Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zadanie 3.3 Internet 3D, kino cyfrowe, UHD Arkadiusz Sochan 1 Warszawa, 27-28 Maj 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zadanie 3.3 Internet 3D, kino cyfrowe, UHD Arkadiusz Sochan 1 Warszawa, 27-28 Maj 2013."— Zapis prezentacji:

1 1 Zadanie 3.3 Internet 3D, kino cyfrowe, UHD Arkadiusz Sochan 1 Warszawa, 27-28 Maj 2013

2 Aplikacje Internetu Przyszłości 2 Agenda Aplikacje w Zadaniu 3.3 Usługa VoD HD + QoE (AGH + IŁ) 4K 3D Video Streaming System (PCSS) Rozproszone Wirtualne Muzeum (IITiS PAN) Funkcjonalność Współdziałanie z Równoległymi Internetami Wykonane prace, testy, badania Wartości dodane 2 Warszawa, 27-28 Maj 2013

3 Aplikacje Internetu Przyszłości Usługa VoD HD + QoE Funkcjonalność 3 Warszawa, 27-28 maja 2013 Udostępnianie usługi wideo na żądanie (VoD) treść o wysokiej rozdzielczości (HD) treść dwu- (2D) lub trójwymiarowa (3D) współdziałanie z siecią RI IPv6 QoS zrealizowana w oparciu o publicznie dostępne kody źródłowe nienatywnych aplikacji klienta i serwera strumieniującego Pomiar na bieżąco (on-line) doświadczanej jakości (QoE) dla usługi VoD 3D-HD

4 Aplikacje Internetu Przyszłości Usługa VoD HD + QoE Integracja usługi z RI IPv6 QoS 4 Elementy opracowane w ramach Projektu IIP: Oprogramowanie dla Adaptera strony Klienta (AdK) Oprogramowanie dla Adaptera strony Serwera (AdS) Oprogramowanie dla serwera SCF (Service Control Function) Warszawa, 27-28 maja 2013 Objaśnienie: MP - Moduł agenta Proxy MA - Moduł Adaptacyjny UNI - User Network Interface API - Application Programming Interface

5 Aplikacje Internetu Przyszłości Usługa VoD HD + QoE Scenariusze użycia usługi 5 Dwa scenariusze: podstawowy 2D (średnia przepływność do 25 Mbit/s) rozszerzony 3D (średnia przepływność do 50 Mbit/s) Warszawa, 27-28 maja 2013

6 Aplikacje Internetu Przyszłości Usługa VoD HD + QoE Integracja QoE z RI IPv6 QoS 6 Dwa sposoby integracji: Warszawa, 27-28 maja 2013 z użyciem autonomicznej maszyny fizycznej w środowisku maszyny fizycznej klienta VoD

7 Aplikacje Internetu Przyszłości Usługa VoD HD + QoE Zrealizowane prace 7 Integracja VoD HD 2D/3D z siecią RI IPv6 QoS Opracowanie specyfikacji dla aplikacji adapterów strony klienta i serwera oraz – dla aplikacji serwera SCF Implementacja (w C++) i uruchomienie oprogramowania dla adapterów strony klienta i serwera oraz – serwera SCF Testy funkcjonalne opracowanego oprogramowania Testy integracji z emulowanym środowiskiem sieci RI IPv6 QoS Moduł QoE z siecią RI IPv6 QoS Opracowanie metodyki badań jakości postrzeganej przez użytkownika (ang. Quality of Experience, QoE) dla usługi wideo stereoskopowego (3D) Testy subiektywne dla wideo 3D-HD Badanie zależności QoE od treści 3D Badanie wpływu „przeników” (ang. crosstalk) na QoE Warszawa, 27-28 maja 2013

