Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transfer technologii w DKFZ przy zaangażowaniu studentów i inne możliwości zaangażowania studentów w transfer technologii Opole, Polska w dniu 22.05.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transfer technologii w DKFZ przy zaangażowaniu studentów i inne możliwości zaangażowania studentów w transfer technologii Opole, Polska w dniu 22.05.2014."— Zapis prezentacji:

1 Transfer technologii w DKFZ przy zaangażowaniu studentów i inne możliwości zaangażowania studentów w transfer technologii Opole, Polska w dniu 22.05.2014 r. Katja Andes

2 Przegląd  Część 1: Transfer technologii z opatentowanych innowacji  Część 2: Metody wsparcia nieopatentowanych innowacji oraz skutecznego wprowadzenia ich na rynek 222.05.2014Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

3 Przegląd  Część 1: Transfer technologii z opatentowanych innowacji 1. Przykład Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem (Deutsches Krebsforschungszentrum) - DKFZ w Heidelbergu 2. Zaangażowanie studentów w transfer technologii 3. Pomysły realizacji wsparcia transferu innowacji i technologii w regionie opolskim 322.05.2014Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

4 3 000 pracowników, roczny budżet > 180 mln € 1.1 DKFZ  Członek Stowarzyszenia Helmholtza (Helmholtz-Gemeinschaft – fundacja prawa publicznego w Badenii-Wirtembergii)  7 obszarów badawczych i 90 grup roboczych  Budżet roczny wynosi 183 mln € i składa się z funduszy z budżetu państwa, dotacji na projekty i dochodów własnych  Lokalizacja w Heidelbergu w bezpośrednim sąsiedztwie kliniki uniwersyteckiej, Uniwersytetu w Heidelbergu, parku technologicznego z firmami z branży biotechnologicznej  Łącznie 3 000 pracowników Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes422.05.2014

5 Komórka doradcza zajmująca się transferem technologii liczy 12 pracowników 522.05.2014 1.2 Transfer technologii w DKFZ - organizacja  Komórka doradcza zarządu DKFZ od 1997 r.  Schemat organizacyjny komórki doradczej ds. transferu technologii: Managerowie licencji negocjują wszystkie licencje dla DKFZ Managerowie technologii doradzają przy rejestracji i rejestrują patenty Kierownictwo 5 managerów technologii 2 doradca w sprawach patentowych 1 prawniczka 2 managerów licencji 1 kierownik administra- cyjny Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

6 Dochody z licencji są obecnie 5-krotnie większe niż koszty ochrony patentowej 622.05.2014  Prawa ochrony własności intelektualnej: 237 rodzin patentowych z 963 prawami ochrony własności intelektualnej  Koszty ochrony patentowej: około 1 mln € / rok  Zwrot z kapitału:  Obecnie regularnie ok. 5 mln € / rok z licencji  Nieregularne zwroty z kapitału z wydzielenia firm, ponieważ wypłata dopiero podczas wyjścia z przedsięwzięcia 1.2 Transfer technologii w DKFZ - Wskaźniki Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

7 20-25 nowych umów licencyjnych rocznie 722.05.2014  Licencje to standardowe narzędzia do wprowadzania na rynek technologii  Udzielono 200 licencji w ciągu ostatnich 10 lat (Ø 20-25 rocznie)  Licencje na wyłączność, nie na wyłączność, formy mieszane (triple-exclusive)  Licencje głównie małe, ale również „hitowe” 1.2 Transfer technologii w DKFZ – Przegląd udzielania licencji Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

8 > 3 mln € dodatkowych wpływów z tytułu udzielenia jednej „hitowej” licencji do 2012 r. 822.05.2014  Stworzenie szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HVP) wywołującego raka szyjki macicy  Nagroda Nobla w 2008 r. w dziedzinie medycyny za odkrycie  Udzielenie licencji na szczepionkę przeciwko HPV do 2012 r.  Dodatkowe 3 mln € rocznie za tą „hitową” licencję 1.2 Transfer technologii w DKFZ – Historia sukcesu udzielenia licencji Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

