Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rotary Foundation – od 1 lipca 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rotary Foundation – od 1 lipca 2013"— Zapis prezentacji:

1 Rotary Foundation – od 1 lipca 2013
Marian Jerzy Korczyński AARFC – assistant of the Rotary Foundation Coordinator zone 16 DRFC – District Rotary Foundation Chair D-2230 Club Rotary Foundation Committee Chair (RC Lodz, Poland) Łódź 5 października 2013

2 TRF (The Rotary Foundation) = ORF (Our Rotary Foundation)
…Rotarianie Sami Rotarianie założyli tę fundację w 1917 roku, Sami ją kształtujemy, Dokonujemy dobrowolnych wpłat na rzecz fundacji, Mamy 3 letni system „SHARE” – gromadzenia i współdzielenia zgromadzonych funduszy, Mamy programy, procedury i finanse wspierające kluby w realizacji ich celów statutowych.

3 The Rotary Foundation Siła sprawcza RI w zakresie programów edukacyjnych i humanitarnych Rotary. Dzięki mechanizmom fundacji realizujemy nasze cele rotariańskie, których realizacja bez fundacji byłaby dużo trudniejsza, wręcz niemożliwa. Arch C. Klumph, president of Rotary International and founder of The Rotary Foundation

4 Obecne motto: „Doing Good in the World”
…umożliwiać Rotarianom rozwijanie ogólnoświatowego porozumienia, dobrej woli i pokoju poprzez poprawę stanu zdrowia, wspieranie edukacji oraz łagodzenie ubóstwa

5 Dzięki Fundacji Realizujemy program POLIO – od 1985,
Stypendia na poziomie akademickim, ambasadorskie ponad 80 osób, Peace Study and Conflict Resolusion – 3 osoby, GSE – Wymienne Grupy Studyjne (w ciągu 20 lat ponad 140 uczestników z Polski, Białorusi i Ukrainy, Zrealizowaliśmy 517 grantów humanitarnych na sumę US$ ,75, Przyjmowaliśmy i wysyłaliśmy grupy wolontariuszy, Wysyłaliśmy dzieci na leczenie i rehabilitacje, Lekarze z innych dystryktów wspomagali pracę służby zdrowia służąc wiedzą, dokonując operacji Organizowaliśmy warsztaty artystyczne

6 W roku nasze wpłaty w skali światowej osiągnęły sumę US$ 115 mln Czyli prawie US$ 100 od każdego rotarianina.

7 Tak wiele sukcesów dotychczas i teraz kolej na dalsze - temu ma służyć NOWA WIZJA FUNDACJI, która od 1 lipca 2013 została wdrożona we wszystkich dystryktach

8 Założenia Nowej Wizji Fundacji to czynić jeszcze więcej, osiągać jeszcze większe efekty, działać szybciej i efektywniej uprościć procedury i zyskać szersze uznanie społeczne

9 Co nastąpiło Uproszczenie grantów (obliczenia proporcji w programie),
Pomoc przy pisaniu GG z RI (Steve Townsend Procedura wypełniania poprez INTERNET – jedna baza wspólna dla dystryktu na poziomie RI , Stały dostęp do tej bazy, Łatwość wpisywania i dopisywania oraz autoryzacji DDF i potwierdzenia kwalifikacji klubu, Pozyskanie partnerów od realizacji celów (np. polio).

10 Rotary International określiło 6 szczególnych obszarów zainteresowań, pokrywających większość dotychczasowych aktywności Rotarian, bym na nich skoncentrować swoje wysiłki.

11 Dobra wola i pokój Zdrowie Edukacja Łagodzenie ubóstwa
1. Pokój oraz zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie Dobra wola i pokój 2. Zapobieganie i leczenie chorób 3. Woda i dostęp do kanalizacji Zdrowie 4. Zdrowie matki i dziecka 5. Edukacja podstawowa i alfabetyzacja Edukacja 6. Rozwój gospodarczy i społeczny Łagodzenie ubóstwa

12 Typy Grantów (3 rodzaje)
Granty Dystryktów – granty klubów z dofinansowaniem z DDF. Granty Globalne – ze środków klubów, dystryktów w tym DDF oraz istotnym dofinansowaniem z TRF z WF Granty Pakietowe - WF Aby uprościć proces realizacji grantów, nowy model obejmuje tylko trzy typy grantów i ich dofinansowanie: Granty Globalne, pakietowe i Dystryktalne

