Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945 realizowany ze środków Wspólnot Europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945 realizowany ze środków Wspólnot Europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych."— Zapis prezentacji:

1 Projekt nr PL1-LEO realizowany ze środków Wspólnot Europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie, na etapie wstępnego kształcenia zawodowego wymogiem europejskiego rynku pracy Realizacja

2 Projekt nr PL1-LEO Lp TYTUŁ ILLUT Berlin Brandenburg DEULA Nienburg DEULA Hildesheim Liczba uczestnikó w Wartość projektu 1 Produkcja i wykorzystanie biopaliw jako warunek europejskiej gospodarki energetycznej PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ osób ,00 2 Organizacja i prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ osób ,00 3 Prowadzenie usług dla gospodarstw rolniczych szansą na podjęcie działalności gospodarczej PL/09/LLP-LdV/VETPRO/ osób osób osób ,00 4 Przetwórstwo odpadów organicznych szansą na zatrudnienie absolwentów szkół rolniczych PL/09/LLP-LdV/VETPRO/ osób osób osób ,00 5 Odnawialne źródła energii - pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie szansą na redukcję emisji substancji toksycznych PL1-LEO osób osób osób Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju PL1-LEO osób osób osób Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie na etapie wstępnego kształcenia zawodowego wymogiem europejskiego rynku pracy PL1-LEO osób osób osób ,00 8 Ograniczanie zawartości substancji szkodliwych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w Unii Europejskiej PL1-LEO osób osób osób ,00 RAZEM ,00 EURO

3 Główne cele projektu to: poznanie nowych możliwości kształtowania postaw uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu zmodyfikowanie postaw i przekonań w zakresie stosowania przepisów bhp w miejscu pracy określić metody skutecznego kształtowania nawyków stosowania zasad BHP wśród uczniów

4 ◦ Funkcjonowanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech, z uwzględnieniem kształcenia rolników i pracowników sektora rolniczego. ◦ Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac w produkcji zwierzęcej. ◦ Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania podczas prac w produkcji roślinnej. ◦ Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych i w produkcji ogrodniczej. ◦ Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac warsztatowych, obsługi pojazdów i maszyn. ◦ Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac transportowych. Zagrożenia dla pracowników i środowiska podczas wykonywania prac w zakładach gastronomicznych i przetwórstwa artykułów spożywczych Projekt nr PL1-LEO

5 do – seminarium – wymiana doświadczeń w ILLUT Berlin – Brandenburg do – seminarium – wymiana doświadczeń w DEULA Nienburg do – seminarium – wymiana doświadczeń w DEULA Hildesheim Przed wyjazdem każdej grupy musiało nastąpić zawarcie umów, porozumień o programie wymiany z partnerem zagranicznym. W trakcie każdej wymiany doświadczeń odbyła się wizyta kontrolno-monitorująca jej przebieg. W trakcie każdej wymiany doświadczeń odbyła się wizyta kontrolno-monitorująca jej przebieg – zakończenie projektu – złożenie raportu końcowego Projekt nr PL1-LEO

6 Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft Umwelt und Technik Berlin –Brandenburg e.V. Projekt nr PL1-LEO do

7 ILLUT Berlin Brandenburg Projekt nr PL1-LEO

8 ILLUT Berlin Brandenburg Projekt nr PL1-LEO

9 Po rozdaniu certyfikatów w Paulinenaue Projekt nr PL1-LEO

10 W centrum kształcenia zawodowego Projekt nr PL1-LEO

11 W centrum kształcenia zawodowego we Frisack

12 Projekt nr PL1-LEO Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy

13 German academy of agricultural technology Deutsche Lehranstalt für Agrartechnik Projekt nr PL1-LEO

14 do

15 Projekt nr PL1-LEO Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy

16 Projekt nr PL1-LEO do

17 Projekt nr PL1-LEO DEULA Hildesheim

18 Projekt nr PL1-LEO

19 Projekt nr PL1-LEO Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy

20 Projekt nr PL1-LEO Poznawanie zagrożeń na różnych stanowiskach pracy

21 Pakiet edukacyjny Efekt materialny projektu składa się z następujących elementów: Program zajęć dodatkowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie. Materiały informacyjne dotyczące Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie. Projekt nr PL1-LEO

22

23 Zaświadczenie i EUROPASS MOBILITY Projekt nr PL1-LEO

24 Zaświadczenie od PARTNERA NIEMIECKIEGO Projekt nr PL1-LEO

25 Zapraszamy do udziału w kolejnym projekcie finansowanym ze środków UE w Programie LdV Dziękuję za uwagę Marek Rudziński KCER w Brwinowie Ograniczanie zawartości substancji szkodliwych w żywności ważnym problemem dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w Unii Europejskiej PL1-LEO osób osób osób


Pobierz ppt "Projekt nr 2012-1-PL1-LEO03-27945 realizowany ze środków Wspólnot Europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google