9 5 wydzielonych firm w ostatnich 10 latach / ogółem 14 wydzieleń 922.05.2014  Do wydzielenia firm dochodzi głównie wtedy, gdy naukowcy chcą założyć firmę  5 wydzielonych firm w ciągu ostatnich 10 lat, łącznie 14 od 1983 r. 1.2 Transfer technologii w DKFZ – Wydzielenie firm 20032007201020122013 Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

10 2 wyjścia z 14 wydzielonych firm, kolejne wyjście planowane na rok 2014 1022.05.2014 MRC Systems (utworzona w 1995 r.)  wyjście z firmy za 7 mln € mtm Laboratory (utworzona w 1999 r.)  wyjście w 2011 r. Sprzedana Roche Diagnostics za 190 mln €  Obecnie Ventana Medical Systems Affimed (utworzona w 1999 r.) Planowany debiut na NASDAQ w 2014 r. 1.2 Transfer technologii w DKFZ – Historie sukcesu wydzielonych form Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

11 Ciągłe zawieranie umów licencyjnych gwarantuje regularny zwrot z kapitału 1122.05.2014 1.3 Czynniki udanego transferu technologii  Przejrzystość oferty dotyczącej technologii z przedstawieniem jej zorientowanym na klienta (korzyści kontra funkcje)  Skoncentrowanie na licencjach będących najważniejszym źródłem dochodów  Dobrze rozbudowana sieć powiązań z przedsiębiorcami jest bardzo ważna  Dla umów licencyjnych  Dla przyszłych wyjść z firm  Doświadczenie z umowami licencyjnymi  Wewnętrzny fundusz dla dalszego rozwijania patentów do wprowadzenia na rynek / budżet na wprowadzenie Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

12 Przegląd  Część 1: Transfer technologii z opatentowanych innowacji 1. Przykład Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem (Deutsches Krebsforschungszentrum) - DKFZ w Heidelbergu 2. Zaangażowanie studentów w transfer technologii 3. Pomysły realizacji wsparcia transferu innowacji i technologii w regionie opolskim 1222.05.2014Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

13 Jako przykład projekt wprowadzenia na rynek patentu DKFZ 1322.05.2014 2.1 Zaangażowanie studentów w transfer technologii – przykładowy projekt Przykładowy projekt: Biznes plan dla patentu DKFZ w ramach pracy magisterskiej na wydziale przedsiębiorczości Ewaluacja patentów Projekt wprowadzenia na rynek Ramy projektu Cel Okres Finansowanie Biznes w ramach pracy magisterskiej (ekonomika) Identyfikacja pół zastosowań, biznes plan 6 miesięcy brak Projekt realizowany na bazie wolnego zawodu Wprowadzenie na rynek patentu Od końca 2012 r. do końca 2014 r. Budżet z funduszu na rozwój DKFZ Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

14 Zaangażowanie w transfer technologii studentów piszących pracę mgr lub realizujących projekty 1422.05.2014 2.1 Zaangażowanie studentów w transfer technologii – Ramy projektu Potencjalne zadaniaRamy projektuPrzedmiot badań Patenty będące własnością instytutów badawczych/ uniwersytetów Projekty innowacji pochodzące z przedsiębiorstw Ewaluacja pól zastosowań/ koncepcji wprowadzenia na rynek Stworzenie biznes planu Praca magisterska Projekty na zajęcia Projekt zespołowy (międzywydziałowy) Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

15 Współpraca pomiędzy instytucjami badawczymi i szkołą wyższą jako podstawa działania 1522.05.2014 2.1 Zaangażowanie studentów w transfer technologii - Przebieg Faza przygotowawcza Selekcja projektów gotowych do wprowadze- nia na rynek Umowa współpracy uniwersytet / instytut Prosty opis technologii Przedsta- wienie projektu studentom Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

