Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Multimedia w dydaktyce Strona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Multimedia w dydaktyce Strona."— Zapis prezentacji:

1 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Multimedia w dydaktyce Strona www informująca o zasadach uczestnictwa w szkoleniu Od czterech lat współpracujemy z firmą Siemens, organizując bezpłatne szkolenia dla nauczycieli zatytułowane: W tym czasie gościliśmy w KANIE ponad 1700 nauczycieli, głównie z terenu naszego województwa......poznaliśmy wiedzę i umiejętności nauczycieli w dziedzinie TI... Szkolenie jest wciąż realizowane. Zapraszamy! www.kana.gliwice.pl/siemens-dydaktyka...zdobyte doświadczenie wykorzystaliśmy do stworzenia nowego projektu...

2 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 I nnowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 pt.: Początek projektu: 1 października 2003 r. Czas trwania: 3 lata artysta... naukowiec... wynalazca...

3 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Szczegóły projektu publikowane są na stronie Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu Projekt realizują: teach-it.net Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (Niemcy) Tampereen yliopisto (Uniwersytet Tampere – Finlandia) www.kana.gliwice.pl www.cjd ‑ maximiliansau.de www.uta.fi (lider projektu) (partner) Wykorzystane w niniejszej prezentacji materiały graficzne dotyczące twórczości Leonardo da Vinci pochodzą ze strony www.museoscienza.org/english/leonardo/default.htm anatomia... zoologia... botanika... geologia... optyka... hydrodynamika... aerodynamika...

4 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Computer Training Classroom Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (Niemcy) www.cjd ‑ maximiliansau.de... jest jedną z największych niekomercyjnych organizacji pozarządowych w Niemczech,... kieruje działalność do do młodych i dorosłych osób prowadząc szkolenia zawodowe, edukację, promocję oraz wspierając potrzebujących w aktualnej sytuacji życiowej,... prowadzi 150 ośrodków, zatrudnia 7 500 pracowników, którzy rocznie pomagają 90 000 osobom,... od roku 1954 jest zapleczem badawczo-rozwojowym w zakresie kształcenia ustawicznego dla przemysłu i instytucji w Nadrenii-Palatynatu oraz północnej Badenii,... posiada certyfikaty EN ISO 9001-2000 and QAP (EFQM)... Partner niemiecki...

5 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Obszary intensywnych badań naukowych: polityka edukacyjna, struktura systemów edukacyjnych, sprawy międzynarodowe w dziedzinie szkolnictwa i edukacji, edukacja dorosłych i życie zawodowe.... od 1974 r. posiada status uniwersytetu państwowego,... kształci 14 800 osób na studiach dyplomowych, Wydział Edukacji... nabór na pierwszy semestr to około 1 700 studentów (2003 r.), w tym około 600 obcokrajowców... Partner fiński... Tampereen yliopisto (Uniwersytet Tampere – Finlandia) www.uta.fi

6 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu Propozycje roli i miejsca TI w awansie zawodowym nauczyciela (także w „Syllabusie...”) Weryfikacja wiedzy i umiejętności „Syllabus” Wymagania Komputer w dydaktyce Internet w dydaktyce Multimedia w dydaktyce Szkolenia Standardy Struktura doskonalenia zawodowego nauczycieli w dziedzinie TI przyjęta w projekcie www.menis.gov.pl/oswiata/ed_infor/standardy.htm... Florencja 1469 r. Zostaje uczniem Andrea del Verocchio. W niedługim czasie swymi umiejętnościami prześciga mistrza. W roku 1472 powstaje dzieło odzwierciedlające olbrzymi talent młodego malarza. Są to dwa anioły na obrazie Verocchia: „Chrzest Chrystusa”.