13 Granty Dystryktalne - klubów
Działania edukacyjne i humanitarne zgodne z misją RF Przyznawana corocznie jako realizacja bloku grantów zgłoszonych przez kluby Mniejsze działania i projekty lokalne lub międzynarodowe Dofinansowanie do grantów klubowych ze strony Dystryktu dotyczą tych grantów, które dotyczą ogólnej misji Rotary Foundation, niekoniecznie muszą być ograniczone do sześciu obszarów zainteresowań, gama wyboru zależy od klubów i dystryktów. Dystrykt może ubiegać się corocznie o jedna dotację - "Block Grant" z klubów i dystryktu - aż do 50% swoich dostępnych środków DDF przeznaczonych na dany rok rotariański - Dystrykt występuje po po zebraniu wniosków od swoich klubów. Dystrykt rozdysponowuje środki finansowe do swoich klubów oraz nadzoruje i raportuje jak wszystkie fundusze były wykorzystane. RF jako taka wymaga bardzo minimalnej sprawozdawczości, dzięki wcześniejszemu planowaniu i składaniu wniosków o dotacje dla kluby i dystryktów z wyprzedzeniem. Umożliwia to Dystryktowi szybkie rozliczenie się z RF of RI Dotacje Dystryktu mają wspierać mniejsze działania i projekty na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.

14 Granty Globalne • Projekty długoterminowe • Większej wartości • Przynoszące trwałe i wymierne efekty • Zgodność z obszarami zainteresowań (6 obszarów) • Dofinansowanie z Funduszu Światowego (WF World Fund) Granty globalne obsługują projekty długoterminowe i działania, które są trwałe i wymierne, a odnoszą się do celów zakresie chociaż jednym z 6 obszarów zainteresowania. W celu wsparcia tych celów, granty globalne zapewniają większe dofinansowania dla projektów i działań o minimalnej dotacji z Funduszu Światowego dolarów, w wyniku czego całkowity koszt projektu to US dolarów i więcej. Kluby i dystrykty mogą współpracować ze sobą w celu opracowania projektów, które obejmują działalność humanitarną, stypendia i / lub zawodowych zespołów szkoleniowych, o ile działania dotyczą obszarów zainteresowań.

15 Granty Pakietowe • Realizowane z partnerami strategicznymi Rotary • Planowane przez rotarian • Zachęcaj zaangażowanie mniejszych klubów • Bez kosztów ze strony klubów Ostatni rodzaj dotacji w ramach Future Vision jto Granty Pakietowe, które opierają się na tradycji współpracy Rotary z partnerem z innymi organizacjami, korzystając również z ich zasobów i wiedzy fachowej, aby osiągnąć wspólnie większe rezultaty. Granty pakietowe są planowane i realizowane przez rotarian. Granty pakietowe są w całości finansowane przez Fundusz Światowy i partnerów strategicznych, a więc nie wymagają zaangażowania finansowego od klubów Dlatego stanowią one drogę dla mniejszych klubów z ograniczonymi zasobami, do angażowania się w Fundacji.

16 Partnerzy strategiczni
Fundacja rozwija Granty pakietowe z jej wybranymi partnerami strategicznymi. Dotychczas podczas pilotażu, utworzyliśmy strategiczne partnerstwo z: Aga Khan University Oiko Credit Mercy Ships UNESCO-IHE

17 Kwalifikacje Dystryktu
Proces sprawdzenia kwalifikacji on-line DGE, DGN i DRFC, KLUBÓW Podpisanie porozumienia – umowy (MoU – Memorandum of Understanding) zobowiązania o wdrożeniu procedur postępowania w klubie i całym dystrykcie Uczestnictwo w seminarium szkoleniowym Dystryktu

18 Cele Nowej Wizji Fundacji
• Uproszczenie programów i procedur • Skupienie wysiłków Rotarian w celu zwiększenia efektywności działań humanitarnych i edukacyjnych • Wspieranie lokalnych i globalnych działań Rotarian ze strony Rotary Foundation • Zwiększenie poczucia, że Rotary Foundation jest naszą wspólną fundacją - na poziome dystryktu i klubu • Wzmocnienie wizerunku i postrzegania Rotary, przyciągnięcie większej liczby darczyńców, woluntariuszy oraz rotarian.

