Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania osób ze styczności z prątkującymi chorymi na gruźlicę Maria Korzeniewska- Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania osób ze styczności z prątkującymi chorymi na gruźlicę Maria Korzeniewska- Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc."— Zapis prezentacji:

1 Badania osób ze styczności z prątkującymi chorymi na gruźlicę Maria Korzeniewska- Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

2 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku, określająca zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 30 grudnia 2008 r.) Osoby, które miały styczność z chorymi na gruźlicę w okresie prątkowania, podlegają nadzorowi epidemiologicznemu, badaniu klinicznemu, badaniom diagnostycznym, a także w razie potrzeby profilaktycznemu stosowaniu leków

3 Jaki jest cel badania osób z kontaktu 1)Zmniejszenie chorobowości i umieralności z powodu gruźlicy (wykrywanie przypadków gruźlicy w otoczeniu chorego i osób z utajonym zakażeniem prątkiem gruźlicy) 2) Wstrzymanie transmisji zakażenia w społeczności 2050 rok : wykorzenienie gruźlicy (<1 przypadek z dodatnim wynikiem bakterioskopii na milion populacji)

4 Ryzyko zachorowania na gruźlicę po zakażeniu Gruźlica → po 6 tygodniach od zakażenia Gruźlica kiedykolwiek w ciągu życia po zakażeniu w dzieciństwie → ryzyko 10% Największe ryzyko choroby → pierwsze 2 lat od zakażenia 60% zachorowań → pierwszy rok po zakażeniu Eur Respir J.2010,36,925-949; Medycyna Praktyczna 2011, 2(240), 37-49

5 Definicje Gruźlica Objawy kliniczne Badania bakteriologiczne Badanie histologiczne Zjawiska radiologiczne Latentne (utajone) zakażenie M. tuberculosis Dodatni odczyn tuberkulinowy Dodatni wynik IGRA Objawy kliniczne i zmiany radiologiczne nie występują Eur Respir J.2010,36,925-949

6 Organizacja badania osób z kontaktu Ocena ryzyka Wywiady z chorym: ustalenie grona osób z kontaktu Ocena intensywności i czasu narażenia Identyfikacja osób z największym ryzykiem zakażenia i zachorowania po zakażeniu

7 Informacje potrzebne dla oceny zakaźności chorego na gruźlicę  Czy to przypadek gruźlicy płuc?  Jaki jest wynik bakterioskopii plwociny?  Jaki jest wynik posiewu plwociny? (innego materiału z dróg oddechowych)  Czy były jamy w badaniu radiologicznym płuc?  -Czy chory kaszlał? Eur Respir J.2010,36,925-949; Medycyna Praktyczna 2011, 2(240), 37-49

8 Źródło zakażenia: Chorzy na gruźlicę płuc i krtani! chorzy na gruźlicę opłucnej z wysiękiem opłucnowym zasłaniającym płuco chorzy na gruźlicę węzłów chłonnych śródpiersia chorzy na gruźlicę zakażeni HIV z małą liczbą komórek T CD4 we krwi możliwe dodatnie wyniki posiewów plwociny mimo braku wyraźnych zmian miąższowych w rtg Eur Respir J.2010,36,925-949; Medycyna Praktyczna 2011, 2(240), 37-49

9 jeśli ma: w plwocinie, BAL, wydzielinie oskrzelowej prątki kwasooporne (podejrzenie gruźlicy, potwierdzenie gruźlicy → badania molekularne) Kiedy chory powinien być uznany za źródło zakażenia? Eur Respir J.2010,36,925-949; Medycyna Praktyczna 2011, 2(240), 37-49

10 Zakażenie  na wolnej przestrzeni  w czasie krótkotrwałego, przelotnego kontaktu w zamkniętym pomieszczeniu z zasady możliwe ale mało prawdopodobne Eur Respir J.2010,36,925-949; Medycyna Praktyczna 2011, 2(240), 37-49

11 W W czasie pojedynczego kaszlu>prątków > 5- minutowej mowy

12 Określanie czasu zakaźności Chory na gruźlicę płuc z dodatnim wynikiem bakterioskopii plwociny/BAL/popłuczyn żołądkowych↓ od początku kaszlu jama w rtg płuc ↑zakaźności nieobecność kaszlu →zakaźność ≥ 3 mies. przed wykryciem gruźlicy Eur Respir J.2010,36,925-949; Medycyna Praktyczna 2011, 2(240), 37-49

