Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biebrzański Park Narodowy- Geoportal

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biebrzański Park Narodowy- Geoportal"— Zapis prezentacji:

1 Biebrzański Park Narodowy- Geoportal
System innowacji przestrzennej dla Biebrzańskiego Parku Narodowego

2 Geoporta BPN to portal mapowy, służący do prezentacji zgromadzonych przez park danych przestrzennych Geoportal został stworzony w oparciu o architekturę trójwarstwową:  Warstwa dostępu do danych – baza danych, pliki z danymi;  Warstwa aplikacji – serwer udostępniający gotowe mapy;  Warstwa prezentacji – strona WWW z interfejsem.

3 GIS w Biebrzańskim Parku Narodowym składa się z trzech katalogów:
„Bazy Danych” - zawierający bazy danych, głównie w formacie MS ACCESS, „Mapy” – składający się z trzech podkatalogów: Wektory - zawierający mapy w formacie shapefile, w układzie zgodnym z nazwą podkatalogu (1965, 1992, 2000, innym); Gridy – zawierający pliki w formacie grid w układzie zgodnym z nazwą podkatalogu (zawiera takie same podkatalogi jak powyższy katalog); Rastry – zawierający pliki w formacie bitmap i ewentualnie plik georeferencyjny (TIFF, inne) (zawiera takie same podkatalogi jak wyżej wymienione katalogi - Wektory i Gridy). „Mapy Archiwum” – w którym przechowywane są archiwalne mapy.

4 rozmieszczenie Parku

5 Jako dane źródłowe wykorzystywane są pliki rastrowe (mapy topograficzne) oraz wektorowe (warstwy tematyczne). Lasy

6 Opis szlaków po zaznaczeniu warstwy

7 LEGENDA MAPY, oznaczenia wybranych warstw

8 WNIOSKI KOŃCOWE Całość daleka jest od ideału. W części teoretycznej i praktycznej jest wiele rzeczy, które można było napisać inaczej, więcej, lepiej.


Pobierz ppt "Biebrzański Park Narodowy- Geoportal"

Podobne prezentacje


Reklamy Google