19 Kluby, Rotarianie, Sympatycy
Polityka Dystryktu ! „ SHARE ” 50% 50% Fundusz Światowy Inne Fundusze (Cash, DAF, Permanent Fund) DDF- Celowy Fundusz Dystryktalny 50% (max) 50% (min) Granty Dystryktalne Granty Globalne i Pakietowe The Rotary Foundation Donor Advised Fund (DAF) is an innovative way for individuals and Rotary-affiliated groups to create a separate investment or savings

20 Fundusz Programów Corocznych - USD 120-150 mln
Tworzenie finansów RF Fundusz Programów Corocznych - USD mln Fundusz Stały 200 mln, wkrótce: 1 miliard $100 od 100 lecia Rotary „Każdy Rotarianin corocznie wspiera Rotary Foundation” Polityka Dystryktu !

21 RF jest dla nas, jest naszą Fundacją
• Kluby realizują cele Fundacji • Dystrykty wspomogą działania klubów • Asystent Strefowy i Koordynator służą radą i pomocą Ale nikt nie wyręczy Klubowych Przewodniczących Komitetów ds. Rotary Foundation w klubach i oczywiście Prezydentów bo…

22 Po wdrożeniu FV! Bezpieczeństwo prawne i podatkowe: uporządkowanie na szczeblu klubu i dystryktu, Jakość i sposób działania Postrzeganie Rotary jako lidera w NGO Nasze GG – sukces jak Polio Skoncentrowanie wysiłków na 6 obszarach zainteresowań.

23 Codzienna działalność w klubie spoczywa nie tylko na PREZYDENCIE i PRZEWODNICZĄCYM Komisji ds. Rotary Foundation ale każdym z nas.

24 DRFC D /14

25 Zarząd klubu i komisje

26 Zarząd klubu i komisje

27 Zarząd klubu i komisje

28 Szczególne - nasze osiągnięcia? MG – 517
$ ,75

29 MG 517 for US$ ,75 (in 16 years) 4,3 MG per club per 16 years 0,26 MG per club per year (every 4 years one MG in a single club) Per club – US$ within 16 years Per rotarian US$ 4656 yearly US$ 291

30 Liczba grantów w latach

31 Wartość grantów w latach

32 Średnia wartość grantu

33 Stan 34 MG’s „open” Cash DDF Cash+DDF RF award Total MG $342 459
$ $ $ $ % do Total MG 60,1% 39,9% 58,5% 41,5% 100% 66,5% DDF 2230 = $18 500 DDF z D-2230 / całego DDF w grantach = ,6% DDF od Int. Partner / cały DDF w grantach = ,4%

34 DGE J. Potępa od PDG P.Wygnańczuka 2010/11 na 2013/14
APF razem DDF 50% Dystryktalne Globalne Total for Rotary Year $31 446,30 $15 723,15 $7 861,58 Białoruś $260,00 $130,00 $65,00 Polska $27 711,30 $13 855,65 $6 927,83 Ukraina $3 475,00 $1 737,50 $868,75

35 DDF w latach następnych

36 DG Aleksey Kozhenkin od PDG Myroslav Gavryliva 2010-11 na 2014/15 (28 klubów)
28331 Lodz $2 500,00 55763 Gdynia $950,00 27496 Warszawa City $2 000,00 29593 Koszalin $700,00 52356 Kraków Wanda 28230 Warszawa-Stare Miasto $500,00 30647 Wolsztyn $1 120,00 30648 Kielce 28682 Kyiv $1 100,00 50286 Lodz-Centrum 59827 Sopot International 31497Lublin-Centrum-Maria Cu $330,00 29085 Lviv $1 000,00 30357 Grudziadz $300,00 31911 Czestochowa 29735 Pulawy $280,82 50782 Jelenia Góra 30162 Minsk $240,00 51214 Bartoszyce 30379 Zamosc $200,00 61758 Chelm 50077 Inowroclaw 73984 Warszawa Zoliborz 30230 Uzhgorod $150,00 27502 Szczecin $983,50 50755 Warszawa-Wilanów $100,00 52545 Wroclaw-Panorama $980,00 71675 Warszawa-Sobieski $25,97

