Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASYSTA RODZINNA ASYSTA RODZINNA DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE W NIEMCZECH Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASYSTA RODZINNA ASYSTA RODZINNA DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE W NIEMCZECH Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 ASYSTA RODZINNA ASYSTA RODZINNA DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE W NIEMCZECH
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Lipsk, r.

2 CELE PROJEKTU - Poszerzenie wiedzy i podniesienie kwalifikacji osób związanych z szeroko rozumianymi instytucjami pomocy społecznej oraz instytucjami rynku pracy, zajmującymi się rekrutacją, szkoleniami i tworzeniem strategii działania - Wymiana doświadczeń, a także pogłębienie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej i opieki nad rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i integracją społeczną zawodową.

3 INSTYTUCJA WYSYŁAJĄCA
- Fundacja Internationaler Bund Polska została założona w 2004 r. Fundatorem jest niemiecka organizacja Internationaler Bund Freir Träger Jugend, Sozial und Bildungsarbeit e.V z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Fundacja buduje pomosty pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami, instytucjami, bazując na wieloletnich doświadczeniach fundatora. - Główny cel fundacji: pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się w pokoju, samodzielnie planować swoje życie, integrować się w środowisku, przejmować odpowiedzialność za siebie i czynnie uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa. -

4 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA
- Stowarzyszenie FAIRbund działa na terenie Lipska od 1993 r. i służy dzieciom, młodzieży i rodzinom dysfunkcyjnym. - Stowarzyszenie świadczy usługi w zakresie ochrony, doradztwa i opieki zastępczej oraz interwencji kryzysowej. - Stowarzyszenie zatrudnia ponad 100 specjalistów, m.in. psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagogów oraz wielu ochotników i wolontariuszy europejskich.

5 GRUPA DOCELOWA - Doradcy zawodowi, osoby zarządzające placówkami lub wydziałami, których obszarem działania jest pomoc rodzinie i dziecku / opieka nad rodzinami, które będą tworzyć w ramach swoich struktur stanowiska asystentów rodzinnych, rekrutować na te stanowiska i poprzez odpowiedni dobór szkoleń ustalać standardy pracy w zawodzie asystenta rodzinnego.

6 GRUPA DOCELOWA - Beata Baka: Główny specjalista w dziale pomocy środowiskowej (MOPS, Oświęcim) - Agata Cichopek: Pracownik socjalny (PCPR, Oświęcim) - Elżbieta Kos: Dyrektor (PCPR, Oświęcim) - Maria Kufel: Kierownik (GOPS, Osiek) - Renata Matejka: Kierownik (GOPS, Kęty) - Dorota Mrowiec: Kierownik (GOPS, Wieprz) - Kinga Nowakowska: Doradca zawodowy (CIS, Tychy) - Jolanta Okręglicka: Doradca zawodowy (CIS, Wieprz) - Anna Pastuszka-Fahie: Doradca zawodowy (PUP, Oświęcim) - Halina Waligóra: Dyrektor (MOPS, Oświęcim). -

7 OPIEKUNOWIE Z RAMIENIA INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ
Doerte Dietrich Oleksander Chernetsov Iryna Tehlivets Jakub Skalik -

8 PROGRAM MERYTORYCZNY -

9 r. - Wizyta w Stowarzyszeniu FAIRbund: zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania stowarzyszenia realizowanymi projektami pomocowymi, tj.: - Projekt mieszkaniowy Grupa dzienna Ambulatoryjna pomoc w wychowaniu Opieka zastępcza i kuratela Przedszkola Praca socjalna w szkołach podstawowych Praktyczna pomoc po porodzie Wymiany europejskie

10 r. - Wizyta w Jugendamt Leipzig: zapoznanie się z niemieckimi rozwiązaniami prawnymi w zakresie pomocy dziecku i rodzinie - Tobias Geng – Kierownik Wydziału Pracy z Młodzieżą przy Urzędzie Miasta Lipsk

11 - Wizyta w Wohngruppe (stacjonarnej grupie mieszkaniowej), gdzie zamieszkuje ośmioro dzieci w wieku od 3 do 18 lat z rodzin niewydolnych wychowawczo. Pobyt wychowanka rozpoczyna się od minimalnego okresu 6 miesięcy. - Opieka ukierunkowana jest na intensywną współpracą ze szkołami, ośrodkami edukacyjnymi i rekreacyjnymi, a także z psychologami i rodzicami. - Szczególną cechą tej formy opieki jest różnorodność wieku i płci oraz zorientowane na rodzinny klimat małe grupy. r. -

