Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Garso R Garso R įtvirtinimas įtvirtinimas žodžiuose žodžiuose Mokymo priemonė Mokymo priemonė logopedams, pradinių klasių logopedams, pradinių klasių mokiniams.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Garso R Garso R įtvirtinimas įtvirtinimas žodžiuose žodžiuose Mokymo priemonė Mokymo priemonė logopedams, pradinių klasių logopedams, pradinių klasių mokiniams."— Zapis prezentacji:

1 Garso R Garso R įtvirtinimas įtvirtinimas žodžiuose žodžiuose Mokymo priemonė Mokymo priemonė logopedams, pradinių klasių logopedams, pradinių klasių mokiniams ir jų tėvams mokiniams ir jų tėvams lenkų kalba lenkų kalba Parengė Vilniaus r. Nemenčinės Parengė Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos Konstanto Parčevskio gimnazijos logopedė Danuta Banevič logopedė Danuta Banevič

2 Uždaviniai: Uždaviniai:  mokyti taisyklingo garso [r] tarimo žodžiuose,  lavinti foneminę klausą,  formuoti garsinės žodžių analizės bei sintezės įgūdžius,  ugdyti girdimąjį ir regimąjį suvokimą,  plėsti žodyną,  tobulinti kalbos gramatinę sandarą,  ugdyti rišliąją kalbą.

3 Taisyklingas [r] garso tarimas RRRR — uždarumos, virpamasis, sonantas, liežuvio priešakinis, alveolinis priebalsis, skardusis. GGGGali būti kietasis ir minkštasis. Tariant kietąjį garsą, burna šiek tiek pravira, visas balso aparatas įtemptas išskyrus liežuvio galiuką. Liežuvio nugarėlė plokščia, o liežuvio galiukas pakeltas prie viršutinių dantų alveolių ir sudaro uždarumą. Iš plaučių iškvepiant orą, uždarumas išsprogdinamas, ir liežuvis suvirpa, nes jis, laikomas viršuje, vėl keletą kartų sudaro su alveolėmis uždarumą, kurį oras nuolat turi išsprogdinti. ŽŽŽŽodžio pradžioje garsas r yra 1—2 dūžių, o gale 2—3 dūžių.

4 Kalbos padargų mankštos pratimai mokant tarti garsą [r]  1. Lavinti apatinį žandikaulį jį pakeliant, nuleidžiant, judinant į šalis, pirmyn, atgal.  2. Tyliai, garsiai virpinti lūpas („arkliuko prunkštimas”).  3. Virpinti lupas iškišus tarp jų platų liežuvį.  4. Aplaižyti liežuviu viršutinius ir apatinius dantis (skaičiuojami dantukai).  5. Pakaitomis padaryti tai siaurą, tai platų liežuvį.  6. Liežuvį pakaitomis atremti tai į viršutinius, tai į apatinius dantis.  7. Mėgdžioti kalakutus: bl, bl, bl....  8. Pliaukšėti liežuviu, stengiantis jį kiek galima aukščiau pakelti ir kuo stipriau prispausti prie kietojo gomurio.  9. Iškišti platų liežuvį ir tvirtai prispausti prie viršutinės lūpos ją uždengiant. Stipriai pūsti orą. Virpėdama lūpa suvirpina ir liežuvį.  10. Pričiulpti liežuvį prie kietojo gomurio ir stengtis kuo ilgiau ten išlaikyti, įtempus liežuvio pasaitėlį. Po to staigiai pūsti orą į liežuvio galiuką. Iškvepiant gali pasigirsti, dz.  11. Išsižioti ir, pakėlus liežuvį prie viršutinių dantų alveolių, greitai tarti vieną iš šių garsų junginių (tttt..., dddd..., t dt dt dt d..., dz dz dz dzzz..., žžž..., dzin dzin, addda ir t.t.). Tariant stipri oro srovė staigiai pučiama į liežuvio galiuką ir pirštu, zondu ar apvaliu, švelniu pieštuko galiuku greitai braukoma po liežuviu, stengiantis jį suvirpinti. Jei liežuvis įtemptas ir oro srovė pakankamai stipri, pasigirsta tr, tr, dr-dr...

5 /r/- klasyfikacja w języku polskim  -Głoska „r” jest spółgłoską;  -półotwartą  -ustną  -dźwięczną  -drżącą  -twardą  -przedniojęzykowo-przydziąsłową

6 [r] artykulacja  Przy wymawianiu głoski [r] wibruje koniuszek języka, boki języka przylegają do wewnętrznych powierzchni górnych zębów i dziąseł. Powierzchnia języka lekko wklęśnięta. Koniuszek języka uderza o dziąsła.

7 Korekcja rerania  Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, które biorą udział w artykulacji głoski ”r”: ćwiczenia usprawniające motorykę warg i języka, np :  nadymać policzki przy zwartych wargach  nadmuchiwać baloniki, puszczać bańki mydlane  naśladować parskanie konia i warkot motor: trrr,prrr,wrrr trrr,prrr,wrrr  wysuwać język za jamę ustną, na dół, na boki, do góry  liczyć czubkiem języka górne zęby  naśladować grę na trąbce;

8 Metody wywoływania głoski [r]  1.wymawiać teda; (t,d, dziąsłowe) najpierw w tempie wolnym, potem coraz szybciej; e powinno być wymawiane krótko i delikatnie, zaś a z naciskiem i przedłużeniem  2.w szybkim tempie powtarzać połączenia bda (d dziąsłowe) bdo, bdu, z krótko i delikatnie wymawianym d, itp. (d dziąsłowe) bdo, bdu, z krótko i delikatnie wymawianym d, itp.  3.wymawiać tede (t, d, dziąsłowe) lekko i delikatnie, przy czym samogłoski tworzyć bardzo cicho i krótko; zwarcie powinno być delikatne, gdyż właśnie osłabienie tego zwarcia prowadzi do głoski „r”.

