Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLNICTWO I KLIMAT Elżbieta Lenarczyk – Społeczny Instytut Ekologiczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLNICTWO I KLIMAT Elżbieta Lenarczyk – Społeczny Instytut Ekologiczny."— Zapis prezentacji:

1 ROLNICTWO I KLIMAT Elżbieta Lenarczyk – Społeczny Instytut Ekologiczny

2 Rolnictwo to? Najważniejsza działalność gospodarcza z punktu widzenia: ekonomicznego, społecznego, zachowania zasobów przyrodniczych

3 Rolnictwo – najważniejsza działalność gospodarcza 60% ludności świata na roli utrzymuje się z rolnictwa Ponad połowa powierzchni ziemi jest wykorzystywana do celów rolniczych Ilość oraz jakość produkcji i konsumpcji mają największy wpływ na zdrowie społeczeństw i na stan środowiska

4 Rolnictwo i produkcja żywności Obecny system produkcji żywności przyczynia się do: zmian klimatycznych dewastacji przyrody zatrucia środowiska braku wody chorób cywilizacyjnych biedy i niesprawiedliwości Ten system jest chory

5 Rolnictwo i produkcja żywności dziś:  Miliard mieszkańców Ziemi cierpi na głód a jednocześnie otyłość jest powszechną chorobą cywilizacyjną  Zachowując obecny system rolnictwa już za 50 lat ludzkość nie będzie w stanie sama się wyżywić  Intensywna produkcja rolna doprowadziła do zniszczenia lasów, zasobów wodnych, urodzajności gleb, bioróżnorodności dzikiej i rolniczej, tradycyjnego rolnictwa

6 Rolnictwo to: JEDNO Z NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI OCHRONY KLIMATU JEDEN Z GŁÓWNYCH SPRAWCÓW ZMIAN KLIMATU JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH OFIAR ZMIAN KLIMATU

7 Rolnictwo sprawca zmian klimatycznych  Biologiczne procesy związane z produkcją rolną są źródłem emisji dwóch podstawowych gazów cieplarnianych: metanu (CH 4 ) i podtlenku azotu (N 2 O)  Mają one odpowiednio 21 i 310 razy silniejszy wpływ na ocieplanie się klimatu niż CO2

8 Rolnictwo sprawca zmian klimatycznych Bezpośrednia emisja gazu cieplarnianego (GHG) związana z produkcją rolną stanowi 14% globalnej emisji tego gazu do atmosfery W połączeniu z emisją wynikającą z: niszczenia zasobów leśnych pod uprawy rolne, emisją z procesów produkcji, pakowania, dystrybucji, transportu, utylizacji i innych procesów związanych z produkcją i konsumpcją żywności EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH PRZEKRACZA 40% CAŁKOWITEJ EMISJI ŚWIATOWEJ

9 Rolnictwo sprawca zmian klimatycznych  Emisja metanu i podtlenku azotu wzrosła od 1990 roku o ponad 17%  Przewiduje się, że do roku 2030 wzrośnie o dalsze 35-60%  Główną przyczyną jest wzrost stosowania nawozów chemicznych i intensywny chów zwierząt gospodarskich.

10 Rolnictwo – sprawca zmian klimatycznych źródła emisji GHG z rolnictwa Wycinka i palenie lasów Metan z hodowli zwierzęcej Użytkowanie ziemi, gospodarowanie glebą Pozostałe Uprawy ryżu, gospodarowanie nawozami

11 Rolnictwo sprawca zmian klimatycznych  intensyfikacja rolnictwa = wzrost stosowania nawozów mineralnych  w ciągu ostatnich 40 lat z 11 do 91 mln ton  Chiny - 40% / Afryka - 2% światowej produkcji  Produkcja nawozów mineralnych - energochłonna/ wysoką emisja - rocznie do 600 mln ton CO 2 (1,2% światowej emisji GHG)

12 Rolnictwo – sprawca zmian klimatycznych Raport ENA (Europejska ocena azotu):  emisja azotu do atmosfery z rolnictwa ma znacznie większy wpływ na zmiany klimatu niż dotychczas sądzono  produkcja zwierzęca - jeden z najsilniejszych czynników  ostatnie 40 lat wzrost konsumpcji mięsa o 77%  produkcja mięsa = 18% emisji GHG

13 Rolnictwo sprawca zmian klimatycznych Emisję CO 2 powoduje transport produktów rolnych na duże odległości Unia Europejska - największy importer produktów rolnych

