Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE PODUMOWUJĄCE SZKOLENIA VI – IX 2013 Magdalena Urbaś.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE PODUMOWUJĄCE SZKOLENIA VI – IX 2013 Magdalena Urbaś."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE PODUMOWUJĄCE SZKOLENIA VI – IX 2013 Magdalena Urbaś

2 Egzaminy?

3 1. II KONGRES EDUKACJI POLSKIEJ WARSZAWA, VI 2013 WARSZAWA, VI 2013 2. KONFERENCJE POŚWIĘCONE WSKAŹNIKOW EWD WARSZAWA VI 2013 WSKAŹNIKOW EWD WARSZAWA VI 2013 3. KONFERENCJA - MATURA 2015 WARSZAWA IX 2013 WARSZAWA IX 2013 4. SZKOLENIE- CO MÓWIĄ DANE O ŻARÓW MAZOWIECKI IX 2013 O ŻARÓW MAZOWIECKI IX 2013

4 1.II KONGRES EDUKACJI POLSKIEJ Największe edukacyjne spotkanie roku ( wg IBE) 1300 osób 2 257 121, 17 zł…….. (ale ½ kosztu koncertu Madonny) (ale ½ kosztu koncertu Madonny) prócz sesji plenarnych w ramach kongresu zorganizowano 12 sesji tematycznych poświęconych różnych aspektom edukacji: m.in. I. Kształcenie nauczycieli − inwestycja w przyszłość edukacji II. Pozycja społeczna i prestiż zawodu nauczyciela Program- większość treści wystąpień jest dostępna na stronie http://www.kongres.ibe.edu.pl/index.php/prezentacje-i- materialy http://www.kongres.ibe.edu.pl/index.php/prezentacje-i- materialy http://www.kongres.ibe.edu.pl/index.php/prezentacje-i- materialy

5 POZYSKANE PUBLIKACJE: - Raport o stanie edukacji 2012 - Pozwólmy dzieciom bawić się słowami - Pozwólmy dzieciom czytać - Nauka czytania w Europie kontekst, polityka i praktyka - Zbiór zadań maturalnych z matematyki ( CKE 2012) - Nauczanie matematyki w Europie - Ogólne wyzwania i strategie krajowe - Kwartalnik Edukacja – monitorowanie osiągnięć uczniów gimnazjum nr 3 /2012 - Jak wdrażano Gimnazjalny Program kształtowania Kompetencji Kluczowych - Gimnazjalny Program Wdrażania Kompetencji Kluczowych ( wersja po wdrożeniu) - Przywództwo i zmiana w Edukacji ( Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia pod red G. Mazurkiewicza) - Jak być jeszcze lepszym ? ewaluacja w edukacji pod red. G. Mazurkiewicza - Science Edukation In Europe : National Policie Practicies and Research (European Commision) - Kluczowe dane o edukacji w Europie

6 - Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych i technik z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii Eduscience - Innowacyjne przykłady zarządzania i finansowania oświaty przez samorządy. Baza dobrych praktyk ( ORE) - Status dyrektora szkoły poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół ( ORE ) zarządzanie siecią szkół ponadgimnazjalnych. Polityka oświatowa dużych miast. (ORE) - Podstawy poradnictwa kariery. poradnik dla nauczycieli - Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych w szkołach w Europie. Wydanie 2011 - Drugoroczność w kształceniu obowiązkowym w Europie: Regulacja i statystyki - Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej? (ORE) - Międzynarodowe badanie nauczania i uczenia się - TALIS i szkole ponadgimnazjalnej? (ORE) - Międzynarodowe badanie nauczania i uczenia się - TALIS

7 Wydawnictwa na płytach CD : - Specyficzne zaburzenia Językowe- diagnoza, prognoza, interwencja- relacja filmowa z konferencji międzynarodowej - Podstawy metodologii badań edukacyjnych prof. Zbigniew Stawiński Wykład 5.1 i 5.2 ( rzetelność i trafność pomiaru oraz Pomiar wieloskładnikowy) - Wczesna Edukacja i Opieka -badania OECD Materiały informacyjne – Wirtualne Laboratoria WSL dla szkół ponadgimnazjalnych Wydawnictwa na płytach CD : - Specyficzne zaburzenia Językowe- diagnoza, prognoza, interwencja- relacja filmowa z konferencji międzynarodowej - Podstawy metodologii badań edukacyjnych prof. Zbigniew Stawiński Wykład 5.1 i 5.2 ( rzetelność i trafność pomiaru oraz Pomiar wieloskładnikowy) - Wczesna Edukacja i Opieka -badania OECD Materiały informacyjne – Wirtualne Laboratoria WSL dla szkół ponadgimnazjalnych Krótkie materiały informacyjne i czasopisma - (e-nauczyciel w programie Cyfrowa Szkoła-działania w ramach projektu ORE „ -Polityka Społeczna (numer tematyczny 1- Polityka Edukacyjna -szanse i wyzwania), -Klucz do przyszłości – czasopismo dla rodziców i uczniów szkół średnich nr 1/2013 - Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

8 Przykładowe wystąpienie z panelu poświęconemu kształceniu i prestiżowi nauczycieli. Dyskusje panelowe - kształcenie i doskonalenie (główne tezy - niewłaściwy dotychczasowy i nierównomierny system kształcenia nauczycieli na poszczególnych etapach edukacyjnych)

