Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASYSTA RODZINNA ASYSTA RODZINNA DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE W NIEMCZECH Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASYSTA RODZINNA ASYSTA RODZINNA DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE W NIEMCZECH Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 ASYSTA RODZINNA ASYSTA RODZINNA DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE W NIEMCZECH Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Lipsk, 14-20.04.2013 r.

2 - Poszerzenie wiedzy i podniesienie kwalifikacji osób związanych z szeroko rozumianymi instytucjami pomocy społecznej oraz instytucjami rynku pracy, zajmującymi się rekrutacją, szkoleniami i tworzeniem strategii działania - Wymiana doświadczeń, a także pogłębienie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej i opieki nad rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i integracją społeczną zawodową. CELE PROJEKTU

3 - INSTYTUCJA WYSYŁAJĄCA - Fundacja Internationaler Bund Polska została założona w 2004 r. -Fundatorem jest niemiecka organizacja Internationaler Bund Freir Träger Jugend, Sozial und Bildungsarbeit e.V z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. -Fundacja buduje pomosty pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami, instytucjami, bazując na wieloletnich doświadczeniach fundatora. - Główny cel fundacji: pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się w pokoju, samodzielnie planować swoje życie, integrować się w środowisku, przejmować odpowiedzialność za siebie i czynnie uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa.

4 - Stowarzyszenie FAIRbund działa na terenie Lipska od 1993 r. i służy dzieciom, młodzieży i rodzinom dysfunkcyjnym. - Stowarzyszenie świadczy usługi w zakresie ochrony, doradztwa i opieki zastępczej oraz interwencji kryzysowej. - Stowarzyszenie zatrudnia ponad 100 specjalistów, m.in. psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagogów oraz wielu ochotników i wolontariuszy europejskich. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

5 - Doradcy zawodowi, osoby zarządzające placówkami lub wydziałami, których obszarem działania jest pomoc rodzinie i dziecku / opieka nad rodzinami, które będą tworzyć w ramach swoich struktur stanowiska asystentów rodzinnych, rekrutować na te stanowiska i poprzez odpowiedni dobór szkoleń ustalać standardy pracy w zawodzie asystenta rodzinnego. GRUPA DOCELOWA

6 - Beata Baka: Główny specjalista w dziale pomocy środowiskowej (MOPS, Oświęcim) - Agata Cichopek: Pracownik socjalny (PCPR, Oświęcim) - Elżbieta Kos: Dyrektor (PCPR, Oświęcim) - Maria Kufel: Kierownik (GOPS, Osiek) - Renata Matejka: Kierownik (GOPS, Kęty) - Dorota Mrowiec: Kierownik (GOPS, Wieprz) - Kinga Nowakowska: Doradca zawodowy (CIS, Tychy) - Jolanta Okręglicka: Doradca zawodowy (CIS, Wieprz) - Anna Pastuszka-Fahie: Doradca zawodowy (PUP, Oświęcim) - Halina Waligóra: Dyrektor (MOPS, Oświęcim). - GRUPA DOCELOWA

7 - OPIEKUNOWIE Z RAMIENIA INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ Doerte Dietrich Oleksander Chernetsov Iryna Tehlivets Jakub Skalik

8 - PROGRAM MERYTORYCZNY

9 - Wizyta w Stowarzyszeniu FAIRbund: zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania stowarzyszenia realizowanymi projektami pomocowymi, tj.: 15.04.2013 r. - 1.Projekt mieszkaniowy 2.Grupa dzienna 3.Ambulatoryjna pomoc w wychowaniu 4.Opieka zastępcza i kuratela 5.Przedszkola 6.Praca socjalna w szkołach podstawowych 7.Praktyczna pomoc po porodzie 8.Wymiany europejskie

10 - Wizyta w Jugendamt Leipzig: zapoznanie się z niemieckimi rozwiązaniami prawnymi w zakresie pomocy dziecku i rodzinie 15.04.2013 r. - Tobias Geng – Kierownik Wydziału Pracy z Młodzieżą przy Urzędzie Miasta Lipsk

11 - Wizyta w Wohngruppe (stacjonarnej grupie mieszkaniowej), gdzie zamieszkuje ośmioro dzieci w wieku od 3 do 18 lat z rodzin niewydolnych wychowawczo. Pobyt wychowanka rozpoczyna się od minimalnego okresu 6 miesięcy. - Opieka ukierunkowana jest na intensywną współpracą ze szkołami, ośrodkami edukacyjnymi i rekreacyjnymi, a także z psychologami i rodzicami. - Szczególną cechą tej formy opieki jest różnorodność wieku i płci oraz zorientowane na rodzinny klimat małe grupy. 16.04.2013 r. -

