Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opole, Polska w dniu r. Katja Andes

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opole, Polska w dniu r. Katja Andes"— Zapis prezentacji:

1 Opole, Polska w dniu 22.05.2014 r. Katja Andes
Transfer technologii w DKFZ przy zaangażowaniu studentów i inne możliwości zaangażowania studentów w transfer technologii Opole, Polska w dniu r. Katja Andes

2 Przegląd Część 1: Transfer technologii z opatentowanych innowacji
Część 2: Metody wsparcia nieopatentowanych innowacji oraz skutecznego wprowadzenia ich na rynek Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

3 Przegląd Część 1: Transfer technologii z opatentowanych innowacji
Przykład Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem (Deutsches Krebsforschungszentrum) - DKFZ w Heidelbergu Zaangażowanie studentów w transfer technologii Pomysły realizacji wsparcia transferu innowacji i technologii w regionie opolskim Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

4 3 000 pracowników, roczny budżet > 180 mln €
1.1 DKFZ Członek Stowarzyszenia Helmholtza (Helmholtz-Gemeinschaft – fundacja prawa publicznego w Badenii-Wirtembergii) 7 obszarów badawczych i 90 grup roboczych Budżet roczny wynosi 183 mln € i składa się z funduszy z budżetu państwa, dotacji na projekty i dochodów własnych Lokalizacja w Heidelbergu w bezpośrednim sąsiedztwie kliniki uniwersyteckiej , Uniwersytetu w Heidelbergu, parku technologicznego z firmami z branży biotechnologicznej Łącznie pracowników Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

5 Komórka doradcza zajmująca się transferem technologii liczy 12 pracowników
1.2 Transfer technologii w DKFZ - organizacja Komórka doradcza zarządu DKFZ od 1997 r. Schemat organizacyjny komórki doradczej ds. transferu technologii: Kierownictwo 5 managerów technologii 2 doradca w sprawach patentowych 1 prawniczka 2 managerów licencji 1 kierownik administra-cyjny Managerowie technologii doradzają przy rejestracji i rejestrują patenty Managerowie licencji negocjują wszystkie licencje dla DKFZ Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

6 Dochody z licencji są obecnie 5-krotnie większe niż koszty ochrony patentowej
1.2 Transfer technologii w DKFZ - Wskaźniki Prawa ochrony własności intelektualnej: 237 rodzin patentowych z 963 prawami ochrony własności intelektualnej Koszty ochrony patentowej: około 1 mln € / rok Zwrot z kapitału: Obecnie regularnie ok. 5 mln € / rok z licencji Nieregularne zwroty z kapitału z wydzielenia firm, ponieważ wypłata dopiero podczas wyjścia z przedsięwzięcia Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

7 20-25 nowych umów licencyjnych rocznie
1.2 Transfer technologii w DKFZ – Przegląd udzielania licencji Licencje to standardowe narzędzia do wprowadzania na rynek technologii Udzielono 200 licencji w ciągu ostatnich 10 lat (Ø rocznie) Licencje na wyłączność, nie na wyłączność, formy mieszane (triple-exclusive) Licencje głównie małe, ale również „hitowe” Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

8 > 3 mln € dodatkowych wpływów z tytułu udzielenia jednej „hitowej” licencji do 2012 r.
1.2 Transfer technologii w DKFZ – Historia sukcesu udzielenia licencji Stworzenie szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HVP) wywołującego raka szyjki macicy Nagroda Nobla w 2008 r. w dziedzinie medycyny za odkrycie Udzielenie licencji na szczepionkę przeciwko HPV do 2012 r. Dodatkowe 3 mln € rocznie za tą „hitową” licencję Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

9 5 wydzielonych firm w ostatnich 10 latach / ogółem 14 wydzieleń
1.2 Transfer technologii w DKFZ – Wydzielenie firm Do wydzielenia firm dochodzi głównie wtedy, gdy naukowcy chcą założyć firmę 5 wydzielonych firm w ciągu ostatnich 10 lat, łącznie 14 od 1983 r. 2003 2007 2010 2012 2013 Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

10 2 wyjścia z 14 wydzielonych firm, kolejne wyjście planowane na rok 2014
1.2 Transfer technologii w DKFZ – Historie sukcesu wydzielonych form MRC Systems (utworzona w 1995 r.)  wyjście z firmy za 7 mln € mtm Laboratory (utworzona w 1999 r.)  wyjście w r. Sprzedana Roche Diagnostics za 190 mln € Obecnie Ventana Medical Systems Affimed (utworzona w 1999 r.) Planowany debiut na NASDAQ w 2014 r. Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

11 Ciągłe zawieranie umów licencyjnych gwarantuje regularny zwrot z kapitału
1.3 Czynniki udanego transferu technologii Przejrzystość oferty dotyczącej technologii z przedstawieniem jej zorientowanym na klienta (korzyści kontra funkcje) Skoncentrowanie na licencjach będących najważniejszym źródłem dochodów Dobrze rozbudowana sieć powiązań z przedsiębiorcami jest bardzo ważna Dla umów licencyjnych Dla przyszłych wyjść z firm Doświadczenie z umowami licencyjnymi Wewnętrzny fundusz dla dalszego rozwijania patentów do wprowadzenia na rynek / budżet na wprowadzenie Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