7 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Słowo syllabus pochodzi z języka łacińskiego i oznacza listę, spis, wykaz, rejestr. Syllabus doskonalenia zawodowego nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej (TI) zawiera wykaz standardów i wymagań oraz propozycje weryfikacji umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej w tym zawodzie. TI – technologia informacyjna. Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu Syllabus przewodnik... doskonalenia zawodowego nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej Dokument można pobrać ze strony: www.teach-it.net/syllabus_dokument.php

8 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Podmioty kreujące prawo oświatowe Nauczyciele Komisje egzaminacyjne i autorzy pytań egzaminacyjnych Ośrodki kreujące programy studiów Autorzy programów nauczania, autorzy podręczników Syllabus doskonalenia zawodowego nauczycieli w dziedzinie TI Studenci – kandydaci do zawodu nauczyciela Grupy docelowe „Syllabusa...”... okres mediolański (1483 – 1499) to m.in.: „Dama z gronostajem”, „Madonna wśród skał”, „Ostatnia wieczerza” oraz prace architektoniczne (np. model kopuły katedry oraz plany pałacu)...

9 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 1.Widzimy możliwość pełniejszego wprowadzenia technologii informacyjnej (TI) do edukacji. 2.Gwarancją powodzenia tego przedsięwzięcia jest odpowiednio przygotowany nauczyciel. 3.Przygotowanie nauczycieli musi być powszechne. Aby tak się stało należy:  przyjąć standardy i wymagania przygotowania nauczycieli w dziedzinie TI,  zapewnić dostęp nauczycieli do kształcenia i doskonalenia zawodowego, którego założenia programowe oparte są na standardach,  postawić przed nauczycielami wymóg praktycznego egzaminu z dziedziny TI, najlepiej wieloetapowego, zsynchronizowanego z awansem zawodowym.... drugi okres florencki (1500 – 1506) przynosi kolejne arcydzieła: portret Mony Lizy, szkic do malowidła ściennego „Bitwa pod Anghiari”...... czas intensywnych badań nad anatomią człowieka przypadł na drugi okres mediolański (1506 – 1513). Pozostały z tego okresu: druga wersja „Madonny wśród skał”, malowidło „Św. Anna Samotrzecia”, „Św. Jan Chrzciciel”, „Bachus” oraz „Leda z łabędziami”... Główne tezy „Syllabusa...”

10 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Prace rozpoczęliśmy od przyjęcia standardów i wymagań przygotowania nauczycieli w dziedzinie TI. Rozwiązania opracowane w ramach niniejszego projektu zawiera rozdział Wiedza i umiejętności nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej. To kluczowy rozdział dla dalszych działań. Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu...wypełnił on przepaść dzielącą metody stosowane w średniowieczu od nowoczesnego podejścia naukowego. Jego eksperymenty w dziedzinie anatomii oraz badania nad cieczą były absolutnie innowacyjne w porównaniu do osiągnięć jego poprzedników... 2. Wiedza i umiejętności nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej „Syllabus...” www.teach-it.net/syllabus_dokument.php

11 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu 2. Wiedza i umiejętności nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej Pierwsza grupa: Podstawy posługiwania się terminologią (pojęciami), sprzętem (środkami), oprogramowaniem (narzędziami) i metodami TI. Druga grupa: Technologia informacyjna jako składnik warsztatu pracy nauczyciela. Trzecia grupa: Rola i wykorzystanie TI w dziedzinie nauczanej przez nauczyciela. Czwarta grupa: Wykorzystanie TI jako medium dydaktycznego w nauczaniu swojej dziedziny. Piąta grupa: Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne, związane z dostępem do technologii informacyjnej i w korzystaniu z tej technologii. www.menis.gov.pl/oswiata/ed_infor/standardy.htm... jego pęd do podejmowania coraz nowszych przedsięwzięć oraz wyciągania wniosków był niewyobrażalny. W sferze badań naukowych zapoczątkował systematyczną i opisową metodę nauk przyrodniczych, która stosowana była powszechnie aż do wieku XIX. „Syllabus...” www.teach-it.net/syllabus_dokument.php Wniosek ewaluacyjny...

12 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu 2. Wiedza i umiejętności nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej... w swej niesłabnącej determinacji w zgłębianiu wiedzy dalece przewyższał jemu współczesnych. Obserwacje zjawisk przyrody prowadziły go do zadawania pozornie prostych pytań naukowych, np. na temat lotu ptaków. „Syllabus...” www.teach-it.net/syllabus_dokument.php

13 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu 2. Wiedza i umiejętności nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej „Syllabus...” www.teach-it.net/syllabus_dokument.php... był zwolennikiem precyzyjnego portretowania problemu z wielu perspektyw...

