Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana z trzech – grup ludności tubylczej zamieszkującej oba kontynenty amerykańskie, obejmująca – zarówno dawniej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana z trzech – grup ludności tubylczej zamieszkującej oba kontynenty amerykańskie, obejmująca – zarówno dawniej,"— Zapis prezentacji:

1

2 Najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana z trzech – grup ludności tubylczej zamieszkującej oba kontynenty amerykańskie, obejmująca – zarówno dawniej, jak i dziś – setki ludów, plemion i grup o bardzo różnym charakterze i stopniu rozwoju.

3 Jedną z najbardziej odmiennych a poprzez to ciekawą jest kultura Indian Pueblo i innych zamieszkujących tereny południowego zachodu Ameryki Północnej. Kultura Pueblo wykształciła się w specyficznych, jak na kontynent północnoamerykański, warunkach. Są to głównie suche obszary półpustynne, Góry Stołowe i liczne kaniony wyżłobione przez rzeki.

4  Przodkami dzisiejszych Indian byli koczowniczy myśliwi, którzy – według najszerzej uznawanej teorii – podczas ostatniej epoki lodowcowej (ok. 20 000 – 35 000 lat temu) przeszli (w kilku falach migracyjnych) z Azji do Ameryki przez pomost lądowy istniejący wówczas w rejonie dzisiejszej cieśniny Beringa.  Kolonizacja, konkwista, niewolnictwo, wojny, powstania, przymusowa chrystianizacja, europejskie choroby oraz osadnictwo doprowadziły do śmierci milionów Indian (w wielu regionach – np. na wschodzie USA, Karaibach czy Ziemi Ognistej – niemal wszystkich), do rozpadu tradycyjnych systemów gospodarowania i organizacji społecznej, przymusowych migracji całych plemion oraz częściowego (a w przypadku setek mniejszych plemion – całkowitego) upadku ich kultur, języków i religii.

5

6  Obecnie, poza nielicznymi przypadkami niewielkich, stosunkowo izolowanych, pierwotnych grup w Amazonii i Mezoameryce, Indianie są w znacznym stopniu zasymilowanymi członkami wieloetnicznych i wielokulturowych społeczeństw narodowych.  W większości krajów obu kontynentów stanowią oni niewielkie procentowo mniejszości etniczne. Chociaż wszędzie cieszą się formalnie pełnią praw obywatelskich i praw człowieka (czasami uzyskanych niedawno – np. w USA wszyscy Indianie uzyskali obywatelstwo w 1924 roku, a w innych krajach – jeszcze później), to zazwyczaj pozostają mniejszościami ubogimi i pozbawionymi znaczących wpływów politycznych (a nierzadko także w różny sposób dyskryminowanymi).

7  Indianami nazywa się niemal autochtoniczną ludność obu Ameryk o złożonej etnogenezie.  Znaleziska archeologiczne i antropologiczne sugerują, że Ameryka Północna została zaludniona przez przybyszy z Azji co najmniej 12 tysięcy lat temu. Podczas ostatniej epoki lodowcowej ludzie przedostali się do niej przez Cieśninę Beringa.  Późniejsze zróżnicowanie antropologiczne Indian jest wynikiem działania takich czynników, jak dryf genetyczny i dobór naturalny, a także możliwego asymilowania jednostek, czy małych grup z Oceanii i Australii.

8 W Ameryce Południowej i Środkowej wyróżnia się 17 kręgów kulturowych:  Arktyka Zachodnia  Arktyka Centralna i Wschodnia  Subarktyka Yukon  Subarktyka Mackenzie  Subarktyka Wschodnia  Wybrzeże Północno-Zachodnie  Wielkie Równiny  Preria  Wschód  Kalifornia  Wielka Kotlina  Baja California  Południowy Zachód  Płaskowyż  Meksyk Północno-Wschodni  Mezoameryka  Archipelag Karaibski

9  W różnych krajach, środowiskach i językach Ameryki stosowane bywają – obok nie zawsze i nie wszędzie szeroko akceptowanych „Indian” – także różne inne określenia o rozmaitym zasięgu stosowani i popularności.  W Kanadzie oficjalnie używana jest nazwa First Nations ("Pierwsze Narody"), w USA –Native Americans ("Tubylczy Amerykanie") a także First Americans ("Pierwsi Amerykanie"), w Ameryce Łacińskiej są to zwykle Indigenas (tubylcy), istnieje też określenie Amerindians ("Amerindianie„) itp.

10  Różnice między grupami i plemionami Indian obejmują nie tylko fizyczny wygląd, ale także ich języki.  Na terenie obu Ameryk naukowcy wyróżnili setki tubylczych języków i ich dialektów – współcześnie w znacznej części wymarłych lub zanikających.

11 Prezentację przygotował Piotr Śmigiel kl. IIB GIM


Pobierz ppt "Najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana z trzech – grup ludności tubylczej zamieszkującej oba kontynenty amerykańskie, obejmująca – zarówno dawniej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google