Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r. Małgorzata Walczak Dyrektor Generalny, Członek Zarządu ASM – Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r. Małgorzata Walczak Dyrektor Generalny, Członek Zarządu ASM – Centrum."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r. Małgorzata Walczak Dyrektor Generalny, Członek Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

2 Budownictwo mieszkaniowe – luty 2011 r. Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS W lutym 2011 r. oddano do użytkowania 8 506 mieszkań, tj. o 13,6% mniej niż w 2010 r. W ciągu lutego br. rozpoczęto budowę 7 431 mieszkań, tj. o 12,8% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się natomiast w porównaniu lutym ub. roku do 10 230 mieszkań, tj. o 8,5%.

3 Mieszkania oddane do użytku wraz z powierzchnią miesięcznie w okresie styczeń 2009 – luty 2011 Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS Średnia powierzchnia mieszkania oddanego do użytku w lutym 2011 wyniosła 118,4 m 2 i była o 17,8% wyższa niż średnia wielkość mieszkania oddanego do użytku w lutym 2010 roku.

4 Mieszkania oddane do użytku miesięcznie w okresie I.2009 – II.2011 Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS Nadal obserwowalny trend spadkowy liczby mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem.

5 Mieszkania, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń - luty w latach 2006 - 2011 Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS W ciągu dwóch miesięcy br. rozpoczęto budowę 13 678 mieszkań, tj. o 23,9% więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. Inwestorzy indywidualni w okresie styczeń-luty 2011 rozpoczęli budowę 6 541 mieszkań czyli aż o 38,8% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.

6 Mieszkania, których budowę rozpoczęto według form budownictwa (luty 2010 i 2011) Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS 2010 r. 2011 r. Struktura mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym zdecydowanie różni się od tej z roku poprzedniego. Zmalał udział budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem, spółdzielczego oraz pozostałego na rzecz wzrostu udziału budownictwa indywidualnego (wzrost o 10,9 pkt. proc.).

7 Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w okresie styczeń - luty w latach 2006 - 2011 Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się w porównaniu z okresem styczeń-luty ub. roku do 19 842 mieszkań, tj. o 9,2%. W grupie inwestorów indywidualnych odnotowano spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń, uzyskali oni pozwolenia na budowę 11 103 mieszkań, tj. 14,8% mniej w stosunku do 2011. roku.

8 Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia według form budownictwa (luty 2010 i 2011) Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS 2010 r. 2011 r. Struktura mieszkań, na które wydano pozwolenia nieznacznie się zmieniła. O 5 pkt. proc. wzrósł udział wydanych pozwoleń na mieszkania deweloperskie kosztem budownictwa indywidualnego, spółdzielczego i „pozostałego”.

9 Mieszkania indywidualne oddane do użytku oraz ich powierzchnia w okresie styczeń-luty w roku 2011 wg województw Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

10 Procent obywateli UE mieszkających w domach jednorodzinnych (w %) Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych Eurostat (luty 2011) Najczęściej Europejczycy zamieszkują domy, a nie bloki. Na jeden dom przypada bowiem mniej niż jedno - bo jedynie 0,7 mieszkania. Jest to wynik zbliżony do rodzimego. W Polsce bowiem na jeden dom przypada 0,9 mieszkania. Oznacza to, że ponad połowa Polaków mieszka w domach jednorodzinnych. Co ciekawe ponad 90% z nich to budynki wolnostojące, podczas gdy w Europie średnio jest ich niecałe 60%. Ponadto warto zauważyć, że w 20 na 30 badanych krajów liczba domów jest większa niż lokali mieszkalnych.

11 W związku z obserwowanymi trendami na rynku mieszkaniowym, w lutym mamy do czynienia ze spadkiem liczby mieszkań oddanych do użytku. Wynika on z sezonowości oraz zmniejszonej liczby wydanych pozwoleń w 2010 roku. Zdecydowanie zmalała liczba oddanych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. W lutym oddano tylko 2 410 takich mieszkań i była to najniższa wartość w ciągu ostatnich dwóch lat. Wzrost udziału inwestorów indywidualnych na poziomie 14,1 pkt. proc. na rynku mieszkań oddanych do użytku może wynikać z faktu odczuwalnych skutków kryzysu, które w większym stopniu dotykają deweloperów. W najbliższych miesiącach dalszym ciągu powinniśmy obserwować spadek liczby oddawanych do użytku mieszkań, a zmiana trendu nie nastąpi wcześniej niż w połowie roku. Do tego czasu dynamika spadku powinna jednak stopniowo maleć. Możemy spodziewać się za to poprawy pod względem liczby rozpoczynanych budów, a także liczby wydawanych pozwoleń. Spadek liczby mieszkań oddanych do użytku Wzrost udziału inwestorów indywidualnych Spodziewany wzrost liczby pozwoleń i rozpoczętych budów Analizując mieszkania indywidualne oddane do użytku w okresie styczeń-luty 2011 widać, iż najwięcej mieszkań powstało w województwie mazowieckim, małopolskim oraz wielkopolskim. Warto jednak zauważyć, że największe mieszkania zbudowane zostały w województwie opolskim, w którym oddano do użytku najmniej nowych budynków. Inwestorzy indywidualni najwięcej budują w województwie mazowieckim

