Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE PODUMOWUJĄCE SZKOLENIA VI – IX 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE PODUMOWUJĄCE SZKOLENIA VI – IX 2013"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE PODUMOWUJĄCE SZKOLENIA VI – IX 2013
Magdalena Urbaś

2 Egzaminy?

3 1. II KONGRES EDUKACJI POLSKIEJ 2. KONFERENCJE POŚWIĘCONE
WARSZAWA, VI 2013 2. KONFERENCJE POŚWIĘCONE WSKAŹNIKOW EWD WARSZAWA VI 2013 3. KONFERENCJA - MATURA 2015 WARSZAWA IX 2013 4. SZKOLENIE- CO MÓWIĄ DANE OŻARÓW MAZOWIECKI IX 2013

4 II KONGRES EDUKACJI POLSKIEJ
Największe edukacyjne spotkanie roku ( wg IBE) 1300 osób , 17 zł…….. (ale ½ kosztu koncertu Madonny)  prócz sesji plenarnych w ramach kongresu zorganizowano 12 sesji tematycznych poświęconych różnych aspektom edukacji: m.in. I. Kształcenie nauczycieli − inwestycja w przyszłość edukacji II. Pozycja społeczna i prestiż zawodu nauczyciela Program- większość treści wystąpień jest dostępna na stronie

5 POZYSKANE PUBLIKACJE:
- Raport o stanie edukacji Pozwólmy dzieciom bawić się słowami - Pozwólmy dzieciom czytać - Nauka czytania w Europie kontekst, polityka i praktyka - Zbiór zadań maturalnych z matematyki ( CKE 2012) - Nauczanie matematyki w Europie - Ogólne wyzwania i strategie krajowe - Kwartalnik Edukacja – monitorowanie osiągnięć uczniów gimnazjum nr 3 / Jak wdrażano Gimnazjalny Program kształtowania Kompetencji Kluczowych - Gimnazjalny Program Wdrażania Kompetencji Kluczowych ( wersja po wdrożeniu) - Przywództwo i zmiana w Edukacji ( Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia pod red G. Mazurkiewicza) - Jak być jeszcze lepszym ? ewaluacja w edukacji pod red. G. Mazurkiewicza - Science Edukation In Europe : National Policie Practicies and Research (European Commision) - Kluczowe dane o edukacji w Europie

6 - Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych i technik z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii Eduscience - Innowacyjne przykłady zarządzania i finansowania oświaty przez samorządy. Baza dobrych praktyk ( ORE) - Status dyrektora szkoły poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół ( ORE ) zarządzanie siecią szkół ponadgimnazjalnych. Polityka oświatowa dużych miast. (ORE) - Podstawy poradnictwa kariery . poradnik dla nauczycieli - Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych w szkołach w Europie . Wydanie Drugoroczność w kształceniu obowiązkowym w Europie: Regulacja i statystyki - Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej , gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej? (ORE) - Międzynarodowe badanie nauczania i uczenia się - TALIS

7 Krótkie materiały informacyjne i czasopisma
Wydawnictwa na płytach CD : - Specyficzne zaburzenia Językowe- diagnoza, prognoza, interwencja- relacja filmowa z konferencji międzynarodowej - Podstawy metodologii badań edukacyjnych prof. Zbigniew Stawiński Wykład 5.1 i 5.2 ( rzetelność i trafność pomiaru oraz Pomiar wieloskładnikowy) - Wczesna Edukacja i Opieka -badania OECD Materiały informacyjne – Wirtualne Laboratoria WSL dla szkół ponadgimnazjalnych Krótkie materiały informacyjne i czasopisma - (e-nauczyciel w programie Cyfrowa Szkoła-działania w ramach projektu ORE „ -Polityka Społeczna (numer tematyczny 1- Polityka Edukacyjna -szanse i wyzwania), -Klucz do przyszłości – czasopismo dla rodziców i uczniów szkół średnich nr 1/ Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

8 Przykładowe wystąpienie z panelu poświęconemu kształceniu i prestiżowi nauczycieli. Dyskusje panelowe - kształcenie i doskonalenie (główne tezy - niewłaściwy dotychczasowy i nierównomierny system kształcenia nauczycieli na poszczególnych etapach edukacyjnych)

