Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. TRAINEESHIPS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. TRAINEESHIPS."— Zapis prezentacji:

1 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. TRAINEESHIPS IN VET AND AN APPROACH TOWARDS THE LABOUR MARKET Wizyta studyjna w Fatimie w Portugalii 17-20 czerwca 2013 r.

2 W czerwcu 2013, 14 uczestników z 12 krajów europejskich, spędziło 3 intensywne, ale pasjonujące dni w Fatimie, gdzie odbyła się wizyta studyjna w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” nt.: „ Traineeships in VET and an approach towards the labour market ”. Wizyta zrealizowan była w ramach European Centre for the Development of Vocational Training na zaproszenie INSIGNARE Associação de Ensino e Formação w Ourém. Spotkanie miało być pretekstem do dyskusji ekspertów na temat dobrych praktyk dotyczących staży i praktyk w szkolnictwie zawodowym i otwarciem się na nowe doświadczenia w tym zakresie.

3

4 W wizycie wzięli udział przedstawiciele nauki- dydaktyki, biznesu i organizacji pozarządowych zajmujący się w swoich działaniach nie tylko kwestiami VET, ale także różnymi aspektami rynku pracy i szans, jakie on daje młodym Europejczykom.

5 Podczas wizyty braliśmy udział w prelekcjach i warsztatach przedstawicieli szkół, biznesu i lokalnej władzy z Fatimy, zwiedzaliśmy pracownie i miejsca odbywania przez młodzież praktyk. Podczas wszystkich zajęć atmosfera w grupie oraz komunikacja była bardzo dobra, co pozwalało na integrację grupy mimo iż wizyta trwała jedynie 3 dni.

6 Każdy z uczestników spotkania charakteryzował system edukacji formalnej ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego. Prezentacje pokazały, iż systemy w większości krajów europejskich są ze sobą spójne i podobne do siebie, a dzięki temu dzielenie się „dobry mi praktykami” dawało szansę ich zaimplementowania. Systemy edukacyjne

7 Uczestnicy zgodnie przyznali, że wizyta stanowi doskonałą platformę do wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń, ale także zaznaczali jak ważny jest ciągły i skuteczny dialog między zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w VET, między różnymi sektorami na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

8 Dzielenie się „dobrymi praktykami z życia Centrum Budzenia Inicjatyw Młodzieżowych i Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa … wziętymi.

9 Podczas całej wizyty goszczeni byliśmy przez Sergio Fernandesa, który nie tylko był wspaniałym koordynatorem całej wizyty, ale także „ambasadorem” swojego kraju.

10 „Wysokie bezrobocie w krajach europejskich jest dużym problemem, który dotyka wszystkich grup wiekowych. Niemniej jednak ci, którzy walczą najbardziej o wejście na rynek pracy to młodzi ludzie”. „Przyszłość w zakresie zatrudnienia i kształcenia zawodowego w Europie powinna polegać na "podwójnym szkoleniu", i być wsparta większym zaangażowaniem pracodawców”. Wnioski

11 Mamy nadzieję na kolejne spotkanie, gdzieś w Europie bo jak mawiał Fred: - I have a small question. A my wciąż na niektóre pytania poszukujemy odpowiedzi…

12 Ten projekt (wizyta studyjna) został zrealizowany przy wsparciu finansowym komisji europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i komisja europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Pobierz ppt "UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. TRAINEESHIPS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google