Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model OSI i TCP/IP, HTML, WWW.  Szeroko pojęta możliwość wymiany informacji pomiędzy użytkownikami  Współdzielenie zasobów sprzętowych i programowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model OSI i TCP/IP, HTML, WWW.  Szeroko pojęta możliwość wymiany informacji pomiędzy użytkownikami  Współdzielenie zasobów sprzętowych i programowych."— Zapis prezentacji:

1 Model OSI i TCP/IP, HTML, WWW

2  Szeroko pojęta możliwość wymiany informacji pomiędzy użytkownikami  Współdzielenie zasobów sprzętowych i programowych  Współdzielenie dużych mocy obliczeniowych.

3 Sieć komputerowa - budowa warstwowa:  Warstwy oprogramowania (layers);  Zasady komunikacji między nimi (protocols) Dwa modele warstwowe sieci komputerowych:  Model odniesienia łączenia systemów otwartych ISO/OSI RM (International Standards Organization/Open Systems Interconnection Reference Model)  Model DARPA (Agencji ds. Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony USA, Defence Advanced Research Projects Agency)

4 Korzyści ze stosowania modelu OSI: ■ Mniejsza złożoność ■ Ustandaryzowanie interfejsów - Projektowanie modułowe ■ Zapewnienie współdziałania technologii ■ Przyspieszony rozwój ■ Uproszczenie procesu nauczania

5 Pomiędzy sąsiednimi warstwami rzeczywista komunikacja enkapsulacja Pomiędzy warstwy na równym poziomie (równorzędna) komunikacja logiczna protokół danej warstwy

6 Wymiana przez warstwy informacji nazywanych jednostkami danych protokołu PDU (ang. protocol data unit)

7 7. Warstwa aplikacji (application layer)  Odpowiedzialna za zarządzanie komunikacją między dwiema aplikacjami.  Jest warstwą programów użytkowych, wykorzystujących technologie sieci. 6. Warstwa prezentacji (presentation layer) – Wykonuje ogólne operacje na strukturze danych podlegających wymianie. – Jest odpowiedzialna za szyfrowanie lub kompresje; – Konwersja formatów danych i kodów znakowych między różnymi systemami operacyjnymi obsługującymi sesję.

8 5. Warstwa sesji (session layer)  Tworzy struktury służące zarządzaniu komunikacją: np. ustanawianiem, zarządzaniem oraz przerywaniem sesji (połączenia). 4. Warstwa transportowa (transport layer) – Warstwa transportowa zapewnia niezawodny i przezroczysty transfer danych między punktami końcowymi (komputerami). – Warstwa transportowa zapewnia wykrycie błędów i kontrolę transmisji.

9 3. Warstwa sieciowa (network layer)  Odpowiada za transmisję bloków informacji zwanych pakietami poprzez sieć połączonych urządzeń.  Umożliwia uniezależnienie warstw wyższych od zastosowanych technologii transmisji danych, rodzaju technologii komutacji, topologii sieci.  Określa, którą drogą przesyłane będą poszczególne jednostki danych (routing).

10 2. Warstwa łącza danych (data link layer)  Zapewnia niezawodny transfer poprzez łącza fizyczne.  Ustala początek i koniec bloków danych (dokonując - jeśli to konieczne - synchronizacji).  Wykrywa błędy i w miarę możliwości dokonuje ich korekty, czyli zapewnia kontrolę transmisji poprzez łącze fizyczne. 1. Warstwa fizyczna (physical layer) – Zapewnia transmisję ciągu bitów poprzez medium fizyczne (elektryczne, optyczne, mechaniczne, itp.). – Ustala zasady przyłączenia urządzenia do medium transmisyjnego sieci. – Określa rodzaj złącza mechanicznego i parametry elektryczne sygnałów.