9 2. KONFERENCJE POŚWIĘCONE WSKAŹNIKOWI EWD
2.1. Konferencja Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych, (Instytut Filozofii i Socjologii PAN jako podsumowanie badania „Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży - szkoły ponadgimnazjalne". ) Treści: Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej w Polsce Metodologie badania efektywności szkół Organizacja i metodologia badania "Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży - szkoły ponadgimnazjalne" Trafność testów egzaminacyjnych Czy inteligencja i inne czynniki (nie tylko) psychologiczne pozwalają zrozumieć różnice we wzroście osiągnięć szkolnych? Pogoda dla (wysokiej) jakości kształcenia. Klimat szkoły i klasy a edukacyjna wartość dodana Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: portrety liceów o różnym poziomie EWD Jak szkoły maturalne mogą korzystać ze wskaźników EWD na obecnym etapie rozwoju metody?

10 2.2. Konferencja: Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów , 17.06.2013
Treści: Egzaminacyjna czy edukacyjna wartość dodana? - wprowadzenie O przebiegu badania w gimnazjach Czy gimnazja pracujące z młodzieżą z rodzin o niższym statusie społecznym mają szanse na wysokie wyniki egzaminacyjne i EWD? Czy inteligencja wpływa na wyniki egzaminu, a efektywne nauczanie rozwija inteligencję? Czy szkoły, w których uczniowie korzystają z korepetycji, mają wyższe EWD? Efektywny nauczyciel - to znaczy kto? Jak kultura organizacyjna gimnazjum wpływa na wyniki egzaminacyjne i EWD? Czy społeczne i gospodarcze otoczenie gimnazjum wpływa na wyniki egzaminacyjne i EWD? Jak włączyć metodę EWD do ewaluacji wewnętrznej?

11 KONFERENCJA - MATURA 2015 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 kwietnia 2013 r. „O ocenianiu”. 3 równoległe projekty finansowane z różnych źródeł (UE oraz środki krajowe) J. polski i matematyka, przedmioty dodatkowe (najczęściej wybierane) ,przedmioty dodatkowe rzadko wybierane X- konferencja poświęcona j. polskiemu, XI - matematyce

12 Zmiany Powstawanie zadań- banki zadań !!! Ocenianie- dążenie do oceniania holistycznego (także w przedmiotach takich jak biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS) co rodzi konsekwencje dla nauczycieli… Umiejętności złożone (operowanie wiedzą, stosowanie hipotez ich weryfikacja, eksperymenty, analizowanie, wyciąganie wniosków, krytyczna analiza tekstu i rozwiązywanie problemów)

13 Przedmioty dodatkowe- wyłącznie na poziomie rozszerzonym
Przedmioty dodatkowe- wyłącznie na poziomie rozszerzonym! Bez progu zdawalności, ale obowiązek wyboru jednego egzaminu pisemnego z nich Konsekwencja- inny typ zadań i ich ocenianie przez nauczycieli także na lekcji!!! (szkolenia egzaminatorów- OKE i nie tylko!)

14 4. Co mówią dane? Kilka linków: (narzędzie służące do wykorzystania metody delfickiej- j. angielski)

15 Sesje plenarne- wykłady
Materiały szkoleniowe są dostępne na stronie Diagnoza dla rozwoju, Jarosław Kordziński Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, Anna Gocłowska Wyniki dla rozwoju, Ewa Stożek Efektywne doskonalenie nauczycieli Jacek Strzemieczny (brak w materiałach ORE) [ jądro edukacji- uczeń, który działa, który nie działa w nauczaniu- wnioski z metaanaliz]

16 Sesje grupowe: Od danych do wiedzy o szkole. Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych do rozwoju pracy szkół. Wykorzystanie wyników egz. zewnętrznych – EWD Narzędzia i sposoby pracy z ludźmi (metody pracy warsztatowej- warsztatu diagnostyczno- rozwojowego : diagram przyczyn, ścieżka analizy problemu, metoda pytań, strefy wpływu, analiza SOFT) Ewaluacja zewnętrzna (na przykładzie SP nr 14 w Gdyni) i wewnętrzna.

17 Dziękuję za uwagę link podsumowujący i cytat: „ Badacza powinien charakteryzować brak pokory w myśleniu”


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE PODUMOWUJĄCE SZKOLENIA VI – IX 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google