Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Lata 50. XX wieku 1953 r. - powstanie Biblioteki ; pierwszy wpis do księgi inwentarzowej Biblioteka mieściła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Lata 50. XX wieku 1953 r. - powstanie Biblioteki ; pierwszy wpis do księgi inwentarzowej Biblioteka mieściła."— Zapis prezentacji:

1

2 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Lata 50. XX wieku 1953 r. - powstanie Biblioteki ; pierwszy wpis do księgi inwentarzowej Biblioteka mieściła się przy ul. Kolegialnej 15 w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Płocku 1957 r. - uzyskanie statusu biblioteki powiatowej - PBP Wpisy w Inwentarzu - 3500 voluminów

3 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Lata 60. XX wieku Utworzenie wypożyczalni i czytelni Przeniesienie Biblioteki do Domu Nauczyciela - nowej siedziby przy ul. Kościuszki 24 w Płocku Wpisy w Inwentarzu - 12500 voluminów

4 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Lata 70. XX wieku 1976 r. - w związku z utworzeniem województwa płockiego Kurator Oświaty i Wychowania w Płocku dokonał przekształcenia PBP w Płocku w Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Płocku Biblioteki pedagogiczne w Gostyninie, Kutnie, Łęczycy i Sierpcu stały się jej filiami

5 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Lata 70. – ciąg dalszy Nowa struktura organizacyjna płockiej placówki obejmowała: - Wydział Organizacyjno- Administracyjny, - Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów, - Wypożyczalnię z Działem Informacyjno- Bibliograficznym, - Czytelnię z Działem Metodyczno-Instrukcyjnym Wpisy w Inwentarzu - 26800 voluminów Wpis w Kronice Biblioteki dotyczący odsłonięcia pomnika Władysława Broniewskiego w Płocku

6 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Lata 80. XX wieku W wyniku wieloletnich zaniedbań i doprowadzenia pomieszczeń do katastrofalnego stanu Biblioteka została przeprowadzona z ul. Kościuszki do nowej siedziby przy ul. Jachowicza 2 (budynek Politechniki) Wpisy w Inwentarzu - 42500 voluminów

7 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Lata 90. XX wieku Protest pracowników i czytelników w związku z planami likwidacji Biblioteki skierowano do Ministra Edukacji Narodowej Bibliotekę włączono w strukturę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Płocku Biblioteka przeprowadziła się na ul. Łukasiewicza 11 i weszła w skład Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Płocku Zmiana nazwy z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku

8 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Lata 90. – ciąg dalszy Zakupiono komputerowy program biblioteczny MAK Rozwiązanie ZSiZKiDN w Płocku 1998 r. - odzyskanie samodzielności organizacyjnej przez Bibliotekę W związku z reformą administracyjną kraju Biblioteka w roku 1999 utraciła dwie filie: w Kutnie i Łęczycy (znalazły się one na terenie województwa łódzkiego) Organem prowadzącym Bibliotekę stał się Samorząd Województwa Mazowieckiego Wpisy w Inwentarzu - 50700 voluminów

9 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Lata 2000-2005 Zakup profesjonalnego komputerowego programu bibliotecznego PROLIB Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dniem 1 stycznia 2003 r. utworzono Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, w skład którego weszły Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Biblioteka Pedagogiczna

10 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Lata 2000-2005 – ciąg dalszy Przeznaczenie dużych środków finansowych przez Organ prowadzący pozwoliło na znaczącą modernizację i wymianę wyposażenia w Bibliotece Na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zostaje rozwiązany Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku; z dniem 1 lipca 2005 r. Biblioteka Pedagogiczna w Płocku zostaje samodzielną placówką oświatową Wpisy w Inwentarzu - 58500 voluminów

11 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Lata 2005-2010 Uruchomienie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej - ICIM Zmiana adresu placówki - ul. Gałczyńskiego 26; siedziba Biblioteki - bez zmian Wprowadzenie elektronicznej obsługi Wypożyczalni

12 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Lata 2005-2010 – ciąg dalszy Zawarcie porozumienia z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego. Na jego mocy Biblioteka Pedagogiczna korzysta nieodpłatnie z Centralnej Kopii Kartoteki Haseł Wzorcowych Wprowadzenie elektronicznego udostępniania w Czytelni oraz wypożyczanie i udostępnianie w Filii w Gostyninie Wpisy w Inwentarzu – 65100 voluminów

13 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Lata 2005-2010 – ciąg dalszy 1 stycznia 2011 r. wprowadzenie elektronicznego wypożyczania w Sierpcu 31 marca 2013 r. uległa likwidacji sierpecka Filia Biblioteki Pedagogicznej w Płocku na podstawie uchwały nr 2632/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2012 r. Wpisy w Inwentarzu - 66500 voluminów

14 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku - uczymy się nieustannie

15 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku - spotkania metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy

16 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku - najmłodsi w Bibliotece

17 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku - wystawy - tworzą klimat Biblioteki

18 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku - Biesiada Literacka

19 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku - Konkurs Pięknego Czytania

20 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku - modernizacja PWSZ a uroki pracy w Bibliotece

21 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku - tak nas widać Pierwsza strona WWW BibliotekiObecna strona WWW Biblioteki

22 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku - tak pracujemy dzisiaj

23 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku W roku 2013 mija 60 lat działalności naszej placówki. Przez wszystkie lata funkcjonowania służyliśmy Czytelnikom najlepiej jak to było możliwe, podążając wspólnie za zmianami w oświacie, kulturze, postępie technologicznym. Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli historię i współczesność naszej Biblioteki.


Pobierz ppt "60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Lata 50. XX wieku 1953 r. - powstanie Biblioteki ; pierwszy wpis do księgi inwentarzowej Biblioteka mieściła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google