Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaczenie produktów zbożowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaczenie produktów zbożowych"— Zapis prezentacji:

1 Znaczenie produktów zbożowych
WEBQUEST WebQuest przeznaczony jest dla uczniów klas III – VI szkoły podstawowej do wykorzystania na lekcji i jako praca na zajęciach pozalekcyjnych. Umożliwia poznanie znaczenia zbóż i wykorzystania produktów zbożowych w żywieniu. Czas realizacji: 3 tygodnie Autor: Gabriela Kachel

2 Spis treści Wprowadzenie Zadania Proces Źródła Ewaluacja Podsumowanie

3 Wprowadzenie Rośliny uprawne to rośliny o znaczeniu gospodarczym. Są one uprawiane przez człowieka w celach spożywczych lub jako rośliny użytkowe. Rośliny te zostały udomowione przez człowieka ze stanowisk naturalnych. Pierwsze ślady uprawy roślin pochodzą od ludów pierwotnych, a początek kultury rolniczej nastąpił po wcześniejszym okresie zbieractwa. Zboża lub rośliny zbożowe to rośliny uprawne z rodziny traw. Ich owoce wytwarzają nasiona o wysokiej zawartości skrobi. Są one wykorzystywane do celów konsumpcyjnych , pastewnych i przemysłowych (młynarstwo, farmaceutyka). Do zbóż zaliczamy: pszenicę, jęczmień, owies, żyto, kukurydzę, proso, grykę, ryż, sorgo i orkisz. W Polsce uprawia się głównie: żyto, pszenicę, jęczmień, kukurydzę i owies.

4 Zadania Waszym zadaniem będzie zebranie materiałów dotyczących znaczenia zbóż i sposobów wykorzystania produktów zbożowych w żywieniu. W czasie pracy możecie korzystać z propozycji stron internetowych zamieszczonych w slajdzie ŹRÓDŁA oraz z innych materiałów. Grupa I - opracuje tematykę związaną z wykorzystaniem żyta i ryżu Grupa II - opracuje tematykę związaną z wykorzystaniem jęczmienia i gryki Grupa III - opracuje tematykę związaną z wykorzystaniem owsa i prosa Grupa IV - opracuje tematykę związaną z wykorzystaniem pszenicy i sorga Grupa V - opracuje tematykę związaną z wykorzystaniem kukurydzy i orkiszu Efektem Waszej pracy będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej lub w formie artykułu w Wordzie.

5 Proces Będziecie pracować w 5 grupach zadaniowych.
Każda grupa otrzyma swój numer i jej skład do końca pracy pozostaje niezmienny. W każdej grupie wybierzcie: lidera, który będzie konsultował się z nauczycielem i nadzorował Waszą pracę. Po upływie terminu przedstawi wyniki Waszej pracy osoby, których zadaniem będzie zbieranie informacji osoby, które przygotują prezentację lub artykuł Zadania podzielcie sprawiedliwie. Termin wykonania 3 tygodnie.

6 Przydatne linki do wykorzystania w pracy:
Źródła Przydatne linki do wykorzystania w pracy:

7 Ewaluacja Oceniając Waszą pracę będę brała pod uwagę następujące kryteria : - Zbieranie informacji – od 1 do 3 punktów [wykorzystanie 1 źródła, 2 – 3 źródeł, więcej niż 3 źródeł] - Umiejętność doboru informacji – od 1 do 3 punktów [niezgodna z tematem, ograniczona zgodność, pełna zgodność] - Poprawność przygotowanych materiałów – od 1 do 3 punktów [ pobieżnie, poprawnie, wyczerpująco] - Przedstawienie tematu– od 1 do 3punktów [krótko i schematycznie, starannie i ciekawie, dłuższa z dodatkowymi efektami] - Współpracę w grupie– od 1 do 3 punktów [słaba, dobra, doskonała] Propozycję tej oceny przedstawia lider. Skala oceniania: punkty ocena celująca 13 – bardzo dobra 10 – dobra 7 – dostateczna 4 – mierna 0 – niedostateczna

8 Podsumowanie KONIEC To już koniec Waszej pracy.
Mam nadzieję, że po jej wykonaniu Wasza wiedza na temat znaczenia zbóż w żywieniu wzrosła i dowiedzieliście się dużo na temat różnych produktów pochodzących ze zbóż. Zboża są wykorzystywane w żywieniu od tysięcy lat i dzięki rozwojowi rolnictwa także obecnie stanowią znaczny składnik naszej diety. Mam też nadzieję, że przygotowanie i wykonanie tej pracy sprawiło Wam przyjemność.


Pobierz ppt "Znaczenie produktów zbożowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google