12 r. - Wizyta w Zwergenland (przedszkolu): zapoznanie się z zasadami funkcjonowania opieki wychowania przedszkolnego. - Organizacja przyjmująca w ramach projektu prowadzi 4 instytucje, w których opiekę znajduje 300 dzieci. Opiekuje się nimi łącznie ok. 50 pracowników. Ponadto zatrudnia 8 opiekunów domowych, którzy pracują z dziećmi w ich środowisku domowym. Pod opieką 1 opiekuna może znajdować się jednocześnie 5 dzieci do 3 r. ż. -

13 r. - Wizyta w Netz kleiner Werkstätten (warsztatach przygotowania zawodowego dla młodzieży). - Grupę docelową stanowi młodzież w wieku lat, bez wykształcenia i bez wyuczonego zawodu oraz pozostająca bez zatrudnienia. -

14 - Z jedną rodziną równolegle może pracować kilku specjalistów
- Zapoznanie się z projektem ambulatoryjnej pomocy w wychowaniu - Do głównych zadań 10-osobowego zespołu specjalistów należy + praca z rodzinami z problemami wychowawczymi + praca z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi, dziećmi autystycznymi oraz z dużymi deficytami rozwojowymi + pomoc młodym dorosłym + prowadzenie kursów dla rodziców - - Z jedną rodziną równolegle może pracować kilku specjalistów

15 r. - Wizyta w placówce realizującej zadania opieki zastępczej i kurateli - Zapoznanie się z systemem opieki prawnej nad nieletnimi, pozbawionymi opieki rodzicielskiej - - Zadania opieki i kurateli: + reprezentacja praw dzieci i młodzieży + opieka nad małoletnimi , w tym uchodźcami + doradztwo i wsparcie dobrowolnych opiekunów

16 r. - Wizyta w Tagesgruppe (grupie dziennej), która wspiera dzieci w wieku 6-14 lat, sprawiające trudności wychowawcze. - Działania grupy dziennej skoncentrowane są na 3 obszarach: +Kształcenia resocjalizacyjnego – rozwój umiejętności społecznych, zmniejszanie agresji, gry interakcyjne i drama, ustrukturyzowany rozkład dnia + Współpracy z rodzicami – stabilizacja stosunków rodzinnych, popołudniowe spotkania rodziców i dzieci, wspólne rodzinne wycieczki. + Towarzyszenie i wsparcie szkolne – indywidualne wsparcie, pomoc w nauce, współpraca z nauczycielami, ćwiczenia koncentracyjne i relaksacyjne, rozwój umiejętności uczenia się. - Lampa z pokoju refleksoterapii

17 r. - Udział w uroczystościach położenia kamienia węgielnego pod nowobudowaną placówkę przedszkolną (Goyastr). - Będzie to już 5 przedszkole prowadzone przez FAIRbund. -

18 r. - Spotkanie z pracownikiem Zespołu Prewencyjnego Pracy z Rodziną (PAAT -Präventiv aufsuchendes Team), finansowany przez państwo. - Zespół stanowi 4 pedagogów socjalnych, zajmujących się: + doradztwem i przekazywaniem informacji o instytucjach pomocowych + wsparciem i asystą dla rodziców kontaktujących się z instytucjami. -

19 r. - - Wizyta w Biurze Rodzinnym (Kinder FAIRstehen), prowadzonym w formie punktu informacyjnego dla rodziców. - Do głównych zadań punktu należy: + przedstawianie oferty pomocowej + pomoc w formalnościach związanych z uzyskaniem pomocy i wsparcia + wyposażenie rodziców w zestaw startowy dla noworodka + udostępnienie rodzicom pokoju socjalnego do celów pielęgnacji i higieny małego dziecka

20 PROGRAM KULTURALNY - -

21 Völkerschlachtdenkmal
Bachmuseum - -

22 Rejs po rzece Elster Zwiedzanie Lipska -

23 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! - - Lipsk 2013


Pobierz ppt "ASYSTA RODZINNA ASYSTA RODZINNA DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE W NIEMCZECH Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google