowania kartograficzne  Odwzorowanie walcowe, równikowe, styczne i mapa

18 Krzysztof Iwaszko, dr 18 Mapy - odwzorowania kartograficzne  Modyfikacja odwzorowania walcowego, równikowego, „stycznego” - skanowanie powierzchni globu przez satelitę krążącego po orbicie biegunowej i fotografującego w wyniku obrotu Ziemi kolejne pasy południkowe  mapa

19 Krzysztof Iwaszko, dr 19 Geodezja - Kartografia PRZYKŁADY odwzorowania

20 Krzysztof Iwaszko, dr 20 Geodezja - Kartografia STOŻKOWE (najbardziej popularne)

21 Krzysztof Iwaszko, dr 21 Mapy - odwzorowania kartograficzne

22 Krzysztof Iwaszko, dr 22 Mapy - odwzorowania kartograficzne

23 Krzysztof Iwaszko, dr 23 Mapy - odwzorowania kartograficzne

24 Krzysztof Iwaszko, dr 24 Mapy - odwzorowania kartograficzne

25 Krzysztof Iwaszko, dr 25 Geodezja - Kartografia DZIWOLĄGI

26 Krzysztof Iwaszko, dr 26 Mapy - odwzorowania kartograficzne

27 Krzysztof Iwaszko, dr 27 Mapy - odwzorowania kartograficzne

28 Krzysztof Iwaszko, dr 28 Mapy - odwzorowania kartograficzne

29 Krzysztof Iwaszko, dr 29 Mapy - odwzorowania kartograficzne

30 Krzysztof Iwaszko, dr 30 Mapy - odwzorowania kartograficzne

31 Krzysztof Iwaszko, dr 31 Mapy - odwzorowania kartograficzne

32 Krzysztof Iwaszko, dr 32 Geodezja - Kartografia Cały GLOB

33 Krzysztof Iwaszko, dr 33 Mapy - odwzorowania kartograficzne

34 Krzysztof Iwaszko, dr 34 Mapy - odwzorowania kartograficzne

35 Krzysztof Iwaszko, dr 35 Mapy - odwzorowania kartograficzne

36 Krzysztof Iwaszko, dr 36 Mapy - odwzorowania kartograficzne

37 Krzysztof Iwaszko, dr 37 Mapy - odwzorowania kartograficzne

38 Krzysztof Iwaszko, dr 38 Mapy - odwzorowania kartograficzne

39 Krzysztof Iwaszko, dr 39 Geodezja - Kartografia WAŻNE

40 Krzysztof Iwaszko, dr 40 Mapy - odwzorowania kartograficzne

41 Krzysztof Iwaszko, dr 41 Mapy - odwzorowania kartograficzne

42 Krzysztof Iwaszko, dr 42 Geodezja - Kartografia ZNIEKSZTAŁCENIA odwzorowań

43 Krzysztof Iwaszko, dr 43 Mapy - odwzorowania kartograficzne Rodzaje zniekształceń w odwzorowaniach kartograficznych: (wiernopolowość; wiernokątność i wiernoodległościowość)  Równopolowe - brak zniekształceń powierzchni na całej mapie - możliwość jej pomiaru; - ale zniekształcenia kształtu i odległości...

44 Krzysztof Iwaszko, dr 44 Mapy - odwzorowania kartograficzne  Równokątne - brak zniekształceń zależności kątowych czyli kształtu - możliwość ich porównywania - ale zniekształcenia kątów i odległości...

45 Krzysztof Iwaszko, dr 45 Mapy - odwzorowania kartograficzne  Równoodległościowe - brak zniekształceń odległości pomiędzy punktami - możliwość ich pomiaru - jest to najczęstsze dążenie - ale zniekształcenia kształtu i powierzchni... brak przykładu PODSUMOWANIE:  MAPA albo wiernopolowa albo wiernokątna albo wiernoodległościowa  Czyli nie ma i nie da się wydrukować mapy doskonałej ale można w dużej skali pokazać ją na ekranie... (w kawałkach - oszukując na „przejściach”)

46 Krzysztof Iwaszko, dr 46 Geodezja - Kartografia END


Pobierz ppt "Krzysztof Iwaszko, dr 1 PLANY i MAPY. Krzysztof Iwaszko, dr 2 Geodezja - Kartografia SKALA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google