Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im.bł. Matki Teresy z Kalkuty w Świebodzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im.bł. Matki Teresy z Kalkuty w Świebodzinie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im.bł. Matki Teresy z Kalkuty w Świebodzinie
Autorzy prezentacji: mgr Renata Mroczek mgr Monika Seremet

2 Realizacja ścieżki patriotycznej w naszej szkole

3 „Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię - i żyć, ale nie można owocować”. Wisława Szymborska

4 Kontynuacją wskazówek zawartych w trzeciej strofie wiersza Wisławy Szymborskiej są w naszej szkole działania zmierzające do wzbudzenia wśród dzieci poczucia tożsamości narodowej, szacunku do miejsc pamięci i poszanowania symboli narodowych.

5 Realizację edukacji patriotycznej rozpoczynamy już we wrześniu
Realizację edukacji patriotycznej rozpoczynamy już we wrześniu. Na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego oraz gazetkach ściennych prezentowana jest tematyka związana z agresją Niemiec i ZSRR na Polskę.

6 W październiku uczniowie klas starszych wyruszają na rajd pieszy Szlakiem Niepodległości. Jest to piesza wycieczka rozpoczynająca cykl wędrówek do miejsc pamięci w naszej małej ojczyźnie.

7 Miejsce docelowe to Cmentarz Legionistów w Łowczówku
Miejsce docelowe to Cmentarz Legionistów w Łowczówku. Jest to pierwszy etap, który ma na celu przygotowanie do obchodów związanych z Dniem 11 Listopada

8 W listopadzie społeczność szkolna przygotowuje część artystyczną dla środowiska. Wprowadzenie uczniów w świat nieprzemijających wartości niejednokrotnie zakorzenionych w kulturze materialnej i duchowej regionu to kolejny cel naszych działań . Wplatamy więc elementy regionalne do uroczystości o tematyce patriotycznej.

9 Kontynuacją jest udział uczniów i nauczycieli w powiatowych uroczystościach na Cmentarzu Legionistów w Łowczówku.

10 Udział uczniów w akademiach i innych uroczystościach przygotowywanych dla środowiska jest działaniem mającym na celu wdrożenie młodego człowieka do świadomego i czynnego udziału w życiu lokalnej społeczności.

11 Ważnym ogniwem sprzyjającym integralnemu kształtowaniu osobowości i postaw patriotycznych uczniów jest świadomość okazywania szacunku do symboli narodowych. Wypracowywana jest ona przez przyjmowanie ,, godnej” postawy podczas śpiewu państwowego hymnu, obecności państwowej flagi, sztandaru szkoły lub innych biorących udział w uroczystościach, a także zakładanie odświętnego stroju.

12 Kultywowanie świąt, tradycji i obrzędów to również sposób na umiłowanie własnej ojczyzny i narodu oraz okazywanie szacunku swoim przodkom, dlatego dzieci wspólnie z rodzicami przygotowują dla środowiska lokalnego bożonarodzeniowe jasełka.

13 Kolejnym etapem edukacji patriotycznej w naszej szkole jest Święto Konstytucji 3 Maja.

14 „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego (…). Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem” Cytaty z książki Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”

15 Dzień Papieski Patriota to obywatel - człowiek wolny i dumny, ale świadomy swego poczucia przynależności do danego społeczeństwa. Wyrabianie owej dumy i świadomości realizowane jest podczas akademii mających na celu prezentowanie sylwetek sławnych Polaków, ich wkładu w kulturę narodową i naukę.

16 Od zarania dziejów polski patriotyzm jest nierozerwalny z katolickim kościołem, dlatego też religijne akcenty często mają swoje miejsce w scenariuszach szkolnych uroczystości, by móc powtórzyć za Janem Pawłem II, że ,,Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by pokazać następnym wspólne dobro-Ojczyznę.” Dzień Patrona

17 Edukacja patriotyczna jest jednym z działów celowego i świadomego kształtowania osobowości młodego pokolenia . Posiada własną problematykę, która stanowi poczucie przynależności do określonej grupy narodowej, społecznej oraz wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, regionu oraz jego osiągnięć i kultury.

18 Organizując festyny oraz uroczystość rocznicową z okazji 75 cio - lecia istnienia naszej szkoły, mieliśmy na celu podkreślenie patriotyzmu wyrażającego się poczuciem lojalności wobec społeczności, w której się żyje. 75 lecie szkoły Festyn rodzinny

19 Realizując edukację patriotyczną w naszej szkole staramy się, poprzez liczne działania, tak pokierować młodym pokoleniem, aby wyrastało jako osoby, naród i społeczeństwo w dziedziczonej duchowości, kulturze i tradycji, w poszanowaniu istniejących w tym względzie różnic, by poczucie świadomości i tożsamości narodowej zaowocowało pozytywną odpowiedzią na pytanie zawarte w wierszu: „Ojczyzna woła. Jej głos się niesie hen…. Wołanie jest z grobu, z grobu wołanie, Bo prosi jak Łazarz….. o Zmartwychwstanie! Czy próżne czekanie?”


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im.bł. Matki Teresy z Kalkuty w Świebodzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google