Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transgraniczny projekt partnerski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transgraniczny projekt partnerski"— Zapis prezentacji:

1 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

2 Transgraniczny projekt partnerski
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product Transgraniczny projekt partnerski Gmina Spiczyn (Polska)- Lider projektu Miasto Żółkiew (Ukraina)- Partner projektu

3 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Cel główny Wzmocnienie transgranicznej współpracy społeczności lokalnych zamieszkałych na obszarze od Oleska do Lublina w ramach budowy Szlaku Jana III Sobieskiego jako transgranicznego produktu turystycznego

4 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Cele szczegółowe Poszerzenie i wzmocnienie instytucjonalne transgranicznego partnerstwa Szlaku Jana III Sobieskiego Ustalenie spójnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni 4 transgranicznych tras turystycznych Szlaku Jana III Sobieskiego Promocja dobrosąsiedztwa w oparciu o dziedzictwo Jana III Sobieskiego w Polsce i na Ukrainie

5 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Kluczowe Działania Powołanie Międzynarodowego Centrum Obsługi Szlaku Jana III Sobieskiego (MCOSJIIIS) Wytyczenie transgranicznych tras turystycznych Szlaku JIIIS Design małej infrastruktury turystycznej Szlaku JIIIS Promocja Szlaku JIIIS po obu stronach granicy

6 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
1. MCOS JIIIS budowanie i umacnianie partnerstwa Szlaku JIIIS (JST, Biznes, NGO) dbanie o wypełnianie zapisów Księgi Tożsamości Szlaku JIIIS dbanie o wypełnienie zapisów Księgi Imprez Plenerowych dbanie o wypełnienie zapisów Systemu Karty Turysty praca nad rozwiązaniami systemowymi dla Szlaku JIIIS

7 2. Wyznaczenie transgranicznych tras turystycznych
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product 2. Wyznaczenie transgranicznych tras turystycznych Trasa piesza Trasa konna Trasa rowerowa Trasa samochodowa

8 3. Design małej infrastruktury turystycznej Szlaku JIIIS
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product 3. Design małej infrastruktury turystycznej Szlaku JIIIS

9 4. Promocja Film Animowany z elementami 3D
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product 4. Promocja Film Animowany z elementami 3D Dystrybucja 20 tys. szt., w Polsce i na Ukrainie

10 Źródło finansowania Program Współpracy Transgranicznej
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product Źródło finansowania Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina Całkowita wartość projektu wynosi EURO

11 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Transgraniczny projekt partnerski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google