Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet pośrednikiem w zdobywaniu przez młodzież funduszy na rozwiązywanie problemów idealizacje marzeń Budowanie społeczeństwa informacyjnego w Częstochowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet pośrednikiem w zdobywaniu przez młodzież funduszy na rozwiązywanie problemów idealizacje marzeń Budowanie społeczeństwa informacyjnego w Częstochowie."— Zapis prezentacji:

1 Internet pośrednikiem w zdobywaniu przez młodzież funduszy na rozwiązywanie problemów idealizacje marzeń Budowanie społeczeństwa informacyjnego w Częstochowie Grupy społeczne z udziałem młodzieży funkcjonujące na terenie Częstochowy – przygotowanie projektu strony WWW

2 Program MŁODZIEŻ Program Unii Europejskiej skierowany do młodzieży w wieku 15-25 lat oraz do pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej. Cele Programu  Przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności i kulturze młodych ludzi.  Przygotowywanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym państw europejskich.  Rozwijanie osobowości młodych ludzi.  Zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami.

3 Zasady formalne  Program jest adresowany do młodych ludzi w wieku 15-25 lat oraz do osób pracujących z młodzieżą. Program jest adresowany do młodych ludzi w wieku 15-25 lat oraz do osób pracujących z młodzieżą.  Program oferuje wsparcie, zarówno merytoryczne, jak i finansowe. Program oferuje wsparcie, zarówno merytoryczne, jak i finansowe.  Wnioski mogą składać wszelkie organizacje, których działalność nie jest nastawiona na zysk. Wnioski mogą składać wszelkie organizacje, których działalność nie jest nastawiona na zysk.  Wnioski składa się na formularzach dostępnych na stronie internetowej Programu MŁODZIEŻ www.mlodziez.org.pl. Wnioski składa się na formularzach dostępnych na stronie internetowej Programu MŁODZIEŻ www.mlodziez.org.pl. Program składa się z pięciu części zwanych Akcjami:  Akcja 1 - Wymiana Młodzieży Akcja 1 - Wymiana Młodzieży  Akcja 2 - Wolontariat europejski Akcja 2 - Wolontariat europejski  Akcja 3 - Inicjatywy Młodzieżowe Akcja 3 - Inicjatywy Młodzieżowe  Akcja 4 - Wspólne Działania Akcja 4 - Wspólne Działania  Akcja 5 - Działania Wspierające Akcja 5 - Działania Wspierające

4

5 POWRÓT

6 CELE KLUCZOWE REALIZOWANE W CZASIE LEKCJI:  ANALIZA WIEDZY NA TEMAT GRUP SPOŁECZNYCH I ICH FUNKCJONOWANIA NA TERENIE MIASTA ANALIZA WIEDZY NA TEMAT GRUP SPOŁECZNYCH I ICH FUNKCJONOWANIA NA TERENIE MIASTA  PRACA NAD STWORZENIEM STRONY WWW INFORMUJACEJ O GRUPIE, CELACH I DZIŁALNOŚCI ICH CZŁONKÓW PRACA NAD STWORZENIEM STRONY WWW INFORMUJACEJ O GRUPIE, CELACH I DZIŁALNOŚCI ICH CZŁONKÓW  REDAGOWANIE STRONY WWW POŚWIĘCONEJ GRUPIE SPOŁECZNEJ REDAGOWANIE STRONY WWW POŚWIĘCONEJ GRUPIE SPOŁECZNEJ ZDJĘCIA

7 Strategia Rozwoju Miasta - Częstochowa 2010Miasto Częstochowa rozwija się zgodnie z przyjętymi priorytetami i kierunkami działań ujętych w uchwalonej przez Radę Miasta „Strategii Rozwoju Miasta - Częstochowa 2010” (Uchwała Nr 193/XVIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2003 roku) zawierającej:  wizję i deklarację misji miasta,  najważniejsze wartości,  wyzwania rozwojowe,  priorytety – strategiczne cele,  kierunki działań i zadania.

8 Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007–2013 „Częstochowa Niepełnosprawnym” na lata 2007-2013 (Uchwała Nr 1053/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2006 roku), SZKICE

9 POWRÓT

10

11

12 KONIEC


Pobierz ppt "Internet pośrednikiem w zdobywaniu przez młodzież funduszy na rozwiązywanie problemów idealizacje marzeń Budowanie społeczeństwa informacyjnego w Częstochowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google