Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu Beneficjent: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu Nazwa zadania: Modernizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu Beneficjent: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu Nazwa zadania: Modernizacja."— Zapis prezentacji:

1

2 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu Beneficjent: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu Nazwa zadania: Modernizacja układu hydraulicznego w Ciepłowni Radzionków Miejsce realizacji: Radzionków, ul. Wawelska 4

3 Opis zadania: Modernizacja układu hydraulicznego Ciepłowni Radzionków polegała na:  rozdzieleniu obiegów wody: wewnętrznego (kotłowego) od zewnętrznego (w zładzie),  wprowadzeniu regulacji jakościowo - ilościowej,  dostosowaniu parametrów pomp do potrzeb, co wpłynęło na obniżenie zużycia energii elektrycznej do napędu pomp. W ramach modernizacji układu hydraulicznego, wymienione zostały przestarzałe pod względem eksploatacyjnym i technologicznym pompy obiegowe i uzupełniająco – stabilizacyjne na energooszczędne pompy nowej generacji.

4 Efekt ekologiczny: a) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza. Efekt ekologiczny w [kg/rok] wyniósł: pył452 SO 2 9.670 Nox2.844 CO3.555 b-a-p0,3 CO 2 1.564.200 b) oszczędność energii elektrycznej wyniosła 1.382 MWh/rok. Budżet Środki własne 442.829 zł Pożyczka WFOŚiGW w Katowicach 1.148.845 zł Razem 1.591.314 zł Data realizacji: a) rozpoczęcie zadania (prace projektowe) 01.02.2008 r. b) zakończenie zadania 31.10.2009 r.

5 Beneficjent: Południowy Koncern Energetyczny S.A. Nazwa zadania: Odbudowa mocy wytwórczych w PKE S.A. - budowa bloku energetycznego o mocy 460 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Łagisza – prowadząca do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko Miejsce realizacji: Będzin, ul. Pokoju 14

6 Opis zadania: Realizacja inwestycji umożliwiła zwiększenie efektywności systemu wytwarzania energii elektrycznej, co pozwoliło na ograniczenie rocznego zużycia węgla w ilości ca. 500.000 Mg (przy założeniu zachowania produkcji energii elektrycznej na jednakowym poziomie). Zadanie polegało na budowie bloku energetycznego z kotłem fluidalnym w Elektrowni Łagisza. Podstawowe dane techniczne bloku przedstawiają się następująco: › moc elektryczna: 460 MW, › sprawność wytwarzania energii elektrycznej: 45%. Blok energetyczny zastąpił pracę dwóch bloków w Elektrowni Łagisza, jednego bloku w Elektrowni Siersza i dwóch bloków w Elektrowni Halemba, oddanych do eksploatacji w latach 1962-1969. Łączna moc elektryczna bloków, które zostały wycofane z eksploatacji, wynosiła 460 MW, a sprawność wytwarzania energii elektrycznej wynosiła 30-36%.

7 Efekt ekologiczny: a) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo- -gazowych do powietrza. Efekt ekologiczny w [kg/rok] wyniósł: pył 778.000 SO2 8.144.000 NOx 983.000 b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię brutto o 10.193 TJ/rok. Budżet: Środki własne1.519.295.020 zł Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie352.000.000 zł Pożyczka WFOŚiGW w Katowicach40.000.000 zł Bank Ochrony Środowiska S.A.60.000.000 zł Razem1.971.295.020 zł Data realizacji: a) rozpoczęcia zadania (prace przygotowawcze) 28.09.2001 r. b) zakończenia zadania31.03.2009 r.

8 Beneficjent: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lublinie Nazwa zadania: Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublina Miejsce realizacji: Lublin, ul. Puławska 28

9 Opis zadania: W ramach realizacji zadania wymieniona została sieć ciepłownicza na sieć wykonaną z rur preizolowanych w ulicach: Ochotnicza – Narutowicza, Lotnicza – Męczenników Majdanka, Pogodna – Grabskiego i na osiedlu Skarpa o łącznej długości 1 976 m oraz zamontowano 13 węzłów wymiennikowych kompaktowych dwufunkcyjnych w miejsce jednego węzła grupowego na osiedlu Skarpa.

10 Efekt ekologiczny: ograniczenie strat ciepła o 2 906,9 GJ/r i wynikająca z tego redukcja emisji do atmosfery gazów: CO 2 240,19 Mg/r., SO 2 1,15 Mg/r., NO x 74,44 Mg/r., CO 22,51 Mg/r., redukcja emisji pyłów o 0,32 Mg/r. Budżet: koszt zadania: 2 952 710 zł pożyczka z WF: 2 000 000 zł Data realizacji: a) rozpoczęcia zadania: 1.06.2009 r. b) zakończenia zadania: 31.03.2010 r.

11 Beneficjent: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Starachowicach Nazwa zadania: Przebudowa kotła WR-10 Nr 3, wodnorurkowego, rusztowego w Ciepłowni C01 przy ul. Kościelnej 100 w Starachowicach na kocioł wykonany w technologii ścian szczelnych membranowych Miejsce realizacji: Starachowice, ul. Kościelna 100

12 Opis zadania: Zadanie polegało na modernizacji wyeksploatowanego kotła WR - 10 o nominalnej mocy 11,63 MW i sprawności 73,3 % na kocioł WR - 17 o nominalnej mocy 17 MW i sprawności 84 % w Ciepłowni C01 przy ul. Kościelnej 100. Modernizacji poddany został również układ odpylania za kotłem w celu poprawy skuteczności odpylania z 400 mg/m3 na 100 mg/m3. W wyniku realizacji zadania zaoszczędzone zostanie około 656 Mg miału węglowego.

13 Efekt ekologiczny: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza. Efekt ekologiczny w [kg/rok] wyniósł: pył 19.169 SO 2 4.389 CO 2 1.409.014 Budżet: Środki własne 825.000 zł Pożyczka WFOŚiGW w Kielcach2.475.000 zł Razem3.300.000 zł Data realizacji: a) rozpoczęcia zadania (prace przygotowawcze) 07.05.2007 r. b) zakończenia zadania31.10.2007 r.

14


Pobierz ppt "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu Beneficjent: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu Nazwa zadania: Modernizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google