Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W REJONIE ZATOKI PUCKIEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W REJONIE ZATOKI PUCKIEJ"— Zapis prezentacji:

1 W REJONIE ZATOKI PUCKIEJ
Obszary Natura 2000 W REJONIE ZATOKI PUCKIEJ

2 Zatoka Pucka

3 PLH 220032 „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”
„Projekty planów ochrony obszarów natura w rejonie zatoki puckiej” POIS /10 PLH „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” PLB „Zatoka Pucka”

4 Wykonane prace Analiza dostępnych danych o obszarach.
Inwentaryzacje przyrodnicze. Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony czyli gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych (wymienione w SDF z oceną A, B lub C). Analiza zagrożeń rzeczywistych i potencjalnych. Spotkania warsztatowe tzw. „Konsultacje społeczne” Opracowanie programu zarządzania i projektów planów ochrony.

5 W okresie marzec 2013 – styczeń 2014r
W okresie marzec 2013 – styczeń 2014r. Urząd Morski w Gdyni umożliwił zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem projektu planu ochrony.

6 Spotkania warsztatowe
W okresie od 25.III.2013r do 24.I.2014r. odbyło się 6 spotkań (w tym – prace warsztatowe z podziałem na grupy). Analizowano zagrożenia dla gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz dyskutowano zapisy projektów planó ochrony. Ponadto, odbyło się 12 dodatkowych spotkań (w tym – z przedstawicielami gmin), podczas których poruszono m.in. problematykę rybołówstwa, ochrony ssaków morskich, czy uprawiania sportów motorowodnych na Zatoce Puckiej.

7 Ministrowi Środowiska.
Projekty planów ochrony i program zarządzania zostały przekazane do recenzji i są analizowane przez Urząd Morski w Gdyni. Po uwagach zespołu recenzentów ostateczne wersje projektów planów ochrony i programów zarządzania przekazane zostaną Ministrowi Środowiska.

8 Ustanowienie planu ochrony poprzedzone zostanie przeprowadzeniem postępowania z udziałem społeczeństwa na zasadach określonych w dziale III rozdziale 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Po dniu 15 czerwca przeprowadzone zostaną tzw. ustawowe konsultacje społeczne i każda ze stron będzie mogła wnieść sugestie do projektów planów ochrony.

9 Dziękuję za uwagę Anna Stelmaszyk-Świerczyńska & Monika Zakrzewska
Jastarnia 9 kwietnia 2014r.


Pobierz ppt "W REJONIE ZATOKI PUCKIEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google