12 Dziękuję za uwagę Małgorzata Walczak Dyrektor Generalny, Członek Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

13

14 W roku 2011 zespół ASM kontynuuje cykliczne opracowania kwartalne oraz miesięczne opatrzone szyldem MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO. Cel… Cel… to dostarczanie zawsze aktualnych i pełnych informacji dotyczących szeroko rozumianego rynku budowlanego. Monitoring Rynku Budowlanego to nie tylko aktualny zapis bieżącej sytuacji w sektorze, to także dostęp do ogólnopolskiej i regionalnej BAZY DANYCH, czyli serwisu umożliwiającego natychmiastowy wgląd do najświeższych i historycznych danych z rynku budowlanego oraz makroekonomii.

15 KAŻDY RAPORT MRB 2011 ZAWIERA RÓWNIEŻ załącznik Excel - tabele, które ułatwią samodzielną analizę wskaźników W 2011 roku stałymi elementami analiz kwartalnych MRB są: 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI Wskaźniki makroekonomiczne – dane kwartalne Prognozy sytuacji makroekonomicznej kraju 2. SYTUACJA NA RYNKU BUDOWLANYM Wskaźniki budowlane – dane kwartalne Budownictwo na GPW Budownictwo inżynieryjne Ceny w budownictwie 3. NIERUCHOMOŚCI W POLSCE Efekty budownictwa mieszkaniowego i ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym Prognozy rozwoju mieszkalnictwa Efekty budownictwa niemieszkalnego

16 Miesięczne raporty MRB Prenumeratorzy MRB kwartalnego otrzymują raporty miesięczne GRATIS Opracowania miesięczne można zamawiać pojedynczo bądź w formie prenumeraty rocznej Oprócz kwartalnych raportów MRB, dysponujemy ofertą miesięcznych opracowań MRB Harmonogram ukazywania się raportów kwartalnych Korzystne warunki dla prenumeratorów

17 Warunki zamówienia MRB 2011 TO: Możliwość PRENUMERATY ROCZNEJ obejmującej: 4 raporty kwartalne + GRATIS 12 raportów miesięcznych!!! 4 500 PLN + 23% VAT Możliwość zakupu POJEDYNCZEGO raportu kwartalnego 1 800 PLN + 23% VAT Możliwość zakupu RAPORTÓW MIESIECZNYCH w formie: - PRENUMERATY ROCZNEJ 2 700 PLN + 23% VAT - POJEDYNCZEGO OPRACOWANIA 400 PLN + 23% VAT Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01, /24/ 355 77 03 bądź e-mail: a.sakowski@asm-poland.com.pla.sakowski@asm-poland.com.pl

18

19 Jaki odsetek gospodarstw domowych w Polsce planuje w latach 2011 i 2012 inwestycję mieszkaniową? Jaka będzie skala remontów w Polsce w latach 2011-2012? Jakie własne „cztery kąty” wybierają najczęściej Polacy? Na co częściej będą decydować się inwestorzy: zakup mieszkania czy domu? Co najczęściej „Kowalscy” będą remontować w latach 2011 i 2012? Jakie będą źródła finansowania wykonywanych remontów i prac budowlanych w latach 2011 i 2012? Kto będzie wykonawcą planowanych prac? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te i wiele innych pytań koniecznie przeczytaj nasz raport syndykatowy – Plany mieszkaniowo-remontowe Polaków!

20 Opracowanie Plany mieszkaniowo-remontowe Polaków obejmuje Część I. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce zawiera charakterystykę budownictwa mieszkaniowego w Polsce, czyli ilość i stan zasobów mieszkaniowych oraz informację o inwestycjach mieszkaniowych realizowanych w latach 2000-2010 wraz z cenami lokali na rynku pierwotnym i wtórnym. Cześć II. Plany mieszkaniowo – remontowe Polaków 2011 – 2012 ukazuje strukturę planowanych inwestycji mieszkaniowych i remontowych w Polsce na lata 2011 i 2012. Część III. Plany mieszkaniowe Polaków dotyczy szczegółowych preferencji inwestorów planujących zakup domu bądź mieszkania w latach 2011-2012, czyli jakie lokale będą „poszukiwane”. Część IV. Plany remontowe Polaków obejmuje wnikliwe analizy dotyczące planowanych remontów i wykończeń domu/mieszkania na lata 2011-2012 w zakresie charakterystyki remontowanych budynków, rodzaju przeprowadzanych prac itp.