12 Przegląd Część 1: Transfer technologii z opatentowanych innowacji
Przykład Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem (Deutsches Krebsforschungszentrum) - DKFZ w Heidelbergu Zaangażowanie studentów w transfer technologii Pomysły realizacji wsparcia transferu innowacji i technologii w regionie opolskim Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

13 Jako przykład projekt wprowadzenia na rynek patentu DKFZ
2.1 Zaangażowanie studentów w transfer technologii – przykładowy projekt Przykładowy projekt: Biznes plan dla patentu DKFZ w ramach pracy magisterskiej na wydziale przedsiębiorczości Ewaluacja patentów Projekt wprowadzenia na rynek Ramy projektu Biznes w ramach pracy magisterskiej (ekonomika) Projekt realizowany na bazie wolnego zawodu Cel Identyfikacja pół zastosowań, biznes plan Wprowadzenie na rynek patentu Okres 6 miesięcy Od końca 2012 r. do końca 2014 r. Finansowanie brak Budżet z funduszu na rozwój DKFZ Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

14 Zaangażowanie w transfer technologii studentów piszących pracę mgr lub realizujących projekty
2.1 Zaangażowanie studentów w transfer technologii – Ramy projektu Przedmiot badań Potencjalne zadania Ramy projektu Patenty będące własnością instytutów badawczych/ uniwersytetów Projekty innowacji pochodzące z przedsiębiorstw Ewaluacja pól zastosowań/ koncepcji wprowadzenia na rynek Stworzenie biznes planu Praca magisterska Projekty na zajęcia Projekt zespołowy (międzywydziałowy) Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

15 Współpraca pomiędzy instytucjami badawczymi i szkołą wyższą jako podstawa działania
2.1 Zaangażowanie studentów w transfer technologii - Przebieg Faza przygotowawcza Selekcja projektów gotowych do wprowadze-nia na rynek Umowa współpracy uniwersytet/ instytut Prosty opis technologii Przedsta-wienie projektu studentom Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

16 Konieczna regularna ocena wyników z ekspertami od technologii
2.1 Zaangażowanie studentów w transfer technologii - Przebieg Faza projektu z regularnymi spotkaniami w celu oceny wyników Początkujący badacze/ Studenci/ Uniwersytet, zdefiniowanie osób kontakt. Wykształ-cenie zrozumienia technologii Wywiady eksperckie (pola zastosowań) Priorytezacja pól zastosowań Badania rynku dla danego pola zastosowań Zdefiniowanie alternatyw-nych modeli biznesowych Stworzenie biznes planu Prezentacja wyników Anwendungsfeldanalyse: Schlagwortsammlung  Recherche, in welchen Industrien/ Verfahren/ Techniken Anwendung vorkommt. Internetrecherche, Expertengespräche Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

17 Kontynuacja wprowadzania na rynek: projekt na bazie wolnego zawodu lub ewent. wydzielenie
2.1 Zaangażowanie studentów w transfer technologii - Przebieg Opcjonalnie: Kontynuacja wprowadzania na rynek (zarządzanie projektem przez studentów) Plan projektu i jego kalkulacja/ modele finansowania Finansowanie i ustalenie ram Wyszukiwanie potencjalnych odbiorców Wywiady/ Próbne serie w potencjalnymi klientami Analiza i ocena gotowości techno-logii do wprowa-dzenia na rynek nie Zdefiniowanie koniecznych udoskonaleń Rozmowy dotyczące współpracy tak Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

18 Łatwy dostęp do patentu i stałego fachowego wsparcia są kluczowe
2.1 Zaangażowanie studentów w transfer technologii – Czynniki sukcesu Patent nadający się do wprowadzenia na rynek (żaden patent podstawowy) Stałe, łatwo osiągalne osoby kontaktowe w instytucie badawczym i na uczelni Gotowość studenta do zagłębienia się w nową dziedzinę Regularna ocena wyników przez ekspertów (kontrola zrozumienia) Prosty opis technologii przy przedstawianiu patentów (również dla potrzeb przemysłu przy wprowadzaniu na rynek!) Opcjonalnie: Perspektywa wydzielenia firmy/ kontynuowanie wprowadzania na rynek po udanej realizacji projektu na bazie wolnego zawodu

19 Przegląd Część 1: Transfer technologii z opatentowanych innowacji
Przykład Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem (Deutsches Krebsforschungszentrum) - DKFZ w Heidelbergu Zaangażowanie studentów w transfer technologii Pomysły realizacji wsparcia transferu innowacji i technologii w regionie opolskim

