Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product."— Zapis prezentacji:

1 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

2 Transgraniczny projekt partnerski  Gmina Spiczyn (Polska)- Lider projektu  Miasto Żółkiew (Ukraina)- Partner projektu 2 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

3 Cel główny  Wzmocnienie transgranicznej współpracy społeczności lokalnych zamieszkałych na obszarze od Oleska do Lublina w ramach budowy Szlaku Jana III Sobieskiego jako transgranicznego produktu turystycznego 3 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

4 Cele szczegółowe 1. Poszerzenie i wzmocnienie instytucjonalne transgranicznego partnerstwa Szlaku Jana III Sobieskiego 2. Ustalenie spójnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni 4 transgranicznych tras turystycznych Szlaku Jana III Sobieskiego 3. Promocja dobrosąsiedztwa w oparciu o dziedzictwo Jana III Sobieskiego w Polsce i na Ukrainie 4 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

5 Kluczowe Działania 1. Powołanie Międzynarodowego Centrum Obsługi Szlaku Jana III Sobieskiego (MCOSJIIIS) 2. Wytyczenie transgranicznych tras turystycznych Szlaku JIIIS 3. Design małej infrastruktury turystycznej Szlaku JIIIS 4. Promocja Szlaku JIIIS po obu stronach granicy 5 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

6 1. MCOS JIIIS  budowanie i umacnianie partnerstwa Szlaku JIIIS (JST, Biznes, NGO)  dbanie o wypełnianie zapisów Księgi Tożsamości Szlaku JIIIS  dbanie o wypełnienie zapisów Księgi Imprez Plenerowych  dbanie o wypełnienie zapisów Systemu Karty Turysty  praca nad rozwiązaniami systemowymi dla Szlaku JIIIS 6 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

7 2. Wyznaczenie transgranicznych tras turystycznych  Trasa piesza  Trasa konna  Trasa rowerowa  Trasa samochodowa 7 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

8 8 3. Design małej infrastruktury turystycznej Szlaku JIIIS

9 4. Promocja  Film Animowany z elementami 3D  Dystrybucja 20 tys. szt., w Polsce i na Ukrainie 9 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

10 Źródło finansowania  Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013  Całkowita wartość projektu wynosi 288 800 EURO 10 There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

11 Dziękuję za uwagę There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product


Pobierz ppt "There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product."

Podobne prezentacje


Reklamy Google