9 Ćwiczymy słuch fonemowy: analiza i synteza głoskowa. Karta pracy ucznia. Patrząc na obrazek: Patrząc na obrazek: 1) podziel wyraz na sylaby, 1) podziel wyraz na sylaby, 2) wymień wszystkie 2) wymień wszystkie głoski w słowie. głoski w słowie.

10 Słownictwo do utrwalenia wyrazów ze spółgłoskami tr i dr  Tr-  tran, trasa, trawa, tratwa, trapez, trema, trud, trep, truskawka, trucizna, trucht, trąbka, trociny, tron, trop, troska, troje, truteń, trójka, trójkąt, tren, treść, trybuna, traszka,  -tr- potrawa, koncentrat, atrament, stragan, strażak, strach, musztra, siostra, estrada, kontrabas, autostrada, strefa, stres, natrysk, jutro, futro, futryna, cytryna, struna, witryna, piętro, instrument, wątroba, strąk, strona, przestroga, centrum, katastrofa, chytry, bystry, ostry, astry, Petronela, potrawa, koncentrat, atrament, stragan, strażak, strach, musztra, siostra, estrada, kontrabas, autostrada, strefa, stres, natrysk, jutro, futro, futryna, cytryna, struna, witryna, piętro, instrument, wątroba, strąk, strona, przestroga, centrum, katastrofa, chytry, bystry, ostry, astry, Petronela,  -tr wiatr, litr, metr, centymetr, decymetr, teatr, łotr, Piotr, filtr, jesiotr, semestr, wiatr, litr, metr, centymetr, decymetr, teatr, łotr, Piotr, filtr, jesiotr, semestr,  Dr-  drabina, drań, drab, dramat, drut, drapacz, dreszcze, drut, drapacz, dreszcze, drapieżnik, drążek, drewno, drewniaki, dresy, drób, druh, dróżka, drużyna, droga, drozd, drobiazg, drętwy, drapieżnik, drążek, drewno, drewniaki, dresy, drób, druh, dróżka, drużyna, droga, drozd, drobiazg, drętwy, drobny,drobnostka, drożdże, dracena, drogowskaz, drobny,drobnostka, drożdże, dracena, drogowskaz,  -dr- kadra, kwadrat, kwadrans, zdrada, eskadra, adres, adresat, podręcznik, podróż, wędrówka, zdrowie, biedronka, wydra, andrut, Aleksandra, kadra, kwadrat, kwadrans, zdrada, eskadra, adres, adresat, podręcznik, podróż, wędrówka, zdrowie, biedronka, wydra, andrut, Aleksandra,  dr- cedr, kadr cedr, kadr

11 Przeczytaj i odgadnij 1 zagadkę. Siedzi w kałamarzu Siedzi w kałamarzu obok liter i wyrazów. obok liter i wyrazów. Gdy się przy pisaniu Gdy się przy pisaniu spieszysz – spieszysz – to on z pióra chlup! to on z pióra chlup! Na zeszyt. Na zeszyt.

12 AAAAtrament

13 Przeczytaj i odgadnij 2 zagadkę. Przeczytaj i odgadnij 2 zagadkę. Jest od pomarańczy mniejsza, Jest od pomarańczy mniejsza, bardziej żółta i kwaśniejsza. bardziej żółta i kwaśniejsza. Pod jej skórką mieści się mnóstwo witaminy C. Pod jej skórką mieści się mnóstwo witaminy C.

14 ccccytryna

15 Rozwiąż krzyżówkę. Wariant 1. Rozwiąż krzyżówkę. Wariant 1.

16  Jakie rozwiązanie?

17  Kliknij dalej i sprawdź

18 Garnek

19 Rozwiąż krzyżówkę. Wariant 2 Rozwiąż krzyżówkę. Wariant 2

20 Jakie rozwiązanie?

21  Kliknij dalej i sprawdź

22  Koncert

23 Ułoż zdania z rozsypanki wyrazowej

24 Karta pracy ucznia.  Znajdź i skreśl w wykreślance słowa, oznaczające narzędzia ogrodnicze. Jeden wyraz już zaznaczono.

25 Zadanie do domu. Powtarzaj słowa codziennie po 6- 8 razy  trudny  trapez  trąbka  trawa  trącać  tramwaj  trójkąt  tron  troje  trujący  tronowy  trociny  tryskać  trampki  trochę  trasa  troje  tresować

26 Zadanie do domu. Powtarzaj słowa codziennie po 6- 8 razy.  drabina  droga  drewno  drewniaki  drut  dramat  drapać  drasnąć  drapieżnik  drewniany  dręczyć  drobny  drogowskaz  drops  drozd  drożdże  drób  drugi  druk  drużyna  dresy  drgania

27 Podsumowanie ćwiczeń logopedycznych  Czego dzisiaj nauczyliśmy się?  Co najbardziej się spodobało na zajęciu?  Co było trudne?  Co jeszcze należy poćwiczyć?

28

29


Pobierz ppt "Garso R Garso R įtvirtinimas įtvirtinimas žodžiuose žodžiuose Mokymo priemonė Mokymo priemonė logopedams, pradinių klasių logopedams, pradinių klasių mokiniams."

Podobne prezentacje


Reklamy Google