12 - Wizyta w Zwergenland (przedszkolu): zapoznanie się z zasadami funkcjonowania opieki wychowania przedszkolnego. - Organizacja przyjmująca w ramach projektu prowadzi 4 instytucje, w których opiekę znajduje 300 dzieci. Opiekuje się nimi łącznie ok. 50 pracowników. Ponadto zatrudnia 8 opiekunów domowych, którzy pracują z dziećmi w ich środowisku domowym. Pod opieką 1 opiekuna może znajdować się jednocześnie 5 dzieci do 3 r. ż. 16.04.2013 r. -

13 - Wizyta w Netz kleiner Werkstätten (warsztatach przygotowania zawodowego dla młodzieży). 16.04.2013 r. - - Grupę docelową stanowi młodzież w wieku 15-25 lat, bez wykształcenia i bez wyuczonego zawodu oraz pozostająca bez zatrudnienia.

14 - Zapoznanie się z projektem ambulatoryjnej pomocy w wychowaniu - Do głównych zadań 10-osobowego zespołu specjalistów należy + praca z rodzinami z problemami wychowawczymi + praca z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi, dziećmi autystycznymi oraz z dużymi deficytami rozwojowymi + pomoc młodym dorosłym + prowadzenie kursów dla rodziców 17.04.2013 r. - - Z jedną rodziną równolegle może pracować kilku specjalistów

15 - Wizyta w placówce realizującej zadania opieki zastępczej i kurateli - Zapoznanie się z systemem opieki prawnej nad nieletnimi, pozbawionymi opieki rodzicielskiej 17.04.2013 r. - - Zadania opieki i kurateli: + reprezentacja praw dzieci i młodzieży + opieka nad małoletnimi, w tym uchodźcami + doradztwo i wsparcie dobrowolnych opiekunów

16 - Wizyta w Tagesgruppe (grupie dziennej), która wspiera dzieci w wieku 6-14 lat, sprawiające trudności wychowawcze. 18.04.2013 r. - - Działania grupy dziennej skoncentrowane są na 3 obszarach: +Kształcenia resocjalizacyjnego – rozwój umiejętności społecznych, zmniejszanie agresji, gry interakcyjne i drama, ustrukturyzowany rozkład dnia + Współpracy z rodzicami – stabilizacja stosunków rodzinnych, popołudniowe spotkania rodziców i dzieci, wspólne rodzinne wycieczki. + Towarzyszenie i wsparcie szkolne – indywidualne wsparcie, pomoc w nauce, współpraca z nauczycielami, ćwiczenia koncentracyjne i relaksacyjne, rozwój umiejętności uczenia się. Lampa z pokoju refleksoterapii

17 - Udział w uroczystościach położenia kamienia węgielnego pod nowobudowaną placówkę przedszkolną (Goyastr). - Będzie to już 5 przedszkole prowadzone przez FAIRbund. 18.04.2013 r. -

18 - Spotkanie z pracownikiem Zespołu Prewencyjnego Pracy z Rodziną (PAAT - Präventiv aufsuchendes Team), finansowany przez państwo. - Zespół stanowi 4 pedagogów socjalnych, zajmujących się: + doradztwem i przekazywaniem informacji o instytucjach pomocowych + wsparciem i asystą dla rodziców kontaktujących się z instytucjami. 19.04.2013 r. -

19 - Wizyta w Biurze Rodzinnym (Kinder FAIRstehen), prowadzonym w formie punktu informacyjnego dla rodziców. - Do głównych zadań punktu należy: + przedstawianie oferty pomocowej + pomoc w formalnościach związanych z uzyskaniem pomocy i wsparcia + wyposażenie rodziców w zestaw startowy dla noworodka + udostępnienie rodzicom pokoju socjalnego do celów pielęgnacji i higieny małego dziecka 19.04.2013 r. -

20 - - PROGRAM KULTURALNY

21 - - Völkerschlachtdenkmal Bachmuseum

22 - Rejs po rzece Elster Zwiedzanie Lipska

23 - - DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Lipsk 2013


Pobierz ppt "ASYSTA RODZINNA ASYSTA RODZINNA DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POMOCY RODZINIE W NIEMCZECH Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google