Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność statutowa - wynagrodzenia 16.11.2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność statutowa - wynagrodzenia 16.11.2010r."— Zapis prezentacji:

1 Działalność statutowa - wynagrodzenia 16.11.2010r.

2 Działalność statutowa – wynagrodzenia Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 roku ( Dz.U. Nr 96 z 2010 roku) Art.18 ust. 3 W przypadku uczelni w kosztach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, nie uwzględnia się kosztów utrzymania potencjału badawczego związanego z działalnością dydaktyczną oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się działalnością dydaktyczną.

3 Działalność statutowa – wynagrodzenia Zgodnie u ustawą o szkolnictwie wyższym, art.111 ust.1 „ pracownicy naukowo-dydaktyczni obowiązani są: kształcić i wychowywać studentów, prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną.

4 Działalność statutowa – wynagrodzenia Ponadto pracowników naukowo- dydaktycznych obowiązuje roczny wymiar zajęć dydaktycznych od 120 do 240 godzin dydaktycznych (art.130 ust. 3). Czyli zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni ma obowiązek zajmować się zarówno działalnością dydaktyczną jak i prowadzeniem badań naukowych.

5 Działalność statutowa – wynagrodzenia Dotacja na działalność statutową jest przeznaczona w szczególności „na działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych”.

6 Działalność statutowa – wynagrodzenia Działania te realizowane są w uczelniach właśnie przez grupę pracowników naukowo-dydaktycznych, zgodnie z obowiązkami określonymi w ustawie o szkolnictwie wyższym.

7 Działalność statutowa – wynagrodzenia Natomiast art. 18 ust.3 ustawy o finansowaniu nauki w zakresie finansowania działalności statutowej określa, że „w przypadku uczelni nie uwzględnia się kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników naukowo- dydaktycznych zajmujących się działalnością dydaktyczną”.

8 Działalność statutowa – wynagrodzenia Czy część wynagrodzenia zgodnie z czasem pracy przeznaczonym na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w ramach działalności statutowej nie powinna obciążyć kosztów działalności statutowej?

9 Działalność statutowa – wynagrodzenia Czy zapis nowej ustawy o finansowaniu nauki oznacza, że całe wynagrodzenie nauczyciela naukowo- dydaktycznego jest płatne z dotacji tzw. stacjonarnej?

10 Działalność statutowa – wynagrodzenia Czy zmiana ustawy o zasadach finansowania nauki w zakresie wyżej wymienionego art.18 ust. 3 zamyka również możliwość zwiększania wynagrodzeń nauczycielom akademickim - pracownikom naukowo- dydaktycznym prowadzącym prace badawcze w ramach działalności statutowej? (art. 151 ustawy o szkolnictwie wyższym)

11 Działalność statutowa – wynagrodzenia Dziękuję za uwagę Alicja Maniak Kwestor Politechniki Wrocławskiej


Pobierz ppt "Działalność statutowa - wynagrodzenia 16.11.2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google