Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Towary przeterminowane w księdze rachunkowej - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Towary przeterminowane w księdze rachunkowej - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Towary przeterminowane w księdze rachunkowej - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: | Część 48

2 Wstęp W trakcie inwentaryzacji zapasów zdarza się, że ujawniane są towary, które nieodwracalnie utraciły swoją przydatność gospodarczą i nie nadają się do dalszego użytku lub odsprzedaży. Towar, który stracił na trwałe swoje cechy użytkowe i handlowe musi zostać poddany utylizacji. Jednostka może dokonać tego sama lub może oddać składniki majątku do utylizacji innej firmie. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: |

3 Trwała utrata wartości Zgodnie z zasadą ostrożności, w wyniku finansowym, należy uwzględnić zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej towarów (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Jednocześnie zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości, jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, oznacza to że zachodzi trwała utrata wartości. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: |

4 Trwała utrata wartości – c.d. Podstawą do uznania, że nastąpiła trwała utrata wartości tych towarów może być: upływ terminu przydatności towarów handlowych, brak możliwości zużycia ich do celów działalności gospodarczej jednostki. Pozwala to na dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: |

5 Odpisy aktualizujące towary przeterminowane Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonywane w związku z utratą ich wartości - zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy o rachunkowości - zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Z datą fizycznej likwidacji nieprzydatnych towarów, potwierdzonej protokołem likwidacyjnym, powinno nastąpić ich wyksięgowanie z ewidencji bilansowej w ciężar dokonanego uprzednio odpisu aktualizującego. Jeżeli przeterminowane towary posiadają wartość rynkową (godziwą) równą zeru, to jednostka powinna dokonać odpisu aktualizującego 100% ich wartości. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: |

6 Likwidacja towarów Likwidując towary handlowe należy zadbać o odpowiednią dokumentację. Na przykład dla przeterminowanych towarów, odpowiednim dokumentem może być protokół podpisany przez uprawnione osoby. Dokument ten jest również podstawą zapisów w księgach rachunkowych jednostki, w związku z czym powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami jak dla dowodów księgowych, określonymi w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W przypadku kontroli podatkowej taki będzie stanowił podstawę wyjaśnień dla organów podatkowych przyczyn wykazania niższego dochodu do opodatkowania. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: |

7 Skutki podatkowe odpisania przeterminowanych towarów Straty powstałe w wyniku likwidacji towarów handlowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnej zasadzie wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT i art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. WAŻNE: Jednak w kwalifikacji tych strat do kosztów podatkowych istotne znaczenie mają działania podatnika w celu zapobieżenia stratom. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: |

8 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, Warszawa tel. kom.: , tel.: Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: |

9 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: ul. Przejazd 6/67 | Warszawa| tel | - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: |


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Towary przeterminowane w księdze rachunkowej - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google