Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku"— Zapis prezentacji:

1 Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku
Dr Halina Borcz Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytet Zielonogórski Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

2 Wyjaśnienie pojęć: środowisko lokalne; struktura społeczna; społeczność lokalna.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

3 środowisko lokalne To gromada ludzi zamieszkujących ograniczone i względnie wyizolowane terytorium, posiadających i ceniących wspólną tradycję wartości i symbole, instytucje usługowe i kulturowe, świadomych jedności, odrębności i gotowości do wspólnego działania, żyjących w poczuciu przynależności i wewnętrznego bezpieczeństwa Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

4 STRUKTURA SPOŁECZNA – to rzeczywistość społeczna tworząca pewien model czy też strukturę, która każdemu z nas wyznacza określone miejsce, uświadamia, czego się od nas oczekuje oraz jak powinniśmy myśleć i postrzegać. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

5 Społeczność lokalna, to zbiorowość mieszkająca w zwartej jednostce terytorialnej, powiązana więzią sąsiedztwa, wspólnotą warunków życia i wspólną kulturą. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

6 Więzi ludzkie – są podstawą współżycia społecznego, to wewnętrzna spójność zapewniająca zaspokojenie potrzeb indywidualnych i zbiorowych. Więź środowiskowa może występować na kilku poziomach. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

7 W pracy socjalnej Komisja ds
W pracy socjalnej Komisja ds. Organizacji Społeczności KSPS słowo „społeczność" odnosi do ludzi i stosunków społecznych między nimi, jeśli stosunki te charakteryzują się: 1. Wspólnym systemem wartości; 2. Normatywnym określeniem relacji; 3. Współzależnością; 4. Świadomością przynależności; 5. Systemem stratyfikacji; 6. Umiejscowieniem. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

8 Organizacja społeczności jako metoda pracy socjalnej (metoda środowiskowa) opiera się na przekonaniu, że każdy człowiek potrzebuje więzi z innymi ludźmi, w tym także z ludźmi z dalszego środowiska, z tymi, których postrzega się jako „innych”, a więc nierzadko bardzo atrakcyjnych. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

9 Zadania pracowników socjalnych prowadzących pracę w środowisku powinny koncentrować się w szczególności na: - ułatwianiu społeczności definiowania celów i określania priorytetów; pomocy w przeprowadzaniu skutecznych działań środowiskowych; - kierowaniu uczestnikami działań w trudnych, konfliktowych sytuacjach; inicjowaniu działań przez kształcenie, pokazy i inne podobne techniki. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

10 Założenia pracy socjalnej ze społecznością wg Stephen M. Rossa 1
Założenia pracy socjalnej ze społecznością wg Stephen M. Rossa 1.Społeczności ludzkie wypracowują umiejętność radzenia sobie ze swoimi problemami. 2. Ludzie chcą i potrafią zmieniać siebie i swoje otoczenie Ludzie powinni mieć swój udział w przygotowaniu i nadzorowaniu wprowadzanych zmian w ich społeczności. 4. Samodzielne, podmiotowe zmiany w życiu społeczności mają większe znaczenie i żywotność, niż zmiany narzucone Podejście całościowe może uporać się z problemami, którym działania cząstkowe nie są w stanie zaradzić. 6. Demokracja wymaga współudziału w sprawach społeczności i ludzie muszą posiąść odpowiednie umiejętności. 7. Społeczności ludzkie często potrzebują pomocy w zorganizowaniu się do zaspokojenia swoich potrzeb, tak samo, jak jednostki potrzebują pomocy w zaspokajaniu swoich. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

11 Praca socjalna z i na rzecz osób starszych
Dobre praktyki Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

12 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Problemy zaniedbywanych potrzeb osoby w podeszłym wieku, ustalone w wyniku diagnozy, mogą być przyczyną i podstawą ubiegania się o świadczenia gwarantowane prawem: Dobre praktyki Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

13 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Celem pracy na rzecz seniorów jest dążenie do poprawy jakości ich życia, do godnego starzenia się poprzez aktywizację społeczną. Dobre praktyki Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

14 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Wybór dominującego podejścia warunkuje: - sytuacja psychofizyczna i społeczna seniora, - postawa wobec własnej starości, - stan zdrowia; - i faza starości, w której się znajduje. Dobre praktyki Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

15 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Zadania pomocy społecznej w stosunku do osób starszych, mieszkających w środowisku domowym, są realizowane przez: 1) pracownika socjalnego w zakresie diagnozowania sytuacji materialnej i rodzinnej; 2) opiekuna środowiskowego w zakresie usług opiekuńczych; 3) personel specjalistyczny w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dobre praktyki Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

16 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Praktyczny wymiar pracy socjalnej z osobami starszymi, pozostającymi we własnym środowisku, obejmuje szereg działań. Bez wątpienia należą do nich: udzielanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb bytowych ale i rozwojowych, udzielanie informacji i poradnictwo, -pomoc w poszerzaniu sieci kontaktów interpersonalnych, - organizowaniu czasu wolnego (zwłaszcza poprzez realizowanie środowiskowych projektów socjalnych), - aktywizowanie społeczności lokalnej i wykorzystywanie zasobów środowiskowych. Dobre praktyki Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Praca socjalna z osobami starszymi w środowisku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google