16 Konieczna regularna ocena wyników z ekspertami od technologii 1622.05.2014 2.1 Zaangażowanie studentów w transfer technologii - Przebieg Faza projektu z regularnymi spotkaniami w celu oceny wyników Początkujący badacze/ Studenci/ Uniwersytet, zdefiniowanie osób kontakt. Wykształ- cenie zrozumienia technologii Wywiady eksperckie (pola zastosowań) Priorytezacja pól zastosowań Badania rynku dla danego pola zastosowań Zdefiniowanie alternatyw- nych modeli biznesowych Stworzenie biznes planu Prezentacja wyników Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

17 Kontynuacja wprowadzania na rynek: projekt na bazie wolnego zawodu lub ewent. wydzielenie 1722.05.2014 2.1 Zaangażowanie studentów w transfer technologii - Przebieg Opcjonalnie: Kontynuacja wprowadzania na rynek (zarządzanie projektem przez studentów) Plan projektu i jego kalkulacja/ modele finansowania Finansowanie i ustalenie ram Wyszukiwanie potencjalnych odbiorców Wywiady/ Próbne serie w potencjalnymi klientami Analiza i ocena gotowości techno- logii do wprowa- dzenia na rynek nie Zdefiniowanie koniecznych udoskonaleń Rozmowy dotyczące współpracy tak Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

18 Łatwy dostęp do patentu i stałego fachowego wsparcia są kluczowe 1822.05.2014 2.1 Zaangażowanie studentów w transfer technologii – Czynniki sukcesu  Patent nadający się do wprowadzenia na rynek (żaden patent podstawowy)  Stałe, łatwo osiągalne osoby kontaktowe w instytucie badawczym i na uczelni  Gotowość studenta do zagłębienia się w nową dziedzinę  Regularna ocena wyników przez ekspertów (kontrola zrozumienia)  Prosty opis technologii przy przedstawianiu patentów (również dla potrzeb przemysłu przy wprowadzaniu na rynek!)  Opcjonalnie: Perspektywa wydzielenia firmy/ kontynuowanie wprowadzania na rynek po udanej realizacji projektu na bazie wolnego zawodu

19 Przegląd  Część 1: Transfer technologii z opatentowanych innowacji 1. Przykład Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem (Deutsches Krebsforschungszentrum) - DKFZ w Heidelbergu 2. Zaangażowanie studentów w transfer technologii 3. Pomysły realizacji wsparcia transferu innowacji i technologii w regionie opolskim 1922.05.2014

20 Ścisła współpraca szkół wyższych, uniwersytetów i instytucji publicznych 2022.05.2014 3.1 Pomysły realizacji wsparcia dla transferu innowacji i technologii w regionie opolskim – Budowa sieci powiązań Szkoły wyższeInstytucje publiczne Przedsiębiorstwa Wewnętrzna/międzyinstytu- cjonalna sieć powiązań Patenty i innowacje, projekty studenckie/ prace końcowe, badania usługowe Wiedza o innowacjach, budżet na badania i rozwój, wiedza o wprowadzaniu na rynek produktów Możliwości wsparcia, Sieć kontaktów, Przegląd Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

21 Regularne spotkania dla wymiany oraz centralne bazy dla maksymalnej przejrzystości działań 2122.05.2014 3.1 Pomysły realizacji wsparcia transferu innowacji i technologii w regionie opolskim – Budowa sieci powiązań  Powiązania między szkołami wyższymi, przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi  Centralna baza partnerów kontaktowych w sprawach innowacji dla każdej instytucji  Przejrzystość ofert technologicznych: centralna baza patentów Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

22 Regularne spotkania dla wymiany oraz centralne bazy dla maksymalnej przejrzystości działań 2222.05.2014 3.1 Pomysły realizacji wsparcia transferu innowacji i technologii w regionie opolskim – Budowa sieci powiązań  Przejrzystość zapytań dotyczących innowacji: przedsiębiorstwa informują o bieżących wyzwaniach (badania usługowe, projekty badań rynku, …)  Działania:  Regularne spotkania dla wymiany  Biuletyn z innowacjami Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

