Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzaminy uznawane przez najlepsze uczelnie i największych pracodawców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzaminy uznawane przez najlepsze uczelnie i największych pracodawców"— Zapis prezentacji:

1 Egzaminy uznawane przez najlepsze uczelnie i największych pracodawców

2 Egzaminy Cambridge to…
3,5 miliona kandydatów rocznie Uznawane przez instytucji na świecie Zdawane w ponad 130 krajach 2500 centrów egzaminacyjnych na świecie Ponad 40 centrów egzaminacyjnych w Polsce Precyzyjna ocena poziomu językowego (rozszerzona certyfikacja)

3

4 Jak działa rozszerzona certyfikacja
Ocena A - certyfikat First Certificate in English, kandydat na poziomie C1 Ocena B lub C - First Certificate in English, kandydat na poziomie B2 Poniżej poziomu B2, ale na poziomie B1 - certyfikat Cambridge English na tym poziomie

5 Uznawalność na świecie – uczelnie wyższe
Rekrutacja na studia w Wielkiej Brytanii Universities & Colleges Admissions Service przyznaje dodatkowe punkty za Cambridge English: Advanced, Grade A oraz Cambridge English: Proficiency, Grade A,B,C

6 Uznawalność w Polsce – uczelnie wyższe
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Śląski Politechnika Poznańska SGGW WSZiP im.Chodkowskiej Uczelnia Łazarskiego Uniwersytet Łódzki   WAT UMCS Politechnika Warszawska WSE im.ks. J. Tischnera KUL Politechnika Łódzka

7 Uznawalność na uczelniach w Polsce - szczegóły
Egzaminy Cambridge English: First i Advanced: Są uznawane przez 150 państwowych i niepaństwowych uczelni, w tym przez UW i UJ Zwalniają z lektoratu i/lub z egzaminu z języka angielskiego Zapewniają dostanie się na filologię angielską bez egzaminów wstępnych 150 państwowych i niepaństwowych uczelni uznaje Egzaminy Cambridge Na większości z nich Cambridge English: First (FCE) zwalnia z lektoratu z języka angielskiego, a Cambridge English: Advanced (CAE) – zwalnia z egzaminu końcowego z języka angielskiego. Na wielu filologiach angielskich posiadacze Cambridge English: Proficiency (CPE) lub Cambridge English: Advanced (CAE) przyjmowani są na studia bez egzaminów Uczelnie uznają również inne certyfikaty Cambrdge English na poziomach B2 i C1 takie jak np. Business English Certificate: (BEC) Vantage i Higher oraz IELTS.

8 Uczelnie wyższe - referencje
Uważamy, że posiadacze certyfikatu FCE mają wystarczające umiejętności językowe, aby porozumiewać się z wykładowcami i innymi studentami w języku angielskim, dzielić się doświadczeniem zdobytym na uczelni, brać udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim, czytać materiały źródłowe w tym języku. Uważamy również, że posiadacze certyfikatu CAE mogą pewnie posługiwać się językiem angielskim na poziomie akademickim. prof. Małgorzata Świątek Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego

9 Uczelnie wyższe - referencje
W SWPS Egzaminy Cambridge są paszportem na filologię angielską. To oznacza, że kandydaci posiadający Cambridge English: Advanced (CAE) przyjmowani są na studia bez egzaminu wstępnego. Dla anglistów, certyfikaty Cambridge English to absolutnie rozpoznawalny znak i synonim wysokich kwalifikacji językowych. Fakt, że egzaminy Cambridge powstają w jednym z najlepszych ośrodków naukowych na świecie, Cambridge University, daje nam pewność, że są one rzetelne i wiarygodne. prof. Piotr Skurowski Dziekan Wydziału Filologicznego, SWPS

10 Uznawalność – Służba Cywilna
Cambridge English: First (FCE) Cambridge English: Advanced (CAE) Cambridge English: Proficiency (CPE) Business English Certificate (BEC) Vantage Business English Certificate (BEC) Higher Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r.) wśród dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego jakimi muszą się wykazać kandydaci, załącznik nr 2, punkt 11, pp. 1, wymienia : „ Certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE), poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności certyfikaty: First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage, Business English Certificate (BEC) Higher.”

11 Uznawalność – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Cambridge English: Advanced (CAE) Cambridge English: Proficiency (CPE) Business English Certificate (BEC) Higher Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej, w wykazie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych punkt 5 wymienia: „Certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) – poziomy ALTE 4 (C1) i ALTE 5 (C2), w szczególności certyfikaty: Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Higher.”

12 Uznawalność – Ministerswo Edukacji Narodowej
Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada osoba, która legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (Cambridge English: First - FCE, ocena A lub B) i która ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej1z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.) Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (Cambridge English: First - FCE, ocena A lub B) i która ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach, szkołach, gimnazjach i szkołach zawodowych, posiada osoba, która legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym (Cambridge English: Advanced - CAE, ocena A lub B) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

13 Uznawalność – Ministerswo Edukacji Narodowej
Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach, szkołach, gimnazjach i szkołach zawodowych, posiada osoba, która legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym (Cambridge English: Advanced - CAE, ocena A lub B) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej1z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.) Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (Cambridge English: First - FCE, ocena A lub B) i która ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach, szkołach, gimnazjach i szkołach zawodowych, posiada osoba, która legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym (Cambridge English: Advanced - CAE, ocena A lub B) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

14 Uznawalność egzaminów - pracodawcy
Carlsberg Polska ING Telekomunikacja Polska Poczta Polska NBP ABB Bank Millennium Hewlett-Packard Nokia Coca-Cola Sony Bosch Microsoft IBM Siemens Philips

15 Uznawalność - pracodawcy w Polsce - szczegóły
Certyfikaty Cambridge English: First i Advanced to: Najbardziej wiarygodne potwierdzenie poziomu praktycznego języka angielskiego w oczach najlepszych pracodawców Znacznie większe szanse na otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną Przepustka do otrzymania pracy w dużych międzynarodowych korporacjach Znaczna część największych pracodawców w Polsce deklaruje, że w trakcie wstępnej rekrutacji bierze pod uwagę fakt posiadania przez kandydatów certyfikatu językowego Cambridge English. Jeśli kandydat ubiegający się o pracę w swoim CV umieści informacje o posiadanym certyfikacie Cambridge English: First (FCE) lub Advanced (CAE), a przy tym posiada wymagane wykształcenie i kwalifikacje, znacznie zwiększa swoje szanse na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Większość działów rekrutacji międzynarodowych firm obecnych w Polsce potwierdza, że certyfikaty Cambridge English stanowią dla nich najbardziej wiarygodne potwierdzenie praktycznego poziomu języka angielskiego kandydatów ubiegających się o pracę

16 Pracodawcy w Polsce - referencje
Podczas procesów rekrutacji na stanowiska specjalistyczne oraz kierownicze zwracamy szczególną uwagę na znajomość języka angielskiego, który jest językiem korporacyjnym Generali. Posiadanie certyfikatu Cambridge English: Advanced jest dla nas zarówno dowodem wysokich kompetencji językowych, jak i potwierdzeniem umiejętności osiągnięcia założonego rezultatu. Kandydaci wykazujący znajomość języka i nastawienie na osiągniecie wyznaczonego celu są tu mile widziani. Sylwia Kuraszyńska Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju Generali Polska

17 Exhibition stand for English Australia


Pobierz ppt "Egzaminy uznawane przez najlepsze uczelnie i największych pracodawców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google