Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak funkcjonuje nasza szkoła ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak funkcjonuje nasza szkoła ?"— Zapis prezentacji:

1 Jak funkcjonuje nasza szkoła ?

2 Spis treści Szczypta historii Akty prawne
Najważniejsze organy w szkole Komu podlega szkoła Unia Europejska a nasza szkoła

3

4 Szczypta historii Szkoła w Lubowidzu powstała w 1918r. Jako szkoła (lokal) powstała dopiero w 1936r. Była to jedna z największych szkół w okolicy. Jeśli ktoś chciał pójść do szkoły średniej np. z Bądzyna to musiał uzupełnić wiedzę w tej placówce. Gimnazjum powstało 1Września 1999r. Jako ZSL szkoła w Lubowidzu funkcjonuje od 1 Września 2011r. Powrót

5 Akty prawne regulujące
pracę szkoły Konstytucja – szczególnie Art. 70 - każdy ma prawo do nauki, do 18 roku życia nauka jest obowiązkowa - sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa, nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna, - rodzice mają wolność wyboru szkoły innej niż publicznej, - obywatele i instytucja mają prawo zakładać szkoły, warunek zakładania szkoły określa ustawa - władze publiczne zapewniają obywatelom równy i powszechny dostęp do edukacji. Ustawy: Ustawa o systemie oświaty r. Ustawa „Karta Nauczyciela” r. Ustawa o systemie informacji oświatowej- Ustawa o kulturze fizycznej r Powrót

6 Dokumenty warunkujące Funkcjonowanie szkoły
Statut szkoły Zasady oceniania zachowania

7 Najważniejsze organy w szkole
Dyrektor Rada pedagogiczna Rada rodziców

8 Dyrektor Dyrektor – kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały, kontroluje pracę nauczycieli (może ich zwolnić lub zatrudnić), opiekuje się uczniami, dysponuje środkami finansowymi szkoły, przyznaje nagrody i wymierza kary. Powrót

9 Rada pedagogiczna Rada pedagogiczna – (skład: dyrektor + wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole) zatwierdza plan pracy szkoły, podejmuje uchwały w sprawie promocji bądź wykreśleniu uczniów, przygotowuje projekt statutu szkoły. Powrót

10 Rada rodziców Rada rodziców – (tworzą ją wybrani rodzice z trójek klasowych ) może wystąpić do innych organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Powrót

11 Statut szkoły Dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły. Statut szkoły określa m.in. poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli oraz innych pracowników, a także prawa i obowiązki uczniów. Statut uchwala rada szkoły na podstawie projektu przygotowanego przez radę pedagogiczną. Statut naszej szkoły zawiera informacje: Cele i zadania zespołu szkół, Organy szkoły i ich zadania, O pracownikach zespołu szkół, Uczniach i Rodzicach Powrót

12 Zasady oceniania zachowania
Zachowanie wyjściowe poprawne. Uczeń zyskuje na start 100 pkt. (szkoła podstawowa) , 200 pkt. (szkoła gimnazjalna). Zachowanie może ulec zmianie na lepsze lub gorsze , w zależności czy uczeń zdobędzie więcej punktów na „+” lub „-”. Więcej na ten temat w odnośniku. Powrót

13 Unia Europejska A nasza szkoła

14 Projekty Unijne w naszej
szkole „ABC – nauki” „Na własne konto” „Równać szanse”

15 ABC - nauki Cel projektu: Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lubowidz, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. Po przeprowadzeniu wywiadu wyszło że u 65% uczestników poprawiły się umiejętności w zakresie zajęć na jakie się zapisał. Myślę że ten projekt wypadł bardzo dobrze. Powrót

16 Na własne konto Cel projektu: nauka i poprawienie umiejętności uczestników w zakresie ekonomi, bankowości jak i także pracy w grupie (projekt przeznaczony wyłącznie dla klas I – III gimnazjum). Uczestnicy mieli okazję spotkać się z przedsiębiorcą, zrobić z nim wywiad. Poznali też bliżej giełdę, działanie banku jak i także funkcje pieniądza. Po przeprowadzeniu wywiadu uzyskano informacje, że u 75% uczestników poprawiły się umiejętności w zakresie zajęć na jakie się zapisał. Myślę że ten projekt wypadł świetnie. Powrót

17 Równać szanse Obecnie realizowany jest projekt unijny w gimnazjum pod nazwą „Równać szanse” w ramach tego projektu są realizowane zajęcia z : Kreatywności Polskiego Angielskiego Fizyki Informatyki Chemii Wszystkie zajęcia służą rozwojowi intelektualnemu uczestników. Po przepytaniu uczestników poszczególnych projektów stwierdza się duże zainteresowanie i chęć chodzenia na te zajęcia i pogłębiania wiedzy. Powrót

18

19 Fundusze Unijne Pieniądze z Unii Europejskiej przeznaczane są na finansowanie realizacji projektów: zajęć dodatkowych pozalekcyjnych dla uczniów dobrych i słabych i zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. Na organizację wycieczek jedno i kilkudniowych, oraz na kursy i warsztaty doszkalające dla nauczycieli.

20 Komu podlega szkoła i kto ją finansuje ?

21 Finanse Płatnikiem wszystkich pracowników szkoły jest Urząd Gminy w Lubowidzu. Pensje pracowników przelewane są na konta bankowe (albo na indywidualne konta pracowników albo do odbioru w kasie Banku spółdzielczego w Lubowidzu).

22 Komu podlega szkoła Szkoła podlega w całości gminie. Gmina finansuje działania szkoły i nadzoruje (finanse, zatwierdza zatrudnianie pracowników, zaplecze dydaktyczne). Powrót

23 Jakub Kubkowski Norbert Kalinowski Damian górski
KONIEC Wykonali :


Pobierz ppt "Jak funkcjonuje nasza szkoła ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google