8 Aplikacje Internetu Przyszłości Usługa VoD HD + QoE Wartości dodane 8 Opracowanie oraz implementacja sposobu dołączania do sieci RI IPv6 QoS nienatywnych aplikacji klienta i serwera usługi VoD HD 2D/3D Zwiększenie potencjalne grupy przyszłych użytkowników sieci RI IPv6 QoS Wytworzenie stanowiska do badań QoE zgodnego z rekomendacjami ITU-BT.500 oraz ITU-BT.1438 Opracowanie metryki strumieniowej QoE dla wideo 3D Opracowanie modułu QoE do pomiaru jakości w czasie rzeczywistym Warszawa, 27-28 maja 2013

9 Aplikacje Internetu Przyszłości 4Kstreamer Funkcjonalność 9 Warszawa, 27-28 Maj 2013 Transmisja strumieni LIVE 4K, HD3D, HD Akwizycja treści z zewnętrznych źródeł (kamera 4K, odtwarzacz 4K, kamery HD3D) Sprzętowe kodowanie i dekodowanie treści w czasie rzeczywistym (JPEG2000) Transmisja poprzez zestawiane na żądanie kanały o przepustowości do 600Mbit/s Strumieniowanie Video On Demand – VoD Transmisja materiałów 4K, 4K3D, HD, HD3D wstępnie zakodowanych z repozytoriów zdalnych lub lokalnych Sprzętowe dekodowanie treści w czasie rzeczywistym Pełne sterowanie transmisją po stronie klienta

10 Aplikacje Internetu Przyszłości 4Kstreamer Współdziałanie z PI-DSS 10 Warszawa, 27-28 Maj 2013 Natywna komunikacja z siecią PI-DSS w płaszczyźnie sygnalizacyjnej i danych Sygnalizacja PI-DSS Zintegrowany moduł sygnalizacyjny, brak zewnętrznych urządzeń/aplikacji adaptacyjnych Obsługa kompletnego zestawu funkcji sygnalizacyjnych sieci PI-DSS Transport strumieni danych PI-DSS Tworzenie jednostek PDU zgodnych ze specyfikacją sieci PI-DSS na poziomie aplikacyjnym Generowanie strumieni danych o stałej zadanej przepływności Jednostki PI-PDU o stałym rozmiarze Stałe odstępy czasowe między jednostkami PDU

11 Aplikacje Internetu Przyszłości 4Kstreamer Scenariusze użycia 11 Warszawa, 27-28 Maj 2013 4Kstreamer Server Transmisja VoD 4K 3D - strumień ok. 600Mbit/s Transmisja live 4K - strumień ok. 250Mbit/s Transmisja live HD 3D - strumień ok. 150Mbit/s Application streams 4K HD 3D Live HD 3D HDD (4K 3D) JPEG2000 PI – DSS Signaling Application stream PI - DSS network 4K 3D PI – DSS Signaling Application stream Live 4K

12 Aplikacje Internetu Przyszłości 4Kstreamer Zrealizowane prace 12 Warszawa, 27-28 Maj 2013 Implementacja systemu strumieniowania 4K 3D Integracja sprzętowych kodeków i budowa dedykowanych modułów elektronicznych Implementacja symulatora sieci PI-DSS Integracja z siecią PI-DSS - natywna komunikacja Testy funkcjonalne i wydajnościowe w konfiguracji z symulatorem sieci PI-DSS i z węzłem sieci PI-DSS na platformie XEN

13 Aplikacje Internetu Przyszłości 4Kstreamer Wartości dodane 13 Warszawa, 27-28 Maj 2013 Realizacja pierwszego w Polsce laboratorium wizualizacji treści 4K 3D Projekt i implementacja sprzętowego interfejsu akwizycji strumienia live do kamery 4K RedOne Opracowanie metody strumieniowania materiałów 4K 3D (sieci PI-DSS, IPv6, IPv4)

