Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Iwaszko, dr 1 Program ArcExplorer 2.0  info nt. programu i możliwości pozyskania danych  instalacja programu ArcExplorer 2.0  pobranie danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Iwaszko, dr 1 Program ArcExplorer 2.0  info nt. programu i możliwości pozyskania danych  instalacja programu ArcExplorer 2.0  pobranie danych."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Iwaszko, dr 1 Program ArcExplorer 2.0  info nt. programu i możliwości pozyskania danych  instalacja programu ArcExplorer 2.0  pobranie danych do C:/  wprowadzenie - możliwości (lokalne / sieć)  elementy panelu (pokaz)  przykład Austin Texas USA  zadania Praga - Czechy

2 Krzysztof Iwaszko, dr 2 GIS ćwiczenia 2 - program ArcExplorer 2.0  założenia programów GIS-owskich  graficzna prezentacja danych na tle obrazu terenu wizualizacja danych  problemy z danymi.....  obraz terenu - podkład: zdjęcie satelitarne, lotnicze - mapy rastrowe mapy topograficzne (wojskowe) - rastrowe mapy hipsometryczne (wysokościowe) batymetryczne  dane dotyczą obiektów na mapie: punktowych (Point) liniowych (Polyline) powierzchniowych (Arc / Polygon, Area)  wyszukiwanie obiektów wg. ich cech  możliwość analizy zależności pomiędzy obiektami  graficzna prezentacja wyników analiz

3 Krzysztof Iwaszko, dr 3 GIS ćwiczenia 2 - program ArcExplorer 2.0  dzisiaj  instalacja programu ArcExplorer 2.0 (jest zainstalowany ale ew. na WSAP + stary ale zasady...)  struktura lokalizacji  program  dane wydzielony katalog  przykład Austin Texas USA  wizualizacja w formie warstw (layer)  obsługa programu - czynności na warstwach  wyszukiwanie informacji o obiektach  przykład Praga - Czechy  zrzuty z ekranu  wykonanie sprawozdania

4 Krzysztof Iwaszko, dr 4  Austin stolica stanu Teksas - fot satelita GIS ćwiczenia 2 - Austin TX USA - przykład

5 Krzysztof Iwaszko, dr 5 GIS ćwiczenia 2 - program ArcExplorer 2.0  ew. instalacja Arc Explorer  przekopiować AESetup.exe na dysk C:/  uruchomić (Start  uruchom  przeglądaj itd  utworzyć katalogi C:/Dane Austin C:/Dane Praga  przekopiować dane do ćwiczeń ze WSAP  Dane Austin A do C:/Dane Austin  Dane Praga A do C:/Dane Praga  + instrukcje - 3 zbiory na pulpit (2x.jpg, 1x.txt)  wejść do C:/Dane Austin i uruchomić AUSTIN.AEP  zrobić przykłady - wg wskazówek  uruchomić PRAGA.AEP  zrobić przydzielone zadania  zrobić zrzut ekranu  zrobić sprawozdanie 2 wg wzoru  wysłać do/na

6 Krzysztof Iwaszko, dr 6  Austin stolica stanu Teksas + siatka drogi GIS ćwiczenia 2 - Austin TX USA - przykład uruchomić ArcExp i nic nie robić!

7 Krzysztof Iwaszko, dr 7 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - widok ogólny ekranu dostępne warstwy warstwa wyświetlana i aktywna

8 Krzysztof Iwaszko, dr 8 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - widok ogólny ekranu współrzędne kursora i skala (liczbowa i linowa)

9 Krzysztof Iwaszko, dr 9 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - widok ogólny ekranu narzędzia (proszę NIE klikać)

10 Krzysztof Iwaszko, dr 10 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi

11 Krzysztof Iwaszko, dr 11 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi

12 Krzysztof Iwaszko, dr 12 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi

13 Krzysztof Iwaszko, dr 13 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi

14 Krzysztof Iwaszko, dr 14 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi

15 Krzysztof Iwaszko, dr 15 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi nowy projekt

16 Krzysztof Iwaszko, dr 16 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi otwieranie „starego” projektu

17 Krzysztof Iwaszko, dr 17 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi powiększanie - Zoom In

18 Krzysztof Iwaszko, dr 18 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi zmniejszanie - Zoom Out

19 Krzysztof Iwaszko, dr 19 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi przesuwanie obrazu - Pan

20 Krzysztof Iwaszko, dr 20 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi przesuwanie x4 kierunki

21 Krzysztof Iwaszko, dr 21 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi identyfikacja obiektów WAŻNE dotyczy TYLKO aktualnej warstwy