13 Określanie czasu zakaźności dodatnie jedynie posiewy ↓ (plwocina → ujemny wynik bakterioskopii) zakaźność ≥ miesiąc przed rozpoznaniem gruźlicy Eur Respir J.2010,36,925-949; Medycyna Praktyczna 2011, 2(240), 37-49

14 Ocena ryzyka i nadawanie rangi kontaktom Eur Respir J.2010,36,925-949; Medycyna Praktyczna 2011, 2(240), 37-49 Pierwszy krąg (wewnętrzny) bliskie kontakty: 1.domownicy chorego, kontakty intymne 2.osoby, które miały z nim częsty, dłuższy kontakt lub spędzały czas w zamkniętej przestrzeni, takiej jak samochód czy cela więzienna

15 Ocena ryzyka i nadawanie rangi kontaktom Eur Respir J.2010,36,925-949; Medycyna Praktyczna 2011, 2(240), 37-49 c.d. Pierwszy krąg (wewnętrzny) stanowią także: 3 osoby po krótkiej intensywnej ekspozycji twarzą w twarz↓ bronchoskopia, badanie laryngologiczne, resuscytacja, zabiegi dentystyczne, obdukcja (jeśli wymienione zabiegi bez zabezpieczeń oddechowych) taniec, sporty walki

16 Ocena ryzyka i nadawanie rangi kontaktom Drugi krąg (środkowy) Kontakty okolicznościowe osoby często odwiedzające dom, znajomi, krewni koledzy szkolni, z pracy, osoby spędzające razem czas wolny Eur Respir J.2010,36,925- 949; Medycyna Praktyczna 2011, 2(240), 37-49

17 Ocena ryzyka i nadawanie rangi kontaktom Trzeci krąg (zewnętrzny) osoby, które mogły mieć sporadyczny kontakt z chorym otoczenie uczęszczające do tej samej szkoły, klubu sportowego, miejsca pracy Eur Respir J.2010,36,925-949; Medycyna Praktyczna 2011, 2(240), 37-49

18 Ocena ryzyka i nadawanie rangi kontaktom Kiedy uzasadnione badanie kontaktów? styczność z chorym z dodatnim wynikiem bakterioskopii plwociny → najmniej 8 godzin łącznie styczność z chorym z dodatnim wynikiem jedynie posiewu → najmniej 40 godzin łącznie (oprócz sytuacji z krótką, bardzo intensywną ekspozycją) Eur Respir J.2010,36,925-949; Medycyna Praktyczna 2011, 2(240), 37-49

19 Badania w trybie pilnym Osoby najbardziej zagrożone zachorowaniem po zakażeniu ↓  kontakty z objawami gruźlicy,  osoby w stanie immunosupresji  dzieci <5 roku życia optymalny czas badania → w ciągu tygodnia od wykrycia przypadku wskaźnikowego. Eur Respir J.2010,36,925-949; Medycyna Praktyczna 2011, 2(240), 37-49

20 Ranga i kolejność badania osób z kontaktu z chorym z dodatnim wynikiem bakterioskopii plwociny, BAL ‑ u lub popłuczyn żołądkowych priorytet wysoki  Osoby z pierwszego kręgu z ↑ ryzykiem zachorowania na gruźlicę w przypadku zakażenia  Osoby z objawami wskazującymi na gruźlicę  Następnie: pozostałe osoby z kręgu pierwszego i osoby o największym ryzyku zachorowania z kręgu drugiego priorytet średni  pozostałe osoby z drugiego kręgu i osoby o największym ryzyku zachorowania z kręgu trzeciego priorytet niski  pozostałe osoby z kontaktu Eur Respir J.2010,36,925-949; Medycyna Praktyczna 2011, 2(240), 37-49

21 Metody badania osób z bliskiego kontaktu z chorym prątkującym, z dużym ryzykiem zachorowania po zakażeniu Badanie w trybie pilnym (w ciągu tygodnia od wykrycia przypadku): dzieci < 5 lat, osoby w immunosupresji Badanie kliniczne (czy są objawy gruźlicy) Próba tuberkulinowa/IGRA Rtg płuc Chemioprofilaktyka po wykluczeniu aktywnej gruźlicy bez względu na wynik testu immunologicznego Eur Respir J.2010,36,925-949; Med. Prakt. Pediatria 2013, 3 (wyd.spec.), 49-59,72.

