Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945 realizowany ze środków Wspólnot Europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945 realizowany ze środków Wspólnot Europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych."— Zapis prezentacji:

1 Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945 realizowany ze środków Wspólnot Europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie, na etapie wstępnego kształcenia zawodowego wymogiem europejskiego rynku pracy Realizacja 01.02. 2013-31.01.2014

2 Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945 Lp TYTUŁ ILLUT Berlin Brandenburg DEULA Nienburg DEULA Hildesheim Liczba uczestnikó w Wartość projektu 1 Produkcja i wykorzystanie biopaliw jako warunek europejskiej gospodarki energetycznej PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140107 20 osób 05-18.10. 2008 20 29 700,00 2 Organizacja i prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 20 osób 31.05- 13.06.2009 20 29 700,00 3 Prowadzenie usług dla gospodarstw rolniczych szansą na podjęcie działalności gospodarczej PL/09/LLP-LdV/VETPRO/140240 20 osób 11.10-24.10. 2009 20 osób 08.11-21.11. 2009 20 osób 22.11-06.12. 2009 60 102 300,00 4 Przetwórstwo odpadów organicznych szansą na zatrudnienie absolwentów szkół rolniczych PL/09/LLP-LdV/VETPRO/140465 20 osób 30.05-12.06. 2010 20 osób 01.08-14.08. 2010 20 osób 26.09-09.10.2010 60 102 300,00 5 Odnawialne źródła energii - pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie szansą na redukcję emisji substancji toksycznych 2011-1-PL1-LEO03-19165 20 osób 18.09-01.10. 2011 20 osób 06.11-19.11. 2011 20 osób 09.10-22.10.2011 60 99 780.00 6 Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju 2011-1-PL1-LEO03-19284 20 osób 20.05.- 02.06.2012 20 osób 19.08-01.09. 2012 20 osób 30.09-13.10.2012 60 99 780.00 7 Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie na etapie wstępnego kształcenia zawodowego wymogiem europejskiego rynku pracy. 2012-1-PL1-LEO03-27945 20 osób 19.05.-01.06. 2013 20 osób 18.08-31.08. 2013 20 osób 29.09-12.10. 2013 60 95 100,00 8 Ograniczanie zawartości substancji szkodliwych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w Unii Europejskiej 2013-1-PL1-LEO03-37040 20 osób 01.06.-14.06. 2014 20 osób 17.08-30.08. 2014 20 osób 28.09-11.10. 2014 60 95 100,00 RAZEM140 120400 653 760,00 EURO

3 Główne cele projektu to: poznanie nowych możliwości kształtowania postaw uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu zmodyfikowanie postaw i przekonań w zakresie stosowania przepisów bhp w miejscu pracy określić metody skutecznego kształtowania nawyków stosowania zasad BHP wśród uczniów

4 ◦ Funkcjonowanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech, z uwzględnieniem kształcenia rolników i pracowników sektora rolniczego. ◦ Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac w produkcji zwierzęcej. ◦ Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania podczas prac w produkcji roślinnej. ◦ Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych i w produkcji ogrodniczej. ◦ Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac warsztatowych, obsługi pojazdów i maszyn. ◦ Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac transportowych. Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac w zakładach gastronomicznych i przetwórstwa artykułów spożywczych Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945

5 19.05. do 01.06. 2013 – seminarium – wymiana doświadczeń w ILLUT Berlin – Brandenburg 18.08 do 31.08.2013 – seminarium – wymiana doświadczeń w DEULA Nienburg 29.09. do 12.10.2013 – seminarium – wymiana doświadczeń w DEULA Hildesheim Przed wyjazdem każdej grupy musiało nastąpić zawarcie umów, porozumień o programie wymiany z partnerem zagranicznym. W trakcie każdej wymiany doświadczeń odbyła się wizyta kontrolno-monitorująca jej przebieg. W trakcie każdej wymiany doświadczeń odbyła się wizyta kontrolno-monitorująca jej przebieg. 31.01.2014 – zakończenie projektu 01.04.2014 – złożenie raportu końcowego Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945

6 Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft Umwelt und Technik Berlin –Brandenburg e.V. Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945 19.05. do 01.06. 2013

7 ILLUT Berlin Brandenburg Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945

8 ILLUT Berlin Brandenburg Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945

9 Po rozdaniu certyfikatów w Paulinenaue Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945

10 W centrum kształcenia zawodowego Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945

11 W centrum kształcenia zawodowego we Frisack

12 Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945 Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy

13 German academy of agricultural technology Deutsche Lehranstalt für Agrartechnik www.DEULA-Nienburg.de Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945

14 18.08. do 31.08.2013

15 Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945 Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy

16 Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945 29.09 do 12.10.2013

17 Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945 DEULA Hildesheim

18 Projekt nr 2011-1-PL1-LEO03-19284

19 Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945 Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy

20 Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945 Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy

21 Pakiet edukacyjny Efekt materialny projektu składa się z następujących elementów: Program zajęć dodatkowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie. Materiały informacyjne dotyczące Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie. Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945

22

23 Zaświadczenie i EUROPASS MOBILITY Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945

24 Zaświadczenie od PARTNERA NIEMIECKIEGO Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945

25 Zapraszamy do udziału w kolejnym projekcie finansowanym ze środków UE w Programie LdV Dziękuję za uwagę Marek Rudziński KCER w Brwinowie Ograniczanie zawartości substancji szkodliwych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w Unii Europejskiej 2013-1-PL1-LEO03-37040 20 osób 01.06.-14.06. 2014 20 osób 17.08-30.08. 2014 20 osób 28.09-11.10. 2014


Pobierz ppt "Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945 realizowany ze środków Wspólnot Europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google