22 Krzysztof Iwaszko, dr 22 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi wyszukiwanie (nast. zajęcia)

23 Krzysztof Iwaszko, dr 23 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi zapytania (nast. zajęcia)

24 Krzysztof Iwaszko, dr 24 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi cechy (nast. zajęcia)

25 Krzysztof Iwaszko, dr 25 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi pomiary (nast. zajęcia)

26 Krzysztof Iwaszko, dr 26 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - warstwy  wyświetlanie / uaktywnianie warstwy

27 Krzysztof Iwaszko, dr 27 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - warstwy  wyświetlanie / uaktywnianie warstwy

28 Krzysztof Iwaszko, dr 28 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - warstwy  wyświetlanie i uaktywnianie warstwy

29 Krzysztof Iwaszko, dr 29 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - zoom powiększanie obszarowe

30 Krzysztof Iwaszko, dr 30 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp zoom powiększanie  efekt

31 Krzysztof Iwaszko, dr 31 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - zoom powiększanie  efekt  powrót

32 Krzysztof Iwaszko, dr 32 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - paski narzędzi  powrót

33 Krzysztof Iwaszko, dr 33 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - zoom efekt

34 Krzysztof Iwaszko, dr 34 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - warstwy  kolejna warstwa widoczna - NIE aktywna

35 Krzysztof Iwaszko, dr 35 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - warstwy  następna warstwa widoczna - NIE aktywna

36 Krzysztof Iwaszko, dr 36 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - warstwy  następna warstwa widoczna - NIE aktywna

37 Krzysztof Iwaszko, dr 37 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - warstwy  ostatnia warstwa widoczna - NIE aktywna

38 Krzysztof Iwaszko, dr 38 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - warstwy  warstwa aktywna

39 Krzysztof Iwaszko, dr 39 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - obiekty  identyfikacja obiektów

40 Krzysztof Iwaszko, dr 40 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - obiekty  INNY kursor

41 Krzysztof Iwaszko, dr 41 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - obiekty  kursor

42 Krzysztof Iwaszko, dr 42 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp - obiekty nowe okno ! informacje o obiekcie na AKTYWNEJ warstwie

43 Krzysztof Iwaszko, dr 43 GIS ćwiczenie 2 - AUSTIN AUSTIN

44 Krzysztof Iwaszko, dr 44 GIS ćwiczenia 2 - Austin TX USA - przykład  uruchomić projekt AUSTIN.AEP  zapisać pod NOWĄ nazwą np. AUSTIN_1.AEP  wyświetlić warstwy  uaktywnić kolejne warstwy  odczytać dane na temat obiektów  sprawdzić powiększanie / zmniejszanie itp.  zrobić zrzut strony z ArcExp - na pulpit  ew. zrobić wydruk strony z ArcExp - na pulpit  spróbować zmienić kolejność warstw  sprawdzić efekt (np. wody jako pierwsza...)  ew. wyłączyć warstwy  jeżeli coś się stanie to:  zamknąć projekt  załadować od nowa AUSTIN.AEP

45 Krzysztof Iwaszko, dr 45 GIS ćwiczenia 2 - PRAGA PRAGA

46 Krzysztof Iwaszko, dr 46 GIS ćwiczenia 2 - PRAHA Czechy - zadanie

47 Krzysztof Iwaszko, dr 47 GIS ćwiczenia 2 - PRAGA Czechy - zadanie uruchomić projekt: PRAGA.AEP

48 Krzysztof Iwaszko, dr 48 GIS ćwiczenia 2 - PRAHA Czechy - przykład  uruchomić projekt PRAGA.AEP  zapisać pod NOWĄ nazwą np. PRAGA1.AEP  wyświetlić i uaktywnić potrzebne warstwy  jeżeli coś się stanie to:  zamknąć projekt i załadować od nowa PRAGAZ.AEP  zrealizować swoje zadanie  zrobić zrzut ekranu (wycinek Pragi!!!)  wkopiować do sprawozdania - zgodnie ze wzorcem!  opisać kolejne punkty zadania  wydrukować jako PDF  nadać właściwą nazwę zbioru:  2XXkowalski.pdf  wysłać na skrzynkę  ze swojego konta Google Mail  i na kolację... smacznego

49 Krzysztof Iwaszko, dr 49 GIS ćwiczenia 2 - PRAGA Czechy - zadanie widok „Praga” włączyć wszystkie warstwy; potrzebne uaktywnić !!!

50 Krzysztof Iwaszko, dr 50 GIS ćwiczenia 2 - PRAHA Czechy - zadania A

51 Krzysztof Iwaszko, dr 51 GIS ćwiczenia 2 - PRAHA Czechy - zadania B IX III V II VI VII X IV I VIII

52 Krzysztof Iwaszko, dr 52 GIS ćwiczenia 2 - ArcExp koniec


Pobierz ppt "Krzysztof Iwaszko, dr 1 Program ArcExplorer 2.0  info nt. programu i możliwości pozyskania danych  instalacja programu ArcExplorer 2.0  pobranie danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google