Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda Teach-IT.net … od „Multimediów w dydaktyce”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda Teach-IT.net … od „Multimediów w dydaktyce”"— Zapis prezentacji:

1 Metoda Teach-IT.net … od „Multimediów w dydaktyce”
do „Teach-IT.net na Śląsku” … Robert Młynarz KANA Gliwice

2 Multimedia w dydaktyce
2001 Działania zapoczątkowała współpraca z firmą Siemens. Opracowane zostały materiały dydaktyczne i zorganizowano bezpłatne szkolenia dla ponad 2000 nauczycieli województwa śląskiego „Multimedia w dydaktyce”

3 Leonardo da Vinci „Teach-IT.net - Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu” 2003 Ewaluacja szkoleń „Multimedia w dydaktyce” zaowocowała opracowaniem partnerskiego projektu w ramach programu UE Leonardo da Vinci „Teach-IT.net - Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu”. Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (Niemcy) Tampereen yliopisto (Uniwersytet Tampere – Finlandia)

4 Leonardo da Vinci „Teach-IT.net - Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu”

5 Teach-IT.net na Ukrainie
Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy na Ukrainie 2006 Cel: lokalizacja rezultatów unijnego projektu Teach-IT.net na Ukrainie. Dzięki temu zmniejszona zostanie jedna z podstawowych barier w budowie społeczeństwa opartego na wiedzy – nieumiejętność stosowania przez nauczycieli technologii informacyjnej w procesie nauczania.

6 Teach-IT.net na Śląsku Podwyższanie kwalifikacji śląskich nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej 2006 Projekt „Podwyższanie kwalifikacji śląskich nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej” był realizowany w ramach Działania 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

7 e.Teach-IT.net Modelowe doskonalenie zawodowe w dziedzinie IT dla animatorów życia społecznego w Polsce Południowej 2008 Utworzenie modułowego szkolenia e-learningowego Stworzenie upgrade systemu Teach-IT.net Przeszkolenie ok osób w ramach projektu

8

9 Cel projektu Zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej Podniesienie zdolności szkół do organizowania i prowadzenia doskonalenia nauczycieli w obszarze TI Odbiorcy Nauczyciele wszystkich typów szkół województwa śląskiego Bezpłatne szkolenia Realizowane są trzy 25-godzinne bloki tematyczne: Komputer w dydaktyce Internet w dydaktyce Multimedia w dydaktyce

10 Program szkolenia Podstawy technologii informacyjnej
Zastosowanie wybranych programów użytkowych w dydaktyce Włączenie technologii informacyjnej w lekcję przedmiotową Praktyka zastosowań technologii informacyjnej na lekcji Usługi internetowe – wybrane zastosowania dydaktyczne Kreowanie internetu Zdalne nauczanie – uczenie się Projektowanie multimedialnego przekazu dydaktycznego Przygotowanie materiałów cyfrowych Sztuka prezentacji

11 Zaświadczenia, certyfikaty…
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu każdego z 3 bloków tematycznych (Komputer…, Internet…, Multimedia…). Dodatkowo, istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu w Dziedzinie Technologii Informacyjnej (VERA), sygnowanego przez Partnerstwo dla Przyszłości

12 Zapisy online

13 Serdecznie zapraszamy na szkolenia!


Pobierz ppt "Metoda Teach-IT.net … od „Multimediów w dydaktyce”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google