14 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Przeanalizowaliśmy system doskonalenia zawodowego nauczycieli w dziedzinie TI w Polsce. Odpowiedzieliśmy na pytanie, w jakim stopniu przygotowuje on nauczycieli zgodnie ze standardami. W rozdziale Powszechna edukacja nauczycieli w dziedzinie TI sformułowaliśmy uwagi i wnioski w tym zakresie, poruszając równocześnie kwestie nie mniej istotne dla efektywnego kształcenia nauczycieli (np. finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli). Praktycznym rozwinięciem koncepcji zapisanych w tym rozdziale będą trzy szkolenia przygotowane w dalszej części realizowanego projektu:  Komputer w dydaktyce,  Internet w dydaktyce,  Multimedia w dydaktyce. Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu 3. Powszechna edukacja nauczycieli w dziedzinie TI „Syllabus...” www.teach-it.net/syllabus_dokument.php... konsekwentnie stosował metodę badania naukowego, która polegała na wnikliwej obserwacji potwierdzonej powtarzanymi kilkakrotnie testami, precyzyjnej ilustracji zjawiska lub przedmiotu i dołączeniu krótkich notatek wyjaśniających..

15 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 W „Syllabusie...” zamieściliśmy propozycję nadania standardom wymaganiom normy prawnej. W rozdziale Weryfikacja umiejętności nauczycieli w dziedzinie TI przedstawiliśmy koncepcję kilkuetapowego, praktycznego egzaminu w dziedzinie TI powiązanego z awansem zawodowym nauczyciela (dotyczy warunków polskich). Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu 4. Weryfikacja umiejętności nauczycieli w dziedzinie TI „Syllabus...” www.teach-it.net/syllabus_dokument.php... genialne pomysły zaskakiwały praktycznością i wizją iście prorocką...

16 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Project stages (months) Computer in the Process of Teaching 13 months 024681014161820222426283032341236 syllabus KANA test training curriculum KANA coursebook KANA manual KANA manual coursebooksyllabuscurriculum dissemination of: Internet in the Process of Teaching 13 months curriculum KANA coursebook KANA manual KANA test training manual coursebookcurriculum dissemination of: e-learning (CJD) Multimedia in the Process of Teaching 13 months curriculum KANA coursebook KANA manual KANA test training manual coursebookcurriculum dissemination of: evaluation system (University of Tampere) Defining criteria for the selection of training centres and coaches (KANA)

17 KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Prosimy o pomoc w przygotowaniu kolejnej wersji „Syllabusa” (wersji 5) Wczytanie się w standardy i wymagania zapisane w „Syllabusie...”, zabranie głosu w dyskusji, rozszerzenie lub zawężenie zakresu wymagań. Czy potrzebna jest „specjalizacja” standardów i wymagań w odniesieniu do konkretnej grupy nauczycieli, np. przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych lub artystycznych, czy też powinny one na takim samym poziomie dotyczyć wszystkich nauczycieli? Prosimy o propozycje! Analiza propozycji doskonalenia zawodowego nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej zamieszczonej w „Syllabusie...”, pomysłu trzech podstawowych szkoleń wypełniających standardy i wymagania. Analiza propozycji weryfikacji umiejętności nauczycieli (rola, miejsce i zakres tej weryfikacji), własne pomysły, przekazanie propozycji zadań i problemów weryfikujących wiedzę i umiejętności nauczycieli w dziedzinie TI.... jest niegasnącym źródłem inspiracji. Jego postać, jego pasja i pracowitość zachęca niezmiennie do poszukiwania nowych dróg i wykraczania poza przyjęte granice. „Syllabus...” adres projektu: info@teach-it.net


Pobierz ppt "KANA GliwicePartnerzy: CJD MaximilansauUniwersytet Tampere Lider projektu: Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174056 Multimedia w dydaktyce Strona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google