Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prowadzacy: Dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prowadzacy: Dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak"— Zapis prezentacji:

1 Prowadzacy: Dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak
Nazwa przedmiotu: Idee i doktryny polityczne

2 1. Wymogi dotyczące zaliczenia przedmiotu
a. Liczba godzin przeznaczonych na realizację: 18 b. Formy pracy: wykłady: 6 godzin, ćwiczeń 12 godzin ( w tym 9 godzin - ćwiczenia na uczelni, 3 godziny -kształcenie na odległość) c. Forma zaliczenia: Egzamin 6. Cele realizowane w ramach modułu: zapoznanie słuchaczy z głównymi kierunkami rozwoju współczesnej myśli politycznej; przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu współczesnej myśli politycznej z wyodrębnieniem pojęć: idea, ideologia, ruch społeczny i ruch polityczny, doktryna polityczna; zapoznanie studentów z podstawowym dorobkiem naukowym dotyczącym myśli politycznej i ruchów społecznych.

3 2. Cele realizowane w ramach modułu:
. zapoznanie słuchaczy z głównymi kierunkami rozwoju współczesnej myśli politycznej; przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu współczesnej myśli politycznej z wyodrębnieniem pojęć: idea, ideologia, ruch społeczny i ruch polityczny, doktryna polityczna; zapoznanie studentów z podstawowym dorobkiem naukowym dotyczącym myśli politycznej i ruchów społecznych.

4 3. Podstawowe pojecia: Doktryna polityczna – myśl polityczna uznająca za swój przedmiot różne strony politycznej organizacji społeczeństwa (ekonomiczne, prawne, etyczne, kulturalne, międzynarodowe) [R. Tokarczyk]. ideologia- zbiór poglądów czy sądów (naukowych, filozoficznych, religijnych, itd.), które w przekonaniu danej grupy społecznej wyrażają jej interesy.

5 4. Tematy i zagadnienia Współczesna myśl liberalna WYKŁAD 1.
a) Podziały we współczesnej myśli liberalnej; b) Szkoły neoliberalne c) Główne idee współczesnego liberalizmu d) Polskie koncepcje liberalne

6 WYKŁAD 2: Katolicka myśl społeczna katolickiego. Teologia tworzenia.
1) Spór etymologiczny 2) Rola i znaczenie encykliki Leona XIII: Rerum novarum 3) Idea aggiornamento 4) Sobór watykański II Jan XXIII Paweł VI 5) Rozwój myśli posoborowej. Jan Paweł II – teologia tworzenia. Teologia wyzwolenia

7 WYKŁAD 3. Koncepcje neokonserwatywne w myśli politycznej.
1. Konserwatyzm liberalny 2. Konserwatyzm narodowy 3. Idee konserwatywne 4. Konserwatyzm brytyjski i amerykański 5. Polskie tradycje konserwatywne

8 ĆWICZENIA 1. Teologia wyzwolenia
1) Podstawowe założenia 2) Wzrost zainteresowania teologia wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej 3) Koncepcje teologiczne Gustavo Guttierez, Enrique Dussel Leonard Boff, Ernesto Cardenal Martinez 4)Stosunek Watykanu do teologii wyzwolenia Literatura: Współczesna myśl polityczna. Wybór tekstów źródłowych, opr. K. Karolczak, K. Pieliński, M. Tański. Warszawa 1994 (cz. VI); Doktryny polityczne XIX i XX wieku. Pod red. K. Chojnickiej i W. Kozuba -Ciembroniewicza. Kraków 2000; Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór. Pod red. A. Wojtaszaka i D. Wybranowskiego. Szczecin 2003 i 2006; Współczesna myśl socjalistyczna. Koncepcje socjaldemokratyczne. Idea Nowej Lewicy.

9 ĆWICZENIA 2. Współczesna myśl socjalistyczna.
Koncepcje socjaldemokratyczne. Geneza Reformizm i rewizjonizm E. Bersteina 2. Idea Nowej Lewicy. 3. Znaczenie koncepcji lewicowych w współczesnym świecie Współczesne ruchy społeczne i polityczne od neofeminizmu do alterglobalizmu.

