Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorzy prezentacji: mgr Renata Mroczek mgr Monika Seremet SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BŁ. MATKI TERESY Z KALKUTY W ŚWIEBODZINIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorzy prezentacji: mgr Renata Mroczek mgr Monika Seremet SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BŁ. MATKI TERESY Z KALKUTY W ŚWIEBODZINIE."— Zapis prezentacji:

1 Autorzy prezentacji: mgr Renata Mroczek mgr Monika Seremet SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BŁ. MATKI TERESY Z KALKUTY W ŚWIEBODZINIE

2 Realizacja ścieżki patriotycznej w naszej szkole

3 „Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię - i żyć, ale nie można owocować”. Wisława Szymborska

4 Kontynuacją wskazówek zawartych w trzeciej strofie wiersza Wisławy Szymborskiej są w naszej szkole działania zmierzające do wzbudzenia wśród dzieci poczucia tożsamości narodowej, szacunku do miejsc pamięci i poszanowania symboli narodowych.

5 Realizację edukacji patriotycznej rozpoczynamy już we wrześniu. Na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego oraz gazetkach ściennych prezentowana jest tematyka związana z agresją Niemiec i ZSRR na Polskę.

6 W październiku uczniowie klas starszych wyruszają na rajd pieszy Szlakiem Niepodległości. Jest to piesza wycieczka rozpoczynająca cykl wędrówek do miejsc pamięci w naszej małej ojczyźnie.

7 Miejsce docelowe to Cmentarz Legionistów w Łowczówku. Jest to pierwszy etap, który ma na celu przygotowanie do obchodów związanych z Dniem 11 Listopada

8 W listopadzie społeczność szkolna przygotowuje część artystyczną dla środowiska. Wprowadzenie uczniów w świat nieprzemijających wartości niejednokrotnie zakorzenionych w kulturze materialnej i duchowej regionu to kolejny cel naszych działań. Wplatamy więc elementy regionalne do uroczystości o tematyce patriotycznej.

9 Kontynuacją jest udział uczniów i nauczycieli w powiatowych uroczystościach na Cmentarzu Legionistów w Łowczówku.

10 Udział uczniów w akademiach i innych uroczystościach przygotowywanych dla środowiska jest działaniem mającym na celu wdrożenie młodego człowieka do świadomego i czynnego udziału w życiu lokalnej społeczności.

11 Ważnym ogniwem sprzyjającym integralnemu kształtowaniu osobowości i postaw patriotycznych uczniów jest świadomość okazywania szacunku do symboli narodowych. Wypracowywana jest ona przez przyjmowanie,, godnej” postawy podczas śpiewu państwowego hymnu, obecności państwowej flagi, sztandaru szkoły lub innych biorących udział w uroczystościach, a także zakładanie odświętnego stroju.

12 Kultywowanie świąt, tradycji i obrzędów to również sposób na umiłowanie własnej ojczyzny i narodu oraz okazywanie szacunku swoim przodkom, dlatego dzieci wspólnie z rodzicami przygotowują dla środowiska lokalnego bożonarodzeniowe jasełka.

13 Kolejnym etapem edukacji patriotycznej w naszej szkole jest Święto Konstytucji 3 Maja.

14 „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego (…). Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem” Cytaty z książki Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”

15 Dzień Papieski Patriota to obywatel - człowiek wolny i dumny, ale świadomy swego poczucia przynależności do danego społeczeństwa. Wyrabianie owej dumy i świadomości realizowane jest podczas akademii mających na celu prezentowanie sylwetek sławnych Polaków, ich wkładu w kulturę narodową i naukę.

16 Od zarania dziejów polski patriotyzm jest nierozerwalny z katolickim kościołem, dlatego też religijne akcenty często mają swoje miejsce w scenariuszach szkolnych uroczystości, by móc powtórzyć za Janem Pawłem II, że,,Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by pokazać następnym wspólne dobro-Ojczyznę.” Dzień Patrona

17 Edukacja patriotyczna jest jednym z działów celowego i świadomego kształtowania osobowości młodego pokolenia. Posiada własną problematykę, która stanowi poczucie przynależności do określonej grupy narodowej, społecznej oraz wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, regionu oraz jego osiągnięć i kultury.

18 Organizując festyny oraz uroczystość rocznicową z okazji 75 cio - lecia istnienia naszej szkoły, mieliśmy na celu podkreślenie patriotyzmu wyrażającego się poczuciem lojalności wobec społeczności, w której się żyje. 75 lecie szkoły Festyn rodzinny

19 Realizując edukację patriotyczną w naszej szkole staramy się, poprzez liczne działania, tak pokierować młodym pokoleniem, aby wyrastało jako osoby, naród i społeczeństwo w dziedziczonej duchowości, kulturze i tradycji, w poszanowaniu istniejących w tym względzie różnic, by poczucie świadomości i tożsamości narodowej zaowocowało pozytywną odpowiedzią na pytanie zawarte w wierszu: „Ojczyzna woła. Jej głos się niesie hen…. Wołanie jest z grobu, z grobu wołanie, Bo prosi jak Łazarz….. o Zmartwychwstanie! Czy próżne czekanie?”


Pobierz ppt "Autorzy prezentacji: mgr Renata Mroczek mgr Monika Seremet SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BŁ. MATKI TERESY Z KALKUTY W ŚWIEBODZINIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google