11

12 Najczęściej stosowane protokoły warstwy aplikacji to:  protokół FTP (ang. File Transfer Protocol)  protokół HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol)  protokół SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol)  protokół DNS (ang. Domain Name System)  protokół TFTP (ang. Trivial File Transfer Protocol) Najczęściej stosowane protokoły warstwy transportowej to:  protokół TCP (ang. Transport Control Protocol)  protokół UDP (ang. User Datagram Protocol) Główny protokół warstwy internetowej to :  protokół IP (ang. Internet Protocol)

13

14 1. Niezależność od techniki sieciowej: Protokoły TCP/IP definiują jednostkę transmitowanych danych – datagram oraz określają sposoby przesyłania datagramów w różnych sieciach (niezależność od zastosowanych technologii w sieciach rozległych); 2. Jednolitość połączenia: Komunikujące się jednostki mają jednoznacznie je identyfikujący adres. Każdy datagram zawiera adres nadawcy i odbiorcy. Jednostki pośredniczące w przekazywaniu datagramów na podstawie adresu celu wyznaczają trasy;

15 3. Potwierdzenie na końcach: Potwierdzenie pomiędzy nadawcą i odbiorcą zamiast potwierdzeń między maszynami pośredniczącymi w transporcie danych; 4. Standardy protokołów programów użytkowych: W obrębie protokołów TCP/IP jest miejsce dla standardów wielu popularnych programów użytkowych: SMTP, FTP, TELNET, SNMP.

16 Przeglądarka: Program interakcyjny umożliwiający użytkownikowi przeglądanie informacji dostępnych przez serwery WWW (World Wide Web) HTML (Hypertext Markup Language): Język opisu struktury dokumentów hipertekstowych. Identyfikacja strony: Aby umożliwić jednoznaczne wskazanie żądanej strony wprowadzono jednolity adres zasobu: URL (Uniform Resource Locator), którego ogólna postać wygląda następująco: protokół://nazwa_komputera:port/nazwa_dokumentu

17 Protokół HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): Do pobrania strony z serwera WWW przeglądarka używa tego protokołu. Przeglądarka żąda przesłania strony, a serwer to żądanie spełnia. Protokół HTTP określa dokładnie format żądań i odpowiedzi. Złożoność serwerów – niska. Złożoność przeglądarek – wysoka:  Moduł sterujący;  Klient HTTP, oraz inne opcjonalne;  Interpreter HTML;

18  Dokumenty statyczne: Serwer WWW dostarcza przeglądarce gotowy dokument HTML z serwera, bez żadnych programów uruchamianych lokalnie;  Dokumenty dynamiczne: Serwer WWW uruchamia dodatkowy program, który tworzy dokument przy każdym zleceniu dostarczenia strony przez przeglądarkę;  Dokumenty aktywne: Serwer WWW dostarcza przeglądarce odpowiedni program, który uruchamiany jest lokalnie i odpowiada za wyświetlanie informacji i interakcje z użytkownikiem.

19 Zalety: ▪ prostota; ▪ pewność; ▪ szybkość obsługi: ▪ łatwość tworzenia (HTML – opis struktury strony bez znajomość języków programowania); ▪ obsługa przez przeglądarkę natychmiastowa i pewna; ▪ może być bez problemu przechowywana w cache przeglądarki. Wady: ▪ brak elastyczności; ▪ mało atrakcyjna forma; ▪ nieaktualne informacje;

20 Zalety: ▪ „większa” aktualność informacji ▪ dla przeglądarki są to takie same dokumenty jak statyczne; Wady: ▪ większy koszt (osobowy i sprzętowy) ▪ dłuższy czas oczekiwania na odpowiedź; ▪ po wysłaniu informacji do przeglądarki zaczynają się one dezaktualizować;

21 Zalety: ▪ możliwość ciągłej aktualizacji informacji na stronie; ▪ możliwość tworzenia skomplikowanych, atrakcyjnych stron; Wady: ▪ jeszcze wyższe koszty (osobowe i sprzętowe) ▪ wymagania dotyczące przeglądarki i systemu komputerowego klienta; ▪ zagrożenie bezpieczeństwa;


Pobierz ppt "Model OSI i TCP/IP, HTML, WWW.  Szeroko pojęta możliwość wymiany informacji pomiędzy użytkownikami  Współdzielenie zasobów sprzętowych i programowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google