37 DGE J. Potępa od PDG P.Wygnańczuka 2010/11 na 2013/14 (34 kluby)
29534 Gdansk-Sopot-Gdynia $3 120,00 54528 Dnipropetrovsk-Dnip ro $1 000,00 50755 Warszawa-Wilanów $2 500,00 73984 Warszawa Zoliborz 28331 Lodz $2 100,00 71675 Warszawa-Sobieski $600,00 27990 Torun $2 000,00 55763 Gdynia $500,00 52489 Slavyansk 50286 Lodz-Centrum $483,00 50497 Kraków-Wawel $1 500,00 27343 Lublin $370,00 29085 Lviv $1 375,00 29735 Pulawy $358,34 30357 Grudziadz $1 300,00 27854 Olsztyn $322,67 50782 Jelenia Góra $1 100,00 58928 PoznanPuszczykowo $300,00 28229 Warszawa-Józefów 52545 Wroclaw-Panorama $278,00 28587 Katowice 30162 Minsk $260,00 29391 Bydgoszcz 59827 Sopot International $250,00 30141 Zielona Góra 30379 Zamosc $210,00 30647 Wolsztyn 66595 Leszno $200,00 30648 Kielce 64176 Lodz-4 Kultury $130,00 31497 Lublin-Centrum-Maria 82565 Chernivtsi $100,00 51214 Bartoszyce 83668 Gdynia Orlowo $89,29

38 DG A. Kozhenkin od PDG M. Gavryliva 2010-11 na 2014/15
APF razem DDF 50% Dystryktalne Globalne Total for Rotary Year $22 760,29 $11 380,15 $5 690,07 Białoruś $240,00 $120,00 $60,00 Polska $20 270,29 $10 135,15 $5 067,57 Ukraina $2 250,00 $1 125,00 $562,50

39 DG Barbara Pawlisz od DG Leszka Morawskiego - 2012/13 na 2015/16
APF razem DDF 50% Dystryktalne Globalne Total for Rotary Year $26 025,00 $13 013,00 $6 506,00 Białoruś $270,00 $135,00 $67,50 Polska $23 735,00 $11 868,00 $5 934,00 Ukraina $2 020,00 $1010,00 $505,00

40 DG Barbara Pawlisz od DG Leszka Morawskiego - 2012/13 na 2015/16
30647 Wolsztyn, $2 500,00 26654 Warszawa $1 000,00 51067 Lviv-Leopolis $2 020,00 28229 Wawa-Józefów 28682 Kyiv 31856 Wroclaw-Centr $2 000,00 Kraków-Wawel $300,00 71675 Wawa-Sobieski, $1 329,87 30162 Minsk, Belarus $270,00 50782 Jelenia Góra 30791 Koscian $170,00 31497 Lublin-Centrum 31846 Gorzów Wlkp $150,00

41 Statistics 2012-13 Poland Ukraine Belarus D2230 No of Clubs 71 45 3
119 No of Rotarians 1668 794 53 2515 Wpłaty na APF $23 735 $2 020 $270 $26 025 APF per capita $14 $3 $5 $10 % of Rotarins/ D-2230 66% 32% 2% % of clubs/ D-2230 60% 38% 3% % of wpłat / D-2230 91,2% 7,8% 1,0% donating clubs in D-2230 22 2 1 25 % of club donors in D-2230 18,5% 1,7% 0,8%  21% % of club donors in countries 31% 4,4% 33% 21%

42 Students of Peace Study and Conflict resolution in D-2230
Jolanta Maslikowska (Chula January 2010) is a court mediator in Poland. Maria Ochwat (Naohiro Tsuchiya Endowed Fund, Chula, June ) works as a lecturer at universities in Poland.  Audra Aleksandra Degesys (Paul and Jean Elder Endowed Rotary Peace Fellowship, Bradford, ) is a development/foreign service officer with USAID, currently based in Ukraine Hanna Shelest (Chula January 2010) is a senior researcher at the National Institute for Strategic Studies in Odessa, Ukraine.

43 Goals set up by Trustees and the TRF chairman for 2013-14
Eradicate Polio and make our dream of a polio-free world real Successfully launch our new grants model, putting our trans formative Future Vision Plan into practice worldwide Engage in innovative projects and creative partnerships that help build a more just and peaceful world. Build ownership and pride in our Foundation by supporting the Annual Fund, the Endowment Fund and the Polio Plus Fund

44 In zone 16 we have set up our own goals for 2013-2014:
Increase contribution to USD 40 for each Rotarian All clubs to contribute more this year than last year. All clubs to participate in projects More Benefactors and Major Donors

45 WPŁATY on-line www.rotary.org
PRZELEWY ROTARY FOUNDATION od : Beneficjent: Rotary Foundation Konto w EURO: IBAN DE Konto w USD: IBAN DE BIC/ SWIFT: DEUTDEDDXXX

46 Zapraszam wszystkich by wspierali Rotary Foundation


Pobierz ppt "Rotary Foundation – od 1 lipca 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google