Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liderzy przedsiębiorczości społecznej. Fundacja Instytut Innowacji FUNDACJA INSTYTUT INNOWACJI została założona w czerwcu 2006 r. Misją Fundacji jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liderzy przedsiębiorczości społecznej. Fundacja Instytut Innowacji FUNDACJA INSTYTUT INNOWACJI została założona w czerwcu 2006 r. Misją Fundacji jest."— Zapis prezentacji:

1 Liderzy przedsiębiorczości społecznej

2 Fundacja Instytut Innowacji FUNDACJA INSTYTUT INNOWACJI została założona w czerwcu 2006 r. Misją Fundacji jest szeroko rozumiany rozwój innowacji w Polsce, w tym upowszechnianie nowoczesnych technologii, pomoc w rozwoju społeczeństwa informatycznego oraz budowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju nauki i gospodarki. Fundacje realizuje wysokiej klasy programy społeczne i kulturalne. Zrealizowaliśmy już kilkanaście projektów w wśród nich m.in. Kursy e-learningowe dla NGOs Kultilink.pl – portal pracy dla obcokrajowców Kobiety w branży IT – kursy z grafiki From Education to Knowledge – projekt w partnerstwie międzynarodowym dotyczący zarządzania w organizacjach nie nastawionych na zysk. A lot to share still more to learn - projekt w partnerstwie międzynarodowym, kursy z zakresu ICT dla osób powyżej 50 roku życia.

3 Fundusz Inicjatych Obywatelskich Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009- 2013 (PO FIO) został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 listopada 2008 r. Stanowi propozycję kontynuacji funkcjonowania rządowej oferty programowej skierowanej do sektora organizacji pozarządowych, po pozytywnych doświadczeniach wynikających z realizacji podobnego programu latach 2005-2007. Diagnoza sytuacji w sektorze organizacji pozarządowych w Polsce oraz kondycji społeczeństwa obywatelskiego, a także wynikające z prognozy perspektywy jego rozwoju potwierdzają konieczność programowego i finansowego wyodrębnienia działań na rzecz rozwoju inicjatyw obywatelskich uwzględniających horyzontalnie wszystkie obszary pożytku publicznego.

4 Ogólne założenia projektu Głównym celem projektu jest stworzenie podstaw do efektywnej komunikacji miedzy przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi w celu tworzenie wspólnych inicjatyw odpowiadających na rzeczywiste potrzeby lokalnych społeczności.

5 Sposoby realizacji celów Poprzez stworzenie zaawansowanych i realnych biznes planów dla organizacji pozarządowych, opiekę mentorów- menedżerów a konsekwencji rozwój i profesjonalizację trzeciego sektora projekt przyczyni się do lepszego gospodarowania, generowania nowych miejsc pracy i skuteczniejszego rozwiązywania lokalnych problemów i potrzeb beneficjentów.

6 Dla kogo? Dla wszystkich zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych również wolontariuszy.

7 Osoby realizujące ORGANIZATORZY KATARZYNA ŁUCZAK KAMILA KASZKIEL KAROLINA JANECZEK JOANNA PASYMOWSKA ALEKSANDRA WOŁOCZNIK ADRIAN WOŁCZUK Zajęcia i sesje prowadzą doświadczeni trenerzy, coachowie, mentorzy oraz menedżerowie.

8 Szkolenia dla pracowników i wolontariuszy 2 dniowe (16h) szkolenia dotyczące : Podstawy ekonomi społecznej, zagadnienia prawne i formalne Podstawowe zasady pisania biznes planu Innowacje i trendy w działalności gospodarczej Finanse - zarządzanie kosztami, obliczanie popytu i progu rentowności etc. Warsztaty – budowanie strategii, budowanie partnerstwa w tym trójsektorowego

9 Coach a mentor Coach to partner, z którym wspólnie tworzy się pomysły, planuje działania, ocenia ich skuteczność po to, aby przyspieszać tempo rozwoju, polepszać efekty działania i podnosić jakości funkcjonowania głównie poprzez zadawanie pytań, motywowanie do działania. Coach zrealizuje 10 sesji w każdej organizacji. Mentorzy to doświadczeni biznesmeni, którzy odpowiedzialnie zgodzą się pomóc w działaniach ekonomicznych organizacji. Zadaniem Mentora jest również pomoc w poszukiwaniu nowych rozwiązań oraz zaistnieniu na "rynku". Mentor będzie zobowiązany do przeznaczenia co najmniej 10 godzin na pracę z podopiecznym (Liderem organizacji).

10 Efekty końcowe Marzy nam się aby Twoja organizacja była Twoim etatowym miejscem pracy, któremu w 100 % się poświęcisz. Liczymy na rozwój i profesjonalizację trzeciego sektora. Chcielibyśmy, żebyś dzięki wsparciu mentorów, coachów i doświadczonych menedżerów, nauczył się być prawdziwym liderem, potrafił pisać wnioski o dofinansowanie, swobodnie zawiązywał kontakty z lokalnym biznesem i administracją

11 Zgłoszenia Formularz zgłoszeniowy: Dodatkowe informacje: ii@ii.org.pl ii@ii.org.pl Tel: 22 654 64 35 www.ii.org.pl www.ii.org.pl Miejsce działań: województwo mazowieckie w przypadku dużego zainteresowania możliwość realizacji projektu w innych województwach


Pobierz ppt "Liderzy przedsiębiorczości społecznej. Fundacja Instytut Innowacji FUNDACJA INSTYTUT INNOWACJI została założona w czerwcu 2006 r. Misją Fundacji jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google