Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W REJONIE ZATOKI PUCKIEJ.  PLH 220032 „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”  PLB 220005 „Zatoka Pucka” POIS.05.03.00-00-281/10.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W REJONIE ZATOKI PUCKIEJ.  PLH 220032 „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”  PLB 220005 „Zatoka Pucka” POIS.05.03.00-00-281/10."— Zapis prezentacji:

1 W REJONIE ZATOKI PUCKIEJ

2

3  PLH 220032 „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”  PLB 220005 „Zatoka Pucka” POIS.05.03.00-00-281/10

4  Analiza dostępnych danych o obszarach.  Inwentaryzacje przyrodnicze.  Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony czyli gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych (wymienione w SDF z oceną A, B lub C).  Analiza zagrożeń rzeczywistych i potencjalnych.  Spotkania warsztatowe tzw. „Konsultacje społeczne”  Opracowanie programu zarządzania i projektów planów ochrony.

5  W okresie marzec 2013 – styczeń 2014r. Urząd Morski w Gdyni umożliwił zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem projektu planu ochrony.

6  W okresie od 25.III.2013r do 24.I.2014r. odbyło się 6 spotkań (w tym – prace warsztatowe z podziałem na grupy). Analizowano zagrożenia dla gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz dyskutowano zapisy projektów planó ochrony.  Ponadto, odbyło się 12 dodatkowych spotkań (w tym – z przedstawicielami gmin), podczas których poruszono m.in. problematykę rybołówstwa, ochrony ssaków morskich, czy uprawiania sportów motorowodnych na Zatoce Puckiej.

7  Projekty planów ochrony i program zarządzania zostały przekazane do recenzji i są analizowane przez Urząd Morski w Gdyni.  Po uwagach zespołu recenzentów ostateczne wersje projektów planów ochrony i programów zarządzania przekazane zostaną Ministrowi Środowiska.

8  Ustanowienie planu ochrony poprzedzone zostanie przeprowadzeniem postępowania z udziałem społeczeństwa na zasadach określonych w dziale III rozdziale 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  Po dniu 15 czerwca przeprowadzone zostaną tzw. ustawowe konsultacje społeczne i każda ze stron będzie mogła wnieść sugestie do projektów planów ochrony.

9 Anna Stelmaszyk-Świerczyńska & Monika Zakrzewska Jastarnia 9 kwietnia 2014r.


Pobierz ppt "W REJONIE ZATOKI PUCKIEJ.  PLH 220032 „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”  PLB 220005 „Zatoka Pucka” POIS.05.03.00-00-281/10."

Podobne prezentacje


Reklamy Google