22 Termin i metody badania dzieci i innych osób wysokiego ryzyka z bliskiego kontaktu z chorym prątkującym Postępowanie po 8 tyg. Dzieci <6. miesiąca życia, zakażeni HIV, inne stany ciężkiej immunosupresji  drugi RTG płuc  Wykluczenie aktywnej gruźlicy → kontynuacja leczenia profilaktycznego (także jeśli wynik testu IGRA/próby tuberkulinowej pozostaje ujemny) Dzieci > 6 mies. <5 lat  RTG płuc, badanie kliniczne (bez objawów gruźlicy)  leczenie profilaktyczne może być wstrzymane, jeżeli wynik drugiej próby tuberkulinowej/IGRA ujemny  Pozostali – RTG → jeśli OT/IGRA dodatnie lub objawy TB Eur Respir J.2010,36,925-949; Med. Prakt. Pediatria 2013, 3 (wyd.spec.), 49-59,72

23 Dzieci do 16 roku życia → optymalnie dwukrotnie- w ciągu tygodnia i po 8 tygodniach od ostatniego kontaktu (jeśli pierwszy wynik ujemny) ↓ Badanie lekarskie → próba tuberkulinowa/IGRA jeśli dodatnie- rtg. płuc Wykluczenie aktywnej gruźlicy → chemioprofilaktyka

24 Osoby z kontaktu > 16 roku życia: Badanie tylko raz → po 8 tygodniach od ostatniego kontaktu Próba tuberkulinowa/IGR → jeśli wynik dodatni → rtg płuc > 35 lat- ↑ objawów niepożądanych izoniazydu (chemioprofilktyka do rozważenia) Eur Respir J.2010,36,925-949; Med. Prakt. Pediatria 2013, 3 (wyd.spec.), 49-59,72; Pneumonol Alergol Pol.2013,81(4),323-379

25 Osoby z bliskiego kontaktu z chorymi na gruźlicę płuc z ujemnym wynikiem bakterioskopii (także opłucnej, węzłów chłonnych klatki piersiowej) badanie tylko raz - po 8 tygodniach Pneumonol Alergol Pol. 2013,81(4),323-379

26 Badanie kontaktów w szkole: Działania niezwłocznie po informacji o zachorowaniu W przypadku chorego ucznia → badanie uczniów z tej samej klasy, innych dzieci z kontaktu → chór, wyjazdy szkolne, koła naukowe W przypadku nauczyciela → inni nauczyciele, uczniowie, którzy mieli z nim lekcje, W przypadku innych zatrudnionych → osoby, które miały z nimi kontakt W przypadku kierowcy autobusu szkolnego → dzieci, które z nim regularnie jeździły (Med. Prakt. Pediatria 2013, 3 (wyd.spec.), 49-59,72)

27 Wykrycie zakażenia prątkiem gruźlicy u dziecka < 5 lat lub przypadku gruźlicy pierwotnej Poszukiwanie źródła zakażenia (przypadek wskaźnikowy) rodzina szkoła, przedszkole, dom dziecka Pneumonol. Alergol. Pol. 2013, 81(4), 323-379

28 Gruźlica i podróże samolotem Badanie kontaktów jest uzasadnione, jeśli 1.w samolocie podróżował chory z dodatnimi rozmazami plwociny 2.lot trwał powyżej 8 godzin i 3.od wydarzenia nie upłynęły trzy miesiące. zaleca się → badanie pasażerów siedzących w tym samym rzędzie co chory, w dwóch rzędach za i w dwóch przed nim oraz załogi z kabiny pasażerskiej. Chory na gruźlicę może podróżować samolotem, jeśli nie jest już źródłem zakażenia. Eur Respir J.2010,36,925-949; Medycyna Praktyczna 2011, 2(240), 37- 49

29 Przypadek gruźlicy z dodatnim wynikiem bakterioskopii wśród chorych w szpita lu Jeśli bliski kontakt, chory w immunosupresji- jak inne bliskie kontakty Inni (≥8 godzin) - powiadomienie o objawach gruźlicy, informacja dla lekarza rodzinnego NICE clinical guideline

30 Jak wykryć obecność specyficznej odpowiedzi immunologicznej czyli utajone zakażenie prątkiem gruźlicy Dostępne metody 1.Próba tuberkulinowa 2.Testy ex vivo → pomiar interferonu-γ wydzielanego przez komórki jednojądrzaste w odpowiedzi na antygeny ESAT-6 i CFP-10, wytwarzane przez prątki gruźlicy (interferon- γ released assey- IGRA)

