Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum studia magisterskie Wydział Lekarski Rocznik 2010/2011 Wydziały Nauk o Zdrowiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum studia magisterskie Wydział Lekarski Rocznik 2010/2011 Wydziały Nauk o Zdrowiu."— Zapis prezentacji:

1 Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum studia magisterskie Wydział Lekarski Rocznik 2010/2011 Wydziały Nauk o Zdrowiu i Farmaceutyczny rocznik 2011/2012

2 Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013 Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone za pośrednictwem Internetu (CAWI) (zindywidualizowany link do kwestionariusza online wysyłany pocztą elektroniczną) Z założenia – badanie pełne (czyli mające objąć wszystkich absolwentów danego rocznika) Ankieta wysłana do wszystkich absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu (formularz wypełniany przed obroną pracy magisterskiej lub odebraniem dyplomu)

3 Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013 Metodologia (2) Badanie dynamiczne (panelowe): ankieta wysłana w sześć miesięcy od: - daty obrony (WNoZ) - zakończenia stażu (WL, WF) następny panel po trzech i pięciu latach od obrony lub zakończenia stażu

4 Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013 Metodologia (3) Sytuację zawodową absolwentów rozpatrywano w podziale na cztery grupy: 1.osoby pracujące 2.osoby pracujące i kontynuujące naukę 3.osoby kontynuujące naukę i niepracujące 4.osoby niepracujące i niekontynuujące nauki Pytania zadawano w blokach w zależności od deklaracji przynależności do danej grupy

5 Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013 Poziom realizacji próby (poziom zwrotów) Populację badaną stanowili absolwenci rocznika 2010/2011 Wydziału Lekarskiego i rocznika 2011/2012 Wydziałów Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu WydziałLiczba ab- solwentów (n) Zgody ab- solwentów (%) Wysłane ankiety (n) Realizacja próby (%) Pokrycie populacji (%) WL312424213113135351515 WF 8965 583825 WNoZ408672753725 Ogółem809574643721

6 Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013 Sytuacja zawodowa absolwentów poszczególnych Wydziałów UJ CM Lekarski Farmaceutyczny Nauk o Zdrowiu

7 Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013 Osoby pracujące Charakter zatrudnienia w relacji do ukończonego Wydzia ł u Lekarski Farmaceutyczny Nauk o Zdrowiu

8 Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013 Osoby zatrudnione (1) Wszyscy zatrudnieni absolwenci Wydziału Lekarskiego podjęli pracę po studiach. Wśród absolwentów pozo- stałych wydziałów 56% podjęło pracę po studiach, nato- miast po 17% kontynuuje pracę podjętą na studiach, lub rozpoczęło ją jeszcze przed rozpoczęciem studiów 86% absolwentów Wydziału Lekarskiego oraz 48% absolwentów pozostałych Wydziałów znalazło zatrudnienie do trzech miesięcy od daty zakończenia stażu lub daty obrony Decydującym sposobem znalezienia pracy jest udanie się bezpośrednio do miejsca pracy

9 Osoby zatrudnione (2) Prawie wszyscy absolwenci (95%) wykonują pracę w Polsce, najczęściej w województwie małopolskim (72%) Większość absolwentów WL podejmuje pracę w sektorze publicznym (68%) natomiast absolwenci pozostałych wydziałów w podobnym stopniu w sektorach publicznym i prywatnym (47%) Większość absolwentów WL (86%) oraz prawie dwie trzecie absolwentów pozostałych Wydziałów (60%) zatrudniona jest w oparciu o umowę o pracę. Zdecydowana większość absolwentów (90%) jest zatrudniona w maksymalnym wymiarze czasu pracy

10 Liczba miejsc pracy Wydział1>1 Lekarski2700-32003200-3700 Nauk o Zdrowiu1800-23002700-3200 Farmaceutyczny1800-2300--- Większość absolwentów jest zatrudniona na stanowisku szeregowego pracownika Osoby zatrudnione (3) Mediana zarobków brutto w grupie osób zatrudnionych w jednym miejscu pracy mieści się w zakresie 1800-2300 PLN, natomiast dla osób zatrudnionych w więcej niż jednym miejscu pracy 2700-3200 PLN Mediany zarobków deklarowanych przez absolwentów brutto (PLN):

11 Osoby zatrudnione (4) Zadowolenie absolwentów z pracy w relacji do ukończonego Wydziału: Lekarski Farmaceutyczny Nauk o Zdrowiu Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013

