Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa infrastruktury ochrony środowiska sprzyjającej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa infrastruktury ochrony środowiska sprzyjającej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1

2 Poprawa infrastruktury ochrony środowiska sprzyjającej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu Nazwa zadania: Modernizacja układu hydraulicznego w Ciepłowni Radzionków Miejsce realizacji: Radzionków, ul. Wawelska 4

3 Poprawa infrastruktury ochrony środowiska sprzyjającej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Opis zadania: Modernizacja układu hydraulicznego Ciepłowni Radzionków polegała na: rozdzieleniu obiegów wody: wewnętrznego (kotłowego) od zewnętrznego (w zładzie), wprowadzeniu regulacji jakościowo - ilościowej, dostosowaniu parametrów pomp do potrzeb, co wpłynęło na obniżenie zużycia energii elektrycznej do napędu pomp. W ramach modernizacji układu hydraulicznego, wymienione zostały przestarzałe pod względem eksploatacyjnym i technologicznym pompy obiegowe i uzupełniająco – stabilizacyjne na energooszczędne pompy nowej generacji.

4 Poprawa infrastruktury ochrony środowiska sprzyjającej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Efekt ekologiczny: a) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza. Efekt ekologiczny w [kg/rok] wyniósł: pył 452 SO Nox 2.844 CO 3.555 b-a-p 0,3 CO b) oszczędność energii elektrycznej wyniosła MWh/rok. Budżet Środki własne zł Pożyczka WFOŚiGW w Katowicach zł Razem zł Data realizacji: a) rozpoczęcie zadania (prace projektowe) r. b) zakończenie zadania r.

5 Poprawa infrastruktury ochrony środowiska sprzyjającej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Beneficjent: Południowy Koncern Energetyczny S.A. Nazwa zadania: Odbudowa mocy wytwórczych w PKE S.A. - budowa bloku energetycznego o mocy 460 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Łagisza – prowadząca do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko Miejsce realizacji: Będzin, ul. Pokoju 14

6 Poprawa infrastruktury ochrony środowiska sprzyjającej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Opis zadania: Realizacja inwestycji umożliwiła zwiększenie efektywności systemu wytwarzania energii elektrycznej, co pozwoliło na ograniczenie rocznego zużycia węgla w ilości ca Mg (przy założeniu zachowania produkcji energii elektrycznej na jednakowym poziomie). Zadanie polegało na budowie bloku energetycznego z kotłem fluidalnym w Elektrowni Łagisza. Podstawowe dane techniczne bloku przedstawiają się następująco: moc elektryczna: 460 MW, sprawność wytwarzania energii elektrycznej: 45%. Blok energetyczny zastąpił pracę dwóch bloków w Elektrowni Łagisza, jednego bloku w Elektrowni Siersza i dwóch bloków w Elektrowni Halemba, oddanych do eksploatacji w latach Łączna moc elektryczna bloków, które zostały wycofane z eksploatacji, wynosiła 460 MW, a sprawność wytwarzania energii elektrycznej wynosiła 30-36%.

7 Poprawa infrastruktury ochrony środowiska sprzyjającej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Efekt ekologiczny: a) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo- -gazowych do powietrza. Efekt ekologiczny w [kg/rok] wyniósł: pył SO NOx b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię brutto o TJ/rok. Budżet: Środki własne zł Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie zł Pożyczka WFOŚiGW w Katowicach zł Bank Ochrony Środowiska S.A zł Razem zł Data realizacji: a) rozpoczęcia zadania (prace przygotowawcze) r. b) zakończenia zadania r.

8 Poprawa infrastruktury ochrony środowiska sprzyjającej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Beneficjent: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lublinie Nazwa zadania: Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublina Miejsce realizacji: Lublin, ul. Puławska 28

9 Poprawa infrastruktury ochrony środowiska sprzyjającej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Opis zadania: W ramach realizacji zadania wymieniona została sieć ciepłownicza na sieć wykonaną z rur preizolowanych w ulicach: Ochotnicza – Narutowicza, Lotnicza – Męczenników Majdanka, Pogodna – Grabskiego i na osiedlu Skarpa o łącznej długości m oraz zamontowano 13 węzłów wymiennikowych kompaktowych dwufunkcyjnych w miejsce jednego węzła grupowego na osiedlu Skarpa.

10 Poprawa infrastruktury ochrony środowiska sprzyjającej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Efekt ekologiczny: ograniczenie strat ciepła o 2 906,9 GJ/r i wynikająca z tego redukcja emisji do atmosfery gazów: CO2 240,19 Mg/r., SO2 1,15 Mg/r., NOx 74,44 Mg/r., CO 22,51 Mg/r., redukcja emisji pyłów o 0,32 Mg/r.  Budżet: koszt zadania: zł pożyczka z WF: zł Data realizacji: rozpoczęcia zadania: r. zakończenia zadania: r.

11 Poprawa infrastruktury ochrony środowiska sprzyjającej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Beneficjent: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Starachowicach Nazwa zadania: Przebudowa kotła WR-10 Nr 3, wodnorurkowego, rusztowego w Ciepłowni C01 przy ul. Kościelnej 100 w Starachowicach na kocioł wykonany w technologii ścian szczelnych membranowych Miejsce realizacji: Starachowice, ul. Kościelna 100

12 Poprawa infrastruktury ochrony środowiska sprzyjającej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Opis zadania: Zadanie polegało na modernizacji wyeksploatowanego kotła WR o nominalnej mocy 11,63 MW i sprawności 73,3 % na kocioł WR - 17 o nominalnej mocy 17 MW i sprawności 84 % w Ciepłowni C01 przy ul. Kościelnej 100. Modernizacji poddany został również układ odpylania za kotłem w celu poprawy skuteczności odpylania z 400 mg/m3 na 100 mg/m3. W wyniku realizacji zadania zaoszczędzone zostanie około 656 Mg miału węglowego.

13 Poprawa infrastruktury ochrony środowiska sprzyjającej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Efekt ekologiczny: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza. Efekt ekologiczny w [kg/rok] wyniósł: pył SO CO Budżet: Środki własne zł Pożyczka WFOŚiGW w Kielcach zł Razem zł Data realizacji: a) rozpoczęcia zadania (prace przygotowawcze) r. b) zakończenia zadania r.

14


Pobierz ppt "Poprawa infrastruktury ochrony środowiska sprzyjającej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google