Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCEDURA PV-07 Kierowanie pracami i egzaminami magisterskimi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCEDURA PV-07 Kierowanie pracami i egzaminami magisterskimi"— Zapis prezentacji:

1 PROCEDURA PV-07 Kierowanie pracami i egzaminami magisterskimi
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi PROCEDURA PV-07 Kierowanie pracami i egzaminami magisterskimi KALENDARIUM MAGISTERSKIE zgodne z procedurą PV-07 dr Maria Koszmider WSP w Łodzi dr Maria Koszmider prorektor ds, jakości kształcenia

2 KROK 1. na rozpoczęcie seminarium
A. Promotor opracowuje „Ofertę seminaryjną” która jest udostępniana studentom. B. Na podstawie oferty, studenci dokonują wyboru grupy seminaryjnej. C. BOS sporządza listę grupy seminaryjnej. dr Maria Koszmider WSP w Łodzi

3 KROK 2. po 3 pierwszych spotkaniach seminaryjnych
A. Promotor przekazuje do BOS-u listę tematów prac magisterskich podjętych w jego grupie seminaryjnej. B. BOS przekazuje wydruki list z tematami prac magisterskich do rektora. C. Rektor zatwierdza tematy prac magisterskich. dr Maria Koszmider WSP w Łodzi

4 KROK 3. okres trwania seminarium
A. Promotor prowadzi seminarium i kieruje pracą magistrantów. B. BOS przedstawia wymogi dotyczące prac magisterskich na stronie internetowej WSP. dr Maria Koszmider WSP w Łodzi

5 KROK 4. 21 dni przed planowanym terminem obrony
A. Student przekazuje do BOS-u płytę CD z zapisem pracy magisterskiej. B. BOS sprawdza pracę programem antyplagiatowym i przekazuje promotorowi „Raport podobieństwa w systemie Plagiat. pl” dr Maria Koszmider WSP w Łodzi

6 KROK 5. 10 dni roboczych przed planowanym terminem obrony
A. Jeśli praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń, to promotor dokonuje przyjęcia pracy magisterskiej i zaliczenia seminarium. B. Student dostarcza pracę do BOS-u wraz z oświadczeniem o jej samodzielnym wykonaniu. dr Maria Koszmider WSP w Łodzi

7 KROK 6. 10 dni przed planowanym terminem obrony
A. BOS koordynuje przydziałem prac recenzentom, zgodnie z ustaleniami prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, na dany rok akademicki. B. Student dostarcza pracę recenzentowi. dr Maria Koszmider WSP w Łodzi

8 KROK 7. przed rozpoczęciem obron
A. BOS opracowuje „ Plan obron prac magisterskich”. dr Maria Koszmider WSP w Łodzi

9 KROK 8. 2 dni przed planowanym terminem obrony
A. Promotor przekazuje do BOS-u zapis elektroniczny oceny pracy magisterskiej. B. Recenzent przekazuje do BOS-u zapis elektroniczny recenzji pracy magisterskiej. dr Maria Koszmider WSP w Łodzi

10 KROK 9. po zakończeniu obron prac mgr
A. Komisja ds. jakości prac dyplomowych dokonuje przeglądu wybranych prac mgr i wyraża swoje opinie o nich w „Karcie doskonalenia jakości prac dyplomowych”. B. Rektor przedstawia wyniki pracy Komisji w sprawozdaniu prezentowanym na posiedzeniu Senatu. dr Maria Koszmider WSP w Łodzi

11 KROK 10. po zakończeniu obron prac mgr
A. BOS dokonuje zestawienia ocen uzyskanych za prace i na egzaminie magisterskim. B. Rektor przedstawia zestawienie ocen w sprawozdaniu prezentowanym na posiedzeniu Senatu. dr Maria Koszmider WSP w Łodzi


Pobierz ppt "PROCEDURA PV-07 Kierowanie pracami i egzaminami magisterskimi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google