Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Preparaty krwi w perinatologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Preparaty krwi w perinatologii"— Zapis prezentacji:

1 Preparaty krwi w perinatologii
Dr hab.n. med. Barbara Królak-Olejnik Katedra Ginekologii, Perinatologii i Neonatologii, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu, ŚUM w Katowicach

2 Upusty krwi jako najstarsza metoda leczenia
Hipokrates Aulus Celsus Egipcjanie Okres średniowiecza

3 Próby przetaczania krwi – XVII w.
Zgony pacjentów - dlaczego?

4 Odkrycie grup krwi i sposobu dziedziczenia
Landsteiner , L. Hirszfeld i E. von Dungern

5 Pierwsza w Polsce transfuzja wymienna u noworodka
dr hab. S.M. Progulski, dr I. Lille-Szyszkowicz

6 1940 r. Landsteiner i Wiener wykrycie czynnika Rh
Kolejne transfuzje wymienne – Wrocław od 1949 z udziałem Hirszfelda i Jabłońskiego.

7 Pierwsza w Polsce transfuzja wewnątrzmaciczna
1969r. – dr D.Łozińska

8 Preparat krwiopochodne
Krew pełna Koncentrat krwinek czerwonych Koncentrat krwinek czerwonych przemywany Koncentrat krwinek czerwonych ubogoleukocytarny Koncentrat krwinek czerwonych ubogoleukocytarny napromieniony

9 Preparat krwiopochodne
Koncentrat krwinek płytkowych otrzymywanych metodą konwencjonalną Koncentrat krwinek płytkowych otrzymywanych metodą aferezy Koncentrat krwinek płytkowych otrzymywanych metodą aferezy ubogoleukocytarny, napromieniony Koncentrat granulocytarny Osocze świeże mrożone

10 Koncentrat krwinek czerwonych
Koncentrat krwinek czerwonych – Koncentrat krwinek czerwonych (otrzymywany jest z 1 j. krwi pełnej przez usunięcie z niej ml osocza. Jego objętość wynosi ml. Musi być przechowywany w lodówce w temperaturze od +2o do +6◦ C. KKCz przechowywany w płynie CPDA ma hematokryt od 0,65 do 0,75, a termin jego ważności wynosi 35 dni. KKCz przechowywany w płynie CPD z dodatkiem roztworów uzupełniających, takich jak Adsol, SAGM, Nutricel, ma hematokryt 0,50-0,65, termin ważności wynosi 42 dni.

11 Koncentrat krwinek czerwonych do użytku neonatologicznego
Preparat ten zwiera krwinki czerwone przemyte jałowym, 0,9% roztworem NaCl. Po przemyciu krwinki te zawieszone są również w 0,9% roztworze NaCl, tak aby hematokryt wynosił 0,65-0,70. Koncentrat krwinek czerwonych przemywanych musi być przetoczony w ciągu 8 godzin od chwili przygotowania. Jeśli w tym czasie musi być przechowywany, to tylko w lodówce w temperaturze od +2 º do +6ºC

12 Koncentrat krwinek płytkowych otrzymywanych metodą aferezy ubogoleukocytarny, napromieniony
Koncentrat krwinek płytkowych otrzymywany metodą konwencjonalną – otrzymywany jest z jednej jednostki krwi metodą konwencjonalną, czyli przez odwirowanie krwi i następnie osocza, powinien zawierać co najmniej 0,6 x 1011 płytek krwi w 50 ml osocza. KKP stanowi preparat uzyskany przez zlanie do jednego pojemnika KKP od 4 do 6 dawców.

13 Koncentrat granulocytarny
Koncentrat granulocytarny – Otrzymywany metodą leukaferezy od jednego dawcy, któremu przed zabiegiem należy podać czynniki stymulujące wytwarzanie krwinek białych. Każdy preparat powinien zawierać ponad 1 x 1010 granulocytów, różne ilości limfocytów, płytek krwi i czerwonych krwinek w ml osocza. Koncentraty granulocytarne należy przechowywać w temperaturze od +22 do +24ºC, muszą być przetoczone jak najszybciej po dostarczeniu na oddział szpitalny, nie później niż w ciągu kilku godzin od chwili przygotowania.

14 Osocze świeże mrożone Osocze składa się głównie z wody i zawiera 7% białka, 2% węglowodanów oraz lipidy. Osocze świeże mrożone (FFP) to takie, które zostało zamrożone nie później niż w ciągu 8 godzin od chwili pobrania i zawiera wszystkie czynniki krzepnięcia, w tym labilne V i VIII. Objętość typowej jednostki wynosi ml. W osoczu świeżo mrożonym czynniki krzepnięcia występują w normalnych stężeniach, tj. ok. 0,8 j./ml. Preparaty FFP można przechowywać w temperaturze -18ºC i niższej ( zalecana jest temperatura -30 º C).

15 Powikłania po przetoczeniu krwi
Przeciążenie układu krążenia Reakcje odpornościowe – „graft-versus craft disease” („przeszczep przeciwko gospodarzowi) Zwłóknienie pozasoczewkowe Zaburzenia metaboliczne – hipokalcemia, kwasica Zakażenia (HIV, HTL-1, CMV, HBs, HBc) Szczapa J. Post Neonat 1995, 6

16 Powikłania u dawców krwi?

17 Piśmiennictwo Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby zdrowia. Red. M. Łętowska. Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Warszawa 2006 Transfusion guidelines for neonates. BJH 2004, 124 Von Lindern JS, Brand A. The use of blood products in perinatal medicine. Seminars in Fetal & Neonatal Med. 2008;13:

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Preparaty krwi w perinatologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google