20 Wewnętrzna/międzyinstytu-cjonalna sieć powiązań
Ścisła współpraca szkół wyższych, uniwersytetów i instytucji publicznych 3.1 Pomysły realizacji wsparcia dla transferu innowacji i technologii w regionie opolskim – Budowa sieci powiązań Patenty i innowacje, projekty studenckie/ prace końcowe, badania usługowe Możliwości wsparcia, Sieć kontaktów, Przegląd Szkoły wyższe Instytucje publiczne Wewnętrzna/międzyinstytu-cjonalna sieć powiązań Przedsiębiorstwa Wiedza o innowacjach, budżet na badania i rozwój, wiedza o wprowadzaniu na rynek produktów Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

21 Regularne spotkania dla wymiany oraz centralne bazy dla maksymalnej przejrzystości działań
3.1 Pomysły realizacji wsparcia transferu innowacji i technologii w regionie opolskim – Budowa sieci powiązań Powiązania między szkołami wyższymi, przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi Centralna baza partnerów kontaktowych w sprawach innowacji dla każdej instytucji Przejrzystość ofert technologicznych: centralna baza patentów Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

22 Regularne spotkania dla wymiany oraz centralne bazy dla maksymalnej przejrzystości działań
3.1 Pomysły realizacji wsparcia transferu innowacji i technologii w regionie opolskim – Budowa sieci powiązań Przejrzystość zapytań dotyczących innowacji: przedsiębiorstwa informują o bieżących wyzwaniach (badania usługowe, projekty badań rynku, …) Działania: Regularne spotkania dla wymiany Biuletyn z innowacjami Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

23 Przegląd Część 1: Transfer technologii z opatentowanych innowacji
Część 2: Metody wsparcia nieopatentowanych innowacji oraz skutecznego wprowadzenia ich na rynek

24 “Normalne” innowacje mają duży potencjał
1.1 Metody wsparcia nieopatentowanych innowacji oraz skutecznego wprowadzenia ich na rynek – Korzyści z „normalnych“ innowacji Korzyści z nieopatentowanych innowacji: Znacznie większa ilość Z reguły dają się łatwiej wprowadzić na rynek Możliwe szybkie wdrożenie łącznie z przetestowaniem pomysłu na rynku Dla wielu założycieli potencjalna ścieżka kariery (realizacja przez studentów, prowadzących własną działalność, aktualnie bezrobotnych) Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

25 Szybka realizacja pomysłów biznesowych zamiast biznes planu
1.1 Metody wsparcia nieopatentowanych innowacji oraz skutecznego wprowadzenia ich na rynek – Korzyści z „normalnych“ innowacji Doświadczenia z własnych projektów zakładania firm i organizacji warsztatów dla założycieli (Idea Camp) Możliwa szybka i sprawna realizacja pomysłów biznesowych Szybka informacja od klientów zamiast biznes planu Poznanie i użytkowanie połączonych bezpłatnych tanich narzędzi Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes

26 Wiedza o dostępnych narzędziach oraz strate-giach marketingowych nieodzowna dla sukcesu
1.1 Metody wsparcia nieopatentowanych innowacji oraz skutecznego wprowadzenia ich na rynek – Podstawowe kompetencje Poznanie i używanie bezpłatnych strategii marketingowych Blogi PR Media społecznościowe Poznanie i używanie infrastruktury dla przedsiębiorstw Stworzenie własnej strony internetowej Organizacja za pomocą bezpłatnych narzędzi (Skype, Dropbox, …)

27 Czynnikami decydującymi są głównie wytrwałość, odwaga i dobra sieć powiązań
1.1 Metody wsparcia nieopatentowanych innowacji oraz skutecznego wprowadzenia ich na rynek – Czynniki sukcesu Odpowiednie podejście Odwaga, by spróbować i się nauczyć (Kto się uczy, ten nie ponosi porażki) Szybkie działanie, nabieranie rozpędu zamiast długiego planowania Wytrwałość Sieć kontaktów z myślącymi podobnie Regularna wymiana Akceptacja, że prowadzenie biznesu to kariera Znajomość i używanie istotnych – często nawet darmowych – narzędzi

28 Kontekst i kontakt Katja Andes +49 (0) 2007 – 2012 Konsultantka w konsultingu wewnętrznym w Siemens AG (Marketing, Sprzedaż, Rozwój biznesu) 2009 – 2012 Studia magisterskie na kierunku zarządzanie (Msc.) Uniwersytet w Mannheim 2012 – obecnie samodzielne projekty Aktualne projekty Doradztwo w zakresie transferu technologii dla DKFZ i GSI Idea Camp UG (z o. o.): Warsztaty dla założycieli firm ( Sunny Office: spotkanie coworkingowe w Europie Południowej dla przedsiębiorców/ Wolny strzelec ( Warsztaty Najlepsze praktyki transferu technologii/ Katja Andes


Pobierz ppt "Opole, Polska w dniu r. Katja Andes"

Podobne prezentacje


Reklamy Google