9 2. KONFERENCJE POŚWIĘCONE WSKAŹNIKOWI EWD 2.1. Konferencja Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych, 18.06.2013 (Instytut Filozofii i Socjologii PAN jako podsumowanie badania „Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży - szkoły ponadgimnazjalne". ) Treści: Treści: Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej w PolsceRozwój metody edukacyjnej wartości dodanej w Polsce Metodologie badania efektywności szkół Metodologie badania efektywności szkół Organizacja i metodologia badania "Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży - szkoły ponadgimnazjalne" Organizacja i metodologia badania "Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży - szkoły ponadgimnazjalne" Trafność testów egzaminacyjnych Trafność testów egzaminacyjnych Czy inteligencja i inne czynniki (nie tylko) psychologiczne pozwalają zrozumieć różnice we wzroście osiągnięć szkolnych? Czy inteligencja i inne czynniki (nie tylko) psychologiczne pozwalają zrozumieć różnice we wzroście osiągnięć szkolnych? Pogoda dla (wysokiej) jakości kształcenia. Klimat szkoły i klasy a edukacyjna wartość dodana Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: portrety liceów o różnym poziomie EWD Jak szkoły maturalne mogą korzystać ze wskaźników EWD na obecnym etapie rozwoju metody? Pogoda dla (wysokiej) jakości kształcenia. Klimat szkoły i klasy a edukacyjna wartość dodana Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: portrety liceów o różnym poziomie EWD Jak szkoły maturalne mogą korzystać ze wskaźników EWD na obecnym etapie rozwoju metody?przyczynyportrety liceów o różnym poziomie EWDprzyczynyportrety liceów o różnym poziomie EWD

10 2.2. Konferencja: Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów, 17.06.2013 Treści: Egzaminacyjna czy edukacyjna wartość dodana? - wprowadzenie O przebiegu badania w gimnazjach Czy gimnazja pracujące z młodzieżą z rodzin o niższym statusie społecznym mają szanse na wysokie wyniki egzaminacyjne i EWD? Czy inteligencja wpływa na wyniki egzaminu, a efektywne nauczanie rozwija inteligencję? Czy szkoły, w których uczniowie korzystają z korepetycji, mają wyższe EWD? korepetycji Efektywny nauczyciel - to znaczy kto? Efektywny nauczyciel - to znaczy kto? Jak kultura organizacyjna gimnazjum wpływa na wyniki egzaminacyjne i EWD? Efektywny nauczyciel - to znaczy kto? Czy społeczne i gospodarcze otoczenie gimnazjum wpływa na wyniki egzaminacyjne i EWD? Jak włączyć metodę EWD do ewaluacji wewnętrznej?

11 KONFERENCJA - MATURA 2015 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 kwietnia 2013 r. „O ocenianiu”. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 kwietnia 2013 r. „O ocenianRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 kwietnia 2013 r. „O ocenian 3 równoległe projekty finansowane z różnych źródeł (UE oraz środki krajowe) J. polski i matematyka, przedmioty dodatkowe J. polski i matematyka, przedmioty dodatkowe (najczęściej wybierane),przedmioty dodatkowe rzadko wybierane X- konferencja poświęcona j. polskiemu, XI - matematyce

12 Zmiany Powstawanie zadań- banki zadań !!! Powstawanie zadań- banki zadań !!! Ocenianie- dążenie do oceniania holistycznego (także w przedmiotach takich jak biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS) co rodzi konsekwencje dla nauczycieli… Umiejętności złożone (operowanie wiedzą, stosowanie hipotez ich weryfikacja, eksperymenty, analizowanie, wyciąganie wniosków, krytyczna analiza tekstu i rozwiązywanie problemów)

13 Przedmioty dodatkowe- wyłącznie na poziomie rozszerzonym! Bez progu zdawalności, ale obowiązek wyboru jednego egzaminu pisemnego z nich Konsekwencja- inny typ zadań i ich ocenianie przez nauczycieli także na lekcji!!! (szkolenia egzaminatorów- OKE i nie tylko!)

14 4. Co mówią dane? Kilka linków: http://armstrong.wharton.upenn.edu/delphi2/ (narzędzie służące do wykorzystania metody delfickiej- j. angielski) www.npseo.pl

15 Sesje plenarne- wykłady Materiały szkoleniowe są dostępne na stronie www.ore.edu.pl www.ore.edu.pl  Diagnoza dla rozwoju, Jarosław Kordziński  Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, Anna Gocłowska  Wyniki dla rozwoju, Ewa Stożek Wyniki dla rozwoju, Ewa StożekWyniki dla rozwoju, Ewa Stożek  Efektywne doskonalenie nauczycieli Jacek Strzemieczny (brak w materiałach ORE) [ jądro edukacji- uczeń, który działa, który nie działa w nauczaniu- wnioski z metaanaliz ]

16 Sesje grupowe:  Od danych do wiedzy o szkole. Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych do rozwoju pracy szkół.  Wykorzystanie wyników egz. zewnętrznych – EWD  Narzędzia i sposoby pracy z ludźmi (metody pracy warsztatowej- warsztatu diagnostyczno- rozwojowego : diagram przyczyn, ścieżka analizy problemu, metoda 6 pytań, strefy wpływu, analiza SOFT)  Ewaluacja zewnętrzna (na przykładzie SP nr 14 w Gdyni) i wewnętrzna.

17 Dziękuję za uwagę http://www.bibe.ibe.edu.pl/ i cytat: „ Badacza powinien charakteryzować brak pokory w myśleniu” link podsumowujący


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE PODUMOWUJĄCE SZKOLENIA VI – IX 2013 Magdalena Urbaś."

Podobne prezentacje


Reklamy Google