10 ĆWICZENIA 3. Współczesne ruchy społeczne i polityczne od neofeminizmu do alterglobalizmu.
1. Pojęcia: ruchy społeczne i ruchy polityczne. 2. Sinusoidalny charakter powstawania ruchów społecznych. 3. Współczesne ruchy społeczne 4. Ruchy antyglobalistyczny i alterglobalistyczny

11 W ramach kształcenia na odległość: Ćwiczenie 1:
a) Każdy student powinien zapoznać się z pracami: F.A. von Hayeka, Konstytucja wolności. Warszawa-Wrocław 1987; tenże: Droga do zniewolenia. Kraków 1996, L. von Mises, Liberalizm tradycji klasycznej. Kraków 2001; b) Przesłać w formie opracowania pracę na jeden (do wyboru) z trzech tematów (do 3 stron maszynopisu): 1. Pojęcie wolności we współczesnej myśli liberalne; 2. Rola przymusu w koncepcji wolności u F.A. von Hayeka; 3. Co znaczy być wolnym? W ramach kształcenia na odległość: 1. Każdy student powinien zapoznać się z pracami I. Kristofa, Wyznania jednego prawdziwego neokonserwatysty. Wrocław 1987; A. Hall, Naród i państwo w myśli politycznej Charles’a de Gaulle’a. warszawa 2005; Kopeczi B., Neokonserwatyzm i nowa prawica. Warszawa 1989; 2. Przesłać w formie opracowania pracę na jeden (do wyboru)z trzech tematów: 1. Określ korzenie współczesnego konserwatyzmu. 2. Co znaczy być konserwatystą we współczesnym świeci? 3. Konserwatyzm narodowy czy konserwatyzm liberalny? Różnice i podobieństwa oraz perspektywy rozwoju.

12 W ramach kształcenia na odległość: Ćwiczenie 2 :
1. Każdy student powinien zapoznać się z pracami: I. Kristol, Wyznania jednego prawdziwego neokonserwatysty. Wrocław 1987; A. Hall, Naród i państwo w myśli politycznej Charles’a de Gaulle’a. Warszawa 2005; A. Kopeczi, Neokonserwatyzm i nowa prawica. Warszawa 1989; 2. Przesłać w formie opracowania pracę na jeden (do wyboru) z trzech tematów (do 3 stron maszynopisu): 1. Korzenie współczesnego konserwatyzmu. 2. Co znaczy być konserwatystą we współczesnym świeci? 3. Konserwatyzm narodowy czy konserwatyzm liberalny? Różnice i podobieństwa oraz perspektywy rozwoju. W ramach kształcenia na odległość:

13 W ramach kształcenia na odległość: Ćwiczenie 3:
1. Każdy student powinien zapoznać się z pracami: Ulicka G., Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i oczekiwania współczesnych społeczeństw. Warszawa 1993; Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne. Zakamycze 1998; 2. Przesłać w formie opracowania pracę na jeden (do wyboru) z trzech tematów (do 3 stron maszynopisu): Rola współczesnych ruchów ekologicznych ( ruch zielonych) Ruchy pacyfistyczne we współczesnym świecie. Rozwój koncepcji feministycznych

14 Literatura obowiązkowa:
Doktryny polityczne XIX i XX wieku. Pod red. K. Chojnickiej i W. Kozuba -Ciembroniewicza. Kraków 2000; Ehrman J., Neokonserwatyzm i nowa prawica. Poznań 2000; Encyklopedia politologii. Tom 4: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata. Zakamycze 2000; Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór. Pod red. A. Wojtaszaka i D. Wybranowskiego. Szczecin 2003 i 2006; Köpeczi B., Neokonserwatyzm i nowa prawica. Warszawa 1986; Legutko R., Spory o kapitalizm. Kraków 1995; Markiewicz B. Konserwatyzm-projekt teoretyczny. Warszawa 1995;

15 Literatura obowiązkowa: c.d.
Skruton R., Co znaczy konserwatyzm. Poznań 2002; Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa 1996; Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne. Zakamycze 1998; Ulicka G., Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i oczekiwania współczesnych społeczeństw. Warszawa 1993; oraz literatura wskazana na ćwiczeniach

16 Literatura zalecana (ćwiczeniowa):
Antoszewski A., Herbut, Socjaldemokracja w Europie Zachodniej. Studia porównawcze. Wrocław 1995; Deszczyński P., Gołata K., Krawulski J., Wybrane współczesne doktryny polityczne. Poznań 1993; Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa – Wrocław 1997; Hayek von F.A., Konstytucja wolności. Warszawa – Wrocław 1987, 2006; Jan Paweł II, Centesimus annus. Wrocław 1995; Jan Paweł II, Evangelium vitae. Warszawa 1995; Kik K., Międzynarodówka socjalistyczna Warszawa 1994;


Pobierz ppt "Prowadzacy: Dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google