23 Przegląd  Część 1: Transfer technologii z opatentowanych innowacji  Część 2: Metody wsparcia nieopatentowanych innowacji oraz skutecznego wprowadzenia ich na rynek 2322.05.2014

24 “Normalne” innowacje mają duży potencjał 2422.05.2014 1.1 Metody wsparcia nieopatentowanych innowacji oraz skutecznego wprowadzenia ich na rynek – Korzyści z „normalnych“ innowacji Korzyści z nieopatentowanych innowacji:  Znacznie większa ilość  Z reguły dają się łatwiej wprowadzić na rynek  Możliwe szybkie wdrożenie łącznie z przetestowaniem pomysłu na rynku  Dla wielu założycieli potencjalna ścieżka kariery (realizacja przez studentów, prowadzących własną działalność, aktualnie bezrobotnych) Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

25 Szybka realizacja pomysłów biznesowych zamiast biznes planu 2522.05.2014 1.1 Metody wsparcia nieopatentowanych innowacji oraz skutecznego wprowadzenia ich na rynek – Korzyści z „normalnych“ innowacji Doświadczenia z własnych projektów zakładania firm i organizacji warsztatów dla założycieli (Idea Camp)  Możliwa szybka i sprawna realizacja pomysłów biznesowych  Szybka informacja od klientów zamiast biznes planu  Poznanie i użytkowanie połączonych bezpłatnych tanich narzędzi Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

26 Wiedza o dostępnych narzędziach oraz strate- giach marketingowych nieodzowna dla sukcesu 2622.05.2014 1.1 Metody wsparcia nieopatentowanych innowacji oraz skutecznego wprowadzenia ich na rynek – Podstawowe kompetencje  Poznanie i używanie bezpłatnych strategii marketingowych  Blogi  PR  Media społecznościowe  Poznanie i używanie infrastruktury dla przedsiębiorstw  Stworzenie własnej strony internetowej  Organizacja za pomocą bezpłatnych narzędzi (Skype, Dropbox, …)

27 Czynnikami decydującymi są głównie wytrwałość, odwaga i dobra sieć powiązań 2722.05.2014 1.1 Metody wsparcia nieopatentowanych innowacji oraz skutecznego wprowadzenia ich na rynek – Czynniki sukcesu Odpowiednie podejście  Odwaga, by spróbować i się nauczyć (Kto się uczy, ten nie ponosi porażki)  Szybkie działanie, nabieranie rozpędu zamiast długiego planowania  Wytrwałość Sieć kontaktów z myślącymi podobnie  Regularna wymiana  Akceptacja, że prowadzenie biznesu to kariera Znajomość i używanie istotnych – często nawet darmowych – narzędzi

28 Kontekst i kontakt Katja Andes Katja.andes@ideacamp.de Katja.andes@gmail.com +49 (0) 176 64864296 2007 – 2012 Konsultantka w konsultingu wewnętrznym w Siemens AG (Marketing, Sprzedaż, Rozwój biznesu) 2009 – 2012 Studia magisterskie na kierunku zarządzanie (Msc.) Uniwersytet w Mannheim 2012 – obecnie samodzielne projekty Aktualne projekty 1. Doradztwo w zakresie transferu technologii dla DKFZ i GSI 2. Idea Camp UG (z o. o.): Warsztaty dla założycieli firm (www.ideacamp.de) 3. Sunny Office: spotkanie coworkingowe w Europie Południowej dla przedsiębiorców/ Wolny strzelec (www.sunny-office.com) 2822.05.2014Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes


Pobierz ppt "Transfer technologii w DKFZ przy zaangażowaniu studentów i inne możliwości zaangażowania studentów w transfer technologii Opole, Polska w dniu 22.05.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google