Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Lubowidz położona jest w północno-zachodniej części powiatu Żuromińskiego, zajmuje 191 km 2, co stanowi 23,7% jego powierzchni. Pod względem wielkości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Lubowidz położona jest w północno-zachodniej części powiatu Żuromińskiego, zajmuje 191 km 2, co stanowi 23,7% jego powierzchni. Pod względem wielkości."— Zapis prezentacji:

1

2 Gmina Lubowidz położona jest w północno-zachodniej części powiatu Żuromińskiego, zajmuje 191 km 2, co stanowi 23,7% jego powierzchni. Pod względem wielkości zaludnienia Lubowidz jest największą gminą wiejską w powiecie Żuromińskim. Gminę zamieszkuje około 7720 mieszkańców, tj18,2 % ogólnej liczby powiatu i około 0,2% ludności Województwa Mazowieckiego. Wskaźnik gęstości zaludnienia – 40osób/km 2 jest równy średniej gęstości zaludnienia terenów wiejskich powiatu. W granicach gminy znajduje się 38 miejscowości (34 sołectwa). Największą pod względem zaludnienia miejscowości jest ośrodek Gminy – Lubowidz liczący 1941 mieszkańców, a następnie Zieluń – 791, Sinogóra 392 i Bądzyn – 378 Przez teren gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie nr 541 relacji Lubawa – Dobrzyń n/Wisłą i nr 563 Rypin – Mława, stanowiące główne powiązania komunikacyjne zewnętrzne z sąsiednimi terenami ( miasto Żuromin oddalone jest około 5,3km na południe od siedziby Gminy, Lidzbark Welski – około 15km na północ, Mława – około 35km na wschód). Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Lidzbarku Welskim na linii kolejowej Działdowo – Lidzbark – Brodnica (około 15km od Lubowidza) oraz w Rypinie (około 40km) na linii kolejowej Sierpc – Brodnica. Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo, pomimo mało korzystnych warunków dla rozwoju produkcji rolnej. Tereny użytkowane rolniczo zajmują około 58,1% ogólnej powierzchni gminy. Gmina odznacza się wysokim wskaźnikiem lesistości ( około 36%). Około 97,9% ogólnej powierzchni gminy zajmują obszary prawnie chronione tj. Górznieńsko Lidzbarski Park Krajobrazowy (27,4%) i Obszar Chronionego Krajobrazu (70,5%). Duża lesistość, atrakcyjna rzeźba terenu, czyste powietrze i korzystny mikroklimat oraz znaczny udział atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo terenów tworzą warunki dla rozwoju różnych form turystyki i wypoczynku.

3 Bądzyn, Dziwy, Galumin, Goliaty, Huta, Jasiony, Kaleje, Kipichy, Konopaty, Kozilas, Lisiny, Łazy, Mały Las, Mleczówka, Obórki, Osówka, Pątki, Płociczno, Przerodki, Purzyce, Ruda, Rynowo, Sinogóra, Straszewy, Suchy Grunt, Syberia, Sztok, Toruniak, Wronka, Wylazłowo, Zatorowizna, Zdrojki, Zieluń, Żarnówka, Żelaźnia.

4 Lp.Nazwa inwestycjiOkres realizac ji Przewidywana wartość inwestycji Źródła finansowania Udział własny gminy Środki z Budżetu Państwa Środki z Unii Europejskiej Uwagi 1Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody Sinogóra 2008 463.526,43313.526,43150.000 Urząd Marszałkowski kom.E 2Modernizacja stacji uzdatniania wody Lubowidz 2009850.000212.500637.500PROW Razem1.313526,43526026,43150.000637.500 Wieloletni Plan Inwestycyjny Urządzeń wodociągowych Gminy Lubowidz

5 Lp.Nazwa inwestycjiOkres realizacji Przewidywana wartość inwestycji w zł Źródła finansowania w zł Udział własny gminy Środki z Budżetu Państwa Środki z Unii Europejskiej Uwagi 1Budowa strażnicy OSP w Lubowidzu2007-20093.817.595 2Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zieluniu 2009835482,60208870,65626.611,95PROW 3Rozpoczęcie prac przygotowawczych (dokumentacja) pod budowę zalewu na rzece Wkra na odcinku Lubowidz – Bądzyn 2013200.00050.000150.000 RPO 4Budowa zalewu Lubowidz-Bądzyn120 ha2014-201630.000.0007.500.00022.500.000RPO Razem34.853077,6111.576465,6523.276611,95 Wieloletni Plan Inwestycyjny Sportu, Turystyki, Kultury, Środowiska Gminy Lubowidz

6 W Osówce także jest robione nowe boisko dla dzieci, gdyż poprzednie boisko było nie odpowiednie dla dzieci, gdyż nie było ogrodzenia na około całego boiska. Także zaraz obok jest plażówka. W planach Gminy Lubowidz jest także, Plac Zabaw dla dzieci.

7 . W Lubowidzu przy Zespole Szkół znajduje się piękne boisko na którym młodzież może spędzać wolny czas, odbywają się na nim również różne mecze piłkarskie. W Urzędzie Gminy można korzystać z komputerów oraz Internetu. W Lubowidzu jest też wodna elektrownia.

8 Pięknie usytuowana drewniana kwatera w pobliżu Welskiego i Górznieńsko- Lidzbarskiego PK. Przy obiekcie znajduje się leśna ścieżka dydaktyczna z zagrodami zwierząt - dzika, muflonów i woliera z bażantami.

9 Wykonawcy Marta Marciniak Radosław Gutkowski Aleksandra Trzonkowska Opiekun: p. Iza Kapela

10


Pobierz ppt "Gmina Lubowidz położona jest w północno-zachodniej części powiatu Żuromińskiego, zajmuje 191 km 2, co stanowi 23,7% jego powierzchni. Pod względem wielkości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google