Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat 6..  Przez czynności i polecenia będziemy rozumieć funkcje stosowane w obrębie interfejsu użytkownika i operacje na nim wykonywane.  Stosowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat 6..  Przez czynności i polecenia będziemy rozumieć funkcje stosowane w obrębie interfejsu użytkownika i operacje na nim wykonywane.  Stosowanie."— Zapis prezentacji:

1 Temat 6.

2  Przez czynności i polecenia będziemy rozumieć funkcje stosowane w obrębie interfejsu użytkownika i operacje na nim wykonywane.  Stosowanie czynności i poleceń ma na celu wywołanie jakiejś akcji lub ułatwienie użytkownikowi obsługi interfejsu.  Wybrane rozwiązania powinny odpowiadać przyzwyczajeniom i intuicji użytkownika.

3  Przyciski  Paski menu  Menu kontekstowe  Rozwijane menu  Paski narzędzi  Odnośniki  Panele poleceń  Ukryte narzędzia

4  Dwukrotne klikanie  Polecenia klawiszowe  Przeciągnij i upuść  Wpisywanie polecenia

5  Grupy przycisków  Ukryte narzędzia  Panel poleceń  Wyszczególniony przycisk „Zakończ”  Inteligentne elementy menu  Podgląd  Wskaźnik postępu  Odwoływalność  Wielopoziomowe cofanie czynności  Historia poleceń  Makra

6  Grupowanie przycisków stosowane jest, gdy w interfejsie trzeba zamieścić kilka poleceń, które są do siebie podobne lub powiązane ze sobą.  Dzięki grupom interfejs jest bardziej zrozumiały i przystępny. Bliskość elementów wskazuje na ich pokrewieństwo.  Przy grupowaniu przycisków warto pamiętać o ich wyrównaniu i nadaniu podobnej oprawy graficznej.  Przyciski powinny być jednoznacznie opisane.

7  Narzędzia w programie Microsoft Word pogrupowane są według funkcji. W niektórych grupach znajdują się również podgrup. Na rysunku zaznaczona jest grupa odpowiadająca za edycję akapitu, a jedną z podgrup jest ta, z przyciskami służącymi do modyfikacji wyrównania tekstu. Podgrupa Grupa

8  Ukrywanie narzędzi jest stosowane, gdy w obrębie interfejsu trzeba zamieścić wiele poleceń i tracimy przez to na przejrzystości.  Ukryte narzędzia ujawniają się tylko wtedy, gdy są potrzebne. Dzięki temu interfejs pozostaje jasny i przejrzysty.  Należy ukrywać te elementy, które nadmiernie zaśmiecają interfejs i ujawniać je tylko wtedy, kiedy użytkownik najedzie na nie kursorem. Reakcja na kursor powinna być natychmiastowa.

9  Rozwijane menu z opcjami edycji wpisu na portalu Facebook pojawia się po najechaniu kursorem na prawy górny róg okienka. Dzięki temu interfejs jest przejrzysty, a opcje edycji można z łatwością znaleźć w intuicyjnym miejscu.

10  Panele poleceń stosowane są, by przedstawić grupę powiązanych, często używanych czynności w zawsze widocznym i dostępnym miejscu.  Czynności w panelu poleceń często odnoszą się do elementów umieszczonych na liście w sąsiedztwie panelu.  Bardzo często zawartość panelu zależy od stanu, w jakim aplikacja się znajduje i jakie czynności aktualnie można wykonać. Na przykład, w pewnych sytuacjach przyciski w panelu poleceń mogą stawać się nieaktywne.

11  Panel poleceń w eksploratorze plików systemu Windows jest dobrze widoczny i łatwy w obsłudze. Zawiera czynności do wykonywania operacji na plikach i katalogach. Gdy żaden z plików i katalogów nie jest zaznaczony, czynności te stają się nieaktywne.

