Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet nowej generacji dla ziemi terespolskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet nowej generacji dla ziemi terespolskiej"— Zapis prezentacji:

1 Internet nowej generacji dla ziemi terespolskiej
Światłowód bezpośrednio do Twojego domu!

2 ZBL Telbial Sp. z o. o. kompleksowe usługi w zakresie projektowania oraz wykonawstwa linii optotelekomunikacyjnych i standardowych linii kablowych, przewierty sterowane pod drogami, rzekami, torami, terenami o dużym zagęszczeniu infrastruktury podziemnej, na rynku od ponad 25 lat.

3 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (SSPW) jest zapewnienie do końca 2015 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. Realizacja projektu pozwoli w pełni osiągnąć cel działania 2.1 PO RPW, jakim jest zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. Brak szerokopasmowej infrastruktury w Polsce Wschodniej ujawnił się wyraźnie podczas przygotowywania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury i wiarygodnych planów inwestycyjnych. Według władz polskich w aż miejscowościach z ogółu miejscowości nie ma światłowodowych węzłów dystrybucyjnych, nie ma też oferty szerokopasmowego dostępu do Internetu gwarantującego użytkownikom końcowym prędkość pobierania 2 Mbit/s.

4 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
Uzasadnienie dla budowy nowej sieci Niedostatki infrastrukturalne ze strony operatorów komercyjnych oferujących usługi szerokopasmowe Brak wystarczającej konkurencji skutkujący wysokimi cenami lub nieodpowiednimi usługami „Według władz polskich głównym powodem niskiego poziomu dostępu do usług szerokopasmowych jest fizyczny brak wystarczającej światłowodowej szerokopasmowej infrastruktury dystrybucyjnej i infrastruktury „ostatniej mili”. „Sieć SSPW będzie otwarta dla operatorów prywatnych, którzy otrzymają dostęp do podłączenia infrastruktury „ostatniej mili”. Pozwoli to wejść na rynek dodatkowym operatorom sieci dostępowych, co będzie miało pozytywny wpływ na świadczenie usług detalicznych i konkurencję na obszarach objętych zgłoszonym projektem.” „ Wybudowanie nowej sieci, której węzły będą znajdować się w gminach i sołectwach przyczyni się do zwiększenia dochodowości inwestycji”.

5 Województwa Lubelskiego
Projekt Marszałka Województwa Lubelskiego Budowa infrastruktury światłowodowej, która zapewni dostęp do szybkiego internetu w każdej gminie województwa lubelskiego. Sieć szkieletowa o długości 2908 km będzie przebiegać przez 198 gmin w regionie. Powstanie około 300 węzłów umożliwiających dostęp do internetu. Węzły te postaną na terenach, gdzie nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu. Prace wykonuje wybrana w przetargu hiszpańska firma Aeronaval de Construcciones e Instalaciones , których podwykonawcą jest firma Telbial. Prace mają być zakończone do 31 lipca 2015 r. Budowa sieci szerokopasmowej w Lubelskiem ma kosztować 385 mln zł. Samorząd wojewódzki wybuduje sieć i będzie jej właścicielem. Zarządzanie siecią, jej eksploatacja, utrzymanie oraz świadczenie usług z jej wykorzystaniem zostanie powierzone, w drodze umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu kompetencje, doświadczenie i uprawnienia do działalności telekomunikacyjnej. Operator infrastruktury będzie świadczył usługi tzw. "operatorom ostatniej mili", a ci odpłatnie zapewnią dostęp do internetu użytkownikom.

6

7 Projekt „Internet nowej generacji dla ziemi terespolskiej”
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 realizowany w ramach działania II.1 „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Nazwa projektu: „Internet nowej generacji dla ziemi terespolskiej” Beneficjent: Zakład Budownictwa Liniowego Telbial Sp. z o. o.

8 Projekt „Internet nowej generacji dla ziemi terespolskiej”
Firma Telbial jako „operator ostatniej mili” kontynuując projekt marszałka, dzięki dofinansowaniu chce doprowadzić światłowód i zapewnić dostęp do internetu wszystkim mieszkańcom Gminy Terespol, Gminy Zalesie oraz Gminy Piszczac. umożliwienie dostępu do szerokopasmowego internetu nowej generacji o minimalnej przepustowości 30 mb/s. dla mieszkańców w Gminach: Terespol, Zalesie oraz Piszczac., stworzenie możliwości korzystania z szerokiego wachlarza usług elektronicznych, jaki zapewni dostęp do szerokopasmowego internetu, wyrównanie szans pomiędzy mieszkańcami dużych miast i małych miejscowości, doprowadzenie do użytkowników sygnału internetowego za pomocą przewodu światłowodowego w technologii FTTH.

9 Co to jest FTTH?

10 Harmonogram działań Chętni do podłączenia do powstającej sieci, aby zostali uwzględnieni w projekcie, mogą się zapisać pod numerem Przygotowanie projektów budowlano-wykonawczych Budowa sieci doziemnej – całość Budowa przyłączy abonenckich Wykonanie przyłączy abonenckich

11 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Internet nowej generacji dla ziemi terespolskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google