12 Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (1) Własną działalność gospodarczą prowadzi 42,5% absolwentów Wydziału Lekarskiego, 16,6% Farmaceutycznego oraz 9% Nauk o Zdrowiu Wszyscy założyli firmę samodzielnie a większość (60% WL i WNoZ, 100% WF) – realizując własny pomysł Wszyscy założyli firmy w Polsce, najczęściej w województwie małopolskim (92% abs. WL oraz 50% WF i WNoZ) Wszyscy pracują na własny rachunek, nie zatrudniając innych osób Prowadzący własne firmy najczęściej działają w lecznictwie otwartym i zamkniętym, położnictwie lub branży kosmetycznej

13 Mediana miesięcznych dochodów brutto absolwentów prowadzących własną działalność gospodarczą mieściła się w zakresie do 1300 PLN (WF), 3200-3700 PLN (WL) i 3700-4200 PLN (WNoZ) Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013 Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (2) Jedna czwarta absolwentów prowadzących własne firmy zarabia miesięcznie więcej niż 3700 PLN brutto (WNoZ) lub więcej niż 4700 PLN (pozostałe Wydziały)

14 Zadowolenie absolwentów z pracy Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (3) Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013

15 Osoby kontynuujące naukę (1) Absolwenci kontynuujący naukę stanowią 39% badanej próby (przy czym 33% łączy kontynuację nauki z pracą), w zależności od Wydziału: – Lekarski 67% (67%) – Farmaceutyczny 28% (14%) – Nauk o Zdrowiu 28% (22%) Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013

16 Osoby kontynuujące naukę (2) Specjalizację rozpoczęło większość absolwentów Wydziału Lekarskiego (74%) W kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestniczy ponad 50% absolwentów każdego Wydziału Studia podyplomowe podejmowali najczęściej absolwenci Wydziału Farmaceutycznego (33%) Na podjęcie drugiego kierunku studiów zdecydowało się po około 30% absolwentów Wydziałów Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu Studia doktoranckie najczęściej wybierali absolwenci Wydziału Lekarskiego (11%)

17 Osoby niepracujące i niekontynuujące nauki (1)  Osoby niepracujące i niekontynuujące nauki stanowią po około 6% absolwentów każdego Wydziału  Niepracujący absolwenci jako najważniejsze przyczyny pozostawania bez pracy wskazywali: Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013  brak ofert pracy zgodnych z wykształceniem,  brak doświadczenia zawodowego  zbyt wysokie wymagania pracodawców

18 Osoby niepracujące i niekontynuujące nauki (2) Absolwenci pozostający bez pracy i niekontynuujący nauki poświęcają swój czas na aktywne poszukiwanie pracy (59%), działalność wolontariacką (24%) i odbywanie nieodpłatnych staży (17%) Rejestrację w urzędach pracy deklaruje: w chwili obecnej 24% osób z tej grupy, zaś w przeszłości 12% Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013

19 Kompetencje absolwentów (1) Absolwenci pracujący najemnie w swojej pracy wykorzystują najczęściej następujące kompetencje: umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi komputera, skuteczne komunikowanie się, samokształcenie, dobrą organizację pracy własnej, umiejętność wykorzystania teorii w praktyce, myślenie analityczne Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013 Absolwenci zadeklarowali że w wysokim stopniu posiadają większość tych kompetencji, które wskazali jako wykorzystywane w pracy

20 Absolwenci prowadzący własną działalność gospodarczą w swojej pracy najczęściej wykorzystują następujące kompetencje: umiejętność obsługi komputera, znajomość języka obcego, umiejętność pracy w zespole, skuteczne komunikowanie się, myślenie analityczne, umiejętność wykorzystania teorii w praktyce, kreatywność Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013 Kompetencje absolwentów (2) Absolwenci deklarują, że większość tych kompetencji posiadają w wysokim stopniu

21 Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013 Kompetencje absolwentów (3)

22 Kontakt Sekcja do spraw Dydaktyki i Karier Akademickich CM ul. Św. Anny 12, pok. 36 31-008 Kraków tel.: 12 422 42 48 12 422 04 11 w. 337 e-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl www. sdka.cm-uj.krakow.pl Referował: dr Piotr Brzyski Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim: 2-6 grudnia 2013


Pobierz ppt "Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum studia magisterskie Wydział Lekarski Rocznik 2010/2011 Wydziały Nauk o Zdrowiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google