Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona własności przemysłowej w procesie transferu technologii – podstawowe zagadnienia i problemy Piotr Zakrzewski Urząd Patentowy RP Projekt jest współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona własności przemysłowej w procesie transferu technologii – podstawowe zagadnienia i problemy Piotr Zakrzewski Urząd Patentowy RP Projekt jest współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona własności przemysłowej w procesie transferu technologii – podstawowe zagadnienia i problemy Piotr Zakrzewski Urząd Patentowy RP Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka

2 Transfer technologii Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka  przekazywanie określonej wiedzy technicznej i organizacyjnej i związanej z nią know-how celem gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania […]  transfer dokonuje się głównie pomiędzy sektorem nauki i badań, a sferą działalności gospodarczej, tworząc specyficzny pomost pomiędzy tymi światami. Źródło: Innowacyjność i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Warszawa 2008

3 Transfer technologii Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka  ale także transfer poziomy …  co transferować  w jaki sposób  kiedy

4 Jak jest ? Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka Summary Innovation Index – 25 czynników, 4 obszary Źródło: strona internetowa Ministerstwa Gospodarki

5 Jak jest ? Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka Dynamika wskaźnika – lata2003-2007 Źródło: strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

6 Jak jest ? Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka

7 Jak jest ? Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka T u n i e s t e t y g o r z e j Źródło: Innowacyjność 2008, red. A.Żołnierski, Warszawa 2008, seria PARP

8 Wracając do transferu … Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka  otoczenie prawne  zasoby wiedzy i ich identyfikacja  pomoc ekspertów w zarządzaniu IP  problemy

9 Otoczenie prawne Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo szkolnictwie wyższym  Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  Rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (zm.24.07.09) oraz …  Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postępowania dla uczelni wyższych i innych publicznych instytucji badawczych oraz…  Regulaminy uczelniane jako akty prawne wewnętrznie obowiązujące

10 Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka  zachowanie tajemnicy a publikowanie wyników badań  art. 11 ust. 3 pwp W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.  prawo uczelni do pierwszej publikacji Otoczenie prawne

11 Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka  zalecenia KE: - transfer jako strategiczna misja; -własność intelektualna jako element oceny kadry naukowej obok kryteriów akademickich - polityka IP przy realizacji projektów (jak najwcześniej) - finansowanie transferu - szkolenie kadr - udostępnianie wzorów umów  art. 11 ust. 3 pwp W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. Otoczenie prawne

12 Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka  prawo uczelni do pierwszej publikacji  ocena parametryczna i dylemat: patentować czy publikować ???  kwestia wynagrodzenia określona w regulaminie: - ile dla uczelni? - ile dla ośrodka? - ile dla twórcy? … kolejność nieprzypadkowa Otoczenie prawne

13 Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka Świetnie, 30% zysków dla Pana jednostki, 20% dla naszego centrum, 10% dla uczelni i aż 40% dla Pana !!! Mam dla Was innowacyjne rozwiązanie !

14 Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka  co zrobi naukowiec? Pytanie:

15 Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka  audyt w uczelni i przedsiębiorstwie: co mamy?  kwalifikowanie wiedzy do ochrony  procedury uzyskiwania ochrony  wykorzystanie zasobów wiedzy chronionej i kreowanie nowej wiedzy METODY TRANSFERU: odtwarzanie, potajemne przejęcie, zlecenie działań B+R, licencje Zasoby wiedzy i ich identyfikacja

16 Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka Zasoby wiedzy i ich identyfikacja  bez względu na metodę, nieocenionym źródłem informacji jest informacja patentowa, czyli: opisy patentowe bazy danych (w tym bezpłatne: UP RP, esp@cenet, Register Plus) wydawnictwa Urzędu Patentowego strona internetowa Urzędu Patentowego www.uprp.pl

17 Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka Pomoc ekspertów w zarządzaniu IP  co powie ekspert ? - np. czy rozwiązanie jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania - czy istnieją rozwiązania podobne, niekoniecznie chronione  tyle wystarczy, by zacząć mówić o innowacyjności rozwiązania

18 Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka Pomoc ekspertów w zarządzaniu IP  ALE: nie wystarczy, by zacząć komercjalizację  WYCENA IP np. za pomocą programu IPscore

19 Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka Pomoc ekspertów w zarządzaniu IP  środki finansowe: - Patent Plus MNiSW - PO Innowacyjna Gospodarka (1.3.2) - PO Kapitał Ludzki (4.2 oraz 4.1.1)  wzory umów np. Lambert Model (www.innovation.gov.uk)

20 Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka Problemy  kultura innowacyjności i świadomość w zakresie ochrony IP  środki finansowe  „przeciążenie” ekspertów  bezkrytyczne naśladownictwo obcych wzorców  brak koordynacji działań  brak wypracowanych standardów  szara strefa  …………

21 Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka „Prawdziwego innowatora poznaje się nie po tym jak zaczyna, ale jak kończy”

22 Piotr Zakrzewski Urząd Patentowy RP Al. Niepodległości 188/192 00-950 Warszawa pzakrzewski@uprp.pl Zapraszam do dyskusji Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka


Pobierz ppt "Ochrona własności przemysłowej w procesie transferu technologii – podstawowe zagadnienia i problemy Piotr Zakrzewski Urząd Patentowy RP Projekt jest współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google