Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prowadzacy: Dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak Nazwa przedmiotu: Idee i doktryny polityczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prowadzacy: Dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak Nazwa przedmiotu: Idee i doktryny polityczne."— Zapis prezentacji:

1 Prowadzacy: Dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak Nazwa przedmiotu: Idee i doktryny polityczne

2 1. Wymogi dotyczące zaliczenia przedmiotu  a. Liczba godzin przeznaczonych na realizację: 18 b. Formy pracy: wykłady: 6 godzin, ćwiczeń 12 godzin  ( w tym 9 godzin - ćwiczenia na uczelni, 3 godziny -kształcenie na odległość) c. Forma zaliczenia: Egzamin

3 2. Cele realizowane w ramach modułu: . zapoznanie słuchaczy z głównymi kierunkami rozwoju współczesnej myśli politycznej;  przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu współczesnej myśli politycznej z wyodrębnieniem pojęć: idea, ideologia, ruch społeczny i ruch polityczny, doktryna polityczna;  zapoznanie studentów z podstawowym dorobkiem naukowym dotyczącym myśli politycznej i ruchów społecznych.

4 3. Podstawowe pojecia:  Doktryna polityczna – myśl polityczna uznająca za swój przedmiot różne strony politycznej organizacji społeczeństwa (ekonomiczne, prawne, etyczne, kulturalne, międzynarodowe) [R. Tokarczyk].  ideologia- zbiór poglądów czy sądów (naukowych, filozoficznych, religijnych, itd.), które w przekonaniu danej grupy społecznej wyrażają jej interesy.

5 4. Tematy i zagadnienia WYKŁAD 1. Współczesna myśl liberalna a) Podziały we współczesnej myśli liberalnej; b) Szkoły neoliberalne c) Główne idee współczesnego liberalizmu d) Polskie koncepcje liberalne

6 WYKŁAD 2: Katolicka myśl społeczna katolickiego. Teologia tworzenia. WYKŁAD 2: Katolicka myśl społeczna katolickiego. Teologia tworzenia.  1) Spór etymologiczny  2) Rola i znaczenie encykliki Leona XIII: Rerum novarum  3) Idea aggiornamento  4) Sobór watykański II  Jan XXIII  Paweł VI  5) Rozwój myśli posoborowej. Jan Paweł II – teologia tworzenia.

7 WYKŁAD 3. Koncepcje neokonserwatywne w myśli politycznej. 1. Konserwatyzm liberalny 2. Konserwatyzm narodowy 3. Idee konserwatywne 4. Konserwatyzm brytyjski i amerykański 5. Polskie tradycje konserwatywne

8 ĆWICZENIA 1. Teologia wyzwolenia  1) Podstawowe założenia  2) Wzrost zainteresowania teologia wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej  3) Koncepcje teologiczne  Gustavo Guttierez, Enrique Dussel  Leonard Boff, Ernesto Cardenal Martinez 4)Stosunek Watykanu do teologii wyzwolenia Literatura:  Współczesna myśl polityczna. Wybór tekstów źródłowych, opr. K. Karolczak, K. Pieliński, M. Tański. Warszawa 1994 (cz. VI);  Doktryny polityczne XIX i XX wieku. Pod red. K. Chojnickiej i W. Kozuba -Ciembroniewicza. Kraków 2000;  Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór. Pod red. A. Wojtaszaka i D. Wybranowskiego. Szczecin 2003 i 2006;

9 ĆWICZENIA 2. Współczesna myśl socjalistyczna. ĆWICZENIA 2. Współczesna myśl socjalistyczna. 1.Koncepcje socjaldemokratyczne. a)Geneza b)Reformizm i rewizjonizm E. Bersteina 2. Idea Nowej Lewicy. 3. Znaczenie koncepcji lewicowych w współczesnym świecie

10 ĆWICZENIA 3. Współczesne ruchy społeczne i polityczne od neofeminizmu do alterglobalizmu.  1. Pojęcia: ruchy społeczne i ruchy polityczne.  2. Sinusoidalny charakter powstawania ruchów społecznych.  3. Współczesne ruchy społeczne  4. Ruchy antyglobalistyczny i alterglobalistyczny