14 Rolnictwo ofiara zmian klimatycznych Skutki zmian klimatycznych odczują przede wszystkim rolnictwo i systemy żywnościowe Wg ostatnich badań (Kanada 2011 r.)  nie ma szans na ograniczenia ocieplenia do 2 o C  należy się liczyć z ociepleniem o 3-4 o C Skutki:  dramatyczna utrata biologicznej różnorodności  całkowita zmiana globalnego systemu produkcji żywności  wyludnienie całych regionów Ziemi

15 Rolnictwo – ofiara zmian klimatycznych Wzrost o 2 o C zagrozi produkcji rolnej w skali globalnej Szczególnie ucierpią: Afryka, Ameryka Łacińska, Azja Południowa Prognoza - 2,6 miliarda drobnych rolników straci możliwości egzystencji

16 Rolnictwo – ofiara zmian klimatycznych Poziom opadów w UE kwiecień 2011r. (analiza 75 dniowa) Kolor brązowy = obszary poniżej sezonowej normy USA stan Texas – kwiecień 2011 r. – największa susza od 44 lat

17 Rolnictwo – ofiara zmian klimatycznych Zmiany klimatyczne - największe wyzwaniem w ciągu 10 000 lat historii rolnictwa Skutki zmian klimatycznych to:  susza i powodzie,  huragany, tornada,  podnoszenie się poziomu mórz,  zasolenie wód gruntowych,  intensywne burze i ulewy,  zanikanie gatunków,  rozprzestrzenianie się znanych i nieznanych chorób

18 Rolnictwo – ofiara zmian klimatycznych  Zmiana klimatu przyczynia się do m.in. zanikania rolniczej bioróżnorodności – gwarancji naszego przetrwania i bezpieczeństwa żywnościowego  Co rok ginie bezpowrotnie 2% proc. zasobów genetycznych roślin użytkowych  Od początku XX wieku utraciliśmy 75% zasobów genetycznych w rolnictwie

19 Rolnictwo – narzędzie ochrony klimatu Zmniejszenie emisji GHG Składowanie CO2 w glebie Zastępowanie paliw kopalnych biomasą

20 Rolnictwo narzędzie ochrony klimatu Rolnictwo  może wychwytywać CO 2  zatrzymywać CO 2  składować CO 2 w glebie  wiązać CO 2 w roślinach w procesie fotosyntezy Wg. badań RODALE INSTITUE z USA: przekształcenie 10 000 średnich amerykańskich gospodarstw na ekologiczne, zmniejszyłoby ilość emisji CO 2 o tyle, co likwidacja 1 100 000 samochodów

21 Rolnictwo – narzędzie ochrony klimatu Zmniejszenie emisji GHG / zwiększenie absorpcji CO 2  trwałe łąki i pastwiska - zatrzymują CO 2 w glebie i w niskiej, wieloletniej roślinności,  ekologiczny chów zwierząt – m.in. zmniejsza potrzebę stosowania nawozów mineralnych - ograniczanie emisji N 2 O

22 Rolnictwo – narzędzie ochrony klimatu zmniejszenie emisji GHG / zwiększenie absorpcji CO 2  uprawa międzyplonów i płodozmian = zwiększenie fotosyntezy; wzbogacenie gleby w związki organiczne  lepsze gospodarowanie glebą - m.in. ochrona mokradeł / uprawa wybranych roślin np. trzcina, zamiast odwadniania  Produkcja energii odnawialnej z biomasy i w biogazowaniach  unowocześnianie gospodarstw rolnych  zmniejszenie konsumpcji i produkcji mięsa

23 Rolnictwo – narzędzie ochrony klimatu Zmniejszenie emisji GHG / zwiększenie absorpcję CO 2  Rolnictwo ekologiczne nawozy organiczne, płodozmian, wsiewki i poplony, odchwaszczanie mechaniczne, bez chemicznych środków ochrony roślin, bioróżnorodność, odejście od wielohektarowych monokultur, zwiększanie warstwy próchniczej Jedna tona próchnicy wyłapuje z atmosfery 1,8 ton CO 2

24 Rolnictwo narzędzie ochrony klimatu Wybierając produkty rolnictwa ekologicznego przyczyniasz się do ochrony klimatu!

25 Cogito ergo eco sum MYŚLĘ, WIĘC EKOLOGICZNY JESTEM


Pobierz ppt "ROLNICTWO I KLIMAT Elżbieta Lenarczyk – Społeczny Instytut Ekologiczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google