21 Raport Plany mieszkaniowo-remontowe Polaków jest graficzną prezentacją danych uzupełnioną opisem ważniejszych wniosków. Opracowanie dostarczane jest do klienta w formie prezentacji elektronicznej (pdf) Cena raportu: 3 500 PLN + 23% VAT Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź e-mail: j.florczak@asm-poland.com.pl; j.jarzebowska@asm-poland.com.pl j.florczak@asm-poland.com.plj.jarzebowska@asm-poland.com.pl

22

23 Jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie? Jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie? Jak wygląda sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz w Internecie? Jak wygląda sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz w Internecie? Jakie produkty z zakresu szeroko rozumianej budowlanki najlepiej się sprzedają w Internecie? Jakie produkty z zakresu szeroko rozumianej budowlanki najlepiej się sprzedają w Internecie? Gdzie jest nisza i miejsce na Twoje produkty? Gdzie jest nisza i miejsce na Twoje produkty? Jakie są dostępne kanały sprzedaży w Internecie? Jakie są dostępne kanały sprzedaży w Internecie? Jak powinna wyglądać strona internetowa Twojego sklepu? Jak powinna wyglądać strona internetowa Twojego sklepu? W jaki sposób Polacy wyszukują ofert sprzedaży materiałów budowlanych w Internecie? W jaki sposób Polacy wyszukują ofert sprzedaży materiałów budowlanych w Internecie? Jak inwestorzy indywidualni postrzegają zakupy materiałów budowlanych w Internecie? Jak inwestorzy indywidualni postrzegają zakupy materiałów budowlanych w Internecie? Jak producenci materiałów budowlanych i artykułów wykończeniowych zapatrują się na sprzedaż swoich produktów w Internecie? Jak producenci materiałów budowlanych i artykułów wykończeniowych zapatrują się na sprzedaż swoich produktów w Internecie? Odpowiedzi na te pytania poznasz czytając raport

24 Zakres raportu Internetowe kanały sprzedaży materiał ó w budowlanych i artykuł ó w wyposażenia wnętrz Aukcje internetowe Sklepy internetowe Zakupy i sprzedaż materiał ó w budowlanych w Internecie – wyniki badań Badanie inwestor ó w indywidualnych Badanie Mystery e-mail w sklepach internetowych Badanie CAWI sprzedawc ó w sklep ó w internetowych Badanie IDI producent ó w materiał ó w budowlanych Badanie wykonawc ó w metodą CATI Dobre praktyki w e-commerce Case study Czym powinien charakteryzować się dobry sklep internetowy Wnioski i rekomendacje Co najlepiej sprzedawać w Internecie? Czy w Internecie jest miejsce na sprzedaż materiał ó w budowlanych? W co warto inwestować? Jak powinna wyglądać strona www sklepu internetowego? I wiele innych …

25 Cena raportu: 3000 PLN + 23% VAT Forma raportu: Raport jest graficzną prezentacją danych uzupełnioną opisem ważniejszych wniosków. Opracowanie dostarczane jest do klienta w formie prezentacji elektronicznej (pdf) y Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź e-mail: j.florczak@asm-poland.com.pl; j.jarzebowska@asm-poland.com.pl j.florczak@asm-poland.com.plj.jarzebowska@asm-poland.com.pl j.florczak@asm-poland.com.plj.jarzebowska@asm-poland.com.pl

26 Szeroki zakres badań indywidualnych obejmuje: Analizy rynku i segmentów rynkowych oraz analizy prognostyczne Badania satysfakcji klientów, w szczególności z wykorzystaniem metody Customer Satisfaction Index (CSI) Badania jakości obsługi klientów (Mystery Shopping, Mystery Calling) Badania znajomości, wizerunku i pozycjonowania marek Badania postaw i preferencji konsumentów oraz segmentacyjne Testy nowych produktów, reklam, opakowań I inne.

27 Firma ASM jest członkiem OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku). W styczniu 2011 roku po raz kolejny otrzymaliśmy Certyfikat PKJPA (Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) w zakresie: Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów bezpośrednich./ audytoryjnych (PAPI) Badania realizowane techniką wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym (CATI) Mystery Shopping Badania CAWI (Computer Assisted Web Interview)

28 Projekty syndykatowe: Adam Sakowski – Kierownik Projektu Tel: /24/ 355 77 19, e-mail: a.sakowski@asm-poland.com.pl Marcin Gołębiowski – Analityk Rynku Tel: /24/ 355 77 19, e-mail: m.golebiowski@asm-poland.com.pl Joanna Florczak – Project Manager Tel: /24/ 355 77 80, e-mail: j.florczak@asm-poland.com.pl Joanna Jarzębowska – Junior Project Manager Tel: /24/ 355 77 66, e-mail: j.jarzebowska@asm-poland.com.pl ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. OD 15-TU LAT NA RYNKU BADAWCZYM !!! Ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno www.asm-poland.com.pl ------------------------------------------------------- NIP: 775 22 53 397; nr KRS: 0000198125 Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście Kapitał zakładowy: 480 000 zł -------------------------------------------------------


Pobierz ppt "Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r. Małgorzata Walczak Dyrektor Generalny, Członek Zarządu ASM – Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google