Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Maria Koszmider WSP w Łodzi PROCEDURA PV-07 Kierowanie pracami i egzaminami magisterskimi KALENDARIUM MAGISTERSKIE zgodne z procedurą PV-07.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Maria Koszmider WSP w Łodzi PROCEDURA PV-07 Kierowanie pracami i egzaminami magisterskimi KALENDARIUM MAGISTERSKIE zgodne z procedurą PV-07."— Zapis prezentacji:

1 dr Maria Koszmider WSP w Łodzi PROCEDURA PV-07 Kierowanie pracami i egzaminami magisterskimi KALENDARIUM MAGISTERSKIE zgodne z procedurą PV-07

2 dr Maria Koszmider WSP w Łodzi KROK 1. na rozpoczęcie seminarium A. Promotor opracowuje „Ofertę seminaryjną” która jest udostępniana studentom. B. Na podstawie oferty, studenci dokonują wyboru grupy seminaryjnej. C. BOS sporządza listę grupy seminaryjnej.

3 dr Maria Koszmider WSP w Łodzi KROK 2. po 3 pierwszych spotkaniach seminaryjnych A. Promotor przekazuje do BOS-u listę tematów prac magisterskich podjętych w jego grupie seminaryjnej. B. BOS przekazuje wydruki list z tematami prac magisterskich do rektora. C. Rektor zatwierdza tematy prac magisterskich.

4 dr Maria Koszmider WSP w Łodzi KROK 3. okres trwania seminarium A. Promotor prowadzi seminarium i kieruje pracą magistrantów. B. BOS przedstawia wymogi dotyczące prac magisterskich na stronie internetowej WSP.

5 dr Maria Koszmider WSP w Łodzi KROK 4. 21 dni przed planowanym terminem obrony A. Student przekazuje do BOS-u płytę CD z zapisem pracy magisterskiej. B. BOS sprawdza pracę programem antyplagiatowym i przekazuje promotorowi „Raport podobieństwa w systemie Plagiat. pl”

6 dr Maria Koszmider WSP w Łodzi KROK 5. 10 dni roboczych przed planowanym terminem obrony A. Jeśli praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń, to promotor dokonuje przyjęcia pracy magisterskiej i zaliczenia seminarium. B. Student dostarcza pracę do BOS-u wraz z oświadczeniem o jej samodzielnym wykonaniu.

7 dr Maria Koszmider WSP w Łodzi KROK 6. 10 dni przed planowanym terminem obrony A. BOS koordynuje przydziałem prac recenzentom, zgodnie z ustaleniami prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, na dany rok akademicki. B. Student dostarcza pracę recenzentowi.

8 dr Maria Koszmider WSP w Łodzi KROK 7. przed rozpoczęciem obron A. BOS opracowuje „ Plan obron prac magisterskich”.

9 dr Maria Koszmider WSP w Łodzi KROK 8. 2 dni przed planowanym terminem obrony A. Promotor przekazuje do BOS-u zapis elektroniczny oceny pracy magisterskiej. B. Recenzent przekazuje do BOS-u zapis elektroniczny recenzji pracy magisterskiej.

10 dr Maria Koszmider WSP w Łodzi KROK 9. po zakończeniu obron prac mgr A. Komisja ds. jakości prac dyplomowych dokonuje przeglądu wybranych prac mgr i wyraża swoje opinie o nich w „Karcie doskonalenia jakości prac dyplomowych”. B. Rektor przedstawia wyniki pracy Komisji w sprawozdaniu prezentowanym na posiedzeniu Senatu.

11 dr Maria Koszmider WSP w Łodzi KROK 10. po zakończeniu obron prac mgr A. BOS dokonuje zestawienia ocen uzyskanych za prace i na egzaminie magisterskim. B. Rektor przedstawia zestawienie ocen w sprawozdaniu prezentowanym na posiedzeniu Senatu.


Pobierz ppt "Dr Maria Koszmider WSP w Łodzi PROCEDURA PV-07 Kierowanie pracami i egzaminami magisterskimi KALENDARIUM MAGISTERSKIE zgodne z procedurą PV-07."

Podobne prezentacje


Reklamy Google