Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” 27 maja 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” 27 maja 2014."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
27 maja 2014

2 DANE STATYSTYCZNE Liczba członków LGD wg stanu na dzień 26 maja , w tym: 167 osób fizycznych (w tym 6 prowadzących działalność gospodarczą), 11 samorządów gminnych, 3 nadleśnictwa 10 Stowarzyszeń, 3 Parafie.

3

4 ORGANY LGD ORGANY STATUTOWE: - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW,
- ZARZĄD: 23 osoby, - RADA: 22 osoby, - KOMISJA REWIZYJNA: 5 osób ORGANY POMOCNICZE: - KOMISJA GRANTOWA DS. WYBORU WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE (6 przedstawicieli mediów, biznesu, darczyńców) - GRUPY STERUJACE PROJEKTÓW TEMATYCZNYCH

5 ZARZĄD LGD Statystyka: - 8 posiedzeń Zarządu,
- Podjęto 22 uchwały, zajęto 6 stanowisk, średnia frekwencja: 68,48 %. Najwyższa frekwencja – Gmina Lubomino, Bisztynek Najniższa Frekwencja – Gmina Dobre Miasto Gmina Górowo Iławeckie Najważniejsze podjęte uchwały: w sprawie zmiany siedziby biura LGD, w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju, w sprawie monitorowania procesu oceny wniosków przez Samorząd Województwa, w sprawie przyjęcia / odwołania członków, w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem biura

6 RADA LGD Statystyka: 10 posiedzeń, 80 uchwał,
średnia frekwencja: 88,64% Najwyższa frekwencja – Gmina Dobre Miasto, Gmina Bisztynek Najniższa Frekwencja - Gmina Kiwity, Orneta Uchwały podjęto w sprawach: oceny wniosków złożonych na wdrażanie LSR, wyboru operacji do finansowania

7 KOMISJA REWIZYJNA Statystyka: - 1 posiedzenie , - 2 uchwały,
frekwencja: 80 % Podjęte uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu za 2012 rok

8 LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OŚ IV PROW

9 WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
BUDŻET PODSTAWOWY NA WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD: ,00 złotych DODATKOWE ŚRODKI: złotych BUDŻET LSR W PODZIALE NA DZIAŁANIA: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ – 1 893 525,00zł TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW– ,00 zł MAŁE PROJEKTY– ,00 zł ODNOWA I ROZWÓJ WSI– ,00 zł

10 WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY ,00 zł FUNKCJONOWANIE LGD, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA – zł (w tym koszty bieżące zł tj. 59% budżetu)

11 NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNKCJONOWANIA LGD w 2013 roku

12 Funkcjonowanie biura LGD, prowadzenie działań informacyjnych przez własną stronę internetową,
Wydawanie własnego miesięcznika „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”, Organizacja szkoleń dla pracowników, Prowadzenie spotkań informacyjno – szkoleniowych w Gminach członkowskich: działania konkursowe na wdrażanie LSR Prowadzenie szkoleń dla Liderów Wiejskich, Ewaluacja LSR i konsultacje społeczne aktualizacji LSR Organizacja Forum Aktywności Wiejskiej w Ornecie

13 Organizacja cyklicznej imprezy: SMAKI WARMII (5 edycja)
Organizacja Forum Aktywności Wiejskiej w Ornecie Działalność wydawnicza, Organizacja Forum Organizacji Pozarządowych

14 DZIEDZICTWO KULINARNE

15 Udział w wydarzeniach targowych 2013:
– Jarmark Bożonarodzeniowy w Kamionce k. Nidzicy – udział w Targach Turystyczno – Ekologicznych w Karlskronie

16 W ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
PROJEKTY WSPÓŁPRACY W ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

17 MIĘDZYNARODOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY
Transgraniczna Przedsiębiorczość BLEKINGE / WARMIA - MAZURY

18 REALIZACJA 06/2011 DO 09/2013 polski budżet 345 674,85

19 REALIZATORZY PROJEKTU
LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” LAG BLEKINGE REZULTATY PROJEKTU: - nowe firmy Nowe produkty turystyczne, Międzynarodowa wymiana handlowa podniesienie standardów polskich i szwedzkich ofert turystycznych

20 WARMIŃSKO – MAZURSKIE WSIE TEMATYCZNE
Projekt Partnerski: LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” LGD „POŁUDNIOWA WARMIA” BUDŻET: ,76 złotych Realizacja: do końca 2014 roku

21 DUŻE TARGI MAŁYCH PROJEKTÓW
Projekt Partnerski 8 Lokalnych Grup Działania: „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”, "POŁUDNIOWA WARMIA" „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”, „LIDER W EGO" „RAZEM SILNIEJSI”, ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI "BARCJA”, ZIEMIA LUBAWSKA BUDŻET PROJEKTU: ,03 PLN WYDARZENIA WIODĄCE: KAMIONKA / MARÓZ 15 – 16 maja 2014

22

23 Lider projektu: LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
Partner projektu: Powiat Bartoszycki Obszar realizacji projektu: Powiat bartoszycki Powiat lidzbarski Powiat kętrzyński Czas realizacji projektu: luty 2013 – maj 2015

24 W ramach projektu „Z pomysłem po dotację”, w ramach którego osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo ubiegają się o dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w roku 2013 przyjęto 153 formularze zgłoszeniowe do projektu. Spośród 93 uczestników projektu, których wnioski o dotacje były pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, doradcy zawodowi, psychologowie i doradcy biznesowi wyłonili 72 – osobową grupę uczestników projektu. Grupa ta wzięła udział w 5 – dniowych szkoleniach, podczas których poznawała zasady funkcjonowania jednoosobowych działalności gospodarczych, podstawowe akty prawne, zasady planowania biznesowego oraz księgowości. Liczba osób, które rozpoczęły aktywność gospodarczą dzięki jednorazowej dotacji inwestycyjnej : 57. Średnia wartość dotacji: ok. 35 tys. złotych Dodatkowe wsparcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą: - wsparcie pomostowe przez okres 6 lub 12 miesięcy, - bezpłatne doradztwo specjalistyczne.

