Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadanie TIK z Zasad Kodeksu 2.0 Monika Kaźmierczak - Wróblewska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadanie TIK z Zasad Kodeksu 2.0 Monika Kaźmierczak - Wróblewska"— Zapis prezentacji:

1 Zadanie TIK z Zasad Kodeksu 2.0 Monika Kaźmierczak - Wróblewska
„Komunikujemy się poprzez pocztę elektroniczną oraz telefon komórkowy wg ustalonych zasad.” Zadanie TIK z Zasad Kodeksu 2.0 Monika Kaźmierczak - Wróblewska

2 TELEFON KOMÓRKOWY Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność. 2. Telefon komórkowy nie może być włączony na lekcjach, można korzystać z niego wyłącznie w czasie przerw. 3. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, uczniów oraz innych pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody. 4. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego.

3 NA LEKCJI BEZ TELEFONU… Dzwoniący telefon rozprasza nie tylko nauczyciela, ale pokazuje, że uczeń nie zna podstawowych norm zachowania nie tylko w szkole, ale również nie szanuje nauczyciela i swoich kolegów.

4 NAUCZYCIELE CZĘSTO PODAJĄ SWÓJ NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO… Nauczyciel nie ma obowiązku podawać uczniom swojego numeru telefonu… Sprawia nam i naszym rodzicom po prostu dużą uprzejmość, która ułatwia bardzo komunikację w sytuacjach nagłych. Obowiązują jednak pewne zasady określające porę, w jakiej nauczyciela wypada niepokoić swoim telefonem. Możemy dzwonić między 10:00 rano a 18:00, telefonowanie po godzinie 20:00 jest niewskazane. Nie na miejscu jest dzwonienie w niedziele i dni świąteczne. Wykorzystujmy ten numer tylko w ważnych sprawach, które wypadły nagle i muszą być natychmiast rozwiązane!

5 Z NAUCZYCIELEM MOŻEMY SIĘ KONTAKTOWAĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ… jeżeli nauczyciel wyrazi na to zgodę i poda nam swój adres e – mailowy Powinieneś posługiwać się kontem, w którym nazwą użytkownika jest Twoje imię i nazwisko, a nie nick czy pseudonim. (Trudno jest zidentyfikować takiego nadawcę i nauczyciel może wiadomość usunąć przed przeczytaniem). Tekst samego a musi być zgodny z podstawowymi zasadami dobrego wychowania. E - mail zaczynamy zwrotem grzecznościowym: Szanowna Pani lub Szanowny Panie. E - mail zawsze należy podpisywać imieniem i nazwiskiem, nawet jeśli jako nazwa użytkownika wyświetla się imię i nazwisko, to pod listem należy je także podać.

6 „DBAJ O E-MAIL BLIŹNIEGO SWEGO, JAK E-MAIL SIEBIE SAMEGO”

7 Etyczne kodeksy komunikowania w szkolnej praktyce:
Zasada prawdy – dokładanie wszelkich starań, by przekazywane informacje były zgodne z prawdą, sumiennie i bez zniekształceń relacjonowały fakty w ich właściwym kontekście, a w razie rozpowszechniania błędnej informacji dbałość o to, by niezwłocznie dokonano ich sprostowania. Zasada obiektywizmu – przedstawianie rzeczywistości niezależnie od swoich poglądów, rzetelne relacjonowanie różnych punktów widzenia. Zasada oddzielania informacji od komentarza – wypowiedź ma umożliwiać odbiorcy odróżnianie faktów od opinii i poglądów. Zasada uczciwości – działanie w zgodzie z własnym sumieniem, nieuleganie wpływom, nieprzekupność, odmowa działania niezgodnego z przekonaniami.

8 Etyczne kodeksy komunikowania w szkolnej praktyce:
Zasada szacunku i tolerancji – poszanowanie ludzkiej godności, praw, dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia. Zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy – podstawowe prawa czytelników, widzów i słuchaczy powinny być nadrzędne wobec redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców. Zasada wolności i odpowiedzialności – wolność mediów nakłada na nie odpowiedzialność za treść i formę przekazu oraz wynikające z tego konsekwencje.

9 „Etyczne kodeksy komunikowania wyrastają z szacunku do praw człowieka, do prawdy, zasady wspólnego dobra i świadomości roli mediów w naszym życiu”.

10 Szczególnie na płaszczyźnie komunikacji internetowej przydatny okazać się może zbiór zasad opracowany za S. Millerem przez H. i T. Zgółków, którzy precyzują mailową etykietę następująco: - e formułuj jasno i zwięźle, uwzględniając potrzeby adresatów; - zwracaj uwagę na poprawność pisowni i gramatykę, - otrzymane wiadomości traktuj jako poufne; - nigdy nie zakładaj, że , który wysyłasz, pozostanie poufny;

11 - nie przejmuj się zbytnio wiadomościami, w których napisano: prześlij to do wszystkich swoich znajomych; - czytaj instrukcje – poznawaj możliwości swojego programu, poczty elektronicznej oraz kulturę Internetu; nie bądź jednak nieuprzejmy wobec tych, którzy wiedzą mniej; - pomyśl dwa razy, zanim klikniesz na send (wyślij); - nie wszystkie wiadomości wypada przekazywać za pomocą a. Pamiętaj: Poczta elektroniczna jest światem rzeczywistym.

12 Źródło: http://e-lekcje. org/pomoce-naukowe/etyczna-komunikacja


Pobierz ppt "Zadanie TIK z Zasad Kodeksu 2.0 Monika Kaźmierczak - Wróblewska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google