14 Aplikacje Internetu Przyszłości Distributed Virtual Museum Funkcjonalność 14 Warszawa, 27-28 Maj 2013 Tworzenie scen z dostępnych obiektów 3D O reprezentacji wektorowej (siatki) O reprezentacji rastrowej (zdjęcia i filmy 3D) Tworzenie ekspozycji z przygotowanych scen Semantyczne wyszukiwanie eksponatów w sieci Interaktywne zwiedzanie ekspozycji Stereoskopowa wizualizacja 3D

15 Aplikacje Internetu Przyszłości Distributed Virtual Museum Współdziałanie z PI-CAN 15 Warszawa, 27-28 Maj 2013 PI-CAN - Równoległy Internet Świadomy Przesyłanej Treści CP - Wydawca Treści CSS - Serwer Wyszukiwania Treści CS - Serwer Treści CC - Konsument Treści AAAS - Serwer Uwierzytelniania, Autoryzacji, Rozliczania DVM - Rozproszone Wirtualne Muzeum VEC - Kurator Wirtualnej Wystawy ESS - Serwer Wystaw i Scen SHS - Serwer Magazynowy SEE - Inteligentny Eksplorator Wystaw

16 Aplikacje Internetu Przyszłości Distributed Virtual Museum Scenariusze użycia z PI-CAN 16 Warszawa, 27-28 Maj 2013 Publikacja treści Projektowanie scen z obiektami 3D Tworzenie tematycznych wystaw ze scen Umieszczenie treści na serwerach Rejestracja treści w CAN Pobieranie treści Wyszukiwanie wystawy Transmisja z wykorzystaniem różnych klas ruchu Pobieranie opisów wystaw i scen Progresywne pobieranie obiektów 3D Rekonstrukcja sceny i jej stereoskopowa wizualizacja

17 Aplikacje Internetu Przyszłości Distributed Virtual Museum Publikacja treści 17 Warszawa, 27-28 Maj 2013 1 - przygotowanie obiektów, opisów scen i wystaw 2 - przesłanie treści do Serwerów Magazynowych oraz Wystaw i Scen 3 - rejestracja treści na Serwerze Wyszukiwania Treści DVM - Rozproszone Wirtualne Muzeum VEC - Kurator Wirtualnej Wystawy ESS - Serwer Wystaw i Scen SHS - Serwer Magazynowy

18 Aplikacje Internetu Przyszłości Distributed Virtual Museum Pobieranie treści 18 Warszawa, 27-28 Maj 2013 1 - wyszukanie wystawy 2 - przesłanie informacji o wystawach o zadanych kryteriach 3 - progresywne pobieranie obiektów z oglądanej wystawy 4 - rekonstrukcja i wizualizacja scen z obiektami DVM - Rozproszone Wirtualne Muzeum ESS - Serwer Wystaw i Scen SHS - Serwer Magazynowy SEE - Inteligentny Eksplorator Wystaw

19 Aplikacje Internetu Przyszłości Distributed Virtual Museum Zrealizowane prace 19 Warszawa, 27-28 Maj 2013 Implementacja komponentów DVM Integracja z PI-CAN Testy funkcjonalne Testy wykorzystania pasma podczas transmisji progresywnej obiektów 3D Testy funkcjonalne i wydajnościowe w konfiguracji z wieloma serwerami treści

20 Aplikacje Internetu Przyszłości Distributed Virtual Museum Wartości dodane 20 Warszawa, 27-28 Maj 2013 Tworzenie i wizualizacja scen 3D z obiektów o rozproszonej lokalizacji Opracowanie i implementacja metody kodowania progresywnego „siatek 3D” Implementacja transmisji progresywnej w PI-CAN Interaktywna eksploracja wirtualnej przestrzeni 3D Użycie interfejsów bezdotykowych Zastosowanie „zanurzenia 3D w 3D” Przykład platformy klasy 3C (create, customize, contribute)

21 Aplikacje Internetu Przyszłości 21 Warszawa, 27-28 Maj 2013


Pobierz ppt "1 Zadanie 3.3 Internet 3D, kino cyfrowe, UHD Arkadiusz Sochan 1 Warszawa, 27-28 Maj 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google