31 Kłopoty z próbą tuberkulinową PPD→ mieszanka > 200 białek wydzielanych przez M. tuberculosis podczas wzrostu w hodowli Ograniczenia operacyjne → prawidłowe wykonanie i odczytanie PT→ wyszkolony personel (b. tania!) Ograniczenia biologiczne  wszystkie prątki są spokrewnione genetycznie → fałszywie dodatni wynik u szczepionych BCG; także u narażonych na prątki niegruźlicze  zaburzenia odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego (leki immunosupresyjne, HIV) → ujemny wynik PT może być fałszywie ujemny Semin Respir Crit Care Med. 2013,34,60-66

32 Główna wada próby tuberkulinowej Niemożność wiarygodnego odróżnienia osób zakażonych prątkiem gruźlicy od osób z odpowiedzią immunologiczną powstałą w wyniku szczepienia BCGekspozycji na prątki środowiskowe Nigdy nie wiadomo, czy dodatni wynik próby jest naprawdę dodatni! Pneumonol Alergol Pol.2013,81(4),323-379

33 Testy IGRA  Co najmniej tak czułe jak próba tuberkulinowa  Bardziej swoiste niż próba tuberkulinowa Użyteczność wykrywanie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy u osób szczepionych BCG szczególnie tych, które były szczepione po okresie niemowlęctwa lub wielokrotnie rewakcynowane 1.QuantiFERON- TB Gold 1a. QFT-Gold-in Tube 2. T- SPOT.TB assay Pneumonol Alergol Pol.2013,81(4),323-379

34 „ T-cell interferon-  release assays“ Ruhwald M., Sester M.,ERS AC 2010 ELISPOT Assay T-SPOT.TB Cytometria przepywowa Indukcja cytokin ELISA QuantiFERON PPD ESAT-6/CFP-10/TB7.7 Ujemna kontrola, dodatnia kontrolaPHA 8h 24h ≥1ml 8-10ml3ml Indukcja cytokin Punkt (spot)- pobudzona komórka T

35 Interpretacja próby tuberkulinowej u osób z kontaktu- kryteria wyniku dodatniego Eur Respir J.2010,36,925-949; Med. Prakt. Pediatria 2013, 3 (wyd.spec.), 49-59,72 Kryteria dodatniego wyniku OT (średnica) Kogo dotyczy Bliski kontakt ≥ 15 mmosoby bez zaburzeń odporności, szczepione BCG > 12 mż ≥ 10 mmosoby bez zaburzeń odporności, nieszczepione BCG lub szczepione < 12 mż ≥ 5 mmOsoby z czynnikami ryzyka zachorowania na gruźlicę z wyłączeniem HIV i innych stanów dużej immunosupresji, bez względu na szczepienie BCG (tu dzieci < 5 lat) Dalszy kontakt ≥ 15 mmosoby bez zaburzeń odporności, nieszczepione BCG lub szczepione 12 mż zaleca się IGRA ≥ 10 mm Osoby z czynnikami ryzyka zachorowania na gruźlicę z wyłączeniem HIV i innych stanów dużej immunosupresji, bez względu na szczepienie BCG (tu dzieci < 5 lat)

36 Leczenie utajonego zakażenia M. tuberculosis Sposób leczeniaSkuteczność% ciężkich obj.ubocznych 12 mies. izoniazyd (12H)93%/75%1-5% 9 mies. izoniazyd (9H)~90%1-5% 6 mies. izoniazyd (6H)69%/65%1-5% 4 mies. ryfampicyna (4R)Nieznana (> 3HR)1-2% 3 mies. izoniazyd + ryfampicyna (3HR) Równa 6H1-5% Indian J Med. Res. 2011,133,257-266 ↑ 35 r.ż

37 Postępowanie zamienne do leczenia profilaktycznego u osób z kontaktu „ informuj i udziel porady”  Zaznajomienie osób z kontaktu z objawami gruźlicy →badanie lekarskie w przypadku ich wystąpienia  Badania radiologiczne przez 2 lata corocznie lub nawet 2 razy w ciągu roku (?)  Planowane leczenie immunosupresyjne (np. antagonistą TNF) →osoby z kontaktu powinny informować lekarza o fakcie, że mogą być zakażone M. tuberculosi s Eur Respir J.2010,36,925-949; Medycyna Praktyczna 2011, 2(240), 37-49

38 Informacje dla społeczności ws. badania osób ze styczności z chorym na gruźlicę  Badanie kontaktów nie jest medyczną sytuacją nagłą → wbrew opinii rodziców, prasy itd  Ważna właściwa informacja i uspokajanie  W szczególnie trudnych sytuacjach ( gruźlica w szkole, przedszkolu) → zalecany przekaz dla prasy


Pobierz ppt "Badania osób ze styczności z prątkującymi chorymi na gruźlicę Maria Korzeniewska- Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google