11 W ramach kształcenia na odległość: Ćwiczenie 1:  a) Każdy student powinien zapoznać się z pracami:  F.A. von Hayeka, Konstytucja wolności. Warszawa- Wrocław 1987; tenże: Droga do zniewolenia. Kraków 1996, L. von Mises, Liberalizm tradycji klasycznej. Kraków 2001;  b) Przesłać w formie opracowania pracę na jeden (do wyboru) z trzech tematów (do 3 stron maszynopisu):  1. Pojęcie wolności we współczesnej myśli liberalne ;  2. Rola przymusu w koncepcji wolności u F.A. von Hayeka;  3. Co znaczy być wolnym?

12 W ramach kształcenia na odległość: Ćwiczenie 2 :  1. Każdy student powinien zapoznać się z pracami:  I. Kristol, Wyznania jednego prawdziwego neokonserwatysty. Wrocław 1987;  A. Hall, Naród i państwo w myśli politycznej Charles’a de Gaulle’a. Warszawa 2005;  A. Kopeczi, Neokonserwatyzm i nowa prawica. Warszawa 1989;  2. Przesłać w formie opracowania pracę na jeden (do wyboru) z trzech tematów (do 3 stron maszynopisu):  1. Korzenie współczesnego konserwatyzmu.  2. Co znaczy być konserwatystą we współczesnym świeci?  3. Konserwatyzm narodowy czy konserwatyzm liberalny? Różnice i podobieństwa oraz perspektywy rozwoju.

13 W ramach kształcenia na odległość: Ćwiczenie 3:  1. Każdy student powinien zapoznać się z pracami:  Ulicka G., Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i oczekiwania współczesnych społeczeństw. Warszawa 1993;  Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne. Zakamycze 1998;  2. Przesłać w formie opracowania pracę na jeden (do wyboru) z trzech tematów (do 3 stron maszynopisu): 1.Rola współczesnych ruchów ekologicznych ( ruch zielonych) 2.Ruchy pacyfistyczne we współczesnym świecie. 3.Rozwój koncepcji feministycznych

14 Literatura obowiązkowa:  Doktryny polityczne XIX i XX wieku. Pod red. K. Chojnickiej i W. Kozuba -Ciembroniewicza. Kraków 2000;  Ehrman J., Neokonserwatyzm i nowa prawica. Poznań 2000;  Encyklopedia politologii. Tom 4: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata. Zakamycze 2000;  Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór. Pod red. A. Wojtaszaka i D. Wybranowskiego. Szczecin 2003 i 2006;  Köpeczi B., Neokonserwatyzm i nowa prawica. Warszawa 1986;  Legutko R., Spory o kapitalizm. Kraków 1995;  Markiewicz B. Konserwatyzm-projekt teoretyczny. Warszawa 1995;

15 Literatura obowiązkowa: c.d.  Skruton R., Co znaczy konserwatyzm. Poznań 2002;  Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa 1996;  Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne. Zakamycze 1998;  Ulicka G., Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i oczekiwania współczesnych społeczeństw. Warszawa 1993;  oraz literatura wskazana na ćwiczeniach

16 Literatura zalecana (ćwiczeniowa):  Antoszewski A., Herbut, Socjaldemokracja w Europie Zachodniej. Studia porównawcze. Wrocław 1995;  Deszczyński P., Gołata K., Krawulski J., Wybrane współczesne doktryny polityczne. Poznań 1993;  Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa – Wrocław 1997;  Hayek von F.A., Konstytucja wolności. Warszawa – Wrocław 1987, 2006;  Jan Paweł II, Centesimus annus. Wrocław 1995;  Jan Paweł II, Evangelium vitae. Warszawa 1995;  Kik K., Międzynarodówka socjalistyczna 1951-1992. Warszawa 1994;


Pobierz ppt "Prowadzacy: Dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak Nazwa przedmiotu: Idee i doktryny polityczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google