12  Tego rodzaju wyszczególniony przycisk stosowany jest przy finalizacji wszelkiego rodzaju formularzy czy transakcji.  Przycisk musi dawać użytkownikowi poczucie, że transakcja zostanie zakończona po jego kliknięciu.  Powinien znajdować się w miejscu, gdzie kończy się przepływ wzroku i być mocno zaakcentowany i wyróżniony.

13 Wyszukiwanie zaawansowane w wyszukiwarce Google Formularz rejestracyjny w portalu Allegro Przyciski kończące w powyższych interfejsach wyróżniają się spośród pozostałych i jednoznacznie określają koniec formularza.

14  Inteligentne elementy menu oznaczają dynamicznie zmienianą w nim zawartość, aby użytkownik wiedział, co dokładnie zdarzy się po wywołaniu danej czynności.  Tego wzorca należy używać, gdy dana czynność działa różnie w zależności od kontekstu.

15  Powyższe przykłady prezentują inteligentne elementy menu w programie Adobe Photoshop.  W pierwszym przypadku dynamizm polega na wyświetleniu nazwy czynności, która ma zostać cofnięta.  W drugim przypadku dynamicznie wyświetlana jest nazwa ostatnio użytego filtra.  W obu przypadkach użytkownik uzyskuje korzyść w postaci świadomości efektów swojego działania po zastosowaniu wybranej czynności.

16  Użycie tego wzorca służy pokazaniu efektu lub streszczeniu tego, co się stanie po zastosowaniu danej czynności.  Użytkownik odnosi korzyści w postaci oszczędności czasu i braku konsekwencji w przypadku podjęcia błędnej decyzji.

17  Idealnym przykładem dla podglądu jest program Photoshop, widzimy jaki efekt przyniesie nasza czynność

18  Ten wzorzec służy podaniu informacji o postępie aktualnie wykonywanej czynności.  Użytkownik ma świadomość, ile czasu pozostało do zakończenia wykonywania operacji.  Zastosowanie tego wzorca daje użytkownikowi korzyść w postaci nieblokowania całego interfejsu.

19  Zauważmy, że na niewielkim polu zawarte jest to co najważniejsze dla użytkownika

20  Wzorzec ten służy zapobieganiu błędom i radzeniu sobie z ich skutkami.  Daje użytkownikowi możliwość zmiany zdania oraz swobodę w poznawaniu używanego interfejsu.

21  Jednym z przykładów odwoływalności jest pasek ładowania się stron internetowych. Napotkamy ją również przy: instalacjach oprogramowania, renderingu, ściąganiu plików itp.

22  Jest to wzorzec przydatny w bardziej zaawansowanych interfejsach.  Daje użytkownikowi świadomość kontroli nad czynnościami, które wykonuje.  Usprawnia pracę użytkownika.

23  W takim wielopoziomowym cofaniu jak to powyżej użytkownik może cofnąć o dowolną ilość kroków, daje mu to poczucie swobody działań

24  Historia wykonywanych przez użytkownika poleceń daje mu kontrolę nad sterowaniem interfejsem oraz wiedzę na temat poleceń jakich użył.  Historia poleceń powinna być czytelna i opcjonalna w użyciu. Dzięki temu, użytkownik może otrzymać wymierną pomoc w obsłudze aplikacji.

25  Mamy tutaj 2 zupełnie różne historie poleceń. Pierwsza dotyczy mało zaawansowanego interfejsu, z kolei druga pochodzi z interfejsu zaawansowanego. Różnica jest ogromna.

26  Zastosowanie tego wzorca daje użytkownikowi korzyść w postaci ułatwienia i usprawnienia pracy, a także oszczędności czasu.

27  Jest to przykład listy makr, jeśli dobrze się przyjrzymy to zauważymy narzędzia pozwalające nam na tworzenie własnych makr.


Pobierz ppt "Temat 6..  Przez czynności i polecenia będziemy rozumieć funkcje stosowane w obrębie interfejsu użytkownika i operacje na nim wykonywane.  Stosowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google