25 PROJEKTY WSPARCIA MIESZKAŃCÓW UKRAINY
Finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej

26 MIASTU KOSTOPOL WSPÓŁCZESNE OŚWIETLENIE
projekt zrealizowany w 2012 i roku: wartość zadania: złotych, dotacja MSZ: złotych Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia publicznego: wymieniono 400 lamp na funkcjonujących słupach oświetleniowych, postawiono około 80 nowych słupów oświetleniowych (technologia LED) i 2 punkty oświetleniowe zasilane energią słoneczną, SŁONECZKO DZIECIOM – PILOTAŻOWY PROGRAM WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W OBIEKTACH EDUKACJI PUBLICZNEJ Realizacja projektu 2014, wartość zadania: ,26 złotych, dotacja MSZ: złotych RAZEM WSPARCIE ZADAŃ REALZIOWANYCH NA UKRAINIE PRZEZ MSZ: złotych

27 JESTEŚMY OŚRODKIEM DZIAŁAJ LOKALNIE Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności

28 Program realizowany przez
Jako organizacja grantowa przyznaliśmy w latach 44 mikrogranty na ciekawe inicjatywy społeczne, na kwotę złotych (w tym 55 tys. z dotacji PAFW) Kolejnych 55 tysięcy czeka na rozdanie w maju 2014 roku. TO NASZ WŁASNY PROGRAM GRANTOWY!!!

29 DZIAŁAJ LOKALNIE KORZYŚCI PRZYNALEZNOŚCI DO PROGRAMU:
Udział w wielu działaniach dostępnych wyłącznie dla Ośrodków działaj Lokalnie: - finansowanie konkursu „Opowiedz…” - finansowanie kampanii 1% - finansowanie działania LOKALNE PARTNERSTWA PAFW - udział w projektach pilotażowych – innowacyjnych w skali kraju – np Pilotażowy program regrantingu – projekt zrealizowany w Partnerstwie z Powiatem Bartoszyckim

30 NASZE DZIAŁAJ LOKALNIE
Wspólnie ze wszystkimi Ośrodkami Działaj Lokalnie założyliśmy Związek Stowarzyszeń FORUM WARMIA MAZURY LOKALNIE Pozyskaliśmy prawie 1,2 mln złotych na konkurs mikrograntów dla ciekawych inicjatyw z województwa warmińsko - mazurskiego

31 FUNDUSZE, KTÓRE POZYSKUJEMY

32 PROW: wdrażanie LSR – 15 447 540 zł
PROW: wdrażanie Projektów Współpracy – zł PROW: Funkcjonowanie LGD zł RPO: złotych PO KL: złotych MSZ: złotych FIO: złotych DZIAŁAJ LOKALNIE: złotych REGRANTING: złotych Darowizny, inne wpływy: Razem w latach 2010 – 2014 ze środków PROW: ,00 zł Pozostałe źródła finansowania: zł

33 JESTEŚMY NAGRADZANI

34 ZA SKUTECZNĄ REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
na realizację dodatkowego zadania

35 ZA REALIZACJĘ MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓLPRACY
TALLIN 2013 Główna nagroda w międzynarodowym konkursie za najlepszy transnarodowy projekt współpracy nordycko - bałtyckiej w kategorii rozwój lokalny Dla LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” i „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”

36

37 ZA DZIAŁALNOŚĆ Tytuł NAJLEPSZYM Z NAJLEPSZYCH w kategorii rozwój społeczno – gospodarczy przyznany dwóm Lokalnym Grupom Działania LGD „Warmiński Zakątek” i LGD „Brama Mazurskiej Krainy” przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego 4 kwietnia 2014 roku

38

39

40 NASI PARTNERZY LGD TYGIEL DOLINY BUGU (podlaskie), Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (Warmińsko – Mazursko – Podlaski Klaster Kultur i Smaków) LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” LAG HASETAL – NIEMCY STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNO – SPORTOWE „PIELGRZYM” – KOSTOPOL - UKRAINA MIASTO KOSTOPOL - UKRAINA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ JURBARKAS – LITWA Partner Projektowy LEADER BLEKINGE – SZWECJA

41 PARTNERSTWO PROJEKTOWE
Stowarzyszenie CENTRUM ROZWOJU EKONOMICZNEGO Pasłęka Partnerstwo w realizacji 2 programów mikropożyczek na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej 2014 – 2015

42 Przynależność do innych organizacji
Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna Związek Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie

43 ZAŁOGA LGD – NASZ SUKCES

44 PRACUJEMY W NOWEJ SIEDZIBIE

45

46 MAMY MARZENIE

47

48 e-mail: malgorzata.ofierska@warminskizakatek.com.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MAŁGORZATA OFIERSKA Tel /


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” 27 maja 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google